LMP-s részsiker Pesterzsébeten!

Még sem hoz a nyuszi a képviselő-testület tagjainak és szakértőinek  laptopokat Húsvétkor.

Tavaly év végén egy 2010-es költségvetési módosító csomag előterjesztésében elrejtve laptop-juttatást szavaztak meg a képviselők saját maguknak és a külsős bizottsági tagoknak. A képviselő-testület szinte konszenzussal hozta meg a döntését, egyetlen képviselő szavazott ellene (jómagam). Mivel a szavazás előtt a pulpituson ülő Polgármester úr nem adott lehetőséget a véleményem kifejtésére, a szavazás után ügyrendi felszólalást tettem. Akkor elmondtam, hogy egyrészt nem tartom korrektnek azt az eljárást, hogy egy előterjesztés bizottsági módosító indítványába rejtve döntünk ilyen fajsúlyú kérdésről (kb. 30-35 darab laptop beszerzése), másrészt amikor egy súlyos megszorításokat, elbocsátásokat és intézményi összevonásokat tartalmazó költségvetés tervezésébe fogunk akkor több millió forintot költsünk saját juttatásaink növelésére, harmadrészt a külsős bizottsági tagok laptop-juttatását még egy kevésbé szoros költségvetés esetén is túlzásnak tartom. Néhány ellenzéki képviselőtársam csak ekkor szembesült vele mit is szavazott meg valójában.

Akkor a városvezetés egy környezetkímélő és zöld önkormányzat vízióját festette le ahol a papírfelhasználás csökken a képviselők pedig digitálisan tárolják az előterjesztéseket. Mivel be kellett látnom a fejlődés bizony lemondásokkal is jár, és a képviselői informatikai forradalomnak bizony költségei vannak ezt pedig további megszorításokkal kell biztosítani, kissé rosszul is éreztem magam hogy környezetvédelmi tanácsnokként  váltam a fenntartható fejlődés kerékkötőjévé.
A jövő tehát elkezdődött, – ugyan az ülésterem fideszes padsorai közül az egyikben még az áram sincs bevezetve a konnektorokba,mivel igény eddig nem merült fel rá, s Tesla-transzformátort sem láttam a székek mögé rejtve, némileg csökkentve a többségi álláspont hitelességét – ami jár az jár, márpedig a laptop az jár a képviselőknek.
 
A Városháza Nagytermében 2011. február 04-én azonban valami történt, és a         költségvetés egyeztetése miatt összehívott rendkívüli intézményvezetői értekezleten az alábbiakat mondta Földesi Gyula alpolgármester úr:
 
Földesi Gyula tájékoztat arról, hogy a helyi közélet szereplői is takarékoskodnak. Polgármester úrral úgy döntöttek, hogy a polgármesteri és hivatali autó beszerzését leállítják, a képviselők, és külsős bizottsági tagok nem kapnak laptopot. A Hivatalon belül a cafeteriát minimálisra (198.200,-Ft) csökkentették. A Hivatalon belül is igyekszünk csökkentéseket végrehajtani. Az informatikára még találni kell pénzt, és az iskolákban a régi monitorokat síkképernyős monitorra kell cserélni. Vannak intézmények, ahol már erre ígéretet tett. Inkább a gyermekeken kíván segíteni, mint, hogy a képviselőket luxuscikkekkel lássák el.
 
Ugyan a magam részéről kicsit furcsállom, hogy a Polgármester úr és helyettese nem a saját házuk tájékán kezdte a söprögetést, hanem önhatalmúlag egy képviselő-testületi döntést írtak felül, de kicsire nem adunk. A döntésük ugyan jogszerűtlen, de ennek ellenére bölcs és igazságos Pesterzsébet jelenlegi gazdasági helyzetében.

 

Megjegyzés: az eredeti bejegyzésben jogszerűtlennek minősítettem a döntést, de a hivatal jogászai által készített szakértői anyag ismeretében ezt az állításomat visszavonom, ez esetben ugyanis felülbírálhatta a testület döntését a polgármester likviditási problémák miatt. Másrészt a hivatali autó beszerzésének (lecserélésének) elhalasztása szintén tekinthető fontos gesztusnak, bár ezt jogosítvánnyal nem rendelkező harcos környezetvédőként én keveslem. Elnézést kérek tehát az érintettektől és köszönöm a hivatal dolgozóinak a tájékoztatást.

 

Van-e élet Pesterzsébeten a rántott húson túl? 2. rész

Részsikerként értékelhetik a kerületben élők, hogy ha a karácsonyi nagybevásárlásról nem is szívesen mondanak le Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalában, januárban itt is megkezdődik a munka. A területért felelős hivatali osztály munkatársai számoltak, osztottak, szoroztak és ugyan a jogszabályban előrtakhoz képest talán kicsit késve  némi rábeszélés hatására, de nem hagyták elveszni a kerületet illető idegenforgalmi adó megmaradt részét és kidolgozták a szükséges előterjesztést. Az ügy előzményeit már előző bejegyzésemben taglaltam és felvetettem, hogy a hivatal és a polgármester  hibás és jogszerűtlen döntésén felül azért érdemes az esettel hosszabban foglalkozni, mert valós és érezhető kár érte a kerületet. A mellékelt határozati javaslat szerint  Pesterzsébetet a tavaly – a kormánypárti országgyűlési képviselőink (dr Vas Imre és Földesi Gyula) hathatós közreműködésével – elfogadott adójogszabálymódosítás miatt 34.238.000 Ft kár érte.

