Megeszi-e a kisgömböc Gubacsot és a Mediterránt is?

A Közösen Pesterzsébetért képviselői csoport kérésére, a 2023. december 7-i testületi ülésen külön napirendként foglalkozik a képviselőtestület a Budapest-Belgrád kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánított vasútfejlesztés pesterzsébeti szakaszáról és az ahhoz szorosan kötődő, egyéb vasúti fejlesztésekről.

Az időzítésünk tökéletes ugyanis a Budapest-Belgrád vasútvonal építése által érintett pesterzsébeti ingatlanok listáját egy szerda este megjelenő kormányrendelettel pont a mai napon léptették hatályba.

Ha Szabados Ákos polgármester szeptemberben nem szabotálja el a munkát és Pesterzsébet érdekeit képviselve már akkor fellép az ügyben, akkor ma nyilván sokkal több információval rendelkeznénk, sajnos egyelőre sötétben botorkálunk.

A BUBE beruházás helyszíneit és közvetlen környezetével érintett ingatlanok helyrajzi számait a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ezt a mellékletet módosította most a kormány úgy, hogy számos pesterzsébeti ingatlant is bevonnának, az ingatlanok kisajátítási eljárásának megindításához.

Közös felelősségünk, hogy az Önkormányzat mindent szükséges lépést megtegyen azért, hogy valós képet kaphassunk arról mi történik a fejünk felett.

HA ÉRDEKELNEK PESTERZSÉBET HÍREI, AKKOR KATTINTS, S MINDEN CIKKRŐL TÁJÉKOZTATÁST KAPSZ!

Fentiek miatt kértük, Szabados Ákos polgármestert, hogy a tájékoztassa a képviselőket:

–       A fenti rendelet-módosítással kapcsolatban milyen intézkedéseket tett, illetve milyen levelezéseket folytatott a Polgármesteri Hivatal és a kapott válaszokból milyen információkhoz jutott.
–       Amennyiben vagyonvesztést okozhat a beruházás, milyen intézkedési tervet készített ennek megakadályozására.
–       Ki vállalja a felelősséget a Gubacsi vasúti híd építésekor a szerződésben rögzített zajvédelmi beruházások elkészültéért, ki és milyen forrásból valósítja meg azt.
–       Milyen fejlesztések várhatóak a kínai vasút építésének keretében, hol épül meg a pesterzsébeti vasúti megálló, s a beruházáshoz milyen zajvédelmi műtárgyak épülnek.

Nagyon köszönöm Csaszny Márton, Ettvel Zoltán, Fekete Katalin, Gyuricza-Somodi Klára, Juhák Tamás, Nemes László, Nemesné Németh Judit, Szabó-Kellner Katalin és Szőnyi Attila képviselőtársaimnak, hogy beleálltunk az ügybe és nem hagyjuk elsikkadni.

November 20-án írtam az ügyben az előző cikkemet, s bár szeptemberben még a FIDESZ-MSZP városvezetés elhallgatni próbálta az ügyet és elhallgattatni a problémát felvetőket, azóta a nyilvánosság erejének és az ellenzéki fellépésnek köszönhetően Szabados Ákos polgármester és Földesi Gyula országgyűlési képviselő is végre a cselekvés útjára lépett, tegnapelőtt egyeztettek az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a beruházó MÁV Zrt. képviselőivel.

Egyrészt a halasztgatásnak, rápihenésnek köszönhetően ez a rendelet megalkotását már nem befolyásolta, de jobb későn, mint soha, másrészt fontos előrelépés, ha képesek lesznek a Belgrád-Budapest vasút ügyében Pesterzsébet érdekét képviselni a kínai gazdasági érdekek helyett.

Sajnos érdemi és megnyugtató információkat ennek ellenére sem kaptunk, csupán ígéreteket, úgyhogy holnap a testületi ülésen folytatjuk a küzdelmet, addig is a Közösen Pesterzsébetért képviselői csoport kezdeményezésére a Budapest-Kelebia vasútvonal fejlesztésének Pesterzsébet közigazgatási területét érintő részére vonatkozóan a megjelölt témákban alábbi tájékoztatást kaptuk:

I. Belgrád – Kelebia vasútvonallal kapcsolatos tájékoztatás

2023. november 15. napján az Építési és Közlekedési Minisztérium honlapján közzétett, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló, társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből értesültünk arról, hogy a Kormány több, Budapest XX. kerületében található ingatlannal egészíti ki a Korm.rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázatot. A táblázat a Beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok felsorolását tartalmazza, melyek közül a kerületünket érintő ingatlanok az alábbiak:
170001, 070004, 170006, 170008, 170009, 170010, 170013/37, 170013/38, 170024, 170025, 170026, 170028, 170030/1, 170030/2, 170187/5, 170187/6, 170187/31, 170187/32, 170187/33, 170187/34, 170187/45, 170187/46, 170187/81, 170187/87, 170187/92, 170187/95, 170190/1, 170190/2, 170196, 170198, 170201, 170203/3, 170203/4, 170204/1.

A fenti listában az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok az alábbiak: (Az érintett ingatlanokat a csatolt helyszínrajzon sárga színnel emeltük ki.)

 • 170008 – közterület
 • 170013/37 – Bp. XX. Serény utca
 • 170024 – Bp. XX. Csepeli átjáró
 • 170187/5 – Bp. XX. Téglaégető utca
 • 170187/6 – Bp. XX. Zodony utca
 • 170187/81 – Pesterzsébeti Jégcsarnok
 • 170187/92 – Zodony u. 2. sporttelep
 • 170204/1 – Bp. XX. Helsinki út

A Korm. rendelet tervezetben foglaltakkal kapcsolatban 2023. november 16-án írásban kerestük meg az Építési és Közlekedési Minisztériumot, melyben jeleztük Lázár János miniszter úr felé, hogy a tervezetben foglaltakról, a beruházás műszaki tartalmának változásáról Önkormányzatunk eddig tájékoztatást nem kapott. Jeleztük azt is, hogy a felsorolt ingatlanok közül több ingatlanon kerületünk sportlétesítményei találhatók, de a felsoroltak között vannak magántulajdonban lévő ipari ingatlanok is a közterületeken kívül. Levelünkben a Miniszter úr tájékoztatását kértük arról, hogy a Korm. rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátott módosításának tervezetében felsorolt XX. kerületi ingatlanok igénybevétele milyen mértékben és milyen műszaki tartalom megvalósítása érdekében várható. Tekintettel arra, hogy levelünkre válasz nem érkezett, 2023. november 24-én a Városgazdálkodási Osztály vezetője e-mailben érdeklődött az ügy állásáról, de erre a megkeresésre sem érkezett írásos válasz.

