Pályáztatás nélkül épül a Duna-sétány új kávézója

Új kávézó épül a pesterzsébeti Duna-sétányon, a látványtervek sokat ígérőek és megpróbálják kihozni a maximumot a konténerépületekből.

A sajnos egyelőre torzóként megépülő sétány átadása várhatóan a választási kampányra csúszik, cserében az egyik bejáratánál a tervek szerint már egy látványos, modern pékség-kávézó várhatja az ide érkezőket.

Az adott terület egy közpénzen létrehozott parkoló volt, amit az üzemeltető sokadszori kérésre sem volt megnyitni a partot használók részére, s a gondozatlansága miatt tönkre is ment.

Kapóra jött a sétány építése s javaslatot tettem, hogy vegyük ki az eddig a területet üzemeltető ESMTK kezéből az ingatlant és a parkoló újramurvázása, rendezése után nyissuk ki végre.

A javaslatom azonban nem várt eredményt hozott, észrevették végre a gondozatlan területet, az ESMTK azonnal üzletet látott benne és inkább kiadta volna bérbe, hogy ott pékséget, kávézót üzemeltethessen valaki.

A javaslat nagy vitákat kavart, a képviselők többsége a kávézót támogatta, de a beérkezett anyagok kidolgozatlansága miatt szeptemberben még visszadobta azt.

Október elején kérdeztem meg a kerületben élőket mit szeretnének az adott területtel, a felmérés azt mutatta, hogy az ott élők a parkolási, közlekedési gondok megoldását várták el, a távolabb lakók pedig szerették volna ismerni a terveket, elképzeléseket a hasznosítási lehetőségekről s úgy dönteni.

Sajnos csak részeredményeket sikerült elérni az ügyben.

A képviselőtestület időhiányra hivatkozva gyorsan döntött, nem kérdezte meg az itt élőket, megszüntette a játszótér melletti parkolót és – kihasználva, hogy a területet az ESMTK üzemeltette eddig – pályázat nélkül adta bérbe 10 évre egy soroksári vállalkozásnak.

Az így papíron is megszűnt parkolóhelyek pótlása helyett egyelőre egy bullshit határozatot sikerült hozni csupán, hogy most aztán tényleg foglalkozni fog a Polgármesteri Hivatal a Duna-part parkolási és közlekedési gondjaival és ezer év után újra felméri a lehetőségeket. Bár ezt már többször is megtette, s elfogadott közlekedési koncepciója is van Gubacs városrésznek új parkolók kialakításának terveivel, most inkább újra visszalépett a testület és a cselekvés helyett a köldöknézegetést választotta.

A szerződés jogszerű, ráadásul sikerült elérnünk, hogy az előzetes elképzelések helyett teljesen nyilvános, az abból származó bérleti díjjal pedig az Önkormányzat gazdálkodhat, s a befektetőnek is be kellett mutatni a képviselőknek az új létesítmény látványterveit a döntés előtt.

A kávézót üzemeltető cég komoly szakmai tapasztalatokkal ugyan nem bír, hiszen csak idén tavasszal alapították, de a tulajdonosokat többen ismerhetik, hiszen Soroksár ismert és népszerű vállalkozója, melynek cége több intézménynek is végez vagyonvédelmi szolgáltatást.

Meggyőződésem, hogy a kapkodás rossz döntést eredményezett, valódi piaci ár/minőség verseny helyett egyéb szempontok alapján döntött az önkormányzat. Meggyőződésem, hogy az sem jó, ha Tiborcz István építi mindenhol a közvilágítást, de az sem, ha jogi kiskaput találunk ahhoz, hogy pályáztatás nélkül adhassunk bérbe ingatlanokat. Ugyanis akkor mondhatjuk magunkat sikeresnek, ha közéleti szereplésünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy az állampolgárok visszanyerjék hitüket az elvhű, polgárbarát, közérdeket szolgáló, tisztességes politika lehetőségében.

A jövőre nyíló kávézó és pékség persze rácáfolhat az előzményekre és Pesterzsébet Duna-partjának kedvelt létesítményévé válhat.

Én szurkolok nekik, s nagyon remélem valóban az itt élők törzshelyévé válhat! S persze ezentúl is mindent megteszek, hogy hasonló döntések ne szülessenek. A szerződéseink legyenek szabályosak, gazdálkodásunk átlátható, pályázataink maradjanak tiszták!

Ahol ugyanis ismerik mire mennyit költ az önkormányzat és részt is vehetnek a döntésekben, ott sajátjuknak és értéknek tekintik a közösségek tagjai épített és természetes környezetüket.

Cikkek az elmúlt évek küzdelmeiről Pesterzsébet átláthatóságáért:

Az elfogadott határozat:

