Az akadálymentes Pesterzsébetért

Friss hír: a 2011. február 24-i testületi-ülésen újra napirendre kerül az önálló képviselői indítvány az "Akadálymentes Pesterzsébetért" program elindításáról.  

  

Az alábbiakban olvasható maga az előterjesztés, külön köszönet érte aktivistánknak, Gergely Lászlónak, aki nemcsak az alapötletet adta, hanem a részletes kidolgozásban is részt vett.

 Tárgy: „Az akadálymentes Pesterzsébetért” térkép program elindítása
  
 
Tisztelt Képviselő-testület!
 
2011. év az önkormányzatok számára országszerte megszorításokat hoz, városrészünk Duna-parti kerületként, amely mind zöldmezős, barna beruházási övezetekben szegény, egyetlen választ adhat: Pesterzsébetet megtartja egy otthonos, élhető városrésznek. A kerület otthonosságát, és a lakosság közérzetét leggazdaságosabban a kerület adottságainak számbavételével, és azt az emberek számára a mindennapokban jól hasznosítható formában történő közzétételével lehet és érdemes fejleszteni.
Pesterzsébet honlapját a tavasszal az Informatikai és Média Bizottság döntése alapján átalakítják. A korszerű, új weblap lehetőséget nyújt nem csak a kötelező információk és adatok nyilvánosságra hozatalának, de a lakosság fontos igényét is kielégíti, ha ezen felül a mindennapi tájékozódásban is hasznosítható. Az Informatikai és Média Bizottság határozatának végrehajtásával számos új program elindítására is alkalom kínálkozik.
Ehhez illeszkedik javaslatunk, amely a kor követelményeihez igazodik, ugyanis pont egy a fenti célokat megvalósító program elindítását javaslom a kerületnek.
 „Az akadálymentes Pesterzsébetért” térkép lényege, hogy egy átfogó akadálymentességi, és „kismama-baráti” felmérés által nyert adatok egy bárki által korlátlanul megtekinthető webes megjelenítésű multimédiás digitális térképen áttekinthető módon jelenjenek meg. 
A felmérés vegye számba a városrész területén a mindennapi életben szükségszerűen használatos intézmények, intézetek, és egyéb fontos objektumok akadálymentesítési mértékét – az idevonatkozó szabványok szerint – többek között a következő szempontok alapján:
– megközelíthetőség (pl. mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkoló, az ahhoz kapcsolódó és a környező gyalogosátkelők járdaszegélyei, akadálymentes tömegközlekedés)
– horizontális és vertikális belső közlekedés,
– mellékhelyiségek akadálymentesítése,
– látásukban, hallásukban korlátozott személyek tájékozódása, tájé­koztatása, (pl. ügyfél-, beteghívó rendszer, jelbeszédet ismerő ügyintéző, orvos),
– szolgáltatáspolitikájuk alapján számon kérhető-e a mozgásukban vagy érzékelésükben korlátozott személyeknek a számukra szükséges speciális bánásmód,
– gyermekpelenkázó,
– akadálymentességi hiányosságok,
– tervezett akadálymentesítési fejlesztések (határidővel)
Egy ilyen térkép a mozgásukban vagy érzékelésükben korlátozott személyeknek, valamint a babakocsival közlekedőknek továbbá közvetve vagy közvetlenül hozzátartozóiknak hoz a mindennapokban hathatós segítséget. Legalább ilyen fontos az is, hogy a továbbiakban a kerületnek egy esetleges akadálymentesítési programjában is segít a tervszerű stratégia kialakításában.
A határozati javaslatom benyújtását szándékosan időzítettem január 24-re, a költségvetés előkészítését képező intézményi és működési racionalizálások mellett ugyanis fontosnak tartom, hogy megmutassuk: a nehézségek ellenére egy élhetőbb Pesterzsébetért dolgozunk. Ugyanis a határozati javaslat legfontosabb előnye, hogy a kerület részéről komolyabb erőforrást nem igényel, az előzetes egyeztetések alapján a hivatalba átkerülő térinformatikai feladatokat ellátó osztály a kötelezően előírt feladatok mellett a térkép projekt első lépcsőjének szánt közintézmények akadálymentesítési térképét el tudja készíteni, arra az egyeztetések alapján a költségvetésben forrást nem kell keresni.
A digitális térkép nem csak arra alkalmas, hogy jelölje akadálymentesített közintézményeinket, de jellegéből adódóan (adatbázis kapcsolata miatt) a hiányosságokat, annak megoldási teendőit, határidejét is tartalmazhatja.
Az elkészülő térkép azonban csak egy út kezdete, további cél az akadálymentesítés szükségességének megértetése, társadalmi elfogadtatása, és ez által előmozdítása Pesterzsébeten. Kezdeményezésünk Iránymutatást ad a kerületben működő civil szervezeteknek és vállalkozásoknak. Nem titkolt célja az előterjesztőnek, hogy a csatlakozni szándékozók felmérjék a kerületben kereskedelmi egységeket, vendéglátóhelyeket, közútjainkat, folyópartjainkat, hogy az akadálymentesítettséget az egész városrészben javítani tudjuk.
Ennek megvalósulásával a mozgásukban vagy érzékelésükben korlátozott személyek és hozzátartozóik mindennapjai tervezhetőbbé, reménytelibbé válnak, és a többségi társadalommal való kapcsolatteremtésük, kapcsolattartásuk, közös programok szervezése által, a teljes értékű társadalmi életük gördülékenyebbé tehető.
 
