Lehet Más a Politika

“Amint azt mindannyian érezzük és látjuk, országunk bajba jutott. Kétségessé vált, hogy a diktatúrát felváltó demokráciának sikerül-e

 • érvényre juttatnia a közéletben az állampolgári részvétel és az önrendelkezés elveit,
 • megvalósítani az egyéni és közösségi szabadságjogok következetes védelmét és kiterjesztését,
 • a mindenkor érvényesülő joguralmat, a jogegyenlőséget, és megszüntetni a hátrányos megkülönböztetés minden formáját,
 • biztosítani a hitelt érdemlő forrásból történő tájékozódás lehetőségét a közügyekről,
 • leszámolni a kormányzati-közigazgatási szintű döntések átláthatatlanságát őrző titokerdővel,
 • gátat szabni a politikát megszálló oligarchiáknak,
 • felszámolni a nyomor és a társadalmi kirekesztettség legszélsőségesebb formáit,
 • megteremteni a társadalom leszakadt egyharmada felemelkedésének lehetőségét,
 • megvalósítani a gazdaság tisztességes és átlátható működését, a méltányos közteherviselést,
 • garantálni az egészségügy, az oktatás, és a nyugdíjrendszer hatékony és szolidáris működését,
 • fellépni a természetes környezet és az emberi élet feltételeinek drasztikus romlásával szemben,
 • megóvni, fejleszteni, hozzáférhetővé és megélhetővé tenni a kulturális örökségünket,
 • megóvni az emberi életnek értelmet és biztonságot adó közösségeket a tőke és a fogyasztói
 • individualizmus nyomásával szemben, és nem utolsó sorban
 • megalapozni és táplálni a politikai közösség tagjainak egymás iránti bizalmát és szolidaritását.

Kezdeményezésünk elindítóinak kisebb része már a rendszerváltó pártokban is szerepet vállalt, nagyobbik részük azonban a magyarországi környezetvédő, szociális és jogvédő civil önszerveződések berkeiből érkezett, illetve felelős állampolgárként csatlakozott. Néhányan politikusként, többen e sokszínű mozgalom tagjaiként a rendszerváltást követően abban a hitben dolgoztunk, hogy a politikai, közéleti intézményrendszer más szereplőivel, más társadalmi csoportokkal és szervezetekkel együtt sikerülhet az állampolgárok demokratikus jogainak és kezdeményezéseinek szabad teret biztosító, a társadalmi igazságtalanságokat felszámoló, a hátrányos helyzetű csoportokat a társadalmi és gazdasági döntéshozatali folyamatokba bevonó, a környezetet, a benne és belőle élő emberi közösségek egészségét kímélő, méltányos, szolidáris és fenntartható társadalmat építenünk. Az új rendszernek e közel két évtized alatt nem sikerült valóra váltania a demokráciához fűzött reményeinket.

Erősödő élményünk, hogy a fenti kulcsfontosságú célok megvalósításáért küzdő csoportok és szervezetek rendre fennakadnak a társadalom égető problémáitól egyre nyilvánvalóbban elszakadó mai politikai pártok tehetetlenségén, hozzá nem értésén, szűklátókörűségén, önzésén és korruptságán, miközben milliók fordulnak el a politikától, és veszítik el a demokráciába vetett hitüket. Ebbe nem nyugodhatunk bele. Tizennyolc évvel a rendszerváltás után ki kell mondanunk, a politikai nagyüzem megmerevedett, mélységesen eltorzult gyakorlatait nem lehet tovább folytatni. Kiáltó szükség van egy új erőre, amely a létező parlamenti pártokkal szemben képes kiszabadítani a politikát a szűk és zárt csoportok kizárólagos befolyása alól, és a fent felsorolt, teljesítetlen, de változatlanul érvényes célok érdekében együttműködni a közügyekért felelősséget érző állampolgárok csoportjaival és szervezeteivel.

Legelemibb célunk rácáfolni arra a mélyen rögzült tévhitre, amely szerint ép eszű és erkölcsű embernek nem szabad politizálásra adnia a fejét. Akkor mondhatjuk magunkat sikeresnek, ha közéleti szereplésünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy az állampolgárok visszanyerjék hitüket az elvhű, polgárbarát, közérdeket szolgáló, tisztességes politika lehetőségében.

Lehet más a politika.”

Ez Magyarország! Mindig csak átöltözünk! Hát meddig lehet ezt bírni önérzettel!

Na elég a színházból gyerekek! Hát minél jobban mentitek, annál jobban bemártjátok magatokat!

tizedes.jpgA pesterzsébeti GŐZGÉP frakció előterjesztése alapján december 6-án két pesterzsébeti utca átnevezéséről dönt a kerületi képviselő-testület.

Az Ábrahám Géza utca és a Pirók Gyula utca átnevezésének kezdeményezéséhez semmilyen indoklást, vagy előzetes lakossági felmérést nem csatoltak. Némi történelmileg pontatlan magyarázatot fűztek Álmos vezérről akiről az utcát elnevezni kívánják.

Az előterjesztés apropója, hogy a Fővárosi közgyűlés elékerült egy előterjesztés hogy ezentúl fővárosi hatáskörbe kerüljön valamennyi közterület megváltoztatása.

A nagy sietségnek köszönhetően elmaradt az ott élők értesítése és a velük történő egyeztetés is.

Nem baj megtettük mi, személyesen felkerestük a kérdőíveinkkel és szórólapjainkkal az Ábrahám Géza utca lakóit. S megkérdeztük őket:

Tudja-e, hogy az Ön utcáját át kívánják nevezni? (A FIDESZ frakció kezdeményezésére Ábrahám Géza utcáról Álmos vezér utcára.)

Tudja-e, hogy emiatt önnek határidőre ki kellene cserélnie a lakcímkártyáját, és egyéb teendők, költségek is felmerülnek?

Tudja-e, hogy ennek mekkora költségvonzata van az Ön és Pesterzsébet Önkormányzata számára?

Nos, természetesen nem tudták.

A választásokon bizalmat kapó többségi frakció megijedt, elolvasták a 2013-as költségvetési koncepciót, s rájöttek ők bizony itt fejleszteni nem fognak, ha csak a TAHO nem épít egy stadiont a Duna-partra. Maradt az egyetlen esély az örökkévalóságra ha utcát neveznek át, no de ezentúl fővárosi hatáskör lesz a kerület kommunista és szexmentesítése is január elsejétől.

Herr Obersturmführer, jelentem az oroszok már a spájzban vannak! – Idiot! Was? Das Russens? ALAARRM!

 • Nohát akkor nevezzünk át utcákat azonnal. sex.jpg
 • S melyikeket?
 • Kommunista van-e?
 • Van, de háborús hős.
 • Nem baj, majd elhallgatjuk.
 • S mire is?
 • Kapják vissza az eredeti nevüket.
 • OK, és tudja valaki ki volt Álmos vezér?
 • Hát, talán valami honfoglaló.
 • Jó akkor kerüljön bele az is anyagba.
 • S mi lesz az ott lakókkal?
 • Hát mi lenne, ők is a Nemzeti Együttműködés Rendszerének részei. Majd együttműködnek.

Aki nem ért egyet azzal, hogy a kerületben élők és az utca lakóinak véleményét figyelmen kívül hagyva döntsön ebben a kérdésben a képviselő testület, az most véleményt formálhat.

Szavazhat a facebookon és az alábbi micropoll-on is.

 
Hol tűnik el a pénzed?

Hol tűnik el a köz pénze?

Milyen feltételek mellett és pályázati rendszerben használják fel adóforintjainkat?

rabló 1.jpgSzámos önkormányzat él vissza az informatikai lehetőségeivel és a jogszabályokban rögzített kötelező adatokat oly módon teszi közzé, hogy azok elérése a honlapon nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Pesterzsébet Polgármesteri Hivatala teljesítve jogszabályi kötelezettségeit folyamatosan közzéteszi az 5 millió Forint feletti beszerzések, szolgáltatások szerződéseit. A honlapon a szerződések listája könnyen elérhető és letölthető.

A szerződések azonban csak nehezen megtalálhatóak, így bár az eljárás jogszerű, de a gazdálkodás átláthatóságát nem biztosítja. Ezért nyereményjátékot hirdettem két hete az átlátható gazdálkodásáért. A játékban részt vevők feladata az volt, hogy a honlapon megtalálják a szerződéseket. Sajnos csek egyetlen megoldás érkezett, ő megtalálta az archív fájlok között: http://archive.pesterzsebet.hu/index.php?action=category&id=2901. Idén nyújtottam már be egy előterjesztést a felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlat kialakítására, sajnos azonban a GŐZGÉP frakció azt leszavazta.

December 9-e a Korrupcióellenes Világnap. Az ENSZ-közgyűlés 2003. október 31-én elfogadott korrupcióellenes megállapodása rendelkezett a korrupcióellenes világnap megtartásáról, hogy ráirányítsa a figyelmet a jelenség romboló hatására, és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé a visszaszorítása érdekében

Az egyezmény létrejöttében fontos szerepet játszott a Transparency International független nemzetközi szervezet, amely jelentős szerepet vállal a világnapi emlékezés eseményeinek szervezésében is. Ennek a szervezetnek a most megjelent Korrupció Érzékelési indexe szerint Magyarországon a korrupció megítélése rosszabb a régiós átlagnál, hazánk az elmúlt években zuhanó repülésben esik vissza a rangsorban.

Itt tűnik el a pénzed felirat.jpgA Lehet Más a Politika képviselőjeként azonban meggyőződésem, hogy a korrupció elleni leghatásosabb fegyver az átláthatóság. Az LMP elkötelezett abban, hogy az állami és önkormányzati szervek esetében is legyen kötelező a közérdekű adatok nyilvánossága. Így a pályázatok, a közpénzekre kötött szerződések esetében az állami és önkormányzati szervek kérés nélkül, záros időn belül legyenek kötelesek közzétenni kiírt pályázatokat és a megkötött szerződéseket.

Ezért kikértem az önkormányzati tulajdonú cégek és a Pesterzsébet Önkormányzatának az elmúlt két évben kötött 5.000 e Ft érték feletti összes szerződéseinek szövegét és az egymillió Ft felettiek listáját (hamarosan a blogon elérhető lesz) és az alábbi rendelettervezetet nyújtottam be, melyet december hatodikán tárgyal Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete.

A benyújtott javaslatom az egyedi szerződésekre vonatkozóan közzétételi kötelezettséget állapít meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerinti összeszámítási szabályok szerint a 2013. január 1-e után, az önkormányzat és az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által kötött nettó egymillió Ft feletti szerződéseire.2012-07-11 11.45.16.jpg

Az előterjesztés innen letölthető.

 

Rendhagyó képviselői fogadóóra Karácsony Gergellyel

Miért alávaló a regisztráció?

kék cédula2.jpgMit akar a FIDESZ elérni ezzel? Milyen választ nyújt erre az LMP ?

Rendhagyó képviselői fogadóóra

karácsony 1.jpgVendég: Karácsony Gergely, az LMP országgyűlési képviselője.

Házigazda: Mach Péter önkormányzati képviselő

Idôpont: 2012. november 28. szerda 18 óra

Helyszín: Zöld Képviselői Iroda a Pesterzsébetiekért, 1201 Budapest Ady Endre utca 84/A

Információ: Mach Péter • pesterzsebet@lehetmas.hu •

szabó kék.jpgkék 1.jpg

Ők lopnak, mi dolgozunk

ok_lopnak_1352808411.jpg_650x650

Támogasd a Közgép-foglalókat!

Közérdekű munkában dolgozzák le a Közgép budapesti telephelyénél tartott nyári demonstrációért rájuk kirótt bírságot az LMP képviselői. A politikusok közül elsőként Szabó Rebeka kezd közérdekű munkavégzésbe, múzeumi teremőrként és tárlatvezetőként.

Jávor Benedek frakcióvezető Szabó Rebekával közösen tartott keddi, budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy az LMP tíz országgyűlési képviselője és körülbelül húsz aktivistája július 11-én behatolt a Közgép telephelyére, ott a bejárati sorompónál összeláncolták magukat és leültek a bevezető út két oldalára. Az ellenzéki politikus közölte, akkor az ellen a “korrupciós mutyigyakorlat” ellen tiltakoztak, amelyik az “Orbán-kormány elmúlt két évében normává vált”.