2023. november 29-én a beruházó, valamint a MÁV és a megbízott tervező a Polgármesteri Hivatalban tartott egyeztetésen szóbeli tájékoztatást adott arról, hogy a projekt jelenleg a tervezési szakaszban van, így arról, hogy a tervezési munka során az egyes ingatlanok igénybevétele ténylegesen megtörténik-e, egyelőre nem tudnak konkrét tájékoztatást adni. A jelenlévők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az új sínpár nem a Zodony utca felé, hanem a Helsinki út felé kerül tervezésre, így valószínűsíthető, hogy a Korm. rendelet módosítása során kijelölt ingatlanok igénybevételére nem – vagy legfeljebb a létesítmények védőtávolságának biztosításához – lesz szükség a projekt kapcsán. A megjelentek arról is biztosították az Önkormányzat képviselőit, hogy a lakossági igények figyelembevételére a tervezés során teljes mértékben nyitottak.

Földesi Gyula országgyűlési képviselő úr kezdeményezésére 2023. december 4-én ismét egyeztetés történt az Építési és Közlekedési Minisztériumban Ágh Péter állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkár úr, valamint a beruházó MÁV Zrt. képviselőinek részvételével. Az egyeztetésen elhangzottak megerősítették a Hivatalban folytatott egyeztetésen elhangzottakat és a beruházásról írásos tájékoztatás megküldését ígérték a beruházó képviselői.

Írásos tájékoztatás megkereséseinkre egyelőre nem érkezett. Az egyeztetésen kértük, hogy a beruházó a projekt megvalósításával kapcsolatos lépésekről folyamatosan tájékoztassa az Önkormányzatot, melyekről természetesen a Képviselő-testületet is tájékoztatni fogjuk.

II. A Gubacsi vasúti híd építésével összefüggésben szerződésben rögzített zajvédelmi beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatás:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, NIF Zrt., Roden Kft. és URBANITAS Kft. által kötött 4 oldalú szerződésben NIF Zrt. vállalta a zajvédő műtárgy megépítését.

A kivitelezés megkezdésének előfeltétele   a Kerületi Építési Szabályzat módosítása, ami a mai napig nem történt meg, mivel a  Képviselő-testület 140/2022.(VI.16.) Ök. sz. határozatával felkérte NIF Zrt.-t, hogy a „Gubacsi-híd átépítése, csepeli szabadkikötő vasúti kapcsolatának, valamint Corvin csomópontnak a fejlesztése” projekttel kapcsolatban megnövekvő légszennyezés és zaj-, rezgés terhelés csökkentésére készítsen Környezeti Hatástanulmányt, és azt Budapest XX. kerület, 170006 és 170008 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó a Kerületi Építési Szabályzat módosítása előtt terjessze a Képviselő-testület elé, valamint, hogy a környezeti hatástanulmány birtokában széleskörűen meghirdetve tartson lakossági fórumot a tervezett fejlesztésről.

A testületi határozatban foglaltaknak NIF Zrt., valamint a NIF Zrt. megszűnését követően a feladatokat átvevő Építési és Beruházási Minisztérium, majd Építési és Közlekedési Minisztérium nem tett eleget, így a KÉSZ módosítás nem került elfogadásra.

Tudomásunk szerint a Soroksár-Pesterzsébet–Ferencváros vasútvonal tervezési munkák megkezdődtek, a végleges dokumentációt még nem küldték meg részünkre. A fejlesztés fő célja a két nyomtáv kialakítása.

Fogjunk össze a postáinkért!

A kerület két fideszes politikusa, Szabados Ákos pesterzsébeti polgármester és Földesi Gyula országgyűlési képviselő is csatlakozott az ellenzéki, postabezárások elleni tiltakozáshoz!

A renitens kormánypárti politikusokat fogadta Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési minisztérium államtitkára is. Nagyon fontos, becsülendő lépés, hogy két kormánypárti politikusunk is korrigálni próbálja a kapkodó, meggondolatlan döntést, jobb későn, mint soha!

kapkodás azonban csak bajt szül, semmi jó nem származik belőle, és meg se nyugtat. A „Közösen Pesterzsébetért” képviselői csoport már az első sajtóhírek pillanatában elkezdett foglalkozni a problémáival, így segíteni is tudunk mi lenne a feladata Szabados Ákosnak és Földesi Gyulának a PR fotózáson túl:

 • Állapodjanak meg a Magyar Posta Zrt-vel és a kormánnyal, hogy ne zárják be mindkét postahivatalt a hétvégén!
 • Cserébe az Önkormányzat és az állam is szálljon be a postahivatalok további működtetésének biztosításába:
  • az Önkormányzat továbbra is biztosítja az ingatlanok kedvezményes bérleti feltételeit,
  • az állam pedig átvállalja a rezsiemelkedések többletköltségét,
  • intenzív tájékoztató és oktatóprogramot kezd a kormány és az Önkormányzat a Postával közösen arról, hogyan lehet a lehető legtöbb postai ügyet online, digitálisan elintézni.
  • az Önkormányzat kibővíti időseket, szépkorúakat és mozgásukban korlátozottakat segítő szolgáltatását a postai ügyek gyors és hatékony intézésével.

Írd alá te is a petíciót, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljunk a postabezáró FIDESZ-re, és ne csak a kerületi vezetésükig, de a kormányig is eljusson az üzenetünk!
https://www.peticiok.com/ne_zarjak_be_a_pesterzsebeti…

Bővebben az előzményekről:
https://mach.hu/…/ujabb-ket-postat-zarnak-be…/ 

Ne csak őrizd, gyűlöld!

Ne csak őrizd, gyűlöld! Talán ez az AVO jelmondat jellemzi legpontosabban a kormány ’56-os emlékezetpolitikáját. 2006 után, ’16-ban sem voltunk képesek ’56-ot nemzeti ügyként kezelni, történelemhamisítások, forradalmárok kiretusálása, “halszagú Magyarország” dal, fénykép-hamisítási ügyek. Kordonok és rendőrök gyűrűjében, egyre csökkenő létszámú, őt ünneplő szimpatizánsai és őt kifütyülő ellenzéki aktivisták körében „ünneplő” miniszterelnök az egyik oldalon és 2006 őszének „hőse” a másik oldalon.

Gyűlölet és gyűlöletkeltés.

De vajon hogyan ünnepeltünk Pesterzsébeten?

Fotók: pesterzsebet.hu

Pesterzsébetre két okból is gyakran hivatkoznak az ’56-tal foglalkozó történészek: a legtovább, november 11-ig Pesterzsébeten tartottak ki a szabadságharcosok, amíg a túlerő meg nem szállta ezt a városrészt is. S persze a november 4-i juta-dombi harcok miatt, amelyre a forradalom győztes csatájaként emlékezünk mind a mai napig. A megemlékezéseink ennek köszönhetően sokszínűek voltak, váltófutással, iskolás vetélkedőkkel, emléktábla avatással a Róka rádió épületénél, zászlófelvonással, fáklyás felvonulással, kitüntetések átadásával, koszorúzásokkal, emlékműsorokkal és számos egyéb programmal.