Ez a forráselvonás látszólag ugyan egy milliárdos költségvetés készítésekor csekély összegnek tűnik, de  a kerület költségvetési koncepciója szerint ekkora összeg jut a teljes Informatikai Fejlesztési Programra 2011-ben. Sőt, hogy hazabeszéljek ez az összeg a koncepcióban szereplő Környezetvédelmi Alap tételnek több mint a duplája.

Íme a határozati javaslat előterjesztése:  

Van-e élet Pesterzsébeten a rántott húson túl?

 

Van-e élet Pesterzsébeten a rántott húson túl?

 

A kérdés sajnos nem pontos. Az alábbiakban közölt levelezés alapján viszont megállapítható Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalában december 21-én ebéd után valóban megállt az élet, talán a józanész is elfogyott.

Egy érdekes levélváltás ihlette ezt az írásomat. Az alább ismertetett eset remélhetőleg kárt nem okoz a kerületnek azonban rengeteg tanulsággal szolgál. A történet röviden: az Országgyűlés 2010 novemberében egy saláta törvénybe elrejtve módosította a helyi adókról szóló törvényt. A módosítás szerint az eddig a főváros által beszedett idegenforgalmi adót ezentúl a kerületek szedhetik be ha erről rendelet alkotnak, ha mégis szeretnék hogy a főváros szedje be ezentúl is akkor kerület képviselőtestületének erről döntenie kell. Pesterzsébeten azonban a polgármester egy személyben azt a döntést hozta, hogy testületi felhatalmazás nélkül az adó beszedését és elosztását rábízza a fővárosra.

A városrészt irányító Szabados Ákos polgármester úr jogszerűtlen, autoriter döntése helyett a lent hivatkozott jogszabályban meghatározott (és a kerületi szmsz-ben szintén szabályozott) testületi határozat az eddigi ismert adatok alapján nagy valószínűséggel szintén elhalasztotta volna a kerületben az idegenforgalmi adó bevezetését. Bár ez ügyben semmilyen háttérszámítás nem készült, az hogy a döntés esetleg milyen hatással lehet a költségvetésre fel sem merült, hiszen a lent közzétett levelezés szerint csak egy hét volt Karácsonyig, és az ajándékvásárlás fontosabb volt a kerület ügyeinél. A karácsonyi kocsonya és nagybevásárlás egyrészt fontosabb tehát a kerület pénzügyi stabilitásánál, másrészt fontosabb a jogszabályok következetes betartásánál is. Évek óta folyik a huzavona a kerületek és a főváros között a forrásmegosztás miatt, a gazdagabb kerületek szeretnének a helyileg odatartozó befizetésekből minél nagyobb részt megtartani, a szegényebbek a túlélésért küzdenek, a főváros pedig forrást szeretne a koncepciója megvalósításához. Az eddig alkalmazott 47/53%-os főváros kerületek leosztás, és a kerületek közötti újraelosztás során érdekek ütköztek. A hosszú és komoly konfliktusokkal és vitákkal fűszerezett egyeztetések helyett a fülke forradalom győztesei itt is az egyszerűbb megoldást választották, egy elbújtatott módosító indítvány egy salátatörvényben és a gazdag belvárosi kerületek a győztes mindent visz politikája alapján magukhoz vették a teljes összeget A külső peremkerületek pedig csendben iskolákat és óvodákat zárnak be, logopédusokat és szociális munkásokat bocsátanak el, csökkentik a hivatalokban dolgozók létszámát, lerombolják az évek alatt felépített intézményrendszerüket.

Az idei költségvetés koncepciójában szereplő 48 millió Ft Pesterzsébet döntésétől függetlenül várhatóan sajnos jóval kevesebb lesz, a képviselőtestület tájékozottságáról ad tanúbizonyságot (az enyémről is), hogy a dec. 09-i koncepcióról szóló szavazásnál fel sem merült, hogy a 48 milliós terv már nem reális. Ami viszont még kiábrándítóbb, hogy sem az apparátus, sem a kerület országgyűlési képviselői nem tájékoztatták a testületet erről a fontos tényről, pedig utóbbiak néhány héttel előtte szavaztak róla. A kerület kormánypárti képviselőinek támogatásával tehát nagyjából ugyanannyi pénzt elvontak a kerülettől, mint amennyit december 7-én a Parlamentben lobbijuknak köszönhetően megszereztek a a költségvetési módosítások szavazása során. Földesi Gyula és dr. Vas Imre képviselők joggal voltak büszkék a kerület útfelújításra fordítható plusz 48 millió forintjára december 9-én a testületi ülésen, a kerület vezetőjeként Szabados Ákos polgármester meg is köszönte. A dolog pikantériája hogy akkor már túl voltak azon a parlamenti szavazáson ahol nagyjából ugyanennyivel megkárosították a kerületet, vagyis a babérok learatása után illene bocsánatot is kérni a kerület lakóitól e másik döntésük miatt.

Hiszem, hogy lehet másképp is intézni közügyeinket, és hiszem, hogy a szolidaritás és összefogás hosszú távon kifizetődőbb, mint rövidtávon koncentrikusan kívülről befelé haladva kifosztani és tönkretenni a fővárost.

Az alábbiakban pedig olvasható a fenti írást megihlető, talán joggal felbosszantó levelezés: