Ácsolják a kalodát Pesterzsébeten is a renitens ellenzéki képviselőknek

A Trafikosok Együttműködési Rendszere kiépült Pesterzsébeten is. Mára csak az utolsó simítások maradtak, helyreállítják a polgármester pallosjogát és ácsolják a kalodát a főtéren a renitens ellenzéki képviselők részére.

Megszűnik a képviselők joga, hogy kérdéseket tegyenek fel az előterjesztő részére majd véleményüket is kifejtsék. Slusszpoénként pedig megirigyelve Kövér László lehetőségeit Szabados Ákos is megbírságolhatja az ellenzéki képviselőket.

szabados népszava_1.jpgHosszú testületi ülés elé néznek ma a képviselők:

A TTT (Tíltva, Tűrve, Támogatva) kádári fideszes halmazelmélet alapjait használva a testület ma dönt a civilszervezetek és a sportegyesületek támogatásáról. Ma dönt a testület a múlt havi gyalázatos produkció után – amikor a kerületben évtizedek óta közművelődést szolgáló szakembereket alázott meg Bánó Miklós képviselő javaslatára a testület fideszes többsége -a Csili Művelődési Központ és a Pesterzsébeti Múzeum vezetői pályázatairól is.

Mivel a Pesterzsébet Újság olvasottsága folyamatosan csökken annak színvonala miatt, most felkészülve a választásokra egy előterjesztés szerint több mint ötmillió forinttal támogatjuk meg a Helyi Témát hirdetés vásárlás címén. Az előterjesztőt képviselő Dr. Vas Imre alpolgármester szerint egyetlen személlyel sem nő azon kerületi polgárok száma akiket az Önkormányzat elér, a kerületi lap ugyanis minden pesterzsébeti postaládába bejutott eddig is. Az Informatika és Média bizottság fideszes elnöke pedig azért tartja fontosnak a támogatást, mert így piaci hirdetéseket is közzétehet az Önkormányzat. Így például véleménye szerint az ESMTK, és az általa kezelt uszoda és jégcsarnok hirdetési költségeit is átvállalhatja az önkormányzat – hogy tovább növekedhessen a hivatal válasza szerint is néha követhetetlen keresztfinanszírozás.

S akkor a mai SZMSZ módosításról:

Számos valóban szükséges módosítás:deres.jpg

  • Budapest Főváros Kormányhivatala is kezdeményezheti rendkívüli testületi ülés összehívását (jogszabályi előírás).
  • A budapesti 13. és 29. számú OEVK megválasztott képviselői (jogszabályváltozás miatt), valamint a nem képviselő bizottsági tagok (egyszerűsítés miatt) a képviselő-testületi ülésekre nem kapnak külön meghívót.
  •  Pontosítva lettek az ülés meghosszabbíthatóságával kapcsolatos szabályok.
  • Elkülönülnek a tanácskozás rendje megzavarásának esetei abból a szempontból, hogy a képviselő, vagy más jelenlévő által történik.
  • Megszűnik az ülésen a többszöri létszám ellenőrzés előírása.
  • Pontosítva lettek az ügyrendi javaslat, valamint a módosító indítvány benyújtásának szabályai.

mellett megszűnik majd a javaslat szerint a képviselő azon lehetősége, hogy kérdést tegyenek fel az adott napirendhez és arra érdemi választ kaphassanak, majd annak birtokában kifejthessék véleményüket. Ez a lex Nemes – DK-s képviselőtársam volt a legszorgalmasabb kérdező, aki számos apró, de fontos pontatlanságra hívta fel a figyelmet, mivel a hivatal átszervezése és az új alpolgármesterek által gerjesztett kapkodó munka miatt az előterjesztések egyre több hibát tartalmaztak – előterjesztés a valódi szakmai és érdekvédő munka utolsó lehetőségitől fosztja meg a kerület polgárit képviselőket. Ez a narancsos képviselőtársaimat nyilván kevésbé zavarja, hiszen ők inkább évszaktól függően melegedni vagy hűsölni járnak Dísz terembe – elég csak megnézni ciklusfelezős teljesítményüket -, az ellenzéki képviselők munkáját viszont ellehetetleníti.

kaloda.jpgBár a legnagyobb ellenzéki frakció (MSZP) gyakran egyeztethet a városvezetéssel és ilyenkor választ kaphat a háttértárgyalások során a felmerült kérdésekre – nem véletlenül tartózkodott a határozott nem helyett csupán a javaslat tárgyalásakor az MSZP-s bizottsági tag – a kisebb pártok képviselői teljesen kiszorulnak az információáramlásból. Ennek a háttéregyeztetésnek köszönhető valószínűleg, hogy az eredeti elképzelés helyett nem egyszer, hanem kétszer szólalhatnak fel a képviselők, így az első esetben feltehetik kérdéseiket,bár a kérdésekre ezentúl nem szükséges az előterjesztőnek válaszolni.

Az előterjesztés – lex Földesi –  lehetőséget biztosít ezentúl a renitens, személyeskedő, a tárgytól eltérő vagy országos ügyeket reklámozó képviselők tiszteletdíjának csökkentésére is. Az elmúlt években ez elsősorban Bánó Miklós, Pálfi László és Földesi Gyula képviselőkre volt jellemző, de félő hogy nem rájuk gondolt az előterjesztő.

Ha a levezető elnök, ugyanazon képviselőtől a (2) bekezdés aa)-ac) pontjaiban foglalt rendzavarás miatt, ugyanazon ülésen egy alkalommal már megvonta a szót, vagy a képviselőt az (2) bekezdés ad) pontjában foglaltak miatt, ugyanazon ülésen egy alkalommal már rendreutasította, a képviselő ismételt rendzavarása esetén, indítványozhatja az érintett tárgyhavi bruttó alapdíjának 10%-os csökkentését. Az indítványról a Képviselő-testület vita nélkül minősített többséggel dönt.

A javaslat szűkíti a módosító indítványok benyújtásának lehetőségét – lex Mach -, így azokat csak az ülés előtt 48 órával lehet majd benyújtani. A javaslatot pikánssá az teszi, hogy az elmúlt időszakban a napirendek harmada fele csak az utolsó két nap készült el, ezekhez a napirendekhez a javaslat szerint már nem lehet módosító indítványt tenni. A javaslat valódi oka az előző testületi ülésen benyújtott javaslatom volt egy bocsánatkérésről.

A javaslatból ugyan kimaradt az első éjszaka jogának visszaállítása de ami késik az nem múlik, nyilván sor kerül majd erre is.

Számoljanak be a képviselők a munkájukról, ne csak a szavazatunk számítson!

Ön szeretné-e hogy képviselője beszámoljon a körzetében végzett munkájáról, a megvalósuló kezdeményezésekről, programokról?

ok_lopnak_1352808411.jpgEzt a kérdést tettem fel januárban a blogomon. A beérkezett válaszok alapján ma benyújtottam az ezzel kapcsolatos előterjesztésemet:

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat egyéni körzetben és listán mandátumot nyert képviselők beszámolójának közzétételi lehetőségére

Tisztelt Informatikai és Média Bizottság!

A helyi érdekképviseletnek, és érdekérvényesítésnek megszemélyesítője a közvetlenül választott egyéni képviselő. Az egyéni körzetben induló és egyéni mandátumot nyert képviselők programokkal, és megvalósítandó célokkal indultak el a választáson. Az önkormányzatiság egyik alapértéke a részvétel intézménye. Fontosnak tartjuk, hogy az állampolgárok ne csak közvetve, hanem közvetlenül is részt vehessenek a helyi döntéshozatalban. Ezt nagymértékben tudná elősegíteni az önkormányzat, és az önkormányzati képviselő, ha az állampolgár látná, hogy a körzetében milyen kezdeményezések, és programok indultak el, és valósultak meg az önkormányzati képviselője által. Ezt akkor tudná valóban érzékelni, ha a képviselők beszámolót tartanának munkájukról legalább félévente.