Idén a kerületi FIDESZ-t azonban ez sem hatotta meg, nem vett részt a kerületi díszünnepségen és koszorúzáson, sértődés, tiszteletlenség ’56 hősei iránt. Földesi Gyula FIDESZ OEVK elnök nem először próbál nemzeti ünnepeinkbe tiporni, néhány éve székely barátainkkal nem akartak közösen fát ültetni, a pesterzsébeti FIDESZ frakció követve a párt ’90-es cselekedetét, (amikor demonstratíve kivonult a Parlamentből a Trianon megemlékezéssel kapcsolatos egyet nem értése miatt) nem akart közösen emlékezni a Nemzeti Összetartozás Napján, akkor azonban még meggondolta magát, most azonban nem. ’56 hatvanéves évfordulójának kerületi megemlékezésétől távol maradtak, nem ünnepeltek együtt ’56 hőseivel, áldozatainak leszármazottaival, az emlékező iskolásokkal és óvodásokkal, tanárokkal és lokálpatrióta közösségünk tagjaival.

Pedig Pesterzsébet és 1956 emléke ennél többet érdemel! Akár csendes, akár indulattól izzó legyen, de a forradalomhoz méltó gondolatokat és tetteket. ’56 ugyanis nem a bezárkózásról, a széthúzásról, a gyűlöletpolitika folytatásáról szól, hanem bátor és kérlelhetetlen kiállásról egy elnyomó rendszerrel szemben és a szembenézésről. Arról, hogy számot kell vetnünk azzal, hogy mi az, ami béklyóz, ami kalodába zár és mi az, amit végképp magunk mögött kell hagynunk. Magunk mögött kell hagyni a közönyt és az apátiát, mert nem engedhetjük, hogy Magyarországon gyermekek éhesen feküdjenek le, hogy tízezreknek ne legyen hajlék a fejük fölött, hogy százezrek meneküljenek el az országból, hogy milliók éljenek úgy, hogy még esélyük sincsen arra, hogy egyről a kettőre jussanak.

1956 számos új hőst hozott, akik ’a mai napig tanítanak minket. Tanítanak arra, hogy vegyük kezünkbe a sorsunkat. Tanítanak arra, hogy álljunk ki a szabadságunkért. Tanítanak arra, hogy ne tűrjük a zsarnokságot, akármilyen álruhát is öltsön! Tanítanak arra, hogy sohasem szabad feladni, mert csatát veszíthetünk ugyan, de a szabadság, a függetlenség és a szolidaritás végül igenis győzni fog. Tanítanak arra, hogy a Párbeszéd tagjaként az év minden napján kérlelhetetlenül és bátran kiálljunk, dolgozzunk azért, hogy egy szabad és igazságos társadalomban élhessünk, ahol nincsenek szélsőséges egyenlőtlenségek, ahol a dolgozók nem létminimum alatti béreket kapnak, ahol a munkaidő csökkentésével javul az életminőség, ahol lakást kapnak a rászorulók, ahol működnek a szakszervezetek s ahol mindenki feltétel nélkül a létbiztonsághoz szükséghez alapjövedelemhez jut. Ahol mindenki számít!

Ne dőlj be: csalnak!

Forrnak Pesterzsébeten az indulatok:hamis választási értesítővel zaklatja a FIDESZ a kerület lakóit. A postaládákba dobott, az interneten pedig Földesi Gyula választókerületi elnök által terjesztett hamisítvány arra buzdítja a kerületi választókat, hogy vegyenek részt az október 2-i népszavazáson.

vigyazat_csalok.jpgPersze forrhatnának ettől is: országosan legalább 400 házi gyermekorvosi álláshely betöltetlen, de ha hozzátesszük, hogy a területen dolgozó orvosok 25 százaléka 65 év feletti, rosszabb képet kapunk. Pesterzsébeti szülőként magunk is szembesülünk problémával, állandó helyettesítések, kapkodás, drasztikusan csökkenő ellátási színvonal. Per pillanat nekünk sincs gyermekorvosunk, csak egy táblázatunk, ki mikor helyettesít. A szomszédaink a környező kerületekben vagy Budán keresnek magunknak családi orvost, aki szegény, annak pedig a gyereke normális orvosi ellátásban sem részesül.

De, nem:

– ehelyett most mindenki arról beszél Magyarország fogadjon-e 1200 menekültet, adjon nekik enni, biztosítson szállást és orvosi ellátást és szükség esetén tanítsa gyermekeiket.

– ehelyett népszavazásnak álcázott gyűlöletkampányról és a még ezt is ügyetlenül csináló erzsébeti csalókról fog szólni ez a cikk is.

Idegesek a fideszes választókerületi elnökök és polgármesterek, mert a legutóbbi zártkörű értekezletükön Orbán Viktor elvárásként szabta meg, hogy minden körzetben érvényesnek kell lennie az október 2-i kvótanépszavazásnak – értesült a Népszabadság. Ez azt jelenti: a fideszes politikusoktól azt várják, hogy minden választókerületben az állampolgárok fele részt vegyen a referendumon.

Vakarta is a fejét rendesen a pesterzsébeti FIDESZ elnök – bele is izzadt rendesen –, mi tévő legyen most, hogy az elmúlt választások mindegyikén fejre állt a kerületben. Ráadásul a képviselő-testület többségét sem sikerült meggyőzni az általános mozgósításról, így a csepeli és józsefvárosi ámokfutás helyett a helyi városvezetés a népszavazás szakszerű és törvényes lebonyolítására fektette a hangsúlyt és nem a Habony-művek gyűlöletkampányának fokozására.

Mit tehet ilyen helyzetben szegény fideszes elnök és a kerület fideszes alpolgármestere egy ellenzéki többségú településen?

Papírt és plajbászt ragad és választási értesítőt hamisít. Tesz rá hivatalos Pesterzsébet címert, alpolgármesteri aláírást és a tetejére ráírja: választási értesítő. S utána jöhetnek a szokásos hazugságok, a rémisztgetés és gyűlöletkeltés. A levél azt is sugallja mivel baloldali többsége van a kerületnek ezért ide is bevándorlókat telepítenek.14494818_1299603653391177_3882144130955529511_n.jpg

Ti csaltok – mi dolgozunk:

A felénk érkező lakossági panaszokat mérlegelve Somodi Klára képviselőtársammal, az EGYÜTT pesterzsébeti politikusával a Nemzeti Választási Bizottságnál kifogással éltünk: kértük állapítsák meg a választás tisztasága alapelvének sérelmét és a jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsák el. 

Véleményünk szerint a fenti levél a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontját, a választás tisztaságának alapelvét.sérti.

