Fórum egy élhető fővárosért – zöldülő Pesterzsébetért

Fórum egy élhető fővárosért – zöldülő Dél-Pestért

 

 
 
Helyszín: XX. kerület, Csili Művelődési Ház, Protokoll terem
(1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6.)
 
 
Időpont: Május 24. csütörtök, 18 óra
 
 
 
 
Egy kötetlen képviselői fogadóóra a soroksári Duna-ág, a dél-pesti közösségi közlekedés és egyéb ügyekben. /Duna program, peremkerületek közlekedése, környezetvédelem, városrehabilitáció…/
 
Meghívottak:
Az LMP fővárosi frakciója  /Kaltenbach Jenő, Somfai Ágnes, Hanzély Ákos/
  
és Csárdi Antal, Mach Péter, Tenk András dél-pesti önkormányzati képviselők
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Csatlakozási lehetőség a facebookon itt    

 

Csak természetesen!

Csatlakozz hozzánk  egy rövid túrára!

találkozó: Moszkva Tér, (alias Széll Kálmán) a nagy óra alatt 9:40!!!
Illetve lemaradóknak : Hűvösvölgy 10:15!!!!

 Gyermekvasutazás, 4 kilométeres rövid túra, libegő, és egy kis meglepetés! Mindenkit szeretettel várunk. Eső esetén a vonatozás után alternatív programmal készülünk.

Gyertek minél többen, családdal, barátokkal, kutyával, postagalambbal, de akár egyedül is. Hívjátok el a barátokat, a  segítőket, a szimpatizánsokat, az LMP iránt épp csak érdeklődőket.

Mindenkit várnak a szervezők:

Várnai László
 Budapesti frakció kommunikáció

Mathauser András
budai szervező

Az LMP ellenzéki pártként is helytállt a kerületi közgyűlésben

hordoszonok.JPGEgy éve vállaltuk a kihívást, hogy a valódi választás lehetőségét nyújtsuk. A választások során Önök pedig bebizonyították a szavazataikkal, hogy nem dönthetnek a fejünk felett, a részvételünk nélkül!

Mi vállaltuk, hogy tiszta kézzel, fejjel és nem utolsósorban tiszta szívvel állunk ki a kerületben élők ügyeiért. Ideje hogy elszámoljunk az elmúlt egy évvel, mi az amit megvalósítottunk ígéreteinkből és mi az ami még előttünk áll.

A Lehet Más a Politika képviselője jegyzi az ellenzék által benyújtót módosító indítványokat egy kivételével.  Önálló képviselői indítványt ellenzéki képviselőként csak mi nyújtottunk be. Másfél millió forintot sikerült átcsoportosítani a költségvetésben környezetvédelmi célokra, az LMP-nek köszönhető például hogy az idén sem állt le a komposztálási program és az óvodások Autómentes Nap rendezvényét is megtarthattuk. Átszabtuk és fenntarthatóvá tettük a kerület négyéves gazdasági programját, most már csak be kellene tartani. Hyde parkká varázsoltuk a testületi ülések előtt a Kosutit, mert a többségi frakció ugyan megszüntette a napirend előtti felszólalások lehetőségét, de mi erre a „Napirend előtt a részvételi demokráciáért” program elindításával válaszoltunk. A havonta, a testületi ülések kezdete előtt megszervezésre kerülő program keretében kerületi képviselők, civilszervezetek tagjai és aktivistái és a kerületben élő polgárok mondják el problémáikat, véleményüket és ötleteiket, hogy legalább havonta félórára mi erzsébetiek is azt érezhessük figyelünk egymás véleményére és közösen intézzük ügyeinket.

Átláthatóbbá tesszük a közügyek intézését, a kerület pénzügyeit:

A Lehet Más a Politika már tavaly ősszel törvénymódosító javaslatot nyújtott be az Országgyűlésben, melyben kezdeményezte, vegyék ki az önkormányzati törvényből azt a részt, amely megengedi, hogy az önkormányzatok üzleti érdekre hivatkozva zárt üléseket rendelhessenek el.

Az LMP meggyőződése, hogy a korrupció elleni leghatékonyabb eszköz a teljes átláthatóság biztosítása a közhatalom működését illetően. Kiváltképp, ha közvagyonról, közpénzek felhasználásáról van szó.

Ha az önkormányzatok tisztán, átláthatóan működnek, és nincs mit titkolniuk, akkor zárt ülésekre sincs szükség, ezért számos esetben felszólaltam ha zárt napirendi pontként akart olyan ügyet tárgyalni a testület amely a közvagyonról a közpénzek felhasználásáról szólt. Némely esetben pl. a TESCO-Global Zrt. rendezési tervének változtatásáról szóló napirend esetén sikerült is meggyőzni a többséget.

A Baross utca- Topánka utca sarkán, a kerületünk egyik buszmegállójában lévő pavilonsor sorsáról a képviselőtestület a lakosság megkérdezése nélkül döntött. Lakossági fórumot tartottunk, hogy megismerjük az itt élők véleményét és tolmácsolhassuk azt. Egy programot indítottunk el, aminek a legfőbb üzenete abban fogalmazható meg, hogy honosítsuk meg a közösségi tervezést, amikor a helyi önkormányzati döntések előtt végre a lakosság véleményét is kikérik, és figyelembe veszik, még a helyi képviselő testületi döntés előtt, s nem utólag.

Mindent megteszünk, hogy ezen túl a pártoknak bérbe adott irodahelyiségek után az önkormányzat piaci árat kérjen, hisz ez a bevétel a kerület lakosait illeti.

A 2011. április 21-i testületi ülésen kérdést tettem fel ez ügyben Szabados Ákos polgármester úrnak, melyre 15 napon belül írásban kértem pontos választ.

A kérdésem két részből állt.

1)      A FIDESZ –Magyar Polgári Szövetség 2010. évi módosított beszámolója szerint 2010-ben a párt összesen 684.000 Ft támogatásban részesült Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalától. Milyen pénzbeli vagy egyéb támogatást nyújtott Pesterzsébet Önkormányzata a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetségnek?

2)      Mely pártoknak és egyéb politikai szervezeteknek ad bérbe Pesterzsébet Polg. Hivatala ingatlant kedvezményes áron, és azt milyen jogszabályra (kerületi rendeletre) hivatkozva teszi.

Az írásbeli válaszok alapján javasoltam, hogy a 2006. óta húzódó ügyben hozzon döntést a testület, és szüntessük meg a pártok kedvezményes irodahasználatát a kerületben. A képviselőtestület javaslatomra októberben napirendre tűzte volna a kérdést, a megszabott határidőre a polgármester azonban nem nyújtotta be a javaslatot (nem az első súlyos mulasztása), de az újabb személyes ígéret szerint novemberben pontot teszünk a mondat végére

Túllépünk a múlton, átalakítjuk a jövőt.

A Mártírok útja 205. szám alatt működő, Stromfeld Aurél Általános Iskola nevét a testület döntése alapján Gyulai Istvánra változott.  A döntést megelőző egyeztetéseken azonban kiderült, hogy sem a szülői munkaközösség sem a tantestület nem akarja megváltoztatni az iskola nevét. A testületi ülésen komoly vita alakult ki. Az LMP a részvétel és a helyi közösségek pártja,  ezért bár a sport tagozatos iskola névadójának valóban a legalkalmasabb személyt sikerült megtalálni Gyulai István személyében a döntés még sem mondható példamutatónak. Módosító indítványomnak köszönhetően azonban Stromfeld Aurél szakmai rátermettsége és a haza iránti odaadása előtt tisztelegve egy szobrot vagy emlékhelyet állít az Önkormányzat.