Elmondta, hogy az ügyben eddig meghozott jogerős ítéletekben fejenként százezer forintra büntették a résztvevőket. Az LMP képviselői úgy döntöttek, hogy a büntetést 120 óra közérdekű munkában ledolgozzák, mert nem akarják pénzhez juttatni “azokat a kormányzati szereplőket, akik aztán ezeket a forrásokat ugyanúgy visszaosztják az oligarcháknak” – jelentette be.

A közérdekű munkát elsőként Szabó Rebeka kezdi meg, aki az ügyben már felkereste a munkaügyi hivatalt. A képviselő elmondta, hogy biológusi végzettségének megfelelően a Magyar Természettudományi Múzeumban teremőrként, illetve kiállítás- és tárlatvezetőként teljesíti a 120 órát. Hangsúlyozta, hogy miután ez 15 nyolcórás munkanapot jelent, elsősorban hétvégenként dolgozik majd a múzeumban.

Jávor Benedek hangsúlyozta, hogy az LMP aktivistái között vannak olyanok, akik családi vagy munkaügyi okok miatt nem tudják vállalni a közérdekű munkát. Ezért arra kért mindenkit, aki támogatja az LMP-t vagy szeretne fellépni a “hazai korrupciós gyakorlat ellen”, hogy anyagilag is járuljon hozzá a büntetések kifizetéséhez. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy ha nem gyűlik össze elegendő támogatás, akkor az LMP “valamilyen formában helyt fog állni” az aktivistáiért.

A két képviselő a sajtótájékoztatót “Ők lopnak, mi dolgozunk” feliratú kitűzőt viselve tartotta. Jávor Benedek azt mondta, hogy az őkkel arra az oligarchakörre utalnak, amelyik “csapdába ejtette a magyar államot” és amelyiknek az érdekében “már jogszabályalkotás is zajlik”.

forrás:http://lehetmas.hu/

Lehet Más Pesterzsébet! Rendhagyó képviselői fogadóóra.

fogado.pngA Lehet Más a Politika önkormányzati képviselői, szakértői, tagok, szimpatizánsok és érdeklődő polgárok beszélgetnek helyi ügyekről, tartanak „nyilvános frakcióülést”.

Időpont: 2012. november 7. 18 és 20 óra között

Helyszín: Zöld Képviselői Iroda a Pesterzsébetiekért (1203 Budapest, Ady Endre utca 84/A)

Témák:

 • Lehet-e közösségi kertet létrehozni Pesterzsébeten? (Mach Péter LMP-s képviselő önálló indítványa a közösségi kertekről.)
 • Vedd a magyart! Az LMP a hazai termékek és termelők védelmében
 • A kerület gazdasági helyzete, részvételi költségvetés tervezése, részvételi rendeletalkotás, közösségi tervezés, egyeztetés a novemberi testületi ülés napirendjéről, a lakosság által felvetett problémák megvitatása.
 • Talajterhelési díj változása, mit jelent ez a kerületi lakosoknak, többlet költségek és plusz források.

Önálló képviselői indítvány közösségi kert létrehozásáról Pesterzsébeten

Képviselői Indítvány

Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 11-i ülésére

Előterjesztő:   Mach Péter, önkormányzati képviselő

Tárgy:            Közösségi kertek létrehozása Pesterzsébeten

kozosseg-kert.jpg

 Tisztelt Képviselő-testület!

 Bizonnyal nem ismeretlen Önök előtt hogy egy szomszédos kerületben Kispesten tavaly egy sikeres közösségi kert projekt indult el.