A levelet Juhász Lajosné alpolgármesterként, Pesterzsébet címerével ellátott levélpapíron, „Választási értesítőként” küldte meg. Budapest XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata azonban nem hozott olyan határozatot a népszavazással összefüggésben, amelyet az alpolgármester képviselhetett volna a választók felé. A levélben kifejtettek semmilyen módon nem tükrözik az Önkormányzat álláspontját, a csatolt levél nem az Önkormányzat hivatalos tájékoztatója.

A levél hivatalos kinézete (címer + az alpolgármester hivatalos aláírása) és az azon feltüntetett „Választási értesítő” megjelölés megtéveszti a választásra jogosultakat.

Juhász Lajosné a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti főállású alpolgármester, aki feladatköre szerint „ellátja az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottsággal (oktatási ügyek tekintetében), valamint az Egészségügyi és Sport Bizottsággal (sport ügyek tekintetében) intézkedéseket”, illetve „szignálja a nemzetiségi, az oktatási, valamint a sport feladatokkal összefüggő bizottsági, képviselő-testületi előterjesztéseket.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Pesterzsébet nevének felvételéről, jelképeiről és azok használatáról szóló 40/2004. (VII. 7.) Ök. sz. rendelete 10. §-a szabályozza a címerhasználatot. Ez alapján a népszavazással összefüggő ügyben az alpolgármester nem volt jogosult használni az önkormányzat címerét, tekintettel arra, hogy nem az önkormányzat álláspontját képviselte és nem saját feladatköréhez tartozó ügyben járt el. A rendelet 11. §-a szerint a polgármester engedélye kellett volna a használathoz.

Mindezzel úgy adott hangot magánvéleményének, hogy a választópolgárokban azt a megtévesztő látszatot kelthette, hogy alpolgármesterként, az önkormányzat nevében, annak választási értesítőjében teszi a kijelentéseket. Pedig, dehogy.

Én például délelőtt kirándulok, majd 16 órára elsétálok a Kossuth térre, hogy Mahatma Gandhi születésnapján nemet mondjak a gyűlöletkampányra és kiálljak az erőszakmentes Magyarországért.14469552_680669125430433_2220760612796632459_n.png

 

Űzzük ki a politikai pedofilokat az óvodákból!

A pesterzsébeti Fidesz legalizálná a politikai pedofíliát, sőt a karácsonyi ajándékozás időszakában hagyományt is teremtene belőle. 

Ön helyesli, ha pártpolitikusok járnak óvodákba kampányolni?

Én nem, ezért határozati javaslatot nyújtok be a jövő testületi ülésre, hogy Pesterzsébeten senki se használhasson gyerekeket biodíszletként ahhoz, hogy politikai tevékenységét népszerűsítse.

pedophilia-to-be-classified-as-a-mental-health-disorder-for-legal-protection-for-pedophiles-lgbt-romans-1-gay-marriage.jpgA politikai pedofília ismét terjed, pedig két választás között félúton azt is gondolhatnánk csökken rá az igény. De nem, kormánypárti képviselők, polgármesterek, kormánytagok és fideszes pártvezetők ma is ott ólálkodnak óvodáink és iskoláink körül s minden lehetőséget kihasználnak, hogy beljebb kerülhessenek. Visznek adományt, ajándékot, karácsonyfát, műanyag motort, avatnak homokozót, liftet, térfigyelőrendszert, tornatermet. Bármire képesek csak, hogy csillogó szemű gyermekek közepén fotóztathassák magukat.

Az előző ciklusban, ráfordulva az országgyűlési kampányra még Grigorij Alekszandrovics Potyemkin is Pesterzsébetre látogatott, egy félig kész, fűtés nélküli óvodát is avattak Pesterzsébeten. Majd jött a csattanó: télvíz idején kivitték a bölcsődés gyermekeket az udvarra „napozni”, mert az segített megállítani a kihűlést, az óvodás gyermekek szüleit pedig megkérték hozzanak annyi pulóvert a gyereknek amennyit csak elbírnak. Szülők és a média segítségével sikerült akkor botrányt csapnunk, úgyhogy másnap előkerültek az olajradiátorok és a fűtést is elkezdték szerelni. A botrány lezárásaként, meglepő gesztusként reagált felvetésemre és kérdéseimre Földesi Gyula országgyűlési képviselő is, aki szintén részt vett az ünnepélyes megnyitón. Földesi Gyula akkor egyetértett velem, hogy nem szabad becsapni a gyerekeket és bocsánatot kért a szülőktől a történtekért (az óvodavezető persze elfelejtett, de ami késik nyilván nem múlik).

Lassan ciklusfelezőjéhez érkezik a kormány, a KLIK is a végét járja, napjai meg vannak számlálva, vezetői egyre reménytelenebbül a profession.hu-t böngészik. A télen azonban ismét megjelentek a fideszes politikusok és körbejárték a kerület összes óvodáját, ajándékot vittek és szuper „kampány”filmeket és fotókat készítettek a műsort adó boldog és hálás kisgyermekek között. Készült film az ES TV-nek, PR cikk a Pesterzsébet Újságnak (az külön megérne egy misét egy kerületi lapba hogy kerülnek be pártrendezvények), gyermekfotó cunami lepte el a fideszes Facebook oldalakat. Gyerekeket használtak biodíszletként ahhoz, hogy politikai tevékenységüket népszerűsítsék. Vittek a fideszes bácsik és nénik Legot, játékot, mandarint s mi szem- szájnak ingere.

A Pesterzsébet Újságban megjelent PR cikk szerint ráadásul mindezt hagyományteremtés céljából tették.Nos, én pedig ellenzem, hogy Pesterzsébeten elfogadottá váljon a politikai pedofília. A rendszerváltás egyik fontos alaptétele volt, hogy az oktatási és nevelési intézményekben nincs helye a pártpolitikának. Ezért is volt eddig alkotmányellenes. A sors fintora, hogy a fidesz házi alaptörvénye is tiltja amit képviselői tesznek.

pedo_1.jpgAz Eötvös Károly Intézet szerint a jelenleg is hatályos köznevelési törvény is egyértelműen fogalmaz: tilos a pártpolitizálás közoktatási intézményben.

A köznevelési törvény betartatása és a diákok, szülők jogainak védelme mindenekelőtt az intézményvezetők, a pedagógusok és nevelők felelőssége. A politikusoknak ugyanakkor kötelezettsége, hogy ne idézzenek elő olyan helyzetet, amelyben a pedagógusoknak, nevelőknek, akik sok tekintetben kiszolgáltatottak, a „politikai pedofíliától” kelljen megvédeniük a gyerekeket.

Fentiek miatt határozati javaslatot nyújtok be a jövő heti testületi ülésre, hogy Pesterzsébeten senki se használhasson gyerekeket biodíszletként ahhoz, hogy politikai tevékenységét népszerűsítse.