S amiért még küzdünk (folyamatban lévő ügyek):

 • Forgalomszabályozás a Gubacsi-lakótelepen (a Téglagyár tér egyirányúsítása).
 • Bűnmegelőzési cselekvési program elkészítése a kerületi civilszervezetek, polgárőrök a rendőrkapitányság és a lakosság bevonásával erre a ciklusra. Ennek a határidejét a képviselőtestület a módosító indítványunk alapján szeptember 15-ben állapította meg, de ezt sajnos a Polgármester úr a testület döntése ellenére szabotálta. Az októberi testületi ülésen mindezek után a polgárőrséggel is felmondta a szerződést az önkormányzat, a javaslatot a FIDESZ frakción és a polgármesteren felül meglepetésre az MSZP frakcióvezetője is megszavazta, úgy látszik a bűnmegelőzés kérdésében a két párt újra egymásra talált. Az állandó pártcsatározások után ennek akár örülni is lehet, de az LMP képviselőjeként ebben a kérdésben nem osztom a kerület Pató Páljainak véleményét:

„Roskadófélben van a ház,
Hámlik le a vakolat,
S a szél egy darab födéllel
Már tudj’ isten hol szalad;
Javítsuk ki, mert maholnap
Pallásról néz be az ég…
Közbevágott Pató Pál úr:
“Hej, ráérünk arra még!”

Év végén újra kezdjük tehát a szervezést, ugyanis nem engedjük, hogy a kerületben élők által a legsúlyosabbnak tartott problémát a városvezetés a szőnyeg alá söpörje.

 • Egy digitális zöldtérkép összeállítása a kerületnek.
 • A szelektív hulladék-szigetek körbekerítése.

S elhullnak nagyjaink (amit nem támogatott a többségi frakció):

 • A kerület fideszes többsége elvetette az “Akadálymentes Pesterzsébetért” térkép program elindítását.
 • Nem sikerült megakadályozni, hogy az óvodaösszevonások személyi kérdésekre adott arrogáns választ nyújtsanak csupán némi szegregációs probléma szőnyeg alá söprésével egyetemben. Az LMP mindenütt a megalapozatlan (hangsúlyozom: a megalapozatlan) átszervezések elleni tiltakozók oldalán áll. Az átszervezések csupán rövidtávú érdekeket szolgáltak és nem adnak választ még csak az idei túljelentkezésekre sem nemhogy arra, hogy a tankötelezettség 2012 szeptemberétől 3 éves kortól kezdődik. Az előterjesztés a régiók kialakításánál mind a férőhelyek mind a tagintézmények számát tekintve aránytalan. Sem a szociológiai viszonyokat nem vették figyelembe sem azt, hogy mely intézményeknél lehet a pedagógiai programokat összefésülni.
 • Módosító indítványomat, amely a „Zöld Ovi” mint a főváros egyik kiemelt jelentőségű környezettudatos nevelést folytató intézmény önállóságát biztosította volna a többség elvetette. Az alpolgármester úrnál azonban érveim nyitott fülekre találtak és a két tagóvodát nem szedték szé,t a nevelési programban foglaltakért ezentúl is lehetőségük lesz a kooperációra és az Alapítvány biztosította forrásokkal is közösen gazdálkodhatnak.
 • Nem sikerült megértetnem a többségi frakcióval, hogy a vagyongazdálkodás általuk forszírozott átalakítására sem elegendő idő sem forrás nem áll rendelkezésre. Nem állítom, hogy egyetlen oka lenne a feszes és instabil kerületi költségvetési helyzetnek, de súlyos problémákat okoz.

A FIDESZ-MSZP kényszerházasság idén az intézményrendszer leépítésével, és a FIDESZ klientúra lassú felépítésével telt el. A városvezetés energiáit a személyi kérdésekre adott válaszok keresésére fecsérelte: lecserélte az osztályvezetőket, az óvoda és iskolaigazgatókat, illetve egyéb intézmények vezetőit. A kerületnek nincs gazdasági vezetője, a vagyongazdálkodását szétverte, működő intézményeiből az összevonások és költségcsökkentő intézkedések miatt a szakképzett munkaerő elvándorolt a gazdagabb és jobban működő önkormányzatok felé.

Nehéz ma a konfliktuskezelő és konstruktív ellenzéki képviselők sorsa a kerületben, de megkaptuk a lehetőséget, hogy kiálljunk az LMP erzsébeti programjáért és képviseljük azt a sok szavazót, aki bizalmat adott jelöltjeinknek és hisznek abban, hogy Lehet Más Pesterzsébet.

Mach Péter

Az akadálymentes Pesterzsébetért

Friss hír: a 2011. február 24-i testületi-ülésen újra napirendre kerül az önálló képviselői indítvány az "Akadálymentes Pesterzsébetért" program elindításáról.  

  

Az alábbiakban olvasható maga az előterjesztés, külön köszönet érte aktivistánknak, Gergely Lászlónak, aki nemcsak az alapötletet adta, hanem a részletes kidolgozásban is részt vett.

 Tárgy: „Az akadálymentes Pesterzsébetért” térkép program elindítása
  
 
Tisztelt Képviselő-testület!
 
2011. év az önkormányzatok számára országszerte megszorításokat hoz, városrészünk Duna-parti kerületként, amely mind zöldmezős, barna beruházási övezetekben szegény, egyetlen választ adhat: Pesterzsébetet megtartja egy otthonos, élhető városrésznek. A kerület otthonosságát, és a lakosság közérzetét leggazdaságosabban a kerület adottságainak számbavételével, és azt az emberek számára a mindennapokban jól hasznosítható formában történő közzétételével lehet és érdemes fejleszteni.
Pesterzsébet honlapját a tavasszal az Informatikai és Média Bizottság döntése alapján átalakítják. A korszerű, új weblap lehetőséget nyújt nem csak a kötelező információk és adatok nyilvánosságra hozatalának, de a lakosság fontos igényét is kielégíti, ha ezen felül a mindennapi tájékozódásban is hasznosítható. Az Informatikai és Média Bizottság határozatának végrehajtásával számos új program elindítására is alkalom kínálkozik.
Ehhez illeszkedik javaslatunk, amely a kor követelményeihez igazodik, ugyanis pont egy a fenti célokat megvalósító program elindítását javaslom a kerületnek.
 „Az akadálymentes Pesterzsébetért” térkép lényege, hogy egy átfogó akadálymentességi, és „kismama-baráti” felmérés által nyert adatok egy bárki által korlátlanul megtekinthető webes megjelenítésű multimédiás digitális térképen áttekinthető módon jelenjenek meg. 
A felmérés vegye számba a városrész területén a mindennapi életben szükségszerűen használatos intézmények, intézetek, és egyéb fontos objektumok akadálymentesítési mértékét – az idevonatkozó szabványok szerint – többek között a következő szempontok alapján:
– megközelíthetőség (pl. mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkoló, az ahhoz kapcsolódó és a környező gyalogosátkelők járdaszegélyei, akadálymentes tömegközlekedés)
– horizontális és vertikális belső közlekedés,
– mellékhelyiségek akadálymentesítése,
– látásukban, hallásukban korlátozott személyek tájékozódása, tájé­koztatása, (pl. ügyfél-, beteghívó rendszer, jelbeszédet ismerő ügyintéző, orvos),
– szolgáltatáspolitikájuk alapján számon kérhető-e a mozgásukban vagy érzékelésükben korlátozott személyeknek a számukra szükséges speciális bánásmód,
– gyermekpelenkázó,
– akadálymentességi hiányosságok,
– tervezett akadálymentesítési fejlesztések (határidővel)
Egy ilyen térkép a mozgásukban vagy érzékelésükben korlátozott személyeknek, valamint a babakocsival közlekedőknek továbbá közvetve vagy közvetlenül hozzátartozóiknak hoz a mindennapokban hathatós segítséget. Legalább ilyen fontos az is, hogy a továbbiakban a kerületnek egy esetleges akadálymentesítési programjában is segít a tervszerű stratégia kialakításában.
A határozati javaslatom benyújtását szándékosan időzítettem január 24-re, a költségvetés előkészítését képező intézményi és működési racionalizálások mellett ugyanis fontosnak tartom, hogy megmutassuk: a nehézségek ellenére egy élhetőbb Pesterzsébetért dolgozunk. Ugyanis a határozati javaslat legfontosabb előnye, hogy a kerület részéről komolyabb erőforrást nem igényel, az előzetes egyeztetések alapján a hivatalba átkerülő térinformatikai feladatokat ellátó osztály a kötelezően előírt feladatok mellett a térkép projekt első lépcsőjének szánt közintézmények akadálymentesítési térképét el tudja készíteni, arra az egyeztetések alapján a költségvetésben forrást nem kell keresni.
A digitális térkép nem csak arra alkalmas, hogy jelölje akadálymentesített közintézményeinket, de jellegéből adódóan (adatbázis kapcsolata miatt) a hiányosságokat, annak megoldási teendőit, határidejét is tartalmazhatja.
Az elkészülő térkép azonban csak egy út kezdete, további cél az akadálymentesítés szükségességének megértetése, társadalmi elfogadtatása, és ez által előmozdítása Pesterzsébeten. Kezdeményezésünk Iránymutatást ad a kerületben működő civil szervezeteknek és vállalkozásoknak. Nem titkolt célja az előterjesztőnek, hogy a csatlakozni szándékozók felmérjék a kerületben kereskedelmi egységeket, vendéglátóhelyeket, közútjainkat, folyópartjainkat, hogy az akadálymentesítettséget az egész városrészben javítani tudjuk.
Ennek megvalósulásával a mozgásukban vagy érzékelésükben korlátozott személyek és hozzátartozóik mindennapjai tervezhetőbbé, reménytelibbé válnak, és a többségi társadalommal való kapcsolatteremtésük, kapcsolattartásuk, közös programok szervezése által, a teljes értékű társadalmi életük gördülékenyebbé tehető.
 
Határozati javaslat
A képviselő-testület elhatározza, hogy „Az akadálymentes Pesterzsébetért” programot indít akadálymentesítés szükségességének megértetése, társadalmi elfogadtatása, és annak előmozdítására Pesterzsébeten. Ennek eszközeként elrendeli az „Az akadálymentes Pesterzsébetért térkép” létrehozását, és előzetes akadálymentesítési felmérés készítését, és az eredmény digitális adatbázisban történő kezelését, rendszeres frissítését, a térképen való megjelenítését.
A felmérés vegye számba a városrész területén a mindennapi életben szükségszerűen használatos közintézmények, intézetek, és egyéb fővárosi, állami és kerületi tulajdonban lévő objektumok akadálymentesítési mértékét – az idevonatkozó szabványok meghatározásai szerint – többek között a következő szempontok alapján:
– megközelíthetőség (pl. mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkoló, az ahhoz kapcsolódó és a környező gyalogosátkelők járdaszegélyei akadálymentesítettek-e, elérhető-e akadálymentes tömegközlekedés)
– horizontális és vertikális belső közlekedés kerekesszékkel,
– van-e elérhető akadálymentes mellékhelyiség,
– látásukban, hallásukban korlátozott személyek tájékozódása, tájé­koztatása, (pl. ügyfél-, beteghívó rendszer, jelbeszédet ismerő ügyintéző, orvos),
– szolgáltatáspolitikájuk alapján számon kérhető-e a mozgásukban vagy érzékelésükben korlátozott személyeknek a számukra szükséges speciális bánásmód,
– gyermekpelenkázó,
– akadálymentességi hiányosságok,
– tervezett akadálymentesítési fejlesztések (határidővel)
Az adatbázis
– legyen bárki számára korlátlanul megtekinthető egy multimédiás, webes megjelenítésű digitális akadálymentességi térképen
– nonprofit célra – a forrás megjelölésével – ingyenesen letölthető és továbbfejleszthető.
 