 Az Első Kis-Pesti Kertben a huszonhat, mintegy 5m2-es ágyás között vannak hagyományos, kiemelt, és lesznek mobil ágyások is. Van egy közös használatú rész a fűszer- és gyógynövényeknek, terveznek pihenőhelyet, van kerti csap, a szomszédos családi ház ereszrendszere két esővízgyűjtő ciszternába fogja vezetni a vizet, a kert kerítése mentén komposztálókat helyeztek el a zöldhulladéknak. A kertet körbekerítették, és a környezetét is rendezték kiemelt évelőágyással, fogadótér kialakításával, faültetéssel, füvesítéssel. A kertet a használókkal egyeztetett időpontban bárki meglátogathatja – egyébként zárva van. A közösségi kert működését, a terület használatát, mindezek jogi hátterét az önkormányzat és egy vele együttműködő egyesület közösen dolgozták ki.

 Az Első Kis-Pesti Kert nagy sikert hozott a kerület és vezetői számára, a sajtó és a környék lakói is pozitívan fogadták a kezdeményezést, olyannyira, hogy közel százan vannak várólistán, akik bíznak további kertek alapításában, amelyre az önkormányzat látva az igényt, ígéretet is tett.

 A városi – közösségi kertek mozgalom több évtizedes múltra tekint vissza Nyugat Európában és a tengerentúlon. Ezek olyan városi területek, amelyeket civilek (városi kertészek) közösségben művelnek. Sokféle növény termeszthető a városi kertek parcelláin: virágok, fűszernövények, haszonnövények, élelmiszernövények, dísznövények. A városi kertekben azok kertészkednek, akiknek nincs saját kertjük, viszont igénylik a növényekkel való foglalkozást, a zöld felületek nyugalmát, mindezt lehetőleg közel a lakóhelyükhöz, de vannak olyanok is, akiket a közösségi élet vonz.

 A városok, majd nagyvárosok, metropoliszok kialakulásával és terjedésével a hagyományos közösségek és azok megtartó ereje durván meggyengült, anélkül hogy új, valóban erős közösségek léptek volna a helyükbe. A nagyvárosoknak nincs olyan közösségszervező, összetartó ereje, mint korábban a falvaknak volt, s a munkahelyek, családok sem töltik már be azt a funkciót, mint korábban.

 A kerületben nem működik Szomszédok Egymásért Mozgalom, a Vécsey lakótelepen és néhány újonnan felépült lakópark közösségén kívül nem alakultak ki jószomszédi kerekasztalok, játszótéri kisközösségek.

Képviselőként mindannyian tudjuk, hogy nincsenek csodaszerek a problémákra, ugyanakkor a Közösségi kert kezdeményezés a legtöbb társadalmi problémát enyhíteni illetve kezelni tudja a helyben elkülönülten élő emberek tevékeny közösséggé szervezése által.

Előterjesztésem célja, hogy lakótelepi környezetben, addig kihasználatlan területeket vonjunk közösségi művelés alá, hatást gyakoroljunk a környezetre, közösséget építsünk, aktív kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk a környék lakói számára.

 Közismert állítás, hogy a jelenlegi termelési és fogyasztási módok nem fenntarthatók és ezért különös hangsúlyt kap a fenntartható, környezettudatos fogyasztás, a természeti erőforrások takarékos használata. A közösségi kertek a közösségformáláson túl részben erre is választ adnak. A közösségi kertek a bűnmegelőzésben is hatékony szerepet tölthetnek, az itt kialakuló közösségek megtanulják megvédeni a közösségi tulajdont.

Pesterzsébeten a Mediterrán lakóparkban már elindult a gondolkodás a közösségi kertekről, de hasonló elképzelések terítékre kerültek erzsébeti civilek rendezvényein is.

 A közösségi kertek megfelelő kialakítása egy összetett, több fázisú folyamat, ami meghálálja a gondos tervezést.

 Pesterzsébet önkormányzatának lehetősége nyílik olyan közösségformáló és fenntartható fejlődést biztosító projekt elindítására, amivel jó példát mutat a kerületi cégek, intézmények és végső soron a kerületi lakosok számára. 

Először célszerű felvenni a kapcsolatot kerületi civilszervezetekkel, intézményekkel kik szeretnének bekapcsolódni a kezdeményezésbe és ezzel párhuzamosan felmérni, hogy a kerületben hol érdemes és lehetséges ilyen közösségi kertet létrehozni. Az előterjesztés szerint a képviselő-testület erre egy ad-hoc bizottságot hoz létre.