Állítsuk meg a politikai pedofíliát, üldözzük ki a gyerekeket kihasználó politikusokat az óvodákból!

Nem lesz stadion!!!

Pesterzsébet nem kér a Tarsoly Csabákból!

valaszt_2_1_1.pngEgy három éve húzódó történetet zárt le ma Pesterzsébet képviselő-testülete, határozatban rögzítette nem épít a a kerület legfontosabb természeti értékének tartott Duna-partra stadiont. Hosszú, néha reménytelennek tűnő küzdelem végéhez érkeztünk, a Mediterrán-lakóparkban és a Gubacsi lakótelepen élő szülőkkel és lokálpatrióta polgárokkal közösen megállítottuk a stadionépítést.

Határozat

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy nem kíván a Zodony utcai sporttelepen futballstadiont építeni.

A Zodony utcai élőfüves nagypályát csak utánpótlás képzés és bajnokság, illetve tömegsport számára kívánja hasznosítani.

2012-ben Dr. Vas Imre alpolgármester javaslatára, az akkori fideszes többségű képviselő-testület 27 millió Ft + ÁFA összegű kötelezettségvállalásról döntött egy új futball stadion építésének tervezési költségeire.

Akkor egyedüliként álltam ki a testületben azért, hogy stadion helyett tömegsport- és rekreációs funkciók kellenek a Duna-partra. Az itt élők azonban velem értettek egyet és elutasították a stadion terveket, egy akkori 1000 fős felmérés szerint a megkérdezettek 75%-a ellenezte a beruházást.stdionos_1.jpg

2013 tavaszán ennek ellenére Pesterzsébet képviselő-testülete megszavazta, hogy a Zodony utcában, egy NB II-es követelményeknek megfelelő labdarúgópálya épüljön: egy 2500 néző befogadására alkalmas centerpálya, hozzá tartozó székház, valamint öltözőrendszerek, sportcsarnok.

Magyarország miniszterelnökének nem a sziklamászás, hanem a foci a hobbija, így nem hegyet, hanem futball stadiont akart építeni Földesi Gyula fideszes képviselő és frakciója egy zöldövezeti lakópark mellé a Duna-parti csónakházak közelébe. Akkor minden adott is volt ahhoz, hogy Felcsútnak méltó versenytársa akadjon, s futball nagyhatalommá váljon a Mediterrán-lakópark.

Három éve a testületi vitán elhangzottak szerint a beruházás legfontosabb indoka (az ingatlanmutyi – a régi ESMTK stadion ingatlanjának értékesítése mellett) az volt, hogy a kormány ma csak ezeket a sportberuházásokat támogatja. Földesi Gyula azonban korán ivott a medve bőrére: érthetetlen módon képtelen volt forrásokat találni a városvezetés a beruházáshoz. A lakossági tiltakozás is egyre nőtt, az országos média is felkapta az ügyet. Így miközben Orbán Viktor minden ismerőse, üzletfele, kollégium- párttársa stadiont építhetett, a pesterzsébeti fidesz hoppon maradt.

A választások után gőzerővel folyik tovább a stadionépítés, sőt miután nem fér több stadion az országba, épít a kormány Romániában is.

996956_172812149587178_846218338_n.jpgPesterzsébet képviselő-testülete azonban ma úgy döntött, nem enged a szirének csábításának, nem épít stadiont.

Ha már nem épül tehát stadion egy csendes Duna-parti lakótelep mellett,  akkor találjuk ki együtt milyen legyen Pesterzsébet rekreációs övezete. Találjuk ki hol legyenek futópályák, fittparkok, kerékpárút, közösségi tereink!

Áprilisban Szabados Ákos polgármester úr elfogadta a javaslatomat és jövőre megkezdhetjük a futópályák tervezését a kerületben. Akkor javaslatomra úgy döntött a testület, hogy a kerületben élőkkel a helyi tömegsport egyesületekkel futókörökkel és a futótársadalommal együttműködve futópályák kialakítását kezdi meg 2016-tól. (Külön köszönet Somodi Klarissza bizottsági elnök asszonynak és Völgyesi Krisztián képviselőtársamnak, akik a sport bizottság ülésein képviselték az ügyet).

Első lépésként a Kulcsár lakótelep mellett épült fel egy fittpark gumiburkolatú futópályával. A további fejlesztések tervezéséhez pedig a lakosság véleményét becsatornázva lakossági fórumot tartunk és annak tapasztalatait leszűrve építünk további futópályákat. 


Újabb környezetszennyezés Pesterzsébet határán

Az Illatos úti környezetszennyezés feltárásakor is jeleztük: nem egyedi esetről van szó, számos ilyen hely található még az országban, sőt a fővárosban is.

Pénteken ismét Pesterzsébet talajvizét, és környezetét veszélyeztető cég telephelyére mentünk el felmérni a károkat. Naná, hogy ismét egy szomszéd kerületbe, most azonban nem Ferencváros, hanem Soroksár felé vettük az irányt. Nem kellett azonban sokat kerékpároznom, Pesterzsébeten a Lenke – Bólyai János saroknál leszálltam és átsétáltam 10 métert az utca túloldalára s már Soroksáron, egy illegális hulladékkal körülvett fakerítésnél is találtam magam. 

20150619_104418.png

Már a bejárat előtt hátrahőköl az ember a hatalmas illegális hulladéklerakattól, belépve a telepre pedig még szomorúbb kép fogad.

Bár az Illatos úti Vegyi Műveknél kisebb környezetszennyezésről van szó, a telephely azonban jóval közelebb van a lakóházakhoz, pesterzsébeti lakóövezet közvetlen szomszédságában található, a Lenke – Bólyai utca sarkánál.

Olajjal szennyezett alapzat, széttört vegyszeres üvegek, rothadó hordók, szétfolyó akkumulátorok és elemek. A telepet csak egy kerítés választja el a soroksári erdősávtól és az utca túloldalán pedig családi házak találhatók.

Számos ponton szembetűnő a hasonlóság a két terület között: a legrosszabb állapotban is a laboratóriumi vegyszerek vannak, a fémhordók itt is rohadnak, a műanyaghordók repednek, a zsákok szakadnak, a betonra itt is kifolyt a hordók tartalma.  

Az Illatos úti kárelhárítás a felszínen lévő méreghordók egy részének elszállításával még csak elkezdődött, a további méreganyagok összegyűjtése, a talaj és réteg- illetve a talajvíz ártalmatlanítása, a környezetbe kikerült mérgező vegyületek ártalmatlanítása még hátravan . Ez kormányzati becslés szerint is sokmilliárdos ráfordítást igényel . Ugyanakkor az országban még számos, az Illatos útihoz hasonló gazdátlan méreg lerakat található, – ilyen a pénteken feltárt soroksári lerakat is – ahol a közvetlen veszélyhelyzet elhárítása, a környezet értékeinek és a lakosság egészségének megvédése az állam felelősségi körébe tartozhat.

