GYŐZTÜNK! – Mégis épül zajvédelem a Gubacsi vasúti hídnál

Tavaly nyáron indítottunk mozgalmat, hogy a Gubacsi lakótelepen, a Duna-parton és a Helsinki út túloldalán élőknek élhető maradjon a lakókörnyezetük.

Akkor úgy tűnt, hogy növekvő áruforgalom (kétszeres forgalomnövekedés), a határértéket már most is meghaladó közúti + vasúti zajszennyezés, nulla monitoring, nulla zajvédelem, s persze semmi villamosítás: ezt kapná a pesterzsébeti Gubacsi lakótelep az új vasúti híd dokumentációjának és hatástanulmányának készítői szerint.

Nekünk viszont meggyőződésünk volt, hogy a már most jelentősen megnövekedett közúti és vasúti teherforgalom zajterhelése miatt szükség van zajvédelmi fejlesztésekre.

Ezért:

A képviselőtestület egységes kiállásának köszönhetően győztünk, a beruházó NIF ZRt. elfogadta a feltételeinket és a módosított szerződésbe belekerültek:

A Cél megvalósítójának kötelezettségei:
1. A Cél megvalósítója kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés megkezdése előtt a szerződött Vállalkozó által készített organizációs terveket Pesterzsébet Önkormányzatával egyezteti.
2. A Cél megvalósítója kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezett vasútnyomvonal korrekció megépítése előtt gondoskodik a környező lakóterületeken a vasúti és közúti együttes zajterhelési szint csökkentésének vizsgálatáról, és a zajterhelés csökkentésének érdekében intézkedéseket tesz zajvédő műtárgy építésére a pálya déli, lakóházakkal érintett oldalán.
3. A cél megvalósítója kötelezettséget vállal arra, hogy az építkezés során 3,5 tonna feletti gépjárművek nem veszik igénybe Pesterzsébet jelenlegi közútjait (kiemelten sem a Csepeli átjáró, sem a Vízisport utcát) és a beruházáshoz szükséges anyagok szállítása a partra a MÁV területén történik.

Hosszadalmas egyeztetések zajlottak az ügyben, s ha képviselőtársaim nem tartanak ki, akkor nem születhetett volna meg az egyezség.  

Nagyon köszönöm a petíciót aláíróknak, a lakossági fórumon résztvevőknek, a képviselőtestületnek és a kompromisszumkész beruházóknak!

Előzmények:

Pályáztatás nélkül épül a Duna-sétány új kávézója

Új kávézó épül a pesterzsébeti Duna-sétányon, a látványtervek sokat ígérőek és megpróbálják kihozni a maximumot a konténerépületekből.

A sajnos egyelőre torzóként megépülő sétány átadása várhatóan a választási kampányra csúszik, cserében az egyik bejáratánál a tervek szerint már egy látványos, modern pékség-kávézó várhatja az ide érkezőket.

Az adott terület egy közpénzen létrehozott parkoló volt, amit az üzemeltető sokadszori kérésre sem volt megnyitni a partot használók részére, s a gondozatlansága miatt tönkre is ment.

Kapóra jött a sétány építése s javaslatot tettem, hogy vegyük ki az eddig a területet üzemeltető ESMTK kezéből az ingatlant és a parkoló újramurvázása, rendezése után nyissuk ki végre.

A javaslatom azonban nem várt eredményt hozott, észrevették végre a gondozatlan területet, az ESMTK azonnal üzletet látott benne és inkább kiadta volna bérbe, hogy ott pékséget, kávézót üzemeltethessen valaki.

A javaslat nagy vitákat kavart, a képviselők többsége a kávézót támogatta, de a beérkezett anyagok kidolgozatlansága miatt szeptemberben még visszadobta azt.

Október elején kérdeztem meg a kerületben élőket mit szeretnének az adott területtel, a felmérés azt mutatta, hogy az ott élők a parkolási, közlekedési gondok megoldását várták el, a távolabb lakók pedig szerették volna ismerni a terveket, elképzeléseket a hasznosítási lehetőségekről s úgy dönteni.

Sajnos csak részeredményeket sikerült elérni az ügyben.

A képviselőtestület időhiányra hivatkozva gyorsan döntött, nem kérdezte meg az itt élőket, megszüntette a játszótér melletti parkolót és – kihasználva, hogy a területet az ESMTK üzemeltette eddig – pályázat nélkül adta bérbe 10 évre egy soroksári vállalkozásnak.

Az így papíron is megszűnt parkolóhelyek pótlása helyett egyelőre egy bullshit határozatot sikerült hozni csupán, hogy most aztán tényleg foglalkozni fog a Polgármesteri Hivatal a Duna-part parkolási és közlekedési gondjaival és ezer év után újra felméri a lehetőségeket. Bár ezt már többször is megtette, s elfogadott közlekedési koncepciója is van Gubacs városrésznek új parkolók kialakításának terveivel, most inkább újra visszalépett a testület és a cselekvés helyett a köldöknézegetést választotta.

A szerződés jogszerű, ráadásul sikerült elérnünk, hogy az előzetes elképzelések helyett teljesen nyilvános, az abból származó bérleti díjjal pedig az Önkormányzat gazdálkodhat, s a befektetőnek is be kellett mutatni a képviselőknek az új létesítmény látványterveit a döntés előtt.

A kávézót üzemeltető cég komoly szakmai tapasztalatokkal ugyan nem bír, hiszen csak idén tavasszal alapították, de a tulajdonosokat többen ismerhetik, hiszen Soroksár ismert és népszerű vállalkozója, melynek cége több intézménynek is végez vagyonvédelmi szolgáltatást.

Meggyőződésem, hogy a kapkodás rossz döntést eredményezett, valódi piaci ár/minőség verseny helyett egyéb szempontok alapján döntött az önkormányzat. Meggyőződésem, hogy az sem jó, ha Tiborcz István építi mindenhol a közvilágítást, de az sem, ha jogi kiskaput találunk ahhoz, hogy pályáztatás nélkül adhassunk bérbe ingatlanokat. Ugyanis akkor mondhatjuk magunkat sikeresnek, ha közéleti szereplésünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy az állampolgárok visszanyerjék hitüket az elvhű, polgárbarát, közérdeket szolgáló, tisztességes politika lehetőségében.