287/2021. (X. 28.) Ök. sz. határozat

a Képviselő-testület

 1. az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület (1204 Bp. Ady E. u. 150.) kérelmére tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Sportegyesület az általa az Önkormányzattal kötött, 2025. december 31-ig hatályos, a Bp. XX. Vizisport u. 20-28. szám alatti (170021 hrsz) ingatlanon a vonatkozó szolgáltatási koncessziós szerződés lejártát követő időszakra is kiterjedő, de legfeljebb 10 évre vonatkozó bérleti szerződést kössön – évenkénti inflációkövetéssel – 749.000,- Ft+áfa/év összegű bérleti díj ellenében vendéglátó tevékenységet (látványpékség, cukrászda, fagylaltozó, bisztró jellegű büfé) folytató vállalkozással, annak érdekében, hogy a bérlő a látogatók számára színvonalas szolgáltatást nyújtó felépítményeket helyezhessen el a közösségi kert mellett található, 346 m2 alapterületű, jelenleg parkolóként üzemelő területen az alábbi feltételekkel:
 2. a hasznosításból befolyó 749.000,- Ft+áfa/év összegű bérleti díj az Önkormányzatot illeti meg, a bérleti díj összegét az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület köteles minden hónapban az Önkormányzat részére bérleti díj jogcímen átutalni,
 3. amennyiben a Bp. XX. Vizisport u. 20-28. szám alatti ingatlanra vonatkozóan az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel kötött szolgáltatási koncessziós szerződés hatálya 2025. december 31-ét követően nem kerül meghosszabbításra, vagy az bármely más okból megszűnik, úgy az Önkormányzat az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület helyébe bérbeadóként belép a bérleti szerződésbe,
 4. a területen létesítendő felépítmények a bérlő tulajdonába kerülnek azzal, hogy a megkötött bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felépítményeket a bérlő köteles saját költségén, kártalanítási igény nélkül elbontani és az eredeti állapotot helyreállítani,
 5. az ingatlanrész csak olyan bérlő részére adható bérbe, aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés d) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontjának megfelel, átlátható szervezetnek minősül,
 6. a bérlő által létesítendő felépítmény meg kell feleljen a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet, valamint a Településkép védelméről szóló 17/2019.(V.21.) önkormányzati rendelet előírásainak.

II.  felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület és a leendő bérlő között kötendő szerződés-tervezetet előzetesen hagyja jóvá. 

Felelős: Szabados Ákos polgármester Határidő: adott

Hol tűnik el a pénzed?

Hol tűnik el a köz pénze?
Milyen feltételek mellett és pályázati rendszerben használják fel adóforintjainkat? Hogyan juthatunk közérdekű adatokhoz? Megismerhetjük és megértjük-e intézményeink, önkormányzatunk gazdálkodását?

korrupció 5.jpgMa van a Korrupcióellenes Világnap. Az ENSZ-közgyűlés 2003. október 31-én elfogadott korrupcióellenes megállapodása rendelkezett a korrupcióellenes világnap megtartásáról, hogy ráirányítsa a figyelmet a jelenség romboló hatására, és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé a visszaszorítása érdekében
Az egyezmény létrejöttében fontos szerepet játszott a Transparency International független nemzetközi szervezet, amely jelentős szerepet vállal a világnapi emlékezés eseményeinek szervezésében is. A Transparency International az a szervezet is, akinek a jelentése szerint Magyarországon a helyzet még a tavalyihoz képest is romlott – továbbra is az EU korrupt harmadához tartozunk.

A Párbeszéd Magyarország képviselőjeként meggyőződésem, hogy a korrupció elleni leghatásosabb fegyver az átláthatóság. A Párbeszéd Magyarország elkötelezett abban, hogy az állami és önkormányzati szervek esetében is legyen kötelező és minél szélesebb körű a közérdekű adatok nyilvánossága.

Számos önkormányzat él vissza az informatikai lehetőségeivel és a jogszabályokban rögzített kötelező adatokat oly módon teszi közzé, hogy azok elérése a honlapon nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Két éve: 2012 novemberében indítottam egy nyereményjátékot Pesterzsébet átlátható gazdálkodásáért. A játékban részt vevők feladata az volt, hogy a honlapon megtalálják az ötmillió forint feletti beszerzések szerződéseit. Sajnos csak egyetlen megoldás érkezett, ő megtalálta az archív fájlok között: http://archive.pesterzsebet.hu/index.php?action=category&id=2901. Azóta már az egymillió forint feletti szerződések listája is nyilvános lett.

Most a K-Monitor iroda az Önkormányzati Minimum program pontjainak szemszögéből megvizsgálta Pesterzsébet honlapját is. Az elemzést átnézve, az megállapítható: akad feladat elég. Kerületünk a középmezőnyben helyezkedik honlapjának átláthatósága szempontjából, elsősorban a bizottsági munka átláthatósága, az amely komoly változtatásokra szorul. A képviselői vagyonnyilatkozatok ügyében tavalyi kezdeményezésemnek köszönhetően jól teljesítettünk.

1499515_821701581219285_1391180281463800162_n.jpg

/Forrás: Konok Péter Facebook oldala/

A sors fintora, hogy a múlt hónapban benyújtott napirendi javaslatomra is pont ma érkezett válasz:

Tisztelt Képviselő Úr!

Tájékoztatom, hogy tárgyi ügyben hozzám benyújtott, átláthatósági rendelet megalkotására irányuló önálló képviselői indítványa Polgármester Úr döntése szerint, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 34/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 40. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2015. januári ülésén lesz napirend.

Üdvözlettel:
Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző

A nyílt, áttetsző, és ellenőrizhető közhatalmi tevékenység, általában az állami szervek és a végrehajtó hatalom, nyilvánosság előtti működése a demokratizmus egyik alapköve, a jogállami államberendezkedés garanciája. Az állampolgárok azon joga, hogy első kézből ők maguk juthassanak hozzá a közérdekű adatokhoz, egyik lényeges alapjogunk. Ez által lehetővé válik a közvetlen elszámoltathatóság, az átláthatóság, amely a véleménynyilvánítási szabadság egyik alkotóeleme, a korrupció elleni küzdelem nélkülözhetetlen eszköze, valamint a közszféra hatékony működésének motorja.

meszaros_lorinc.jpg“Magyarország visszaérkezett a kőkorszakba. A Fidesz-KDNP kormány tagjai nem csak ősember módjára beszélnek az őket bírálókról, hanem ősember módra igazi gyűjtögető-vadászó életmódot folytatnak. Levadásszák az őket kritizálókat, és lépésről lépésre gyűjtögetik vagyonukat. Újabb és újabb nullák a bankszámlákon, luxusórák, gyerekekre íratott villák, megszámlálhatatlan szobával bíró luxusvillák munkájuk “gyümölcse” – fogalmazott Szabó Tímea mai sajtótájékoztatóján.

Pesterzsébet azonban nem Felcsút, mi nem kérünk a Mészáros Lőrincekből, az itt élők a korrupció helyett a közszféra nyílt és átlátható gazdálkodásában érdekeltek.

Legyen minden önkormányzati szerződés nyilvános!

Két éve: 2012 novemberében indítottam egy nyereményjátékot Pesterzsébet átlátható gazdálkodásáért. Számos önkormányzat él vissza ugyanis az informatikai lehetőségeivel és a jogszabályokban rögzített kötelező adatokat oly módon teszi közzé (ha közzéteszi), hogy azok elérése a honlapon nagyon nehéz, szinte lehetetlen. A játékban részt vevők feladata az volt, hogy a honlapon megtalálják az ötmillió forint feletti beszerzések szerződéseit. Sajnos csak egyetlen megoldás érkezett, ő megtalálta az archív fájlok között: http://archive.pesterzsebet.hu/index.php?action=category&id=2901

10402607_287144708162087_5713581549586199270_n.jpgKét évvel később, most szombaton pedig Karácsony Gergellyel, Zugló polgármesterével tartottam sajtótájékoztatót. A PM elnökségi tagjaként a sajtótájékoztatón elmondtam: a párt valamennyi önkormányzati képviselője csatlakozott az „ez a minimum az önkormányzatokban” kezdeményezéshez és az önkormányzatok soron következő ülésén kezdeményezzük egy ehhez illeszkedő rendelet elfogadását, amely nem csak a szerződések, hanem az önkormányzati képviselők és önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek vagyonnyilatkozatai esetében is biztosítja a nyilvánosságot.

Zugló polgármester pedig arra szólította fel az ország valamennyi városi és kerületi polgármesterét, hogy nyilatkozatban vállalja: az interneten nyilvánossá teszi az általa vezetett önkormányzat valamennyi cégének és intézményének összes szerződését. Gergő szerint a közpénzekkel történő átlátszó gazdálkodás lehet a legfőbb eszköze annak, hogy visszatérjen az emberek politikába vetett bizalma. Ennek megfelelően az önkormányzati testület alakuló ülésén beterjesztette azt a rendeletet, amelynek értelmében, öt évre visszamenőleg valamennyi önkormányzati cég és intézmény összes szerződése kikerül az internetre. 

korrupció 2.jpgBár a nyereményjáték két éve „kudarcba fulladt” (megmutatta hol tart a kerület) az elmúlt években voltak részsikereink, számos javaslatomat elfogadta a testület:

– A hivatal ma már nem biztosít kedvezményes bérleti díjú ingatlanokat a pártoknak, azokból az érintett szervezetek kiköltöztek, vagy ma már piaci árat fizetnek érte.
– Csökkent a zárt napirendek száma és csak a jogszabályban előírt esetekben vált elérhetővé a zártkörűség.
– Elsőként a fővárosban Pesterzsébeten nyilvános az egymillió forint feletti szerződések listája és az a kerület honlapjáról letölthető.
– Kis lépés a képviselőknek, de hatalmas ugrás az átlátható gazdálkodásban érdekelt pesterzsébeti polgároknak:javaslatomra Pesterzsébeten nyilvánosak és az interneten letölthetőek a képviselők vagyonnyilatkozatai a teljes ciklusra nézve.

A képviselet szolgálat és nem privilégium:
– Bástya elvtárs már nem jár uszodába: megszűnt a képviselők ingyenes uszoda és jégcsarnok használata a kerületben.
– Nem kapnak ingyen laptopot sem ők, sem szakértőik a kerületben.
– Megszűntek kedvezményes bérleti díjú pártirodák.

Pesterzsébet ugyanis nem Felcsút, mi nem kérünk a Mészáros Lőrincekből, az itt élők a korrupció helyett a közszféra nyílt és átlátható gazdálkodásában érdekeltek. Folytatnunk kell mintaértékű nyilvánossági politikánkat a proaktívan közzétett adatok köre és felhasználhatósága szempontjából éppúgy, mint az egyedi megismerési igények kezelésében. Ezért pénteken küldtem a „Csak Pesterzsébet!” színeiben bejutott képviselőknek és a Polgármesternek egy rendelettervezetet, javaslatcsomagot az átláthatóság növelésére. Közösen, együttműködve új rendszerét alakíthatjuk ki az információk biztosításának és a közérdekű adat-kikéréseknek. Részvételiség ugyanis csak ott van, ahol az helyi lakosok az információkhoz hozzá férhetnek, bölcs döntések ugyanis csak a kellő tudás birtokában hozhatóak.

IMG_1689.JPGA Transparency International Magyarország, a K-Monitor,  a Political Capital és az Átlátszó közös önkormányzati projektjének keretében készült „Ez a minimum az önkormányzatokban” programja: 

 1. Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján.
 2. Minden önkormányzati testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések, továbbá – az ülést követően – minden testületi vagy bizottsági ülés jegyzőkönyve legyen elérhető gépileg (elektronikusan) kereshető formában az önkormányzat honlapján.
 3. Legyen elérhető minden, az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, és ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája az önkormányzat honlapján.
 4. Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata gépileg (elektronikusan) kereshető formátumban legyen elérhető az önkormányzat oldalán. *

 korrupció 5.jpg

Pesterzsébet nem kér a Mészáros Lőrincekből!

korrupció 1_1.jpgNégy éve azt ígértem: tiszta kézzel, fejjel és nem utolsósorban tiszta szívvel állok ki a kerületben élők ügyeiért. Vállaltam, hogy Pesterzsébeten mindent megteszek a korrupció megszüntetéséért, az átlátható gazdálkodásért.

A Párbeszéd Magyarországért célja eddig is az önkormányzati korrupció visszaszorítása és az önkormányzatok működésének átláthatóbbá tétele volt.