A Lenke-Bólyai sarkán lévő lerakat kármentesítésére egyelőre úgy tűnik Soroksár Önkormányzat egyedül is képes (bár a talaj és talajvíz mérések még hátravannak), de más helyeken erre az adott önkormányzatok egyedül nem képesek. Az egészséges környezethez való alkotmányos jog biztosítása a hatályos alaptörvény és a vonatkozó alkotmánybírósági határozatok szerint is olyan, az alkotmányból levezethető kötelezettség, amelynek végső felelőse az állam, illetve a környezet védelmét szolgáló kormányzati felügyeletű intézményrendszer.

Ezért is nyújtott be törvényjavaslatot Párbeszéd Magyarországért egy Országos Környezeti Kármentesítési Alap létrehozására, hogy már az idén is álljon rendelkezésre 5 milliárd forint erre a célra. S ezért is felháborító, hogy az előzetes ígéreteit be nem tartva 2016-ra sem állított be erre a célra forrásokat a költségvetésbe a kormány.

Az Illatos úthoz hasonlóan itt is fontos az önkormányzatok szerepe, a Budapesti Vegyi Művek esetében a tulajdonosok között szerepel az adott önkormányzat, itt pedig az ingatlan tulajdonosáról derült ki, hogy az valójában Soroksár Önkormányzata. A bérlő pedig a felszámolás alatt álló Péter és Gönczi Kft. fa

Információim szerint az adott terület anno parkolóként lett bérbe adva. Hogy miért nem vette észre senki a felszámolás megindítása előtt, hogy itt valójában veszélyes hulladékot tárolnak, nos az bizony merő rejtély. A Google képein is látszanak a hordók, s nyilván Földesi Gyulának a körzet fideszes volt országgyűlési képviselőjének is tudnia kellett a problémáról. De természetesen pont annyit foglalkozott ezzel a problémával is, mint az Illatos útival: semmit.

A választások komoly fordulatot hozott az ügyben, ugyanis Szabó Szabolcs Soroksár új országgyűlési képviselője elődjével ellentétben fogékonynak bizonyult a környezeti problémák megszüntetésére és ezen a bejáráson is részt vett.

A bejárás után kapott jegyzőkönyveket, tanulmányokat és leveleket elolvasva megállapítható, hogy ebben az esetben a felszámolóbiztos megkezdte a hulladék elszállítását, egy részét átcsomagolták és hasznosítható lomokat, illetve a veszélyes hulladék egy részét is elszállították a telephelyről.

A pénz azonban itt is elfogyott és veszélyes hulladék maradt még jócskán. Nyilván a szennyező fizet elve ebben az esetben sem tud érvényesülni, ráadásul a polgári perek megindítására és és büntetőfeljelentésekre még várni kell, mert eddig ezek csak részlegesen történtek meg. 

A szennyező anyag pedig a nyakunkon, úgyhogy Soroksár Önkormányzata a következő, akinek állnia kell a költségeket, mint a terület tulajdonosa, és gondoskodni a kármentesítésről és a hulladékok elszállításáról, ezt nem fogja tudni továbbhárítani, így akár gyorsan és hatékonyan hozzá is láthatnak! 

(További fejleményekkel és a kapott tanulmányok anyagainak részletesebb elemzésével később jelentkezem).

Keserű lett a nemzeti nyalóka

Kicsit mentolos, kicsit keserű: de a miénk. Hamarosan polcokon a nemzeti nyalóka.

Már megint a nőkkel van a baj: nem elég hogy kihívóan öltözködnek, tegnap az is kiderült lassabban szoknak le a dohányzásról, hiszen körükben nőtt az ebből fakadó megbetegedések száma, pedig a trafiktörvény állítólag sikeres, a fogyasztás csökkent, a Nap süt. A FIDESZ vezérszónok hangulatkeltéstől mentes vitát kívánt tegnap, majd bedobták a fenti gumicsontot.

A kapadohány viszont büdös, s mielőtt újabb videókat készítenének kacéran és kihívóan öltözködő, sötétben bujkálva dohányzó nőkről, jelezném: ez most nem jött be. A trafikmutyi ugyanis az állatorvosi lova ennek a maffia-kormányzásnak.

dohány 1.jpg

Furcsa értelmezése zajlik a november 6-án átvett és 13-án közzé is tett amerikai antikorrupciós dokumentumnak, a „cetlinek”. A dokumentum szerint ugyanis a NAV képviselői nem adtak kielégítő választ a nagykövetség kérdéseire, amelyek arra is vonatkoztak, hogy Fidesz-közeli emberek és cégek jutottak-e trafikokhoz.

Nem baj, kapunk helyette mentolos nemzeti nyalókát. Válaszként ugyanis tegnap először a NAV hozta nyilvánosságra a 2013. novemberi „kétnapos alapos vizsgálat” dokumentumait, majd megkezdte a parlament is a dohány és trafiktörvények általános vitáját.

A NAV nyilvánosságra hozott dokumentumai nem adnak választ semmire a felmerült kérdések közül, a benyújtott törvényjavaslatok pedig befejezik amit elkezdtek: a dohány-kiskereskedelem után lefejezik a nagykereskedelmet is, a maffia újra osztja a piacot.

Most a trafikok maguk döntik el, honnan vesznek árut, de 2015. május elsejétől ennek véget vetne a kormány dohány-kiskereskedelmi ellátó létrehozásával. Ennek minden megyében lennének raktárai, és a trafikok csak innen rendelhetnének cigarettát, vágott dohányt, szivarkát, szivart. Máshonnan nem. A legújabb törvényjavaslat “előzetes szakmai konzultáció nélkül államosítaná a dohánytermékek nagykereskedelmét”. Kérdés lehetne persze, melyik cég kaphatja meg az ellátói feladatokat. A jogszabálytervezetet azonban úgy írták meg, hogy a kormány verseny nélkül, egy igen szűk körből is kiválaszthatja a befutót. Bár a vitában elhangzottak szerint nem a Continental lesz a befutó, ők sem járnak rosszul. Őket az adó és járulék szabályozáskor kárpótolják, lenyomva körülöttük a versenytársakat.

A törvényjavaslat fő üzenete súlyos károkat okoz a gazdaságnak. Ha sikeres vagy és kimutatod a nyereséged és nem rejted el, bármikor jöhet egy sarc, vagy struktúra-váltás ami lefölözi vagy lenyúlja a komplett ágazatot. Így ki mer vállalkozni és kockáztatni saját vagyont a vállalkozása sikerének érdekében?