A jövőre nyíló kávézó és pékség persze rácáfolhat az előzményekre és Pesterzsébet Duna-partjának kedvelt létesítményévé válhat.

Én szurkolok nekik, s nagyon remélem valóban az itt élők törzshelyévé válhat! S persze ezentúl is mindent megteszek, hogy hasonló döntések ne szülessenek. A szerződéseink legyenek szabályosak, gazdálkodásunk átlátható, pályázataink maradjanak tiszták!

Ahol ugyanis ismerik mire mennyit költ az önkormányzat és részt is vehetnek a döntésekben, ott sajátjuknak és értéknek tekintik a közösségek tagjai épített és természetes környezetüket.

Cikkek az elmúlt évek küzdelmeiről Pesterzsébet átláthatóságáért:

Az elfogadott határozat:

287/2021. (X. 28.) Ök. sz. határozat

a Képviselő-testület

 1. az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület (1204 Bp. Ady E. u. 150.) kérelmére tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Sportegyesület az általa az Önkormányzattal kötött, 2025. december 31-ig hatályos, a Bp. XX. Vizisport u. 20-28. szám alatti (170021 hrsz) ingatlanon a vonatkozó szolgáltatási koncessziós szerződés lejártát követő időszakra is kiterjedő, de legfeljebb 10 évre vonatkozó bérleti szerződést kössön – évenkénti inflációkövetéssel – 749.000,- Ft+áfa/év összegű bérleti díj ellenében vendéglátó tevékenységet (látványpékség, cukrászda, fagylaltozó, bisztró jellegű büfé) folytató vállalkozással, annak érdekében, hogy a bérlő a látogatók számára színvonalas szolgáltatást nyújtó felépítményeket helyezhessen el a közösségi kert mellett található, 346 m2 alapterületű, jelenleg parkolóként üzemelő területen az alábbi feltételekkel:
 2. a hasznosításból befolyó 749.000,- Ft+áfa/év összegű bérleti díj az Önkormányzatot illeti meg, a bérleti díj összegét az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület köteles minden hónapban az Önkormányzat részére bérleti díj jogcímen átutalni,
 3. amennyiben a Bp. XX. Vizisport u. 20-28. szám alatti ingatlanra vonatkozóan az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel kötött szolgáltatási koncessziós szerződés hatálya 2025. december 31-ét követően nem kerül meghosszabbításra, vagy az bármely más okból megszűnik, úgy az Önkormányzat az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület helyébe bérbeadóként belép a bérleti szerződésbe,
 4. a területen létesítendő felépítmények a bérlő tulajdonába kerülnek azzal, hogy a megkötött bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felépítményeket a bérlő köteles saját költségén, kártalanítási igény nélkül elbontani és az eredeti állapotot helyreállítani,
 5. az ingatlanrész csak olyan bérlő részére adható bérbe, aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés d) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontjának megfelel, átlátható szervezetnek minősül,
 6. a bérlő által létesítendő felépítmény meg kell feleljen a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet, valamint a Településkép védelméről szóló 17/2019.(V.21.) önkormányzati rendelet előírásainak.

II.  felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület és a leendő bérlő között kötendő szerződés-tervezetet előzetesen hagyja jóvá. 

Felelős: Szabados Ákos polgármester Határidő: adott

Szóljunk bele, hogy mi legyen a letarolt véderdőnk helyén!

A Gubacsi lakótelepet és a Mediterrán lakóparkot sújtó légszennyezés ellen létrehozott véderdősávot Szabados Ákos polgármester az elmúlt években sziszifuszi munkával átsoroltatta, majd letaroltatta.

Nehéz szülés volt (a főváros többször is viszadobta), de végül sikerült, így a zöldfelület letarolása után ma már gazdasági területként történő hasznosítását tervezheti a beruházó.

A mostani javaslat már csupán egy kisebb telekrészlet átsorolását tartalmazza úgy, hogy a beruházó cserében fasort ültet a soroksári kertek irányában.

A beruházó által készített települési tanulmányterv komoly előrelépés, hogy a ma már csak papíron zöldfelületként nyilvántartott terület helyett végre fasort ültetnek. A fontos gesztus mellett azonban hátránya továbbra is az, hogy nem a Dél-pesti szennyvíztisztító bűzszennyezését csökkenti a javasolt helyszín, ezért érdemes lenne megfontolni, hogy az adott telkek északi oldalán is legyen fasor kialakítva, mind a Közműhelytelep utca 26-30 közötti sávban, mind a KÉSZ módosítással érintett telek szélén.

A KÉSZ módosítás anyaga, a Telepítési tanulmányterv  itt érhető el. Az egyeztetési anyaggal kapcsolatban észrevételt, véleményt a február 26-ig lehet az alábbi módon tenni:

 • papír alapon a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda – 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. címre,
 • elektronikusan a foepitesz@pesterzsebet.hu email címre megküldve.

Aki szeretne a javaslatban foglaltaknál több fát a területen, vagy más ötlete, véleménye van, az tegye meg!

Filmforgatás Gubacson

Filmforgatás miatt lezárják a Téglagyár 9-10 előtti közterületeket 2020. október 1-én és 2-án. A forgatás október másodikán lesz a Téglagyár tér 10 előtti járdaszakaszon.

A film készítői és az engedélyt megadó hivatalok (nem kerületi hatáskör) ezúton is köszönik a lakók türelmét és megértését!

A Gubacsi-híd lesz a kínai vasút egyik mostohagyermeke?

Növekvő áruforgalom (kétszeres forgalomnövekedés), a határértéket már most is meghaladó közúti + vasúti zajszennyezés, nulla monitoring, nulla zajvédelem, s persze semmi villamosítás: ezt kapná a pesterzsébeti Gubacsi lakótelep az új vasúti híd dokumentációjának és hatástanulmányának készítői szerint. Szubjektív beszámoló egy lakosságmentesített pesterzsébeti lakossági fórumról.

