Miért áll a Mediterrán-Kör beruházása és mi épülhet a területre?

  • Azt ígértem, hogy időről időre beszámolok a MEDITERRÁN-KÖR történéseiről, arról mi történt eddig és mi várható a közeljövőben?
  • Változtatási tilalom él mindaddig (nem épülhet ingatlan a területen), amíg az itt élők igényeit is figyelembe vevő új építési szabályozás nem készül. A Kerületi Építési Szabályzat készítése folyik, a módosítási eljárásában az első partnerségi egyeztetés lezárult, a beérkezett lakossági és képviselői véleményekkel véleményekkel kiegészítették tervezési programot, s hamarosan kezdődhet településrendezési program megalkotása.
  • A soron következő testületi ülésen javaslom, hogy az elkészült programról lakossági fórumot tartson Pesterzsébet Önkormányzata, hogy mindenki megismerje pontosan mi kerül be az új szabályozásba a kéréseinkből, javaslatainkból.

Előzmények:

/Itt bővebben is olvashat róla/

2022 márciusában kezdtünk aláírásgyűjtésbe, mert tiltakoztunk, hogy anélkül épül újabb három épület a Mediterrán lakóparkban a Téglagyártó utca 23 szám alatti ingatlanon (KÖR), hogy nem rendezik a terület útjainak jogi helyzetét, nem biztosítják a lakópark egységes arculatának védelmét, szennyvízcsatornáját nem alakítják át szabványossá, s nem oldják meg a rosszul tervezett vízelvezetés, a gyalogos és személyautós közlekedés és parkolás problémáit.

A lakossági összefogásnak köszönhetően jogi, építésügyi és petíciós munkacsoport alakult. Egy hét alatt több mint 1.200 aláírást gyűjtöttek (az itt élők 90%-a csatlakozott), a petíciót eljuttatták Pesterzsébet Önkormányzatához és a kormányhivatalhoz is.

A kerület komoly munkába vágott, mind a településképi rendeletet, mind a KÉSZ-t a kerületben élők érdekeihez igazítja. Rendeletben szabályozza lakóövezetek arculati előírásait, bizonyos övezetekben kötelezően előírja a mélygarázst új építkezéseknél és kiveszi a településképi vélemény elfogadását a polgármester kezéből, ahol a környezettől eltérően 2 szinttel magasabb épületet terveznek. A munka megkezdődött, s amíg ennek munkálatai folynak változtatási tilalmat rendelt el, hogy ne sérülhessenek a kerület érdekei. A testületi ülésen sikerült minősített többséget szereznie a lakossági érdekekért küzdőknek, ennek köszönhetően az elmúlt évtizedekben mindent a beruházói érdekek mögé helyező parlagfűkoalíció kisebbségben maradt.

Egyre több befektető próbálja maximálisan kihasználni a szabályozásban biztosított, intenzív beépítési lehetőségeket, néha kiskapukat is kihasználva, ezért sok helyen a kisvárosi nyugalom fokozatosan háttérbe szorult, az itt élők egyre inkább egy zsúfolt nagyvárosnak érzik lakóhelyüket.

A változtatási tilalom így lehetővé lehetővé teszi, hogy a kerület időt nyerjen arra, hogy az építési jogszabályokban biztosított településrendezési eszközök használatával felülvizsgálja a vonatkozó építési szabályzatokat, fokozott figyelemmel a beépíthetőség mértékére, a zöldterületek arányára, a parkolási problémák kezelésére.

A most elkészült anyag:

Mediterrán lakóterület szabályozásának felülvizsgálata

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 212/2022.(IX.22.) számú határozatában felkérte a Polgármestert, hogy a Kerületi Építési Szabályzat módosítását indítsa meg.   

212/2022. (IX. 22.) Ök. sz. határozat szerint a tervezési feladat: A II.1.1. és II.1.2. alapján a Mediterrán lakóterületen belül vizsgálni kell a KÉSZ előírásainak módosítását.

A Mediterrán lakóterület beépítése fokozatosan, telekről telekre bővült az elmúlt években. Mai állapot szerint már csak a középső, kör alakú telek beépítetlen (170187/55 hrsz.), az ÉTDR nyilvános tájékoztatási felülete alapján ide is folyamatban van az építési engedélyezés. A megvalósult épületegyüttes viszonylag egységes kubusokkal, egységes megjelenéssel rendelkezik. Az épületmagasságok minden esetben azonosak.