Másfél éve nyitottak meg a Nemzeti Dohányboltok. Az új rendszer azonban a gonosz multikat leváltó boldog családi trafikosok helyett minden szinten csak csődöket és a feketepiac elburjánzását hozta, a magyarok nem szoktak le a cigiről, ellenben az iskolások ma már közelről ismerkedhetnek a trafikokkal. Ha magányos babakocsit vagy didergő kisgyermeket látunk toporogni az utcán, biztosak lehetünk benne: megtaláltuk a környék nemzeti trafikját.

03.jpgMost pedig befejezik amit elkezdtek a trafikok esetében is: először elvették a cigaretta és dohánytermékek értékesítésének jogát a helyi vállalkozóktól, kiskereskedőktől, trafikosoktól családok ezreitől elvéve a munkát és megélhetést biztosító jövedelmet. Kiosztották azt barátaiknak, ügyfeleiknek és lekötelezettjeiknek.

Azt mondták, ez a kiskorúak védelmében és a dohányzás visszaszorításának érdekében teszik. Vajon volt aki ezt elhitte? Mert az most meg fog lepődni: a nemzeti dohányboltok ugyanis az új javaslat szerint visszaalakulnak trafikká: lesz rágó, cukorka, fagyi, telefonfeltöltés, jegyárusítás, bulvár és kormánypárti újság: minden mi szemszájnak ingere. Bár némi fazonigazítás még várható : egyelőre nyalókát csak mentolosat árusíthat. De amúgy ennyi: az einstand sikeresen lezárult.

dohány 2.jpgTavaly tavasszal Pesterzsébeten összesen 32 nemzeti dohánybolt pályázata zárult le. A győztesek névsora a cikk alján olvasható. A médiában felröppent hírek és felmerült korrupciós vádak a kerületi trafikos társadalom egészét sújtják. A trafikrendszer hatalmas lépés annak a társadalomnak a kiépítéséhez, ahol mindenképpen függünk valahol vagy valahogyan a Fidesztől, ahol látszólag demokrácia van, de valójában egyetlen párt polipszerűen behálózza az egész társadalmat. Szokásainkat, életünket befolyásolja, saját kialakult bizalmi viszonyunkba rondít bele kereskedőinkkel, boltosainkkal, mindennapjaink szereplőivel a trafikmutyi.

Tavaly nyílt levelet intéztem a kerületi országgyűlési képviselőkhöz az ügyben, Földesi Gyula akkor válaszolt is. 
Szerinte: „Egy hiteltelen, aljas maffiabaloldal van Magyarországon. Mára már az is kiderült, hogy a dohánytrafik ügy is csak mocskos alaptalan vádaskodás, hiszen a nyertesek között van több száz egyértelműen az MSZP-hez köthető személy is. Mint nem dohányzó, örülök annak, hogy a gyermekek és a fiatalok, valamint a nem dohányzók védelme érdekében kevesebb helyen lehet majd dohánytermékekhez jutni. Örülök annak, is hogy végre a haszon nem a multikhoz fog kerülni, hanem családi vállalkozásokhoz! De a maffia baloldalnak ez sem teszik, mert mindig a multik érdekeit védték! Ezért nem támogatták a bank adót és a rezsicsökkentést sem! Ez a fölháborító!”

Na, ja. Azóta túl vagyunk az országgyűlési és az önkormányzati választásokon, a trafikmaffia pártjai Pesterzsébeten leszerepeltek, Földesi Gyula pedig Hatvanba költözött. A korrupció, a tönkretett kisvállalkozók, az elszegényedő, létbizonytalanságba taszított családok viszont maradtak. Bár tavaly a pesterzsébeti FIDESZ frakció tagjai nem támogatták, hogy a multik helyett nemzeti kenyér és tejboltok, illetve nemzeti zöldségpiacok árusítsák az alapélelmiszereket a nemzeti nyalóka és rágógumi hamarosan a polcokon lesz.

A pofátlanság netovábbja, hogy a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete (MDKE) kedvező fordulatként értékeli, hogy a dohánykereskedelmet szabályozó törvény tervezett módosítása optimalizálja a működési feltételeiket: a “klasszikus” trafikok termékeibe ugyanis korábban is beletartoztak ezek a termékek. Most, hogy lehullt az álca, minek ezt tagadni: ez az egész nemzeti dohány-marketing egy nagy trafik-mutyi volt csupán. Támogatják azt is hogy állami, vagy koncessziós szerződéssel feljogosított – dohány-kiskereskedelmi ellátó társaságtól vásárolhatnak dohányterméket a jövőben, és ez a cég koordinálja majd a kiskereskedelmi beszerzést is. Naná, mondanának nemet, mindjárt elvennék tőlük a most kapott újabb hűbéri kegyet: ezentúl örökölhető is lesz a trafikkoncesszió.

Legyen elég a szabad rablásból! Felül kell vizsgálni a teljes trafikkoncessziós rendszert annak érdekében, hogy olyan rendszer jöjjön létre, amely érdemben járul hozzá a dohányzás és a feketekereskedelem visszaszorításához, előnyben részesíti a kis- és közepes vállalkozásokat, valamint foglalkoztatási kötelezettséget ír elő a megváltozott munkaképességűekre vonatkozóan.

S a rendszert valóban olyanná kell alakítani, amely visszaszorítja fiatalkorúak dohányzását és megvédi a gyermekeinket annak káros hatásaitól. Hamis és álszent rendszer ugyanis az, ahol a kétéves kisgyermekek a zárt és sötétített üvegű ajtók előtt várják a szenvedélybeteg, cigarettát vásárló szülőt, miközben ott fagylaltot, cukorkát, nyalókát és csokoládét is árusítanak megteremtve ezzel is a dohányzás misztériumát. A gyermekek ugyanis varázslatos, elérhetetlen csodaként tekintenek a dohányboltokra: a csokoládék, nyalókák és cukorkák birodalmára, ahová csak a felnőttek juthatnak be.

A jó kormányzás épít más országok és más korok tapasztalataira, így annak programja nem alapulhat az állami szerepvállalás dominanciáján, de reálisan méri fel a piaci önszabályozás korlátait is. A mostani nem ilyen.