70538220_3009172485778535_7115539892003667968_o.jpgHónapok óta téma a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés, Magyarország és Kína megbonthatatlan illiberális barátságának szimbóluma, melyből megint a felcsúti szerelő veje és gyereke gazdagszik meg. Néhányszor az elmúlt években én is foglalkoztam vele. 

Túlárazás, zajvédelem hiánya, eltitkolt pályaszakaszok, az érintett önkormányzatok sunnyogása, a hiányos tájékoztatás, a furcsa hatástanulmányok, a lakók elégedetlensége mutatja, hogy pontosan beleillik a NER nagyberuházásainak sorába. Mindegy, hogy haszontalan, mindegy, hogy drága, a végén a CSALÁD jár jól. Bár az önkormányzatok, polgármesterek többsége kibekkelte volna a folyamatot, az érintett lakosság összefogott, petíciókat fogalmaz, lakossági fórumokat kezdeményez, forr a levegő a fejlesztés körül.

A projekt azonban nem csak ennyi: ha a mindent és mindenkit eláruló kormányközeli oligarchák elképzelése bejön, akkor a kínai dömpingáru egy jelentős része itt érkezne be Európába. Tegyük fel, – bár a hatástanulmányok próbálják ezt alulbecsülni – hogy az Orbán klánnak igaza van, akkor bizony hatalmas teherforgalom nehezedik majd rá a nyomvonalra, s amiről kevesebb szó esik: annak leágázásaira.

A kormányzati nagyberuházások egyik jellemzője, hogy próbálják titkolni az összképet, mindent megtesznek, hogy a lakosság ne ismerhesse meg az adott fejlesztések összhatását. Most is ez történik, a terveket darabolva mutatják meg, a hozzátartozó szükséges egyéb fejlesztéseket pedig külön projektként kezelik, mintha egyik a másikra nem lenne hatással.

Ilyen beruházás a Csepelt és Pesterzsébetet összekötő, a Metrans kínai áruk dömpingjére tervezett csepeli terminálját kiszolgáló, új Gubacsi vasúti-híd.

Avagy, ahogy bürokratikusan hívják: a Gubacsi vasúti híd és a csepeli folyami szabadkikötő fejlesztéséhez kapcsolódó vasúti létesítmények átépítése.

Ami az alábbi elemekből állna:

 • Az egyvágányos vasúti pálya felújítása, valamint egy közel 800 méter hosszú második vágány kiépítése a Gubacsi híd és a Corvin csomópont között – további harmadik és negyedik vágányok későbbi kiépítésének lehetőségével.
 • Új Gubacsi vasúti híd (mederpillér nélküli változat)
 • Corvin csomópont: a Teller Ede út – Weiss Manfréd út 2*2 sávos aluljáróval és a Kossuth Lajos külön szintű átvezetésével.

Az új vasúti híd megvalósulásával párhuzamosan a jelenleg állami tulajdonban lévő megmaradó hídszerkezetről a vasútüzemhez szükséges, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő infrastruktúraelemek (vasúti sín és talpfák) – a megszűnő vasúti funkció okán – teljes körűen elbontásra kerülnének, a rajta lévő kerekpárút és közművek megtartása mellett. Az elbontott vasúti sín és talpfák helyét lemezborítással fedik le. A megmaradó hídszerkezet a későbbi, BKK Zrt. által előkészíteni kívánt közúti hídfejlesztés számára felhasználható marad.

A dokumentációt a VIBROCOMP Akusztikai és Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. készítette.

Bővebben itt olvasható: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-erdi-jarasi-hivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-pe-ektf-00639-1-2019

A hatástanulmányt és a terveket ugyan nyilvánosságra hozták, – Pesterzsébeten persze ez ügyben is nagy a csend, a polgármester a nyugodt, megfontolt, „ejj ráérünk arra még” nemlépések híve – a lakossági fórumot azonban sikerült hétköznap 14 órára szervezniük, s az utolsó pillanatban az átépítés alatt álló Csili Művelődési Központ egyik kellően elbújtatott nyugdíjas közösségi termébe dugni.

A fórumra – Csepelről néhány lakó ugyan átjött (ott a képviselőket és jelölteket nem fogta meg annyira a téma, hogy átruccanjanak a hídon) – Pesterzsébetről csak a főépítész és két önkormányzati képviselő volt kíváncsi. Köszönhető persze a tökéletes szervezésnek és tájékoztatásnak.

Pedig érdemes volt elmenni, bár a fejlesztés elsősorban Csepelen okoz komoly változásokat, s a MÁV ott legalább kompenzál és a többletterhelés miatt számos zajvédelmi beruházást is ígér, ráadásul föld alá vinné egy helyen a közút forgalmat, szándékai szerint csökkentené a reggeli dugót.

Pesterzsébeten 15 méterrel arrébb kerülne a lakott területtől a híd, ennek hatását persze nem szeretném alulbecsülni, de az is tény, hogy ennél többet a kerület nem kap kompenzációként a többletterhekre, a növekvő forgalomra, zajra.

Az építkezés alatti légszennyezés és zaj elleni védelemre nem kívánnak költeni, s míg Csepelen indokoltnak tartották, itt nem lesz az építkezés ideje alatt monitoring sem.

Pesterzsébet, annak ellenére, hogy több mint 62 ezer lakosa van, nem fontos Budapest számára, nem fontos a kormánynak, részben különleges adottságok hiányában, részben az információhiány, bátortalanság, a kerület érdekeit felülíró ügyetlen hatalompolitikai játszmák miatt.

Ez a szolgáltatókkal, beruházókkal kapcsolatos határozott fellépés elmaradásának ügyében is megnyilvánul, rendre csak a beszakadt úttestet, kidőlt fát, elromlott közlekedési lámpát, kilyukadt víz- és gázcsövet, kiégett elektromos trafót javítják meg, szigorúan utólag. Pesterzsébet az események után kullog, teszi ezt most is a vasúti híd esetében, míg Csepelen tárgyalnak, zajvédelmi beruházásokat harcolnak ki addig nálunk csupán síri csend honol.

Jövőhét keddre, a Környezetvédelmi Bizottság ülésének napirendjére vettem a Budapest-Belgrád vasútvonal és az új Gubacsi vasúti híd ügyét, kikértem a Polgármesteri Hivatalhoz beérkező összes nyilvános tervet, hatástanulmányt, ugyanis kilenc éve azt vallom: SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK!

Decemberben folytatjuk!

Mi betartjuk, amit ígérünk: szeptember 25-én tartottunk egy lakossági utcafórumot Somodi Klára képviselőtársammal a Gubacsi lakótelepen, a Téglagyár téren a lakótelep közlekedési problémáiról, decemberben pedig már a képviselő-testület tárgyalja forgalmi rendjének, közlekedésfejlesztési lehetőségeinek felülvizsgálatát.

1000695_00_ey02601_1.jpgMegújul a Jódos-sós Fürdő, újra kinyithat a pesterzsébeti strand, fénykorát éli az evezőssport a Duna-parton. Megnyílt a Vakvarjú étterem, újra nyitott a Duna Garden. Új házak épülnek a Mediterrán lakóparkban, sőt a Gubacsi lakótelepen is. A fejlesztésekkel azonban nem tartott lépést a közlekedés fejlesztése. A mostani gyors és megállíthatatlan folyamatokra nincs egyelőre válasza az Önkormányzatnak. Pedig szükséges újra gondolni a lakótelep közlekedését és átfogó terveket készíteni egy új szabályozáshoz. Egyszerre kell ugyanis megoldani a parkolási gondokat és közparkjaink, zöldfelületeink védelmét. Egyszerre kell csillapítani a forgalmat és biztosítani a kijutást a területről.

hirkep201808281226212027.jpgA fórum előtt-után-közben összegyűjtött panaszokat és ötleteket összegyúrva készítettünk egy tájékoztatót. Itt elolvasható. Akkor azt ígértük, hogy a Környezetvédelmi Bizottság tagjaihoz és a Képviselő-testület tagjaihoz is eljuttatjuk elkészült anyagot, hogy azt az októberi bizottsági ülésen megismerhessék, megvitathassák.

A bizottság elnökeként napirendre is vettem, s a keddi Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén tárgyalta is a „Tájékoztató a Gubacsi lakótelep jelenlegi közlekedési rendjéről, illetve a Duna-parti fürdő-fejlesztéshez kapcsolódó közút és parkolófejlesztések terveiről” napirendet.

Köszönöm a képviselőtársaim és a hivatal képviselőinek figyelmét, támogatását, illetve azt is, hogy pozitívan álltak hozzá a kérdéshez és előremutató javaslatokkal, észrevételekkel kerestek meg minket.

A vita során a kerület főépítész asszonya jelezte, hogy az elemzésünkben felsorolt problémák és megoldási javaslatok között található csapadékelvezetés – zöldfelület és parkolófejlesztés témák miatt érdemes lenne nem csak a forgalomszabályozásra, közlekedésfejlesztésre koncentrálni, hanem egy teljes területrendezési tervet kellene készíteni.

Így Somodi Klára képviselőtársammal készített határozati javaslatunkat ezzel kiegészítettük, a bizottság pedig egyhangúan el is fogadta azt.

Az elfogadott határozat:

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 

1       A beérkezett lakossági észrevételek és javaslatok és a hivatal tájékoztatója alapján indokoltnak tartja a Gubacsi lakótelep forgalmi rendjének, közlekedésfejlesztési lehetőségeinek felülvizsgálatát.

2       Felkéri a Polgármestert, hogy a decemberi testületi ülésre vegye napirendre a Gubacsi lakótelep forgalmi rendjének, közlekedésfejlesztési lehetőségeinek felülvizsgálatát.
3       Felkéri a Polgármestert, hogy az adott napirendhez – a 2019. évi költségvetés tervezését segítve – készítse elő Gubacsi lakótelep komplex forgalomszabályozási tervének és egy a területet érintő, átfogó szabályozási terv elkészítési költségeinek tervezetét.
4     Felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.
Felelős: Mach Péter elnök
Határidő: adott.
Az előterjesztést készítette. Somodi Klára és Mach Péter 

20_gubacs.jpgA munkát folytatjuk, nyilván hosszú folyamat lesz, egy a lakótelepen élők egyéni, speciális érdekeit is figyelembe vevő, de a teljes lakótelep élhetőbbé tételét biztosító komplex szabályozást és forgalomváltoztatást létrehozni, de belevágunk.

A decemberi képviselő-testületi ülésig most a hivatal készíti el az eddig beérkezett javaslatok, vélemények és a mostani szabályozási tervek, forgalmi rend ismeretében az előterjesztést. Ha a képviselő-testület forrást biztosít majd a tervezési munkákra akkor megkezdődhet a lakossági igények szakemberek segítségével történő felmérése, forgalommérések, a parkolási szokások feltérképezése.

A folyamatot szeretnénk átláthatóvá és nyomon követhetővé tenni, hogy mindenki megismerhesse mi miért fog történni ha a tervek elkészülnek és annak megvalósítására forrást is talál majd az Önkormányzat.

Decemberben folytatjuk!

Somodi Klára és Mach Péter képviselők

Forgalomszabályozási tájékoztatók

Lakossági (köztük képviselőtársaim) kérésére a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökeként két új napirendet vettem fel az október 9-i ülésre, amely 3 területrész közlekedésszabályozásával foglalkozik. A János utcainak és a Nagykőrösiről érkező áthaladó forgalmat kiszorítani igyekvőnek már elkészültek a tervei, sőt meg is valósították azt, a Gubacsi lakótelep esetében az igényfelmérésnél tartunk. hirkep201808281226212027.jpg

– ” Tájékoztató a János utcai és a Nagykőrösi út, Magyar utca, Mártírok útja, Nagysándor József utca által határolt terület forgalomszabályozási terveiről”,

– “Tájékoztató a Gubacsi lakótelep jelenlegi közlekedési rendjéről, illetve a Duna-parti fürdő-fejlesztéshez kapcsolódó közút és parkolófejlesztések terveiről”.

A bizottsági ülés október 9-én, kedden 17 órakor kezdődik és nyilvános, az anyagok pedig elérhetőek a pesterzsebet.hu oldalon, ezen a linken.