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletével változtatási tilalmat rendelt el a teljes építési övezetre vonatkozóan.

A területen a kialakult állapothoz illeszkedve javasolt rögzíteni, hogy az épület legmagasabb pontja milyen mértékben térhet el az épületmagassságtól az egységes építészeti koncepció megőrzése érdekében.

Az épületek nagyrésze terepszint alatti mélygarázzsal épült meg. Néhány épülethez létesítettek felszíni parkolókat. Az út menti, illetve az eddig beépítetlen területeken jellemző a felszíni parkolás. Szükséges megvizsgálni a terület parkolásirendszerét és a KÉSZ építésjogi felhatalmazásának keretei között javaslat kidolgozását igényli a területen belüli parkolóhely biztosítási kötelezettség.

Az új beépítéshez kapcsolódóan javasolt szabályozni az ingatlanra való ki- és behajtás lehetőségét, annak érdekében, hogy a telken belüli parkolók megközelítése saját telken belüli útról, és ne a közforgalom számára megnyitott magánútról történjen.

Összegzés: Az Ln-3/SZ1 jelű építési övezet előírásai felülvizsgálatot igényelnek, a rendelkezéseket javasolt kiegészíteni a magassági szabályozás finomításával és a parkolóhely biztosítási kötelezettség módjával.

Fekvőrendőr építése miatt útzár lesz a Bíró Mihályban

A VEKOP projekt kivitelezési munkájának következő fázisaként a Bíró Mihály utca és a Széchenyi utca kereszteződésénél épül a fekvőrendőr.

A fekvőrendőr építése miatt teljes szélességében lezárják az utcát.

Ha nem szakad a hó és az időjárás engedi:

  • az útzárás kezdése 2023.02.06. hétfő 8:00 óra
  • az útzárás feloldása: 2023.02.08. szerda 17:00 óra

Milyen lesz a Duna-sétány meghosszabbítása?

A múlt héten fogadta el a bizottságunk a Duna-sétány meghosszabbításáról szóló koncepció terv szintű tervdokumentációját, néhány apró kiegészítést tettünk (biciklitárolók kihelyezése, természetközelibb színű burkolat, nyitottabb kapuk), ezeket a tervezők még beépítik és februárban már a végleges döntés után készülnek el a kiviteli tervek, javaslatunkra betervezzük a forrást a 2023-as költségvetésbe a megvalósításának is.

A munka sokrétű, ugyanis a Magyar Evezős Szövetséggel, a Ferencvárosi Evezős Clubbal és a Magyar Testgyakorlók Körével is egyeztetni kell

A most elfogadott koncepció tervben teherbíró terraway (műgyantával stabilizált zúzott kő) burkolatú a sétány, amely az I. ütemhez térkő, majd elfogyó térkő és terraway burkolattal csatlakozik.

A sétány Soroksár felőli végén kisebb pihenő került kialakításra és növénykiültetéssel egészül ki, a mostani szakasz mindkét szélén, ezzel is illeszkedve az I. ütemhez.

Bizottságunk kérésére a sétány fáiról készült felmérésekről, a szükséges favédelmi előírásokról, a balesetveszélyessé vált fák metszéséről, ápolásáról, esetleges kivágási kötelezettségről anyag készül és azt februárban nyilvánosságra hozzuk, hogy mindenki megismerhesse a fasor állapotát és a szükséges teendőket.

Az eredeti állapot:

A már megépült sétányrész:

A meghosszabbítás tervei:

3/2023. (I. 17.) KVB. határozat

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:

  • elfogadja az Atelier P7 Tájépítész Kft. által készített tervdokumentációt és bemutatót, valamint az 1. számú változat kertépítészeti terv kiviteli szintű kidolgozását kéri, az alábbi javaslatokkal kiegészítve:
    • kerékpár tárólók telepítése a sétány mindkét bejáratához
    • a szürke helyett, természetközelibb színű burkolat kiválasztása
    • áttört felületű, „átlátszó” úszókapu telepítése a soroksári kerülethatárnál
  • a következő, soron kívüli ülésre készüljön anyag a tervezett és indokolt fapótlásokkal kapcsolatban a Duna-sétány II. és a kerület összefüggésében, melyet a képviselők is megkapnak és nyilvánossá tehetnek a lakosság számára.
  • felkéri a képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetésben biztosítsa a magasabb összegű koncepcióterv kidolgozásához és megvalósításához szükséges fedezetet.
  • felkéri a bizottság elnökét, hogy a határozat végrehajtása érdekében intézkedjen.