Pesterzsébet nemzeti trafikosai (a tavalyi győztesek névsora, akik, többször szerepelnek, azok több dohányboltot is nyithatnak a kerületben):

 1. Bodnár Istvánné
 2. Drexler Ferenc
 3. Erdei János László
 4. Erdei János László
 5. Farkas Zsolt
 6. Farkas Zsolt
 7. Farkas Zsolt
 8. Herczeg Brigitta
 9. Kele Árpád
 10. Kereszturi Antal
 11. Koklács János Gábor
 12. Koós Zoltánné
 13. Kovács Péter
 14. Legendi Krisztina Éva
 15. Magyar Ákos András
 16. Nagy András
 17. Németh Tibor
 18. Németh Tibor
 19. Pungor Zsófia
 20. Rubóczky József
 21. Suhajda László Jánosné
 22. Székely Zoltán
 23. Szendi Szilvia
 24. Tettinger István
 25. Tornyai Zsolt
 26. Tóth Gergely
 27. Tóth Norbert
 28. Vogt Patricia Yvonne
 29. Vogt Patricia Yvonne
 30. Vogt Patricia Yvonne
 31. Vogt Patrícia Yvonne
 32. Vogt Patrícia Yvonne

Unortodox faültetés

fa_1_1401798992.png_817x1391

Sajátos elképzelése van az erzsébeti focistákról a városvezetőinknek:

– szerintük nem csak a füvet utálják és inkább műfüvön fociznak, de a fákat is lomb nélkül kedvelik. Így eshetett meg, hogy az utolsó megmaradt fának is levágták az összes ágát, eltüntetve annak lombkoronáját.

Még februárban fogtak össze a Duna-partért tevékenykedő képviselők. Akkor támogatták a javaslataimat és nem engedték, hogy a tervezett Mediterrán-stadion miatt újratelepítés nélkül kiirtsák az összes fát a Zodony utcai sporttelep  és a mellette lévő lakópark környékén

Az akkori határozat szerint:

A szakértői vélemény alapján életveszélyes fákat kivágni és pótolni május 31-ig köteles a hivatal, a többi fát csak szakértői jelentés alapján lehet kivágni abban az esetben, ha valóban életveszélyes, ezeket pedig év végéig kell rendeznie és kivágás esetén pótolnia a hivatalnak.
A határozat azt is rögzíti, hogy a fákat a sportcentrumnál kell pótolni és minden kivágott fa helyett kettőt kell ültetni. A fakivágás utána gyorsan lezajlott az ültetés is megkezdődött.

A határidő lejártakor, a múlt héten fel is tettem a kérdést, hogy áll az ültetés, ugyanis hiába kértem, a Közműhelytelep utca felőli részére a sportcentrumnak nem ültettek fákat. A válasz kissé meglepett: az ültetést befejezték és inkább a vasút felőli oldalon ültettek fákat és nem a lakóházak felé. A zajvédelem a választások után már kevésbé fontos, legalább szokják a lakók amíg meg nem épül a stadion is.

Az igazi meglepetés azonban utána ért: nem illett a műfűhöz a természetes fa, zavarta a focistákat az árnyék, úgyhogy ennyit hagytak az utolsó lombkoronából is. S ezt ugye nem kell pótolni, ugyanis nem vágták ki.

Mondhatnám ügyes, de jelzem: erre októberben, a szavazófülke magányában még visszatérünk.

 

Hiába lejt a pálya, ha nem tudnak focizni

Három nap múlva választhatunk. Dönthetünk arról, hogy bizalmat szavazunk-e a következő négy évre is a regnáló hatalomnak, vagy nemet mondunk a kiszolgáltatottságra, a szegénységre, a leszakadásra és az intézményesített korrupcióra. Egyre többen fordulnak hozzám, hogy a kormány olyan feltételeket teremtett, amelyek nem biztosítják a szabad és tiszta választás feltételeit. Részben igazuk van, a regnáló hatalom fél és mindent megtesz a túlélésért, nem válogat az eszközökben. Ennek ellenére, vagy pont ezért, el is fog bukni. Hiába lejt ugyanis a pálya, focizni nem tudnak.

satdionos 1.png

Ők ilyen pályán szeretnek focizni

A regnáló hatalom reszketni méltóztatik, s úgy tűnik mindent megtesz a választói akarat csorbításáért. Orbán Viktor ugyanis gyáva. A miniszterelnök-jelölti vita elöli gyáva megfutamodása, autós ámokfutása Pesterzsébet sétálójában a Kosutiban is erről tanúskodik. S fél Földesi Gyula fideszes jelölt is, fél a vitától, fél a kerületi polgároktól, fél a szabad véleménynyilvánítástól.

Számos bizonyítéka van annak, hogy a FIDESZ nem akarja elfogadni a választópolgárok döntését, mindent megtesz, hogy lejtsen a pálya. Megtette ezt már négy éve is, s megteszi most is.

Csak néhány példa:

 • Furcsán, a jegyző szerint is kényszerből megválasztott választási iroda, amelynek „független”, a jegyző által javasolt egyik tagja, egy FIDESZ-es képviselő lánya is.
 • Botrányosan előterjesztett, az ellenzék által elutasított „független” szavazóköri delegáltak.
 • A kerületi médiából kitiltja a lapkiadó a fizetett politikai hirdetéseket, majd utólag, amikor változtatni már nem lehet, cinikusan bejelenti azt a képviselő-testületnek is. Nem jelenhetnek tehát meg az ellenzéki jelöltek és vélemények a kerületi lapban még pénzért sem, fideszes természetesen igen (de nekik ingyenes). Arra ugyanis minden számban féloldalt biztosít az újság főszerkesztő asszonya. Hol FIDESZ-es pártrendezvényről készül fényképes és Orbán Viktor sziluettes nem fizetett politikai hirdetés, hol politikai pedofíliába hajlóan számolnak be róla, miként mutogatja Földesi Gyula FIDESZ-es jelölt Orbán Viktor bizonyságát iskolás gyerekeknek.
 • A kerületi ingyenes plakáthelyek bezúzása miközben a FIDESZ-nek és szatellitpártjainak hirdetései ellepték a kerületet. Nekik semmi sem drága, képesek vadplakátokkal elárasztatni a kerületet.
 • Álbaloldali,FIDESZ- közeli szatellitpártok aláírásgyűjtése  a FIDESZ székház 100 méteres körzetében.

2014-02-28 21.17.35.jpg

Ez egy nem fizetett, nem politikai hirdetés

Nekik nem számít a sportszerűség, ők nyerni akarnak mindenáron. De nem baj, hiába lejt a pálya, hiába fizették le a bírót, hiába zárták ki a közönséget a lelátókról, hiába szúrták ki a labdát és növelték meg a kapunkat: ezt a meccset akkor is elvesztik.  Ugyanis nem tudnak focizni.

Pesterzsébet többsége ugyanis változást szeretne. Változást szeretne, mert csalódott a négy éve megválasztott képviselőiben: a Zuglóban élő és most Ferencvárosba távozó, “szegényüldöző” Dr. Vas Imrében és a gyerekeknek Orbán Viktor bizonyságát mutogató Földesi Gyulában. Pesterzsébet csalódott városvezetésében is, akik nem akarták és tudták megállítani a kerület leszakadását, nekik köszönhetően ismét megjelent a szegregáció nevelési intézményeinkben, romlott a közétkeztetés, megritkult a szociális védőháló, megszűnt a bűnmegelőzés.

Pesterzsébet változást akar.

Váltsuk le őket!
Változást Pesterzsébeten!