A program első lépcsőjeként saját erőből 2011. május 31-i határidővel elkészíti a közintézmények akadálymentesítési digitális térképét és elhelyezi azt Pesterzsébet új honlapján.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
 
Az előterjesztést tárgyalja:        
–                     Informatikai és Média Bizottság
–                     Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság,
 
Az előterjesztést készítette: Mach Péter önkormányzati képviselő.
 
Budapest, 2011. január 24.                                                Mach Péter
Önkormányzati képviselő
Lehet Más a Politika

 

Tüntetés az Alkotmánybíróság és a népszavazás védelméért, a jogállamért!

Időpont és helyszín:

november 3, szerda, 17:00 – 1015 Budapest, Donáti utca 35

A Fidesz nem tudja elfogadni, ha bárki, akár az Alkotmánybíróság is, felülbírálja a döntését. Ezért inkább úgy módosítja az Alkotmányt, hogy senki ne korlátozhassa őket semmiben – például a nyugdíjpénztári befizetések lenyúlásában. Ki akarnak iktatni minden féket és ellensúlyt: az Alkotmánybíróságot és a népszavazás intézményét is.

Ennek megálljt kell parancsolnunk! Álljunk ki a Alkotmánybíróság és a népszavazás mellett, álljunk ki a jogállam védelmében!

Tüntess velünk a Fidesz alkotmánytiprása ellen, az Alkotmánybíróságért!

Mutassuk meg, hogy fontos a demokrácia, a jogállam; hogy nem hagyjuk meggyengíteni a jogállam oszlopait, az Alkotmánybíróságot és a népszavazást! Hívjátok meg barátaitokat, szüleiteket, gyerekeiteket, a szomszédot!

Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=119759678085860&index=1

Pontos helyszín: http://maps.google.hu/maps?f=q&source=s_q&hl=hu&geocode=&q=alkotm%C3%A1nyb%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g&sll=47.15984,19.500732&sspn=3.182377,7.064209&ie=UTF8&hq=alkotm%C3%A1nyb%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g&hnear=&ll=47.504722,19.039285&spn=0.006175,0.013797&z=16

Ha sikertelen lesz a demontsrációnk és az elfogadott új jogszabályokkal folytatja a kormány a Kádár-rendszer restaurációját akkor még mindig segíthet a Köztársasági Elnök úr. Hiszen a kormánytöbbség olyan köztársasági elnököt választott, aki ismeri a jogot, képzett és van annyi integritása, hogy ellentmondjon ha kell. Az államfő olyan autonóm, hiteles politikai személyiség aki képes a demokrácia és az alkotmányosság véedelmére.

Ön dönt!

Ön dönt!
 
Olyan Pesterzsébetet szeretnénk teremteni, ahol:
 • rendszeres, érdemi és döntésképes helyi véleménynyilvánítások, szomszédsági kerekasztalok, és a részvételi költségvetés intézményein keresztül a lakosság bevonásával születnek meg a fontosabb döntések,
 • a Mediterrán lakóparkban, a Vécsey lakótelepen és másutt is: részönkormányzatok jönnek létre!
 • a gazdálkodás átlátható, egyszerű és könnyen betartható szabályok mentén, minden erzsébeti számára ellenőrizhető módon, nyíltan és hatékonyan folyik,
 • az önkormányzat az összes közérdekű információt időben nyilvánosságra hozza és el is juttatja az itt lakókhoz,
 • az önkormányzat gondoskodik a közművek jó minőségű, olcsó és környezetbarát működtetéséről, az átláthatóság és a fenntartható fejlődés szempontjainak maximális figyelembevétele mellett.
 • ahol a polgármesteri hivatal a pártoknak bérbe adott irodahelyiségek után piaci árat kér, hisz ez a bevétel a kerület lakosait illeti,
 
A részvételi költségvetés meghonosítását javasoljuk! Így az erzsébetiköltségvetés főbb tételeit, arányait egy minden kerületi lakos számára nyitott és átlátható, évente ismétlődő vita- és tervezési folyamatban határozzuk meg. Így az itt élők maguk dönthetnek a játszóterek, iskolák felújításáról, a közvilágításról, a járdákról és bicikli-utakról, a polgárőrség támogatásáról, a forgalomcsillapítás, vagy a Duna-part rehabilitációjának módjáról.