 1)     A Nagykőrösi út, Magyar utca, Mártírok útja, Nagysándor József utca által határolt terület forgalomszabályozási fejlesztései komoly vihart kavartak, egy hosszabb lakossági egyeztetés és igényfelmérés után ugyanis a végleges, elkészült tervek nem kerültek nyilvánosságra és a lakosságot sem tájékoztatták időben, csak a letakart táblák kihelyezésekor tudták meg itt valami történni fog.

SZMSZ szerint a bizottság hatásköre többek között az is, hogy megvitassa, véleményezze, valamint javaslatot készítsen s közlekedési szolgáltatások javítására, közlekedési infrastruktúrát, közlekedésszervezést és közlekedésbiztonságot javító intézkedésekkel, parkoló fejlesztésekkel kapcsolatban.

Azzal, hogy csak a fejlesztések lezárulta után kerülhetett sor az egyeztetésre, s nem kapott előzetes tájékoztatást a bizottság, hogy véleményezhesse és megvitathassa azt a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 37/2014. (XI./13.) önkormányzati rendelet alapján készített KVB SZMSZ-nek 11. pontja sérült.

20_forgalmirend-valtozas-nagykorosi.pngViszont most megérkezett a tájékoztató anyag, akit részletesen érdekel az a honlapról letöltheti. Röviden pedig most ismertetem a szakértő és a hivatal véleményét: „a szabályozásra az átmenő forgalom csökkentése érdekében lenne szükség. 2016. év elején lakossági bejelentés érkezett Önkormányzathoz 40 lakó aláírásával. A lakosság jelezte, hogy azokban az utcákban, melyek a Nagykőrösi utat kötik össze a Mártírok útjával, a jelenlegi sebességkorlátozást és az egyenrangú útkereszteződéseket figyelmen kívül hagyva közlekednek az autók, és rendkívül nagy átmenő forgalom van.

Az érintett utcák nagymértékben szakaszoltak, ezért a Bp. XX. Zobor és a Debrecen utcákban mintegy 24 db fekvőrendőr telepítésére lett volna szükség, ami azt jelenti, hogy ezen megoldás esetén közel minden ingatlan elé forgalomcsillapító küszöböt kellett volna telepíteni.

A forgalomcsillapító küszöb elhelyezésénél továbbá számolni kellett azzal is, hogy a Tempo 30 övezeten belül jelentős százalékban kedvezőtlen környezeti hatásokat generál, nagyobb zaj- és széndioxid kibocsátást eredményez a járművek erőteljesebb és sorozatos fékezése-gyorsítása miatt.

A Budapest Közút Zrt. forgalomtechnikai módosítások bevezetését elsősorban tömbökben, zónákban javasolja, illetve engedélyezi, ezért ebben az esetben sem lehetne csak egy utcával foglalkozni, az ügyet egész tömb problémájaként kell kezelni. Emiatt a területen szakaszos egyirányúsítás bevezetését tervezték meg.

A tervről a terület önkormányzati képviselője – tájékoztatása szerint – szórólapon és lakossági fórumon is tájékoztatta az érintett lakókat. A lakosság részéről a terület képviselője általi tájékoztatást követően a Hivatalhoz negatív visszajelzés, kifogás nem érkezett a terezett forgalomtechnikai módosítással kapcsolatban. Minden forgalomtechnikai változtatásnak vannak előnyei és hátrányai, de a bevezetést követően ezen a területen megszűnhetne, csökkenhetne a gyorshajtás és az átmenő forgalom.”2018-10-06.png

2)     A Budapest Közút Zrt. 2017. decemberében vizsgálta felül a Bp. XX. János utca Lajtha László utca – Török Flóris utca közötti szakaszának a forgalmi rendjét.

“A bejelentés alapján a Budapest Közút Zrt., mint forgalomtechnikai kezelő az alábbi intézkedésekről tájékoztatta az Önkormányzatot: „A XX. ker. János u.-ban lakossági bejelentés alapján megvizsgáltuk a forgalmi rendet. A bejelentés szerint a Török Flóris u. – Baross u. közötti szakaszon az egyenrangú útkereszteződések és a védett szakaszok nem konzekvensen voltak jelezve. A jelenlegi helyzetben ez rendezésre került, és a Török Flóris u. – Ady E. u. közötti szakasz egyértelműen védett, míg innen a Baross u.-ig minden útcsatlakozás és kereszteződés egyenrangú. Erre a forgalmi rend változásra 3 hónapig külön jelzőtáblákkal felhívjuk a figyelmet. Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.”

Az új forgalmi rend bevezetése 2017. decemberében történt meg. Az elmúlt időszakban 1 lakossági észrevétel érkezett az önkormányzathoz ezzel kapcsolatban, melyet a Budapest Közút Zrt. felé továbbított.”

3)     A Gubacsi lakótelep jelenlegi közlekedési rendjéről, illetve a Duna-parti fürdő-fejlesztéshez kapcsolódó közút és parkolófejlesztések terveiről sajnos nagyon rövid anyagot kaptunk, a továbblépéshez kért hatástanulmány sem került fel egyelőre a tárhelyre. ha nem kapjuk meg, akkor kipereljük, ugyanis az adott fejlesztés hatástanulmányai nyilvánosak, nem dughatják el a lakosság elől. A hivatal tájékoztatóját most közzéteszem, de minden elfogultság nélkül azt ajánlom, hogy ide kattintva a anyagunkat is olvassák el.utlezaras_14-2.jpg

“A parkolási problémáit már többször vizsgáltuk. Új parkolóhelyek kialakítása csak a meglévő zöldfelület rovására történhet. Az utcák többségében egyirányúak, így az út mellett biztosított a párhuzamos parkolás.