Határozati javaslat
A képviselő-testület elhatározza, hogy „Az akadálymentes Pesterzsébetért” programot indít akadálymentesítés szükségességének megértetése, társadalmi elfogadtatása, és annak előmozdítására Pesterzsébeten. Ennek eszközeként elrendeli az „Az akadálymentes Pesterzsébetért térkép” létrehozását, és előzetes akadálymentesítési felmérés készítését, és az eredmény digitális adatbázisban történő kezelését, rendszeres frissítését, a térképen való megjelenítését.
A felmérés vegye számba a városrész területén a mindennapi életben szükségszerűen használatos közintézmények, intézetek, és egyéb fővárosi, állami és kerületi tulajdonban lévő objektumok akadálymentesítési mértékét – az idevonatkozó szabványok meghatározásai szerint – többek között a következő szempontok alapján:
– megközelíthetőség (pl. mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkoló, az ahhoz kapcsolódó és a környező gyalogosátkelők járdaszegélyei akadálymentesítettek-e, elérhető-e akadálymentes tömegközlekedés)
– horizontális és vertikális belső közlekedés kerekesszékkel,
– van-e elérhető akadálymentes mellékhelyiség,
– látásukban, hallásukban korlátozott személyek tájékozódása, tájé­koztatása, (pl. ügyfél-, beteghívó rendszer, jelbeszédet ismerő ügyintéző, orvos),
– szolgáltatáspolitikájuk alapján számon kérhető-e a mozgásukban vagy érzékelésükben korlátozott személyeknek a számukra szükséges speciális bánásmód,
– gyermekpelenkázó,
– akadálymentességi hiányosságok,
– tervezett akadálymentesítési fejlesztések (határidővel)
Az adatbázis
– legyen bárki számára korlátlanul megtekinthető egy multimédiás, webes megjelenítésű digitális akadálymentességi térképen
– nonprofit célra – a forrás megjelölésével – ingyenesen letölthető és továbbfejleszthető.
 
A program első lépcsőjeként saját erőből 2011. május 31-i határidővel elkészíti a közintézmények akadálymentesítési digitális térképét és elhelyezi azt Pesterzsébet új honlapján.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
 
Az előterjesztést tárgyalja:        
–                     Informatikai és Média Bizottság
–                     Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság,
 
Az előterjesztést készítette: Mach Péter önkormányzati képviselő.
 
Budapest, 2011. január 24.                                                Mach Péter
Önkormányzati képviselő
Lehet Más a Politika

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük