Az átlátható gazdálkodás esete az elgurult gyógyszerrel

A tavalyi utolsó testületi ülésen nyújtottam be egy önálló indítványt az önkormányzati és az önkormányzati tulajdonú cégek szerződéseinek közzétételével kapcsolatban. A javaslatot módosított formában a képviselőtestület elfogadta, a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság engedélyének megérkezését követően utasította a polgármestert az egymillió forint fölötti értékhatárú szerződések közzétételével kapcsolatos teendők elvégzésére. Az engedély megérkezéséig pedig a szerződések listája a blogomon elérhető.

A napirend vitája azonban más okból is tanulságos. Fontos lenyomata az elmúlt évek testületi munkájának, az ott tevékenykedő kormánypárti képviselők arroganciájára, közönséges viselkedésükre, az ellenzéki képviselők sértegetésére és a folyamatos, a tényekre fittyet hányó hamis vádaskodásra amely a szebb napokat látott Dísz-teremben zajlik. Az ellenzéki javaslatot egyetlen bizottság sem támogatja, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalásra sem tartja alkalmasnak, majd Földesi Gyula kormánypárti országgyűlési képviselő kínos előadása után mentve a menthetőt mégis – módosításokkal – elfogadják azt.

Részlet a jegyzőkönyvből:

19. napirendi pont: Mach Péter önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa: „Közzétételre kerülő szerződések alacsonyabb értékhatárának megállapítására”

Előadó: Mach Péter képviselő

Szabados Ákos: Megnyitja a napirendi pontot, kéri a bizottságok véleményét.

Lendvai Anna: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását nem támogatta.

Fekete László: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását nem támogatta.

Kovács Eszter: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak sem tartotta.

Mach Péter (LMP): December 9-e a korrupcióellenes világnap. Az ENSZ közgyűlése 2003. október 31-én elfogadott korrupcióellenes megállapodása rendelkezett ennek megtartásáról, hogy ráirányítsa a jelenség romboló hatására a figyelmet, és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé annak visszaszorítása érdekében. Az egyezmény létrejöttében fontos szerepel játszott a Transparency International független nemzetközi szervezet. Ennek a szervezetnek a most megjelenő korrupció értékelési indexe szerint Magyarországon a korrupció megítélése rosszabb a régiós átlagnál. Hazánk az elmúlt években zuhanórepülésben esik vissza a rangsorban. Javaslata kezdőlépés lehet abban, hogy az itt élők bizalmát visszaszerezze mind a kormány, mind az önkormányzat, valamint a hivatalok. Véleménye szerint fontos lépés lenne, hogy ha mind az önkormányzat, mind az önkormányzat tulajdonában álló cégek szerződései elérhetővé válnának nemcsak az archív fájlok között, hanem annál egyszerűbben. Fontosnak tartja, hogy döntsön példamutatóan ez a kerület, s nem öt, hanem egymillió forintban határozná meg azt az összeget, ami fölött ezt közzé szeretné tetetni. A határozati javaslat már egy rendelet-tervezetet is tartalmazott, amihez Dr. Kiss Irén jegyző asszony észrevételt tett. Az észrevétel néhány mondatával nem igazán értett egyet, furcsa jogfelfogást tükröz, de mindamellett elfogadja az érvelés másik felét. Ezzel kapcsolatban írásban módosító indítványt nyújtott be. Ennek szövege a következő:

„A képviselő-testület az egyedi szerződésekre vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról, és az információs szabadságról szóló 2014. évi CXII. törvény 1. melléklete III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerinti összeszámítási szabályok szerint az önkormányzat és az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által kötött nettó egymillió forint feletti szerződéseire közzétételi kötelezettséget kíván megállapítani. Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében foglalt rendelet-tervezetben foglalt egyedi közzétételi listával kapcsolatban kérje ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság véleményét. Felkéri a polgármestert, hogy az egyedi közzétételi lista meghatározásáról a hatóság véleményének megismerése utáni 30. napon belül rendelet-tervezetet nyújtson be a képviselő-testület elé.”

gy.jpgFöldesi Gyula (FIDESZ): Nem támogatja ezt a módosító javaslatot, mert Mach Péter képviselő megengedte magának azt az idiotizmust, hogy mind Pesterzsébet Önkormányzatát, mind a képviselőket korruptnak nevezte a felvezetőjében. Korruptnak nevezte a képviselőket, az önkormányzatot, s ha jól emlékszik még a kormányt is idekeverte. Mindaddig, amíg ilyen stílust és idióta gondolatokat fogalmaz meg – már nem először – ne számítson a Fidesz jóindulatára és támogatására, mint ahogy ne számítsanak azok sem, akik elárulták Pesterzsébetet a mai Népszabadság cikkel. Nem tudja, hogy kik voltak, nem mond neveket. Mach Péter blogját említik az újságban. Akik ezt csinálták, azok veszélyeztették Pesterzsébet komoly fejlődését. Ráadásul belekeverték a köztársasági elnöknek a fiát, akinek az elmúlt években soha semmilyen megkülönböztetésben nem volt része itt Pesterzsébeten. Annál alantabb és aljasabb dolog nincsen, hogy ha valakinek a hozzátartozóját, gyerekét, apját keverik bele. Mach Péter képviselő úr szégyellje magát, és szégyelljék mindazok magukat, akik nem lokálpatriótaként cselekedtek, akik hazafiatlanul cselekedtek abban az esetben, mint ami a mai Népszabadságban megjelent. Nem tudja, hogy kik voltak, nem állítja, hogy Mach Péter, vagy X.Y. volt. Azért szégyellje magát, mert korruptnak nevezete Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testületét a felvezetésében.