Akár csak az egyéni mandátumot nyert képviselők, a kompenzációs listán bejutott képviselők is programmal, megvalósítandó célokkal indultak el a választásokon. Ahogyan az egyéni képviselők, úgy a listán bejutott képviselőknek is fontos lenne évente beszámolniuk az önkormányzatban, illetve a kerületért végzett munkájukról, és kezdeményezéseikről.

Javaslom tehát, hogy kerületünk média megjelenése, ne csak a kerület szűkebb vezetése, hanem valamennyi képviselő számára biztosítson lehetőséget munkájának bemutatására.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007. (IV. 17.) Ök. sz. rendelete alapján az Informatikai és Média Bizottság

6.1. Jóváhagyja az önkormányzat hivatalos honlapjának (továbbiakban: honlap) menüstruktúráját, szerkezetét, tulajdonságait.

6.2. Jóváhagyja a honlap arculatát.

6.3. Jóváhagyja a honlap felhasználói felületét, a honlap menüpontjaihoz tartozó szerkesztői felületet.

Mindezek alapján kérem a határozati javaslatom elfogadását.

Mach Péter

Pesterzsébet önkormányzati képviselője

Határozati javaslat:

Az Informatika és Média Bizottság

1. Úgy dönt, hogy az önkormányzat hivatalos honlapján felületet biztosít az önkormányzati képviselők számára, hogy félévente beszámoljanak körzetükben illetve a kerületben végzett munkájukról, kezdeményezéseikről és javaslataikról.

2. Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Szabados Ákos polgármester

Határozat elfogadása:

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

A döntés alapjául szolgáló jogszabályok:

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

– Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007. (IV. 17.) Ök. sz. rendelete

A tizedes úr gondolkodik

Ez Magyarország! Mindig csak átöltözünk! Hát meddig lehet ezt bírni önérzettel!

Ezt írtam tavaly decemberben amikor a GŐZGÉP farkció nyomására a képviselőtestület két utca átnevezéséről döntött. A karácsonyi szünet azonban fordulatot hozott, megjelent a civil kurázsi a kerületben. A tizedes úr pedig gondolkodik.

Hiába jeleztem decemberben előre, kértem, könyörögtem hogy vegyük figyelembe az ott élők véleményét, a többségi frakciót nem hatottam meg.

Részlet a jegyzőkönyvből:

Mach Péter (LMP): …A legnagyobb gond az, hogy nem kérdezték meg az utcákban élőket. Végigjárta az Ábrahám Géza utcát, kiszórt szórólapokat, megkérdezték, hogy tudnak-e arról, hogy az utcájukat át kívánják nevezni, tudják-e, hogy ezzel milyen feladatok lennének, illetve tudják-e, hogy ennek mekkora költségvonzata van az állampolgár, az önkormányzat, vagy az állam számára? A legmegdöbbentőbb az volt, hogy az utca lakóit nem keresték meg, úgy döntenek ebben a kérdésben, hogy nem tudják mi az ott élők véleménye. Személy szerint nem kapott reprezentatív válaszokat, de a lakosság többségének az volt a véleménye, hogy csak akkor tudnák elfogadni azt, ha mind a helyi vállalkozókat, mind az ott élők költségeit átvállalná az önkormányzat, alapvetően pedig amúgy sem támogatják az átnevezést…

Hiába mentünk el LMP-s aktivistákkal a testületi ülés előtt és szórtunk szórólapokat az utcában- ha már az előterjesztő FIDESZ-frakció nem értesítette az ott élőket -, hiába egyeztettünk a lakókkal akik nem támogatták az átnevezést.

Hiába tettem ki a blogomra a szükséges információkat, és az oda érkező vélemények többsége elutasította a változtatást.

Hiába kértem, hogy gondoljuk át és az ott élők véleményét becsatornázva hozzunk róla később döntést.

A többségi frakció megszavazta azt, a GŐZGÉP frakció úgy döntött nem kíváncsi az utcában lakók véleményére, tőlük függetlenül dönt.

Az utcában élők azonban végre nem csak felháborodtak, hanem tettek is azért, hogy figyelembe vegye a városvezetés a véleményüket. Aláírást gyűjtöttek és az aluszékony MSZP frakciót is sikerült megnyerniük, hogy támogassák őket, ők pedig végre kitörölték a csipát a szemükből és készítettek egy új előterjesztést.

Az aláírásgyűjtők facebook oldalán további információk is elérhetőek a kezdeményezőkről.

tizedes-meg-a-tobbiek 1.jpgFebruár 14-én így újra napirendre kerül tehát a kérdés.

Az ügy elindítójaként, örülök, hogy egy újabb kezdeményezés indult el azért, hogy az itt élők dönthessenek közvetlen lakóközösségük ügyeiben, hogy az ő véleményük számítson.

Örülök, mert Önök bebizonyították: nem dönthetnek a fejünk felett, a részvételünk nélkül!

Örülök annak is hogy a kezdeményezés nem pártokhoz köthető, mert az adott közösség véleményének képviseletére a részvételi demokrácia alkalmasabb.

Örülök, mert így sikerül majd olyan döntést hoznunk amellyel az itt élők is azonosulni tudnak és elfogadják azt.

Itt követheti híreinket a facebookon!

A februári előterjesztés itt olvasható:

Tisztelt Képviselő-testület!

“A tizedes úr gondolkodik” bővebben

Orbán Viktor azt üzente

Pesterzsébet városvezetői részesei lettek a Nemzeti Együttműködés Rendszerének. Egy rövid pillanatig az ország vezetőivé váltak. Ugyan beleszólásuk ezen túl sem lesz semmibe, az iskolák államosítása, a félévente rendszeresített einstandok, a működésképtelenség felé sodró jogszabályalkotói káosz , az önkormányzatiság teljes leépítésébe bele nem szólhatnak. De legalább együtt sírnak, együtt vígadnak a kormány tagjaival, 2012-ben a kormány gyalázatos teljesítménye miatt ők sem érdemeltek jutalmat.

jutalom 1.jpgPesterzsébet képviselő-testülete a kerületi MSZP-FIDESZ parlagfű koalíció támogatásával Szabados Ákos polgármestert 1.120.800,-, azaz egymillió-egyszázhúszezer-nyolcszáz forint jutalomban részesítette. Dr. Vas Imre alpolgármester és Juhász Lajosné alpolgármester asszony részére pedig 700.000 Ft került kifizetésre.

Majd nyilvánosságra került a Habony Művek új kampánystratégiája: 2013 a válság vége.

Magyarország miniszterelnöke pedig osztott, szorzott majd homlokát ráncolta. Miközben adósság- konszolidálja az önkormányzatokat, azok vezetői milliós jutalmakban részesülnek.

A miniszterelnök tehát megüzente: ha az ország GDP-je csökken, akkor az állami szektorban nem jár jutalom, márpedig 2012-ben nem volt gazdasági növekedés Magyarországon. A miniszterek sem kaptak jutalmat, az önkormányzati vezetők is az ország vezetői közé tartoznak, ezért esetükben sem indokolt, hogy plusz pénzt vegyenek fel. Ez erkölcsi kérdés.

A mai testületi ülésen tehát beszámoltak a jutalmazottak mire fordították a kerület pénzét.

Dr. Vas Imre alpolgármester, az ország hajléktalanügyi népbiztosa a Polgári Jogvédő Egyesületet támogatta, a remény hal meg utoljára hátha jogi segítséget nyújtanak részére a családon belüli erőszak kérdésében is.

Juhász Lajosné a pesterzsébeti bölcsődéket és az először általa is megszüntetésre ítélt, majd később részleges kegyelmet kapó Közbiztonsági Közalapítványt támogatta.