A Budapest XX. Vízisport utca forgalmi rendjének felülvizsgálata miatt megkerestük a Budapest Közút Zrt.-t, mint forgalomtechnikai kezelőt. Az utca jelenleg kétirányú, de a parkoló autók miatt a kétirányúság nem tartható fenn. A pesterzsébeti szakaszon több sportszövetség is tart kajak-kenu és evezés edzéseket, illetve nyár elejétől 2 vendéglő is nyílt. A vendéglőkbe érkező autósoknak általában biztosított a teleken belüli parkolás, de a sportolók továbbra is a közterületen parkolnak, részükre pedig nem biztosított a telken belüli parkolás lehetősége. Polgármester úr már 2018. 08.13-án kelt levelében megkereste a Magyar Evezős Szövetséget, hogy sportolóik részére ők is biztosítsák a telken belüli parkolást, de a megkeresésre eddig válasz nem érkezett.

Várhatóan a jövő évben a Jódos-Sós Gyógyfürdő felújítása is elkészül. Az Osztály tudomása szerint a fürdőhöz saját telken belül 98 gépkocsiparkoló kerül kialakításra, de arról, hogy az a szám elégséges lesz-e, jelenleg nincs információnk. A beruházó Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vizsgája a parkolóhelyek további bővítésének lehetőségét (átjáró alatti területen, illetve a Gubacsi-híd környéki egyéb területeken).

Fenti okok miatt megfontolandó az utca egyirányúsítása. Az egyirányúsítás miatt azonban figyelembe kell venni, hogy az ide érkezők és a Budapest XX. Vízisport utca 21. szám alatti Társasház lakói csak a soroksári Oázis felé egy jelentősen hosszabb útvonalon keresztül (Helsinki úton, vagy Zodony utcán keresztül) juthatnának be a városközpontba.”

Újítsuk meg a Gubacsi lakótelep közlekedését!

A nyáron többször is téma volt a Gubacsi lakótelep közlekedése. A beérkező panaszokat jeleztük a Polgármesteri Hivatalnak és az illetékes hatóságoknak, de szeretnénk Somodi Klára képviselőtársammal egy átfogóbb közlekedés fejlesztési programot is kialakítani, ehhez kértük az Önök segítségét. Ezért egy lakossági utcafórumot szerveztünk a Gubacsi lakótelepen, a Téglagyár téren, hogy együtt megvizsgáljuk a beérkezett észrevételeket, javaslatokat és együtt járjuk végig a problémás területeket.

20_gubacs.jpgA fórum meghirdetése óta levélben, cseten és szóban is érkezett számos panasz, javaslat, észrevétel, majd a fórumon is összegyűjtöttünk számosat. Néhány helyszínt be is jártunk, meg is néztünk (Tergenye utca, Vizisport utca, Téglaégető utca) a fórumon résztvevőkkel.

A fórumon az alábbi probléma térképet beszéltük végig:

PROBLÉMATÉRKÉP
 Közlekedés
 • Gyalogos:
  • gyalogátkelők
   • hiánya
   • biztonsága
  • akadálymentesítés
 • Kerékpáros:
  • kijutás Csepel és belváros felé
  • belső közlekedés
 •  Közösségi:
  • 119
  • vonat
  • egyéb lehetőségek (Volánbusz…)
 • Autós:
  • parkolás
  • forgalomszabályozás (egyirányúsítás…)
  • kijutás
  • aszfalt minősége
  • fekvő rendőrök

Külön öröm, hogy a fórum szervezésekor derült ki, hogy egy közlekedési szakember is a szomszédunk. Az ő segítsége nélkül ez az anyag sem jöhetett volna össze ebben a formában, a területalapú rendszerezés és számos javaslat neki köszönhető.

Az egyeztetések során is kiderült, hogy két kiemelt téma volt, amely mindenkit foglalkoztatott: 

 1. a két lakótelepet (Mediterrán lakópark és Gubacsi lakótelep) és a Duna-parti csónakházakat, sporttelepeket, szállodát és éttermeket összesen két alacsony kapacitású kijárat köti össze a várossal, ami már most is hatalmas dugókat okoz, emiatt a busz sem tudja tartani a menetidőt, a Jódos-sós Gyógyfürdő várható forgalma tovább bonyolítja majd és komoly hatással lesz a Csepeli átjáróra és a Vízisport utcai kereszteződésre.
 2. a lakótelepen belül pedig a forgalomcsökkentés, a parkolási gondok megoldása és a biztonságosabbá tenni a gyalogosok számára a lakótelepet és környékét.

Az 1) pont esetén rövidtávon a Meddőhányó és Helsinki út lámpás kereszteződésének gyakoribb használatának erősítése jelenthet megoldást (amihez hosszabb vagy sűrűbb zöldlámpasáv biztosítása szükséges) illetve a Csepeli átjáró kihajtásának átépítése, szélesítése. Hosszabb távon csak egy harmadik, a HÉV forgalomtól független kijárat nyújthat megoldást, ehhez viszont szükségesek a fürdő-fejlesztéshez kapcsolódóan készült hatástanulmány, mely tartalmazza azokat a helyeket, ahol a közúthálózat érintett

Általánosan elmondható a teljes lakótelepről, hogy

 • a gyalogos létesítmények (járdák, gyalogátkelők) akadálymentesítése szükséges
 • a gyalogátkelők és útkereszteződések biztonságát is javítani kell
 • gond van a csapadékelvezetéssel szinte a teljes lakótelepen
 • a teljes lakótelep forgalmi- és parkolási rendjének felülvizsgálata szükséges
  • vizsgálni kellene a lakó- és pihenőövezet kialakításának lehetőségét, új forgalomszabályozást bevezetését
  • növelni kell a parkolóhelyek számát a lakótelep környékén, szélein, s a telepen belül is átgondoltabban (helytakarékosabban) kell a zöldfelületeket és a parkolókat kialakítani
 • a 119 autóbusz vonalvezetésének és a vasútvonal valódi zónázóvá alakításának felülvizsgálata szükséges a megváltozott igények figyelembevételével, a közösségi közlekedés fejlesztése nélkül ugyanis valós forgalomcsillapítás nehezen elképzelhető

Ezért a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökeként az október 9-i ülésre az alábbi napirendet vettem fel:

– “Tájékoztató a Gubacsi lakótelep jelenlegi közlekedési rendjéről, illetve a Duna-parti fürdő-fejlesztéshez kapcsolódó közút és parkolófejlesztések terveiről”.