A részletes vizsgálat rávilágíthat arra is, hogy egy közösségi kert kialakításának költsége miként aránylik az elmúlt 20 évben a kerületben közösségalakító kezdeményezések költségeihez.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy támogassa az alábbi indítványt.

Budapest, 2012. szeptember 24.

 Mach Péter

önkormányzati képviselő

 

“Önálló képviselői indítvány közösségi kert létrehozásáról Pesterzsébeten” bővebben

Komposztálok, tehát vagyok

A fenti mondat lehetne a mottója az LMP pesterzsébeti szervezete által augusztus 9.-én megrendezett Ökonapközi programnak, melyet a Kosutiban a vonatos játszótér mellett tartottunk.

ökonap 1.jpgCsütörtök délután Pesterzsébet sétálóutcájában a környezet védelme, a hulladékmegelőzés, a komposztálás és az energiatakarékosság kapott főszerepet a családi programsorozaton, melynek keretében játékos formában ismerkedhettek a gyerekek napjaink egyik legfontosabb témakörével.

öko 4.jpgA felnőttek a komposztálás fortélyaival ismerkedhettek meg illetve ökolábnyom számítással, és ökokvíz kérdőívek kitöltésével tapasztalhatták meg mennyire környezettudatosan élnek. A kukába kerülő háztartási hulladéknak hozzávetőleg az egyharmada olyan alapanyag, amelyből minden különösebb fáradság nélkül a kerti és szobanövényeink számára nélkülözhetetlen tápanyag a komposzt készíthető. Akik eljöttek a Városházához erről személyesen is meggyőződhettek.

én ökonap 1.jpg

ökonap 3.jpgNagy népszerűségnek örvendett a hulladékválogatós játék, amelynél a különböző hulladékfajtákat kellett a megfelelő kis kukákba rakni. Néhányan akár fél órát is eltöltöttek az ökológiai társasjátékkal és sokan kipróbálták magukat élő bábuként „A fenntarthatóság útja” nevű játékban. Természetesen a legnagyobb tömeg a kézműves foglalkozásnál volt, ahol használt flakonokból állat és játékfigurákat, jelvényeket lehetett készíteni.
én ökonap 2.jpg
Akik elég kitartóak voltak és több feladatot is végrehajtottak, jelképes ajándékcsomagot is átvehettek a nap végén, amit nagy örömmel vittek haza. Kellemes meglepetés volt, hogy sok fiatal viszonylag sok információval rendelkezett a hulladékokkal és környezettudatos vásárlással kapcsolatban, illetve sok család legalább a szelektív gyűjtésben részt vesz.

2012-08-09 17.45.04.jpgAz Ökonapközit a hét elején Csepelen a királymajori nagyjátszótéren lehetett megtalálni a csepeli LMP csoport szervezésében, ezúton is köszönjük az ötletgazdák segítségét.

2012-08-09 17.20.59.jpg2012-08-09 18.21.47.jpgMindkét eseményen részt vevőként meglepve tapasztaltam, hogy az erzsébeti óvodások a környezetvédelmi játékok során számos esetben szerepeltek jobban a szomszédos kerületben élőknél. A kerületi gyerekek ugyanis például számos környezetvédelemmel kapcsolatos ünnepet fel tudtak sorolni (Madarak és Fák Napja, Autómentes Nap, Föld Napja, Víz Világnapja), mely azt bizonyítja, hogy a kerületi óvodák nevelési programjának szerves része a környezettudatos nevelés.

öko 5.jpgEz a különbség az iskoláskorúaknál azonban már kiegyenlítődött, s ez nyilván a csepeli iskolák oktatóit dicséri.

A résztvevők magas száma és számos azóta jelentkező érdeklődő is azt igazolja, hogy nagyon sikeres volt ez a játékos tudatformáló esemény, ezért a jövőben várhatóan Pesterzsébet más részein is megrendezésre kerül majd, hiszen a fő cél az, hogy minél több emberhez eljusson a program üzenete és életvitelünket minél jobban hozzá tudjuk igazítani a fenntarthatóság elveihez.

Mach Péter

Pesterzsébet környezetvédelmi tanácsnoka

 

 

További információk és galéria: itt.