Szabados Ákos polgármester pedig Komoróczy László MSZP-s frakcióvezető beszámolója alapján az ESMTK-t és egy karácsonyi ebédet szponzorálta a Csiliben.

Pesterzsébet Önkormányzata tehát (a kerület pénzéből) nagyjából 600.000 Ft-ot adóra és járulékra, két és fél milliót pedig jogvédelemre, egy éppen működési zavarokkal küzdő közalapítványra, az ESMTK-ra és bölcsödék támogatására fordított.

Kövesse híreinket a facebookon!

Ön mire fordította volna ezt a hárommillió forintot a kerület helyében?

Itt tűnik el a pénzed felirat.jpg

500 milliós mínuszt hozott az idei fővárosi forrásmegosztás Pesterzsébetnek

Pesterzsébet önkormányzata tudomásul veszi a 2013. évi fővárosi forrásmegosztást, de Dr. Vas Imre alpolgármester javaslatára testületileg várja a csodát.

csoda 1.jpgA kerület idén a tavalyinál 500 millió Forinttal kevesebb összeghez jut. Szabados Ákos polgármester szerint a képviselő-testület igazán pontos, a helyi önkormányzat helyzetét figyelembe vevő határozatot nem tud hozni. A Pénzügyi és Számviteli Osztály ugyanis nem tudja meghatározni egyéb paraméterek híján, hogy ez összességében milyen hátrányt jelent, illetve okoz-e hátrányt a 2013. évi költségvetési rendelet összeállítása során. Az még ugyanis nem ismert, hogy az önkormányzattól elkerülő feladatok és az azokkal kapcsolatos kiadási költségek, hogyan viszonyulnak az egyéb bevételi összegekhez.

A jogszabályi változásoknak köszönhetően 4%-kal csökkent a főváros-kerületek elosztási arány a kerületek kárára, melyet a főváros a közösségi közlekedésre kénytelen fordítani. Ez a burkolt forráskivonás az idegenforgalmi adóbevételek drámai csökkenése mellett komoly feszültségeket okozhat a költségvetés tervezésekor.

A képviselőtestület a Gőzgép-frakció szavazataival azonban megszavazta a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy véleményük szerint a Fővárosi Önkormányzat alultervezte a helyi iparűzési adóbevételt, ugyanis az az inflációt jóval meghaladóan fog emelkedni 2013-ban.

Ha hiszel még a csodákban:

2013 tehát nem a válság éve, hanem a válság vége.

 

„Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok.
A csodák helyett, csak egy mosolyt adhatok.
Ne kérd, hogy higgyem amit nem hiszek.
Nem tudok járni a rossz felett”

Ki mint vet úgy arat?

Ön szeretné-e hogy képviselője beszámoljon a körzetében végzett munkájáról, a megvalósuló kezdeményezésekről, programokról?

Az LMP egyik alapértéke a részvétel intézménye. Fontosnak tartjuk, hogy az állampolgárok ne csak közvetve, hanem közvetlenül is részt vehessenek a helyi döntéshozatalban. Ezt nagymértékben tudná elősegíteni az önkormányzat, és az önkormányzati képviselő, ha az állampolgár látná, hogy a körzetében milyen kezdeményezések, és programok indultak el, és valósultak meg az önkormányzati képviselője által.

community_011.jpgTavaly ősszel a ciklusfelezőkor készítettem egy több blogbejegyzésből álló beszámolót az előző két testületi munkájáról. A kezdeményezésemnek köszönhetően évvégén megnőtt az önálló indítványok száma és számos előterjesztés esetén érdemi vita zajlott.

Felmerült tehát hogy nemcsak közvetve az állampolgárok, hanem a kerületért tevékenykedő képviselők is jól járnak, ha szabályozott körülmények között időszakonként beszámolhatnak munkájukról.

ok_lopnak_1352808411.jpgAkár csak az egyéni mandátumot nyert képviselők, a kompenzációs listán bejutott képviselők is programmal, megvalósítandó célokkal indultak el a választásokon. Ahogyan az egyéni képviselők, úgy a listán bejutott képviselőknek is fontos lenne beszámolniuk az önkormányzatban, illetve a kerületért végzett munkájukról, és kezdeményezéseikről. 

Ön szeretné-e hogy képviselője beszámoljon a körzetében végzett munkájáról, a megvalósuló kezdeményezésekről, programokról? 

Kövessen a facebookon!
Meghívó a képviselő-testület 2013. január 16-i rendkívüli ülésére

M e g h í v ó

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 16-án (szerda) 900 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben rendkívüli ülést tart.

allamcsod.jpg1. Javaslat a 2013. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezésére

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

Véleményezi: valamennyi tanácsnok

2. Javaslat haszonélvezeti jogot alapító szerződés jóváhagyására

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

3. Javaslat állami tulajdonú használaton kívüli ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Kis erzsébeti abszurd

Amikor a szociális bizottság elnöke szerint a rászorultak kocsmába viszik a segélyt:

Pesterzsébet, 2012 novembere

Elhangzott Pesterzsébet Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendkívüli testületi ülésén egy a rászorultak támogatásáról szóló napirend vitája során (részletek):

bánó.gifLendvai Anna (MSZP): Javasolja, hogy ne csomag formájában nyújtsanak támogatást, mert nem az önkormányzatnak kellene eldöntenie azt, hogy mire van szüksége a rászorulóknak. … Nem tudja, hogy mi kerülne a csomagba, nyilván olyasmi, ami fontos, de véleménye szerint sokkal célirányosabb volna, ha mindenki maga dönthetné el, hogy mire költi ezt az összeget.

Bánó Miklós (FIDESZ): … A maga részéről jónak tartja az előterjesztésben szereplő javaslatot, azt, hogy természetben, csomag formájában adnak támogatást. Ezt biztos, hogy nem lehet a kocsmában elkölteni. …

Mach Péter: Két dologra hívja fel a figyelmet. Az egyik hogy a november 8-ai képviselő-testületi ülésen vetette fel, és Szabados Ákos polgármester támogatta azt a javaslatot, hogy ha jövőre már november elején foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a rászorultakat hogyan segítsék felkészülni a télre, akkor ezt a vitát szakmai alapon is elvégezhetik (Azóta decemberben a testület elvetette ezt a javaslatot és Szent Márton napján a képviselők ezentúl is libacombot ropogtatnak a rászorultak megsegítése helyett). Most gyakorlatilag erre a kérdésre nem mondhatnak nemet. Lehet, hogy ha nem rendkívüli ülésen vitatkoznának erről a témáról, akkor az adott szakbizottság valóban szakmai alapon tudna ebben a kérdésben dönteni. Véleménye szerint fontos szakpolitikai kérdés, hogy pénzbeli vagy természetbeni juttatást kell-e nyújtani a rászorultaknak. A szakmában hiteles emberek azt mondják, hogy ilyen esetekben a pénzbeli juttatás az, ami előrevisz. Személy szerint a természetbeli támogatást is elfogadhatónak tarja. Bánó Miklós képviselő hozzászólását a pesterzsébeti rászorultak nevében azonban visszautasítja.
….
Pálfi László (FIDESZ): Őszintén irigyli Mach Péter képviselőt azért, hogy olyan úri helyen él, ahol nem kell neki közvetlenül a segélyezettek eléggé szélsőséges életformát is mutató tömegeivel együtt élnie. Úgy tűnik Mach Péter ilyet még nem látott. Személy szerint ilyen helyen lakik, s azt látja, hogy a segélyezettek egy része azonnal a „közért-kocsmákba” viszi a pénzt. A hozzá legközelebb eső helyen ez úgy néz ki, hogy a postás eleve ott osztja ki a pénzt. Kikéri a szolgálati sörét, ott helyben kiosztja a segélyt és mivel ott hitel is van, rögtön rendezik a tartozást. Persze nem lehet azt mondani, hogy minden segélyezett így él, de jelentős részük látható módon igen.Pesterzsébet.jpg

Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek

A képviselő testület többsége elvetette a kerület gazdálkodásának átláthatóságát javító eredeti előterjesztésemet és csupán arról döntött hogy fontosnak érzi a nyilvánosságot és majd a hivatal előkészítése után előterjeszti a saját javaslatát.