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

Kutyák és macskák ivartalanítását támogató programot indított Pesterzsébet

A sikeres pályázóknak Pesterzsébet Önkormányzata átvállalja a macska és/vagy kutya ivartalanítás költségeinek 70%-át

Nemesné Németh Judit képviselőtársam javaslatára még tavaly ősszel alkottuk meg az „eb és macska ivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet” , hogy kutyák és macskák ivartalanítását támogassuk– a műtéti költség 70 százalékának átvállalásával –.

A program célja a kóbor állatok számának csökkentése, és a felesleges szaporulat visszaszorítása érdekében ösztönözni az állattartókat az ivartalanítás elvégeztetésére és egyben felhívni az állattartók figyelmét a felelős állattartásra.

A háztartásonként, évente legfeljebb két állatot – egy ebet és egy macskát – érintő programban pesterzsébeti lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, illetve XX. kerületi önkormányzati bérleményben élő, bérleti szerződéssel rendelkező polgárok kisállatai vehetnek részt. Feltétel továbbá, hogy az érintett állattartók az igénybejelentést megelőzően legalább 60 nappal már lakóhelyet, tartózkodási helyet létesítettek, bérleti szerződést kötöttek, és nyilatkozatuk alapján az adott címen életvitelszerűen tartózkodnak.

A támogatható igények teljesítése a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.

Jelentkezni az erre a célra rendelkezésre álló jelentkezési lap kitöltésével és benyújtásával lehet.

A jelentkezési lap 2023. január 25-étől lesz átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján, valamint letölthető lesz az Önkormányzat honlapjáról is.

Innen lehet majd letölteni.

A kitöltött jelentkezési lapot a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., félemelet 46. iroda) a 06 (1) 283 0650-es telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban, személyesen lehet leadni.

Jelentkezés: 2023. január 25-étől folyamatosan.

GYŐZTÜNK! – más néven, de a metrófelújítás után is megmarad a 223M

A kerékpárutak után újabb karácsonyi ajándékkal kedveskedett a főváros Pesterzsébetnek: javaslatunkra a metrófelújítás után is megmarad a kerület és a szomszédos Soroksár-Újtelep legkedveltebb járatává alakult 223M járat.

Az M3-as metró felújítása 2023 első felében befejeződik. Az ország legforgalmasabb vasútvonalának rekonstrukciója éveken keresztül hatással volt Budapest és elővárosai közlekedésére is: új közlekedési kapcsolatok jöttek létre, járatok alakultak át. Ráadásul ezzel kapcsolatban társadalmi egyeztetést indított.

 A BKK 2023. január 8-ig várja az észrevételeket a társaság honlapján meghirdetett társadalmi egyeztetés felületen.

A metrópótlás ideje alatt új busz- és villamosvonalak jöttek létre, a 223M járat bevezetésekor szinte azonnal jeleztem, hogy fontos lenne megtartani a metrófelújítás befejezése után. Amikor a kormány érthetetlen módon évekkel az indokoltnál hamarabb lezárta a pesterzsébeti vasutat újra javasoltuk a 23-as család fejlesztését, a 223M megmentését, sőt Juhák Tamás közlekedési tanácsnok kezdeményezése után egy harmadik levéllel is megbombáztuk a fővárost . Javaslatainkat elfogadva véglegessé válnak azok a metrópótlás alatt bevezetett hálózati módosítások, amelyet az utasok megkedveltek, esetünkben a 223M. S így a metrópótlás idején átalakult közlekedési szokásokhoz igazított, új hálózati kialakítás lép életbe.