 

Ma délben sütött ránk a Nap :)

Fél hatkor ébredtem, és elkeseredetten láttam, hogy zuhog. Tízpercenként megállapítottam, hogy az égiek ma nincsenek velünk. Tízkor körtelefon: esik, mi legyen? Némi remény: már csak csepeg, eláll, ritkulnak a felhők, lassan kibújik a Nap is. Körtelefon: indulás!

 

Szerencsére a piacra menők is úgy gondolták, mint mi. Ki kell használni a napsugarakat és sétálni kell egyet, élvezni a friss zöldségek és gyümölcsök illatát, az ősz ízeit. Így azután jó hangulatban találtuk azt a néhány száz embert, aki ma örömmel fogadta el tőlünk az LMP újságját. Voltak, akik megálltak beszélgetni, kérdeztek, biztattak, véleményt mondtak. Köszönjük szépen!

Ígérjük, hogy jövő héten ismét tartunk fogadóórát, hogy személyesen is találkozhassunk választóinkkal!

Gondoskodó Pesterzsébet

A programunk második eleme a kerületben élők egészségben eltöltött éveinek számának növelése, a betegségek megelőzése, az egészséges környezet biztosítása.
 
Meg kell nyitni a Duna-partot minden kerületi lakos részére, elzárt csónakházak, lezárt partszakaszok helyett folytatni kell a folyóparti pihenőövezet kialakítását. Együttműködünk ez ügyben Soroksárral és Ferencvárossal, mert közöseik az érdekeink: egészséges környezet, élhető Dél-Pest. A lég- és zajszennyezés ellen is védekezni kell: forgalomcsillapítással, s ahol szükséges:zajvédő falakkal.
 
Igazságtalan, hogy egy budai lakos kedvezőbb körülmények között jut orvosi ellátáshoz, mint egy dél-pesti, újítsuk fel a kerületi szakorvosi rendelőt!
 
A mai világban nem könnyű egyszerre anyának és dolgozó nőnek lenni. Növelni kell a bölcsődei férőhelyek számát, nyitva tartásukat pedig a munkahelyi időbeosztáshoz kell igazítani. A családi napközik kialakítása hatékony, a helyi közösség erőforrásait felhasználó megoldás, amely gyors megoldást jelent az óvodai helyhiányra.
 
A közhivatalokban, köztereken, akadálymentesen lehessen közlekedni, legyen megközelíthető a városközpont felöl is kerekesszékkel a vasútállomás, kényelmesen használhassuk babakocsikkal is az aluljárókat, buszokat és villamosokat.
 
 

Kopp-kopp…

Köszönjük a sok-sok ajánlást, és örömmel jelentjük, hogy Pesterzsébet minden választókerületében jelöltet állít az LMP, reális alternatívát kínálva minden választó számára, aki hisz abban, hogy lehet másként politizálni.

Az ajánlószelvények gyűjtésének vége, kopogtatni immár az Ön képernyőjén fogunk. Az LMP pesterzsébeti csapata ily módon osztja meg az önkormányzati választás kampányidőszakának mindennapi örömeit és munkájának sikeres és nehéz pillanatait mindazokkal, akik hisznek abban, hogy Lehet Más Pesterzsébet. Nem titkolt szándékunk, hogy a hasznos és érdemi hírek mellett betekintést adjunk a csapat vidám mindennapjaiba.Persze ismertetjük programunkat és szívesen vesszük az Önök véleményét, kéréseit, ötleteit is.

Természetesen itt a blogban hírt adunk minden fontos, az erzsébeti LMP-t érintő programról, rendezvényről. Önök megtudhatják, hol és mikor találkozhatnak az LMP helyi jelöltjeivel, aktivistáival.

Jó olvasást kíván az erzsébeti LMP-csapat!