Így 2013. január elsejétől sem lesznek egyszerűen elérhető helyen közzétéve Pesterzsébet honlapján az önkormányzat szerződései. A képviselő-testület ugyanis nem állapított meg közzétételi kötelezettséget   az önkormányzat és az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által kötött nettó egymillió Ft feletti szerződéseire.

A képviselő-testület többségét nem zavarja hogy a szerződéseket csak trükkös módon azt archív fájlok között lehet megtalálni.

Így a listát közzéteszem most én a blogomon (három havonta pedig frissítem amíg a testület nem biztosítja a közzétételt a kerület honlapján) és a kikért és megkapott szerződések közzétételére pedig egy arra alkalmas kezelőfelületet készítünk.

001_1.jpg

002_1.jpg

Átmegy-e a pótvizsgán a városvezetés?

potvizsga_felkeszules_1.jpg

Újra napirenden a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ügye Pesterzsébeten.

Néhány hónapja szakmai alázatból és konfliktus-kezelésből elégtelenre vizsgázott Pesterzsébet városvezetése.

„Unortodox” módon zajlott az igazgatóváltás az erzsébeti zeneiskolában: volt régi pályázat, új pályázat, aláírásgyűjtés, képviselő-testületi taktikázás és sok halogatás, nincs viszont a mai napig igazgató.

A képviselők többsége szerint az iskola pedagógusai, a szülők, az itt élők nem voltak képesek dönteni arról, hogy ki legyen az iskolaigazgató, ezért a testület nem volt hajlandó kinevezni azt a személyt, aki mind szakmailag alkalmas rá, mind pedig az iskola pedagógusai és a szülők elégedettek vele, és alkalmasnak tartották erre a posztra.

Most pótvizsgára bocsáttatott, csütörtökön dönt ugyanis a testület az ismételten kiírt pályázat alapján az új igazgató személyéről. Az intézmény volt vezetője már nem pályázott.

2012. október 4-ig egyetlen pályázat érkezett be. A pályázat megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint a pályázati kiírás követelményeinek. A nevelőtestület egy elnökből és két tagból álló előkészítő bizottságot hozott létre.

Az előkészítő bizottság a hatályos jogszabályok szerint járt el, írásban bekérte a véleményeket és azokat csatolták a jegyzőkönyvhöz, megszervezték és levezették a nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezletet. Az egyes fórumok jogosultjai a pályázatokról az alábbi véleményt alkották.

A Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2012. november 14-én megtartott nevelőtestületi értekezleten 45 főből 39-en voltak jelen. A szavazásra jogosultak száma 39 fő. A titkos szavazás eredménye: a 39 érvényes szavazatból 21 fő támogatta a pályázó vezetői programját (54%), 18 fő nem támogatja a vezetői programot, 46%.

Az alkalmazotti értekezleten 61 főből 46-an vettek részt. A szavazásra jogosultak száma 46 fő. A titkos vélemény-nyilvánítás során a 45 érvényes szavazatból a pályázót 17 fő, (38%) tartotta alkalmasnak az intézményvezetői feladatok ellátására, 28 fő nem tartotta alkalmasnak.

A pályázó nyilatkozott arról, hogy nyílt ülést kér.

Fentiek miatt a szülők, érdeklődő pesterzsébeti polgárok, a tantestület tagjai is részt vehetnek az ülésen és megismerhetik a döntést megelőző vita során felmerülő érveket és ellenérveket.

A pályázat anyaga tehát a honlapon, az értekezlet jegyzőkönyve az Oktatási, Kulturális és Sport Osztályon megtekinthető.

Bölcs döntést!