Amit az előző ciklusban elértem:

A hivatal ma már nem biztosít kedvezményes bérleti díjú ingatlanokat a pártoknak, azokból az érintett szervezetek kiköltöztek, vagy ma már piaci árat fizetnek érte.
– Csökkent a zárt napirendek száma és csak a jogszabályban előírt esetekben vált elérhetővé a zártkörűség.
Elsőként a fővárosban Pesterzsébeten nyilvános az egymillió forint feletti szerződések listája és az a kerület honlapjáról letölthető.
Kis lépés a képviselőknek, de hatalmas ugrás az átlátható gazdálkodásban érdekelt pesterzsébeti polgároknak:javaslatomra Pesterzsébeten nyilvánosak és az interneten letölthetőek a képviselők vagyonnyilatkozatai a teljes ciklusra nézve.

A képviselet szolgálat és nem privilégium, javaslatomra az előző ciklusban:

Bástya elvtárs már nem jár uszodába: megszűnt a képviselők ingyenes uszoda és jégcsarnok használata a kerületben.
– Nem kapnak ingyen laptopot sem ők, sem szakértőik a kerületben.
– Megszűntek kedvezményes bérleti díjú pártirodák.

Pesterzsébet ugyanis nem Felcsút, mi nem kérünk a Mészáros Lőrincekből, az itt élők a korrupció helyett a közszféra nyílt és átlátható gazdálkodásában érdekeltek.

korrupció 5.jpgAmit elkezdtem, folytatom: a korrupció visszaszorításának érdekében vállalom, hogy megválasztásom esetén a lenti szabályok betartása feltétele lesz a polgármester támogatásának és az éves költségvetések megszavazásának:

 • Az önkormányzat csak olyan céggel köt szerződést, amely legalább egy éve működik, tulajdonosi hátterét pontosan bemutatja.
 • Az önkormányzat honlapján rendszerezett, könnyen kereshető formában nyilvánosságra hozzuk a cégekkel kötött valamennyi szerződést. Minden ajánlattételi felhívás, ajánlat, és azok értékelése kereshető formában elérhető.
 • A szerződések csak akkor léphetnek hatályba, ha azokat közzéteszik az interneten.
 • Az önkormányzattal szerződést kötő cégek is kötelesek a honlapjukon elérhetővé tenni a szerződést annak hatályba lépése napjától.
 • Létrehozzuk az átláthatósági biztos pozícióját. Feladata lesz az átlátható önkormányzatra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása és ellenőrzése.
 • Az önkormányzati nagyberuházásokba civil ellenőröket vonunk be, úgynevezett integritási megállapodások keretében. Együttműködünk az erre szakosodott civil szervezetekkel a korrupció visszaszorítására alkalmas önkormányzati szintű szabályok kialakításának és bevezetésének érdekében.

Az önkormányzati képviselő testület működésének átláthatóbbá tétele érdekében vállalom, hogy mindent megteszek, hogy az interneten követhetővé váljanak a képviselő testület ülései.

1956847_10152775971849595_755584263517526269_o.jpg

Pesterzsébet nem kér a Mészáros Lőrincekből

Kis lépés a képviselőknek, de hatalmas ugrás az átlátható gazdálkodásban érdekelt pesterzsébeti polgároknak: javaslatomra Pesterzsébeten nyilvánosak és az interneten letölthetőek a képviselők vagyonnyilatkozatai a teljes ciklusra nézve.

korrupció 5.jpg

09 ablak penz.jpgAz elmúlt hetekben számos közéleti szereplő gyanús vagyonosodásáról szóltak az újsághírek. Furcsa milliárdok Orbán Viktor ismerősi és baráti körében, ellenzéki politikus bécsi bankszámlái, a Rogán-Zuschlag ügyek, titokzatos kormánypárti befektetések. Ezért is tartottam fontosnak a hónap elején benyújtott javaslatomat a kerületi képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvánosságáról. Pesterzsébet ugyanis nem Felcsút, mi nem kérünk a Mészáros Lőrincekből, az itt élők a korrupció helyett a közszféra nyílt és átlátható gazdálkodásában érdekeltek. 

Négy éve barátaimmal vállaltuk a kihívást, hogy a valódi választás lehetőségét nyújtsuk. Vállaltuk, hogy tiszta kézzel, fejjel és nem utolsósorban tiszta szívvel állunk ki a kerületben élők ügyeiért. Vállaltuk, hogy Pesterzsébeten mindent megteszünk a korrupció megszüntetéséért, az átlátható gazdálkodásért.

Választási programunkban szerepelt,


Idén a kerületi képviselők üvegzsebének átláthatóságát értem el.
Eddig ugyanis csupán a képviselők legfrissebb vagyonnyilatkozatai voltak elérhetőek, benyújtott és elfogadott javaslatomra a vagyonosodás a képviselői ciklusok egészében is nyomon követhető az önkormányzat honlapján. Március elején tettem fel a kérdést a blogomon, hogy az olvasók fontosnak tartják-e a kerületi képviselők vagyonosodásának követhetőségét. 94% igennel válaszolt a kérdésre. Így benyújtottam ezzel kapcsolatos írásbeli javaslatomat, Szabados Ákos Pesterzsébet polgármestere pedig támogatta azt, így ma már elérhetőek a kerületi képviselők vagyonnyilatkozatai a teljes ciklusra.

Screenshot 2014-03-13 14.57.57.png

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az üvegzseb törvényben foglaltaknak megfelelően és a választópolgárok bizalmát megőrizendő az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvánosságának szabályozását módosítani kívánja.

A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a kerületi képviselők vagyonosodásának átláthatóságát javítani szándékozik úgy, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatai a továbbiakban képviselői mandátumuk egész ideje alatt elérhetőek legyenek évenkénti bontásban Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján.

Fentiek figyelembe vételével a képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges lépések megtételére: a hatályos adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével az engedélyeztetési, bejelentési kötelezettségek mellett a közzétételi szabályzat módosítására.

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: 2014. április 4.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Tárgyalja:
Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Budapest, 2014. március 3.
Mach Péter
Pesterzsébet önkormányzati képviselője

Párbeszéd Magyarországért

korrupció 1_1.jpgA nyílt, áttetsző, és ellenőrizhető közhatalmi tevékenység, általában az állami szervek és a végrehajtó hatalom, nyilvánosság előtti működése a demokratizmus egyik alapköve, a jogállami államberendezkedés garanciája. Az állampolgárok azon joga, hogy első kézből ők maguk juthassanak hozzá a közérdekű adatokhoz, egyik lényeges alapjogunk. Ez által lehetővé válik a közvetlen elszámoltathatóság, az átláthatóság, amely a véleménynyilvánítási szabadság egyik alkotóeleme, a korrupció elleni küzdelem nélkülözhetetlen eszköze, valamint a közszféra hatékony működésének motorja.

Annak érdekében, hogy csaknem két és fél évtizeddel a rendszerváltás után Magyarországon a korrupció ellen érdemben lehessen tenni, a Transparency International Magyarország, a K-Monitor Egyesület és az Atlatszo.hu oknyomozó portál korrupció elleni minimumprogramot dolgozott ki. A céljuk az, hogy a 2014-es választáson induló pártok és képviselőjelöltek kötelezettséget vállaljanak a leginkább égető korrupció kockázatok kezelésére.

Én aláírtam.

A minimumprogram vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos része: 

3. Vagyonnyilatkozatok és összeférhetetlenség
A vagyonnyilatkozatok jelenlegi rendszere nem képes betölteni azt a funkciót, amelyre létrehozták. A kötelezettség a kelleténél szűkebb rétegre terjed ki, a vagyonnyilatkozatok – így a vagyonelemek – nem, illetve csak aprólékos munkával összehasonlíthatók, nincsen valódi ellenőrzés azok igazságtartalmát illetően és főként nincsenek megfelelő szankciók a hamis nyilatkozatot kitöltőkre.
Javaslataink:
Elektronikus vagyonnyilatkozat
A jelenlegi, elavult és kézzel kitöltendő vagyonnyilatkozati rendszer helyett elektronikusan kitöltendő és elektronikusan olvasható, kereshető, összehasonlítható rendszerre van szükség, amelyben követhető a közpénzek felett döntő személyek és családjuk – hozzátartozóik, a velük egy háztartásban élő személyek – vagyonosodása. Az elektronikus vagyonbevallások ne csak a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek munkáltatójának a honlapján, hanem egy egységes, elektronikus, állami adatbázisban is legyenek teljes körűen hozzáférhetőek.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjesztése
A nagy összegű, közpénzt érintő döntésekben részt vevő személyekre akkor is ki kell terjeszteni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, ha rájuk e szabályok egyébként nem vonatkoznak.
 
Valódi szankciók
A vagyonnyilatkozatokat az adóhatóság ellenőrizze, vesse össze a nyilatkozók adóbevallásával, szükség esetén vagyonosodási vizsgálattal tárja fel az eltérések, a megmagyarázatlan gazdagodás forrásait.
Hamis vagyonnyilatkozat esetén valódi szankciót kell bevezetni, a közokirat-hamisítás büntetőjogi szabályainak megfelelően – ez alól pedig a képviselőt egyébként megillető mentelmi jog se adjon felmentést.
 
Forgóajtó-szabály
A magas állami pozíciót viselők és állami vezetők esetében be kell vezetni az úgynevezett „forgóajtó-szabályt”: a megbízatás megszűnése után bizonyos ideig ne dolgozhasson olyan piaci vállalatnál, amely a korábbi állami vezető közszférában megszerzett információit jogosulatlan versenyelőny megszerzésére használhatja fel.

A minimumprogramot átolvasva, az megállapítható: feladat van még elég, itt Pesterzsébeten is. Mi folytatjuk, amit elkezdtünk.

kosutiban 1.jpg

 

Az átlátható gazdálkodás esete az elgurult gyógyszerrel

A tavalyi utolsó testületi ülésen nyújtottam be egy önálló indítványt az önkormányzati és az önkormányzati tulajdonú cégek szerződéseinek közzétételével kapcsolatban. A javaslatot módosított formában a képviselőtestület elfogadta, a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság engedélyének megérkezését követően utasította a polgármestert az egymillió forint fölötti értékhatárú szerződések közzétételével kapcsolatos teendők elvégzésére. Az engedély megérkezéséig pedig a szerződések listája a blogomon elérhető.

A napirend vitája azonban más okból is tanulságos. Fontos lenyomata az elmúlt évek testületi munkájának, az ott tevékenykedő kormánypárti képviselők arroganciájára, közönséges viselkedésükre, az ellenzéki képviselők sértegetésére és a folyamatos, a tényekre fittyet hányó hamis vádaskodásra amely a szebb napokat látott Dísz-teremben zajlik. Az ellenzéki javaslatot egyetlen bizottság sem támogatja, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalásra sem tartja alkalmasnak, majd Földesi Gyula kormánypárti országgyűlési képviselő kínos előadása után mentve a menthetőt mégis – módosításokkal – elfogadják azt.

Részlet a jegyzőkönyvből:

19. napirendi pont: Mach Péter önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa: „Közzétételre kerülő szerződések alacsonyabb értékhatárának megállapítására”

Előadó: Mach Péter képviselő

Szabados Ákos: Megnyitja a napirendi pontot, kéri a bizottságok véleményét.

Lendvai Anna: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását nem támogatta.

Fekete László: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását nem támogatta.

Kovács Eszter: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak sem tartotta.

Mach Péter (LMP): December 9-e a korrupcióellenes világnap. Az ENSZ közgyűlése 2003. október 31-én elfogadott korrupcióellenes megállapodása rendelkezett ennek megtartásáról, hogy ráirányítsa a jelenség romboló hatására a figyelmet, és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé annak visszaszorítása érdekében. Az egyezmény létrejöttében fontos szerepel játszott a Transparency International független nemzetközi szervezet. Ennek a szervezetnek a most megjelenő korrupció értékelési indexe szerint Magyarországon a korrupció megítélése rosszabb a régiós átlagnál. Hazánk az elmúlt években zuhanórepülésben esik vissza a rangsorban. Javaslata kezdőlépés lehet abban, hogy az itt élők bizalmát visszaszerezze mind a kormány, mind az önkormányzat, valamint a hivatalok. Véleménye szerint fontos lépés lenne, hogy ha mind az önkormányzat, mind az önkormányzat tulajdonában álló cégek szerződései elérhetővé válnának nemcsak az archív fájlok között, hanem annál egyszerűbben. Fontosnak tartja, hogy döntsön példamutatóan ez a kerület, s nem öt, hanem egymillió forintban határozná meg azt az összeget, ami fölött ezt közzé szeretné tetetni. A határozati javaslat már egy rendelet-tervezetet is tartalmazott, amihez Dr. Kiss Irén jegyző asszony észrevételt tett. Az észrevétel néhány mondatával nem igazán értett egyet, furcsa jogfelfogást tükröz, de mindamellett elfogadja az érvelés másik felét. Ezzel kapcsolatban írásban módosító indítványt nyújtott be. Ennek szövege a következő:

„A képviselő-testület az egyedi szerződésekre vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról, és az információs szabadságról szóló 2014. évi CXII. törvény 1. melléklete III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerinti összeszámítási szabályok szerint az önkormányzat és az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által kötött nettó egymillió forint feletti szerződéseire közzétételi kötelezettséget kíván megállapítani. Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében foglalt rendelet-tervezetben foglalt egyedi közzétételi listával kapcsolatban kérje ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság véleményét. Felkéri a polgármestert, hogy az egyedi közzétételi lista meghatározásáról a hatóság véleményének megismerése utáni 30. napon belül rendelet-tervezetet nyújtson be a képviselő-testület elé.”

gy.jpgFöldesi Gyula (FIDESZ): Nem támogatja ezt a módosító javaslatot, mert Mach Péter képviselő megengedte magának azt az idiotizmust, hogy mind Pesterzsébet Önkormányzatát, mind a képviselőket korruptnak nevezte a felvezetőjében. Korruptnak nevezte a képviselőket, az önkormányzatot, s ha jól emlékszik még a kormányt is idekeverte. Mindaddig, amíg ilyen stílust és idióta gondolatokat fogalmaz meg – már nem először – ne számítson a Fidesz jóindulatára és támogatására, mint ahogy ne számítsanak azok sem, akik elárulták Pesterzsébetet a mai Népszabadság cikkel. Nem tudja, hogy kik voltak, nem mond neveket. Mach Péter blogját említik az újságban. Akik ezt csinálták, azok veszélyeztették Pesterzsébet komoly fejlődését. Ráadásul belekeverték a köztársasági elnöknek a fiát, akinek az elmúlt években soha semmilyen megkülönböztetésben nem volt része itt Pesterzsébeten. Annál alantabb és aljasabb dolog nincsen, hogy ha valakinek a hozzátartozóját, gyerekét, apját keverik bele. Mach Péter képviselő úr szégyellje magát, és szégyelljék mindazok magukat, akik nem lokálpatriótaként cselekedtek, akik hazafiatlanul cselekedtek abban az esetben, mint ami a mai Népszabadságban megjelent. Nem tudja, hogy kik voltak, nem állítja, hogy Mach Péter, vagy X.Y. volt. Azért szégyellje magát, mert korruptnak nevezete Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testületét a felvezetésében.

Mach Péter LMP): Eddig a kampányban pont Földesi Gyula személyeskedett, míg ő ilyet nem tett. Földesi Gyula emiatt már egyszer elnézést is kért. Nem kívánja folytatni ezt a dolgot, visszautasítja, semmi köze ahhoz, hogy Áder János köztársasági elnök belekeveredett ebbe az ügybe, semmi köze a Népszabadság cikkéhez. Az újságíró ebben az ügyben nem kereste meg. Engedélye nélkül – de nyilván nem engedélyköteles egy blognak az anyaga – felhasználták a blogbejegyzését, mint ahogy az Index blogketercébe is felkerült. Ennek egyszerű oka volt: a közvéleményt érdeklő kérdés volt. A maga részéről csak annyit tud hozzátenni, hogy beszélt az ESMTK elnökével. A mostani koncepció, amelyet nem Dr. Vas Imre fémjelez, hanem, amit Szabados Ákos mesélt erről a tervről azt részben, némi módosítással akár támogatni is tudja. Visszautasítja, hogy személy szerint szégyellnie kell magát ebben az ügyben. A másik része a dolognak, és Földesi Gyula megkövetheti, mert nem nevezte korruptnak sem a magyar kormányt, sem senkit. Azt mondta, hogy a korrupciós indexe nőtt ennek az országnak. Ennek utána lehet nézni. Alapvetően annyit mondott, hogy a kerület tehet azért, hogy ez ne legyen így, és példamutatóként viselkedhet. Azt gondolja – hozzáteszi, hogy más kerületekben is benyújtották ezt a javaslatot – hogy megkapják az információkat. Ez a kerület, mind az önkormányzat, mind az önkormányzat tulajdonában álló cégek az adatszolgáltatást határidőre teljesítették. Ez más kerületekre nem volt jellemző.

A véleményezést el tudja fogadni, Földesi Gyula személyeskedő megnyilvánulását nem. Mind a hivatalnak, mind a hivatal képviselőinek, illetve a gazdasági társaságok képviselőinek megköszöni, hogy az eddigi adatszolgáltatást ilyen pontosan és rendben teljesítették.

Szabados Ákos polgármester: Megjegyzi, hogy ebben az ügyben ez a képviselő-testület és az előző képviselő-testület is nagy tapasztalatokkal bír, hiszen hosszú évek óta minden évben volt a képviselő-testület tagjai között olyan képviselő, vagy olyan frakció, amely folyamatos adatszolgáltatást kért. A legelső alkalommal, sok évvel ezelőtt, talán Kaiser György képviselő, – akkor még kezdő ellenzékiként – sőt Perlaki Jenő idején az akkori MSZP is kért ki, talán a PVRT megalakulása környékén adatokat. A jegyzőnek, és a hivatal mindenkori vezetésének mindig az volt a véleménye, hogy minél nyilvánosabb, minél átláthatóbb, minél nyomon követhetőbb valami, annál egyszerűbb bármilyen kérdésre válaszolni. Éppen ezért mindig az volt a hivatalban lévő osztályvezetők feladata, hogy jól összeszerelt, átlátható, bármikor előhúzható aktákból dolgozzanak, minden információt, amelyet a képviselő-testület tagjai kérnek, azt adják meg. Ettől persze még nem feltételezhető, hogy minden a legtökéletesebb rendben működik. Az elmúlt évek során az ÁSZ vizsgálatok – remélhetőleg ez így lesz a jövőben is – nem állapítottak meg sem rendkívüli, sem súlyos hiányosságot. Korrupció gyanús dolog pedig még csak fel sem merült.

Dr. Vas Imre (FIDESZ): … A polgármester és jegyző már megkérte az adatvédelmi hatóság engedélyét, de jelen formájában az előterjesztést nem tudják támogatni. Módosító javaslatként a képviselő-testület kifejezheti, hogy egyetért azzal, hogy az egymillió forint fölötti értékhatárú szerződések kerüljenek közzétételre. … Két perc frakció szünet elrendelését kéri.

Szabados Ákos: Helyben két perc frakció szünetet rendel el.

F R A K C I Ó S Z Ü N E T

Szabados Ákos: Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a vitát lezárja.

Szavazásra teszi fel Dr. Vas Imre módosító javaslatának elfogadását, amely szerint a képviselő-testület egyetért azzal, hogy az egymillió forint fölötti értékhatárú szerződések kerüljenek közzétételre.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő 15 igen 1 nem 0 tartózkodással megszavazta azt.

271/2012. (XII. 06.) Ök. sz. határozat

A képviselő-testület

1./ a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság engedélyének megérkezését követően elviekben egyetért az egymillió forint fölötti értékhatárú szerződések közzétételével.

2./ utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szabados Ákos polgármester

Határidő: adott

Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek

A képviselő testület többsége elvetette a kerület gazdálkodásának átláthatóságát javító eredeti előterjesztésemet és csupán arról döntött hogy fontosnak érzi a nyilvánosságot és majd a hivatal előkészítése után előterjeszti a saját javaslatát.

Így 2013. január elsejétől sem lesznek egyszerűen elérhető helyen közzétéve Pesterzsébet honlapján az önkormányzat szerződései. A képviselő-testület ugyanis nem állapított meg közzétételi kötelezettséget   az önkormányzat és az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által kötött nettó egymillió Ft feletti szerződéseire.

A képviselő-testület többségét nem zavarja hogy a szerződéseket csak trükkös módon azt archív fájlok között lehet megtalálni.

Így a listát közzéteszem most én a blogomon (három havonta pedig frissítem amíg a testület nem biztosítja a közzétételt a kerület honlapján) és a kikért és megkapott szerződések közzétételére pedig egy arra alkalmas kezelőfelületet készítünk.

001_1.jpg

002_1.jpg

Hol tűnik el a pénzed?

Hol tűnik el a köz pénze?

Milyen feltételek mellett és pályázati rendszerben használják fel adóforintjainkat?

rabló 1.jpgSzámos önkormányzat él vissza az informatikai lehetőségeivel és a jogszabályokban rögzített kötelező adatokat oly módon teszi közzé, hogy azok elérése a honlapon nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Pesterzsébet Polgármesteri Hivatala teljesítve jogszabályi kötelezettségeit folyamatosan közzéteszi az 5 millió Forint feletti beszerzések, szolgáltatások szerződéseit. A honlapon a szerződések listája könnyen elérhető és letölthető.

A szerződések azonban csak nehezen megtalálhatóak, így bár az eljárás jogszerű, de a gazdálkodás átláthatóságát nem biztosítja. Ezért nyereményjátékot hirdettem két hete az átlátható gazdálkodásáért. A játékban részt vevők feladata az volt, hogy a honlapon megtalálják a szerződéseket. Sajnos csek egyetlen megoldás érkezett, ő megtalálta az archív fájlok között: http://archive.pesterzsebet.hu/index.php?action=category&id=2901. Idén nyújtottam már be egy előterjesztést a felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlat kialakítására, sajnos azonban a GŐZGÉP frakció azt leszavazta.

December 9-e a Korrupcióellenes Világnap. Az ENSZ-közgyűlés 2003. október 31-én elfogadott korrupcióellenes megállapodása rendelkezett a korrupcióellenes világnap megtartásáról, hogy ráirányítsa a figyelmet a jelenség romboló hatására, és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé a visszaszorítása érdekében

Az egyezmény létrejöttében fontos szerepet játszott a Transparency International független nemzetközi szervezet, amely jelentős szerepet vállal a világnapi emlékezés eseményeinek szervezésében is. Ennek a szervezetnek a most megjelent Korrupció Érzékelési indexe szerint Magyarországon a korrupció megítélése rosszabb a régiós átlagnál, hazánk az elmúlt években zuhanó repülésben esik vissza a rangsorban.

Itt tűnik el a pénzed felirat.jpgA Lehet Más a Politika képviselőjeként azonban meggyőződésem, hogy a korrupció elleni leghatásosabb fegyver az átláthatóság. Az LMP elkötelezett abban, hogy az állami és önkormányzati szervek esetében is legyen kötelező a közérdekű adatok nyilvánossága. Így a pályázatok, a közpénzekre kötött szerződések esetében az állami és önkormányzati szervek kérés nélkül, záros időn belül legyenek kötelesek közzétenni kiírt pályázatokat és a megkötött szerződéseket.

Ezért kikértem az önkormányzati tulajdonú cégek és a Pesterzsébet Önkormányzatának az elmúlt két évben kötött 5.000 e Ft érték feletti összes szerződéseinek szövegét és az egymillió Ft felettiek listáját (hamarosan a blogon elérhető lesz) és az alábbi rendelettervezetet nyújtottam be, melyet december hatodikán tárgyal Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete.

A benyújtott javaslatom az egyedi szerződésekre vonatkozóan közzétételi kötelezettséget állapít meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerinti összeszámítási szabályok szerint a 2013. január 1-e után, az önkormányzat és az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által kötött nettó egymillió Ft feletti szerződéseire.2012-07-11 11.45.16.jpg

Az előterjesztés innen letölthető.

 

Napirend előtti 2010. december 9.

Kicsit megkésve de törve nem:

 

 

 

Íme a december 9-i testületi ülésen elmondott napirend előtti felszólalásom szövege:

 

Ma van a Korrupcióellenes Világnap. Az ENSZ-közgyűlés 2003. október 31-én elfogadott korrupcióellenes megállapodása rendelkezett a korrupcióellenes világnap megtartásáról, hogy ráirányítsa a figyelmet a jelenség romboló hatására, és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé a visszaszorítása érdekében

Az egyezmény létrejöttében fontos szerepet játszott a Transparency International független nemzetközi szervezet, amely jelentős szerepet vállal a világnapi emlékezés eseményeinek szervezésében is. Ennek a szervezetnek a most megjelent Korrupció Érzékelési indexe szerint Magyarországon a korrupció megítélése rosszabb a régiós átlagnál, hazánk az elmúlt évben négy helyet esett vissza a rangsorban. Most először megelőzött bennünket Litvánia és Lengyelország is.

Keresünk bátor és büszke állampolgárokat!

 

Tisztelt Választópolgárok!
KERESEK
olyan bátor és büszke állampolgárokat, akik vállalják véleményüket,
és fontosnak érzik, hogy ezt a választáson való részvétellel kifejezzék.
Feltételek:
– Hit a demokráciában, a szabadságban, a jogbiztonságban
– A természet szeretete és fenntartható gazdasági szemlélet
– Szolidaritás, Önállóság, Segítőkészség, Önzetlenség
– Korrupciómentes gondolkodásmód
Ha úgy érzi, hogy fentiek igazak Önre, kérem, menjen el december 12-én az Önhöz tartozó szavazókörbe, és szavazzon rám!
Ne jelentkezzenek:
Azok, akik szerint minden baj megoldható nemzetiségi alapon, valamint Magyarország régi-új határain belül szeretnének tudni 5,4 millió román, 4,6 millió szlovák, és 4 millió horvát új honfitársat, akik eddig a saját hazájukban élhettek, kérem, ne rám szavazzanak.
Valamint azok figyelmét is felhívnám egy másik párt jelöltjére, akik szerint Orbán Viktor nagyon rendes, biztos nem akar rosszat azzal, hogy
• mindenhová az embereit ülteti, aki nem tetszik neki, azt indoklás valamint végkielégítés nélkül rúgja ki, de eközben nem beszél arról, hogy a most visszavett embereinek egy része 100 milliós nagyságrendű végkielégítéssel távozott annak idején posztjáról
• a gazdagokat támogató személyi adó rendszert vezet be, amely egyben „véletlenül” évi 6 millió forinttal növeli a saját fizetését, és kb. átlag 3 millióval a többi komájáét
• korlátozni akarja az alkotmánybíróságot és a népszavazást, mert ő a nép nevében kormányoz (nem ismerős valahonnan a hivatkozás?)
• miközben pénzt koldul az iszapkárosultak megsegítésére, mondvacsinált okból 5 milliárd forintot kíván költeni légi fényképezésre, amelyet ráadásul már elvégeztek 2005-ben 129 millió forintért.
Valamint kérem azokat az állampolgárokat, akik nem foglalnak állást semelyik párt jelöltje mellett sem, mert szerintük minden politikus egyforma, és úgy se lesz jobb nekik, nyugodtan maradjanak otthon. Biztos lehetnek benne, a FIDESZ támogatói helyettük is elmennek szavazni.
Azok, akik tavasszal más pártra szavaztak, de már megváltozott a véleményük, jöjjenek el, és szavazzanak velünk! Mindenkivel megeshet, hogy visszaélnek bizalmával és tévedni emberi dolog…
Javadalom: Esély egy olyan jövőbeli Magyarországra, ahol jó élni.
Amennyiben további részletek iránt kíván érdeklődni, kérem forduljon hozzám bizalommal, hogy bemutathassam Önnek az LMP Magyarország megújítását célzó programját és az ebből levezethető erzsébeti cselekvési tervet.
 
Tisztelettel:
Nagy Tibor
önkormányzati képviselőjelölt
Lehet Más a Politika