Pesterzsébet és Soroksár vonatozásában kérésünkre az alábbi változásokat tervezik a 23-as, 23E és 223M busz járatokkal kapcsolatban:

A 23-as jelzés ezentúl a Keleti pályaudvartól a Jászai Mari térig közlekedő villamosjáratot jelölné, ezért a Boráros tértől Pesterzsébetig közlekedő buszjáratok 223-as számjelzést, a Boráros tértől hosszabb útvonalon, egészen Soroksárig, a Szentlőrinci úti lakótelepig közlekedő buszjáratok 224-es számjelzést kapnának.

A Boráros tértől induló 23, 23E, 223M autóbusz számjelzései az alábbiak szerint módosulnának:

  • a 23-as busz a jövőben 223-as jelzéssel,
  • a 23E busz 223E jelzéssel,
  • a 223M busz pedig 224E jelzéssel közlekedne, s megjelenne alapjáratként a 224 is.

Az új járatszámozási rendszer logikája, hogy a 23-as végződésű járatok Pesterzsébetig, a 24-es végződésű járatok Soroksárig közlekednének

  • A 223M autóbusz a továbbiakban 224E számjelzéssel közlekedne. A járat útvonala, üzemideje a jelenlegi 223M-ével egyezne meg. A követési idő a metró átadásához kapcsolódóan változna: a reggeli csúcsidőszakban 7-8, a délutáni csúcsidőszakban 10 percenként indulnának autóbuszok.
  • Az 224E mellett megjelenne csúcsidőszakon kívül, hétköznapokon napközben és este, valamint a hétvégi időszakokban az új 224-es jelzésű autóbusz is. A 224-es buszjárat a Boráros tér és a Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedne a 224E járattal azonos útvonalon, érintve a mai 23-as és 223M járat által érintett valamennyi megállóhelyet. Hétköznap napközben 15, a munkanap esti és a hétvégi időszakban 10 percenként indulnának az autóbuszok.
  • A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban a mai 23-as busz 223-as jelzéssel közlekedne hétköznapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokban, változatlan útvonalon. Az autóbuszok a reggeli időszakban 7-8, a délutáni időszakban 10 perceként közlekednének.
  • A 23E járat 223E jelzéssel változatlan útvonalon és megállóhelyeken megállva közlekedne a jövőben.
  • A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban a 223E, a 223-as és a 224E, hétköznap napközben a csúcsidőszakok között, valamint munkanap este és hétvégén a 224-es és a 223E autóbusz összehangolt menetrend szerint közlekedne.

A változások bevezetésének tervezett időpontja: 2023. március.

A BKK 2023. január 8-ig várja az észrevételeket a társaság honlapján meghirdetett társadalmi egyeztetés felületen, ahol megismerhetitek a tervezett változások hatásait, előnyeit és az új közlekedési lehetőségeket.

Így fog kinézni a felújított Ady Endre utcai játszótér

Somodi Klára képviselőtársam javaslatára még a nyáron 100 MFt-ot csoportosítottunk át az Ady Endre utca 3. szám alatti játszótér fejlesztésére, melynek most készült el a tervdokumentációja.

A fejlesztésről fél éve kérdeztük meg a lakókat (a zöldfelületek kialakításáról, fásításról, arról, hogy milyen új eszközöket szeretnének), s most „közösségi tervezés” ezen szakaszának eredményét becsatornázva készült el az új koncepció. Sajnos a hatalmas infláció miatt számos helyen kompromisszumot kellett kötni, s néhány sportfejlesztés majd csak később valósulhat meg (kiskapuk…), de a helyét meghagytuk.

Bizottságunk kérésére bemutatót tartott az anyagot készítő s73 Tájépítész Tervező Iroda Kft. 3 alternatívát mutatott be. /A bemutató anyag itt elérhető/.

Az elfogadott C változat

Úgy döntöttünk, hogy a C változat kertépítészeti terv kiviteli szintű kidolgozását kérjük, az előterjesztésben megfogalmazott szakmai javaslatokat elfogadva és az alábbi javaslatokkal kiegészítve:

  • homokozó kialakítása,
  • 2 db lóca kihelyezése a két sziget közé
  • az ivókút áthelyezése lehetőség szerint távolabb a homokozótól, a kapuk irányába
  • napvitorlák kihelyezése
  • kevésbé élénk színek alkalmazása a gumiburkolatnál (inkább föld és pasztellszínek)
  • a ”hangos” játékok közé ugróiskola felfestése
  • a játékvártól az ugróiskoláig irányjelek, fejlesztő feladatok felfestése
  • 2 db, a városképnek megfelelő szemetesedény kihelyezése

A kiviteli tervek elkészülte és a közbeszerzési eljárások lezárulta után várhatóan jövő év második felében kezdődhet meg a beruházás látható szakasza, és 2023-ban átadható lesz a megújult játszótér.

Citromdíjas lett a pesterzsébeti kosárpálya

A „Hogyan ne alakítsunk közösségi tereket” verseny idei győztese a Tótfalusi Kis Miklós sétány kosárlabdapályája lett. Bontásra kerül ugyanis a „ Törött palánk a pusztán” – Pesterzsébet egyik méltán híres – művészeti alkotása.

A pályát a kerületi sportolók, lakóközösségek bevonása nélkül, mindenfajta igényfelmérést mellőzve alakították ki a felelős alpolgármester kérésére.

A konstrukcióról nagyon sokan jelezték, hogy hibás, rossz lesz ott az adott palánk és pálya kialakítása. Már az eredeti elképzelés is vérzett, hiszen előzetes felmérések nélkül nehezen volt megállapítható kik fogják használni, milyen közösségi programok, egyesületek épülnek rá. Hamar ki is derült, hogy az ígéretcunamik ellenére a tamáskodóknak volt igaza, a projekt alkalmatlannak bizonyult arra, hogy az előzetes tervek szerinti célokat betöltse.

A palánkot a lakótelep és családi házas/ipari övezet határán a kerületi szépkorúak fitt parkja mellé helyezték. Az adott fittpark esetében is igaz, hogy a szép és nemes elképzelés, hogy a kerület nyugdíjasainak lehetőséget biztosítunk az aktív mozgásra, amiatt kapott gellert, hogy nem sikerült megkedveltetni a helyszínt a sportolni vágyókkal.

A Magyar Kosárlabda Szövetség választotta ki azt a palánktípust, amit itt elhelyeztek. Az önkormányzat készítette elő a terepet. A palánk nem bizonyult vandálbiztosnak, többször összetörték, a gyűrűt letörték, a palánk plexi részét összetörték, elállították a magasságát.

A palánknak és a pályának sem a polgármesteri hivatal, sem a szövetség nem volt jó gazdája. Az Önkormányzat nem kevés pénzt áldozott arra, de gyakorlatilag mindig csak törött palánkkal találkozhattak a sportolni vágyók, a lakók igazán nem akarták/tudták használni a sporteszközt.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elvágta a gordiuszi csomót, s bár írásban nem vállalta a felelősséget a rossz konstrukció veszteségei miatt, s nem ajánlott fel kártérítést, ellenben 2022. november 23-án kelt e-mailjében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, “hogy a sorozatos rongálások miatt – jelen állapotában használhatatlan, balesetveszélyes, a Tótfalusi Kis Miklós sétányon létesített kosárlabdapályát – visszaveszik és elszállítják.”

Kérésemre a Polgármesteri Hivatal megvizsgálja, hogy milyen pénzügyi veszteség érte a hibás előkészítés miatt az önkormányzatot, várhatóan a vizsgálatnak köszönhetően sikerül leszűrni a tapasztalatokat, hogy többet ilyen rosszul előkészített, előzetes felmérések nélkül projekteket ne indítson a kerület.

Nemes Lászlónak, a körzet képviselőjének javaslatára végre felmérik az igényeket, hogy a lakótelepen mekkora az igény a kosárlabdára (szerintem nagy), s alkalmas-e az adott terület erre a célra, nyilván olyan feltételekkel és időpontban, amikor nem zavarja a pihenőket. S ez alapján a sportbizottság dönt majd a további fejlesztésekről.

BREAKING!!!

A kérésemre össze is szedték, hogy a Tótfalusi Kis Miklós sétányon létesített MKOSZ pályával kapcsolatban az Önkormányzatnak mennyi kifizetése keletkezett.

Ezek az alábbiak:

  • alapozás, tereprendezés (2018-ban) a telepítés előtt: 4.533.344,- Ft+áfa
    A fenntartási költségek (javítás a rongálások miatt) az alábbiak voltak:
  • palánkcsere rongálás miatt (2018-ban): 260.000,- Ft+áfa
  • palánkjavítás rongálás miatt (2019-ben): 250.000,- Ft+áfa
  • palánkcsere rongálás miatt (2020.03.):  250.000,- Ft+áfa
  • palánkcsere rongálás miatt (2020.09.):  165.000,- Ft+áfa

Filmforgatás a pesterzsébeti gyógyfürdőnél


Filmforgatás lesz a Vizisport utcának a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdővel szemben lévő szakaszán.

A forgatás 2022. november 20-21. között lesz a fürdő ingatlanán, a „Berlin Blues” című játékfilm jeleneteit rögzítik.

A stáb parkolásának és a technikai személyzet kiszolgálásának biztosítása érdekében 250 nm közterület-használat lehetőségét 2022. november 20. – november 21. közötti időszakra kérték és a kérelmező vállalta, hogy az érintett területen lakókat és a gépjárműtulajdonosokat szórólapokkal kiértesítik és a produkció ideje alatt a lehetőség szerinti legkisebb mértékben akadályozzák a forgalmat.

Folytattuk a napelemes lámpák kihelyezését a Zodony utcai kutyafuttatóban!

Október végén egy mikroközösségi tervezés eredményeként kikerült a két új napelemes lámpa is a Zodony utcai kutyafuttatóban.  Sajnos hiánycikk a napelem, így 2 hónapot csúszott a telepítés, de pont időben, az óraátállításra megérkeztek.

A korai sötétedés miatt a téli bezártságot növeli, hogy sem a kutyafuttatóinkban, sem a játszótereink egy részén nincs világítás.

Kutyásokkal történő konzultációk, egyeztetések után először a Zodony utcai kutyafuttatóba került ki a napelemes lámpatest, hogy olcsón, gyorsan és fenntartható módon kezeljük a problémát. Idén folytattuk a munkát.

Év elején felmérést végeztünk a futtatót használók között. Ezúton is köszönöm a közös munkát mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívet vagy szóban mondta el tapasztalatait! A kérdőív eredménye itt elérhető.

A kihelyezéskor jeleztük, hogy a kerületben először próbálkozunk ezzel a megoldással, s szeretnénk az itteni tapasztalatok alapján dönteni a folytatásról.

  • egyrészt szerettük volna megismerni a véleményeket mennyire vált be, a futtató mekkora területén és milyen időintervallumban segített, érdemes-e megtartani, esetleg még egyet kihelyezni.
  • másrészt ha bevált, akkor a kerület olyan kutyafuttatóiba, játszótereire (például: Baba park) is szeretnénk telepíteni, ahol műszakilag megoldható és gyorsan, olcsón kivitelezhető.

A felmérés kiértékelése itt olvasható, eredménye pedig, hogy javaslatomra idén folytattuk a programot és bruttó 3.175 eFt -ot különítettünk el újabb lámpatestek kihelyezésére. 

Ez lehetővé tette egyrészt a felmérés, közösségi tervezés alapján a Zodony utcai kutyafuttató világításának bővítését és 2 újabb park, játszótér, futókör vagy kutyafuttató megvilágítását.

Üröm az örömben, hogy az orosz invázió miatti energiaválság következményeként a napelemes lámpatestek ára is egekbe szökött, ráadásul hiánycikké is váltak. Sajnos információim szerint csak a Zodony utcai bővítés fejeződött be, hiába maradt ugyanis a keretből, az áruhiány miatt idén csak itt kerültek ki.

Köszönöm a gubacsi és Mediterrán lakóparki kutyások türelmét, s a részvételüket a felmérésben, aminek köszönhetően ismét egy apró, de hasznos közösségi tervezési folyamatot tudtunk sikeresen lezárni! (Most már csak vigyáznunk kellene jobban a futtatónkra, összeszedni a kutyapiszkot, s figyelni négylábú társainkra, hogy ne ássák tele gödrökkel, árkokkal).

Köszönöm a képviselőtestületnek, hogy a döntésnek köszönhetően jobban vigyázhatunk négylábú társaink biztonságára este is!