A bizottsági ülés 17 órakor kezdődik és nyilvános, az anyagok pedig elérhetőek lesznek majd az ülés előtt a pesterzsebet.hu oldalon. A beérkezett panaszokat és ötleteket is érdemes addig is végigböngészni, ha úgy érzik valami kimaradt, akkor az jelezzék felénk, mert az elkészült anyagot a bizottsági ülésen a hivatal és képviselőtársaim is megkapják.

Csepeli átjáró:

 • a HÉV átjárón keresztül a kikanyarodás és a Helsinki úton a belső sávba sorolás a reggeli és a délutáni csúcsidőben nehézkes
 • a Helsinki úton a visszafordulás a belváros irányába jelenleg csak szabálytalanul lehetséges
 • gyalogátkelőhely és a kerékpáros átvezetés balesetveszélyes, a láthatóságot javítani kell
 • a felüljáró alatti terület jelenleg kihasználatlan, parkolóhely kialakítására bizonyos feltételekkel alkalmas lehet

Gyalogos HÉV átjáró a Serény utcából:

 • akadálymentesítés

Csepeli átjáró és a Vízisport u. kereszteződése:

 • a kereszteződés gyalogos átkelői balesetveszélyesek
 • a Jódos-sós Gyógyfürdő átadásával a forgalom ugrásszerű növekedése várható, amit kezelni kell
 • a Duna felé vezető utca jelenleg kockakő burkolattal rendelkezik
 • a lehajtó a hídról még mindig balesetveszélyes (sebességkorlátozás szükséges), még mindig gyakori a felhajtás

Vízisport u.:

 • a megnövekedett forgalom miatt sebességkorlátozás szükséges az alsó és felső utcán is egyaránt
 • a parkolás szabályozása szükséges a Duna Garden, a VakVarjú és a vízitelepek előtt egyaránt
 • ki kell nyitni az üresen álló önkormányzat által készített parkolót
 • a Zamárdi utcához vezető lépcső vonalában gyalogos átkelő létesítése
 • a járdán parkolás szabályozása szükséges
 • a felső Vízisport utcában a parkolás rendezése az egyenes és a Mamma Mia Fagyizó környékén
 • a Téglagyár tér felől levezető lépcsőnél szükséges lenne akadálymentes lejutás biztosítása az alsó Vízisport utcáig is és egy gyalogátkelőhely létesítése
 • csapadékelvezetés

 Zamárdi u.:

 • a parkolás tiltása a Tengerszem és a Téglagyártó utca között
 • az mozgáskorlátozottak részére kialakított parkoló elhelyezésének felülvizsgálata
 • a belső U alakú részen a parkolás rendezése, új zöldfelületek és parkolóhelyek kialakítása
 • a szállítást végző járművek közlekedésének segítése

 

Téglagyártó u.:

 • itt a lakók aláírásgyűjtésbe is fogtak, az anonimizált petíciójuk itt látható
 • a parkolóhelyek kialakításának átgondolása a nagy forgalom miatt, a fák közötti parkolóhely-kialakítás vizsgálata
 • a kockakőburkolat cseréje

Téglagyár tér:

 • egyirányúsítás és parkolóhelyek rendezése
 • a zöldség-gyümölcs boltnál a két parkolóhely használatának lekorlátozása a vásárlás idejére
 • a keramit és a kockakő burkolat cseréje
 • az mozgáskorlátozottak részére kialakított parkoló elhelyezésének felülvizsgálata
 • elektromos autótöltő elhelyezésének felülvizsgálata
 • a fák közötti részek hasznosítása, parkoló helyek kialakítása a park valódi közösségi térré alakításával egyidőben

Serény utca:

 • a Német Nemzetiségi gimnázium, a Secret Control GPS Kft. és a Fitness 2000 parkolási- és utazási igényeinek vizsgálata, a szokások megismerése céljából szükséges lenne
 • a szemetes és KRESZ táblák helyének vizsgálata
 • Kiss and ride parkolóhelyek kialakítása az iskola előtt

Közműhelytelep u.:

 • a forgalmi rend felülvizsgálata a Serény és a Zamárdi u. közötti szakaszon
 • a parkolás rendezése
 • a kockakőburkolat cseréje javasolt
 • további parkolóhelyek kialakítása és területrendezés az óvoda, a játszótér és a kollégium előtti területen
 • az Azúr raktár helyén található terület átmeneti hasznosítása, pl. parkolóhelyek kialakítása

Zodony u.:

 • a vízelvezetés megoldása
 • a gyalogos lépcső rendbetétele, akadálymentes eljutás biztosítása, gyalogátkelő létesítése a Közműhelytelep u. felé
 • a teniszpálya előtti rész hasznosítása
 • a vasútállomás gyalogátkelőhelyének kiemelése, akadálymentes eljutás biztosítása

Teremszeg u.:

 • a parkolóhelyek rendezése szükséges

Téglaégető u.:

 • a jelenlegi forgalmi rend felülvizsgálata, egyirányúsítás szükséges lenne a vasút irányába
 • az utca Vizisport u. felé esővégének rendezése
 • a Téglagyártó utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely biztosítása a Mediterrán-lakótelep felé, a láthatóság feltételeinek javítása
 • csapadékelvezetés

Tergenye u.:

 • a parkolási lehetőségek felülvizsgálata
 • zsákutca tábla kihelyezése, áthaladó kerékpárforgalom engedélyezésével
 • parkolók és zöldfelületek elhatárolása

Uszoda, jégcsarnok, tenisz és focipályák:

 • a parkolóhelyek bővítése
 • a Zodony utca felől a parkolóhelyre vezető úton a parkolás tiltása
 • az eltérő funkciójú parkolóhelyek kialakításának rendezése (mozgáskorlátozott, mentő, Kiss and ride)
 • a létesítményeket használók gépkocsijainak kiszorítása a lakóházak parkolóiból
 • csapadékelvezetés

vasut_8.jpgVasúti megállóhely:

 • vizsgálni kellene a P+R, B+R és Kiss and ride és elektromos töltőhely parkoló kialakításának lehetőségét (sajnos első körben nem talált a hivatal helyszínt hozzá)
 • a Kossuth Lajos utca felé az akadálymentes átjutás biztosítása (a gyalogos-kerékpáros híd építésének leállása miatt, vissza kellene térni az aluljáró fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára)
 • csapadékelvezetés

Mindenkinek köszönjük a részvételt és a segítséget!

Somodi Klára és Mach Péter

Élhetőbb Gubacsi lakótelepet!

Megújul a Jódos-sós Fürdő, újra kinyithat a pesterzsébeti strand, fénykorát éli az evezőssport a Duna-parton. Megnyílt a Vakvarjú étterem, újra nyitott a Duna Garden. Új házak épülnek a Mediterrán lakóparkban, sőt a Gubacsi lakótelepen is.

20_gubacs.jpgA fejlesztésekkel azonban nem tartott lépést a közlekedés fejlesztése:

 • az utak kátyúsak, a macskaköves szakaszok egyre balesetveszélyesebbek, egy-egy nagyobb eső után pedig csak csónakkal vagy vízibiciklivel járható a Zodony utca
 • a fekvőrendőrök eltűntek és nem pótolja azokat senki
 • a Duna-parti út (alsó Vizisport utca) a parkoló autók miatt járhatatlan
 • a gyalogos átkelőhelyek balesetveszélyesek
 • a forgalom egy inkább a belső, lakótelepi utcákra szorul
 • a két lakótelepet (Mediterrán lakópark és Gubacsi lakótelep) és a Duna-parti csónakházakat, sporttelepeket, szállodát és éttermeket összesen két alacsony kapacitású kijárat köti össze a várossal, ami már most is hatalmas dugókat okoz, emiatt a busz sem tudja tartani a menetidőt
 • gyalogosan nem megoldott a városközpont akadálymentesített megközelítése

Pedig évekkel ezelőtt jó irányban indultak a dolgok:

119-es_busz_mca-002.jpgA nyáron azonban több panaszt is kaptunk:

– fekvőrendőrök javítása, pótlása,
– parkolási gondok,
– forgalomcsillapítás kérése,
– az alsó Vizisport utca problémája,
– a Zodony utcai esővíz-elvezetés,
– a Csepeli átjárónál a zebra balesetveszélyessége…

A beérkező panaszokat jeleztük a Polgármesteri Hivatalnak és az illetékes hatóságoknak, de szeretnénk Somodi Klára képviselőtársammal egy átfogóbb közlekedés fejlesztési programot is kialakítani, ehhez kérjük az Önök segítségét!

20_geolada-szobor-jo.jpgA további fejlesztések ugyanis leálltak, és a mostani gyors és megállíthatatlan folyamatokra nincs válasza az Önkormányzatnak. Pedig szükséges újra gondolni a lakótelep közlekedését és átfogó terveket készíteni egy új szabályozáshoz. Egyszerre kell ugyanis megoldani a parkolási gondokat és közparkjaink, zöldfelületeink védelmét. Egyszerre kell csillapítani a forgalmat és biztosítani a kijutást a területről.

Ezért egy lakossági utcafórumot szervezünk a Gubacsi lakótelepen, a Téglagyár téren, hogy együtt megvizsgáljuk a beérkező észrevételeket, javaslatokat és együtt járjuk végig a problémás területeket.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az utcafórumunkon, szeptember 25-én,kedden 18 órakor a Téglagyár téren!

 42229109_285931152011392_5889395010385739776_n.pngSomodi Klára
Mach Péter

 

Virágültetéssel a szeméthegyek ellen!

Gerillakertészet forever! / Vigyázat, politikamentes poszt! /

Ilyenkor jó igazán a Duna-parton élni! A Duna-parton élők megunták a környezetükben a szeméthegyeket, összefogtak, gyűjtésbe fogtak, bevonták a helyi vállalkozókat és virágágyást, cserjéket ültettek a helyére. Szuper ilyen lakóközösségben lakni.

38280422_1845828868843531_3082423167059230720_n.jpg

2016 tavaszán szüntetett meg az önkormányzat egy szelektív szigetet elsősorban a körülötte permanensen megjelenő szeméthegyek miatt a Mediterrán lakópark bejáratánál.  A szemét és az üvegtörmelék azonban ott maradt, sőt nem csökkent, hanem nőtt a szemét mennyisége.

Akkor a javaslatomra a megszüntetett sziget helyére virágokat ültetett az Önkormányzat. Úgy tűnt, hogy hosszú küzdelem után sikerült pontot tenni a mondat végére: meggyőződésem ugyanis, hogy az illegális hulladéklerakók megszüntetésének egyik fontos eszköze a fák, cserjék, virágok ültetése.

De sajnos nem így történt, tavaly és idén is a lombhulladék elszállítása okozott komoly gondot az FKF Zrt-nek, a csűtörtökönkét kihelyezett lombzsákok nem tűntek el péntekenként és a Duna-parti magán és társasházi kertek lombhulladéka hetekig várta az elszállítást, az elbomló lombzsákok pedig elrohadnak addig. A rothadó lombzsákok mellett pedig természetesen megjelent a kommunális szemét is, majd néhány lusta garázstulajdonos és társasház ágakkal és egyéb zöldhulladékkel is telepakolta a területet.

Mivel az Önkormányzat nem segített, így idén a Mediterrán lakóparkban és a szomszédos Gubacsi lakótelepen élők fogtak össze, gyűjtésbe kezdtek, bevonták a helyi pékséget és virágokat, cserjéket ültettek az adott területen, most pedig a terület locsolását szervezik éppen.

Az Önkormányzat a virágültetés után azonnal felszámolta a teljes hulladéklerakót (16 m3 szemetet szállított el).

Köszönöm Cserna Hajnalnak a szakmai segítséget, Bognárné Adorján Csillának és a Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztatónak a fagyalbokrokat, a szerszámokat és a szemét elszállítását.

S persze köszönöm név nélkül az ötlet kitalálójának, a Duna-parti szomszédoknak az anyagi támogatást, az ültetőknek a részvételt és az Édeskalács Pékségnek a gyűjtést!38521499_1845969738829444_696799503939796992_o.jpg