Mach Péter LMP): Eddig a kampányban pont Földesi Gyula személyeskedett, míg ő ilyet nem tett. Földesi Gyula emiatt már egyszer elnézést is kért. Nem kívánja folytatni ezt a dolgot, visszautasítja, semmi köze ahhoz, hogy Áder János köztársasági elnök belekeveredett ebbe az ügybe, semmi köze a Népszabadság cikkéhez. Az újságíró ebben az ügyben nem kereste meg. Engedélye nélkül – de nyilván nem engedélyköteles egy blognak az anyaga – felhasználták a blogbejegyzését, mint ahogy az Index blogketercébe is felkerült. Ennek egyszerű oka volt: a közvéleményt érdeklő kérdés volt. A maga részéről csak annyit tud hozzátenni, hogy beszélt az ESMTK elnökével. A mostani koncepció, amelyet nem Dr. Vas Imre fémjelez, hanem, amit Szabados Ákos mesélt erről a tervről azt részben, némi módosítással akár támogatni is tudja. Visszautasítja, hogy személy szerint szégyellnie kell magát ebben az ügyben. A másik része a dolognak, és Földesi Gyula megkövetheti, mert nem nevezte korruptnak sem a magyar kormányt, sem senkit. Azt mondta, hogy a korrupciós indexe nőtt ennek az országnak. Ennek utána lehet nézni. Alapvetően annyit mondott, hogy a kerület tehet azért, hogy ez ne legyen így, és példamutatóként viselkedhet. Azt gondolja – hozzáteszi, hogy más kerületekben is benyújtották ezt a javaslatot – hogy megkapják az információkat. Ez a kerület, mind az önkormányzat, mind az önkormányzat tulajdonában álló cégek az adatszolgáltatást határidőre teljesítették. Ez más kerületekre nem volt jellemző.

A véleményezést el tudja fogadni, Földesi Gyula személyeskedő megnyilvánulását nem. Mind a hivatalnak, mind a hivatal képviselőinek, illetve a gazdasági társaságok képviselőinek megköszöni, hogy az eddigi adatszolgáltatást ilyen pontosan és rendben teljesítették.

Szabados Ákos polgármester: Megjegyzi, hogy ebben az ügyben ez a képviselő-testület és az előző képviselő-testület is nagy tapasztalatokkal bír, hiszen hosszú évek óta minden évben volt a képviselő-testület tagjai között olyan képviselő, vagy olyan frakció, amely folyamatos adatszolgáltatást kért. A legelső alkalommal, sok évvel ezelőtt, talán Kaiser György képviselő, – akkor még kezdő ellenzékiként – sőt Perlaki Jenő idején az akkori MSZP is kért ki, talán a PVRT megalakulása környékén adatokat. A jegyzőnek, és a hivatal mindenkori vezetésének mindig az volt a véleménye, hogy minél nyilvánosabb, minél átláthatóbb, minél nyomon követhetőbb valami, annál egyszerűbb bármilyen kérdésre válaszolni. Éppen ezért mindig az volt a hivatalban lévő osztályvezetők feladata, hogy jól összeszerelt, átlátható, bármikor előhúzható aktákból dolgozzanak, minden információt, amelyet a képviselő-testület tagjai kérnek, azt adják meg. Ettől persze még nem feltételezhető, hogy minden a legtökéletesebb rendben működik. Az elmúlt évek során az ÁSZ vizsgálatok – remélhetőleg ez így lesz a jövőben is – nem állapítottak meg sem rendkívüli, sem súlyos hiányosságot. Korrupció gyanús dolog pedig még csak fel sem merült.

Dr. Vas Imre (FIDESZ): … A polgármester és jegyző már megkérte az adatvédelmi hatóság engedélyét, de jelen formájában az előterjesztést nem tudják támogatni. Módosító javaslatként a képviselő-testület kifejezheti, hogy egyetért azzal, hogy az egymillió forint fölötti értékhatárú szerződések kerüljenek közzétételre. … Két perc frakció szünet elrendelését kéri.

Szabados Ákos: Helyben két perc frakció szünetet rendel el.

F R A K C I Ó S Z Ü N E T

Szabados Ákos: Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a vitát lezárja.

Szavazásra teszi fel Dr. Vas Imre módosító javaslatának elfogadását, amely szerint a képviselő-testület egyetért azzal, hogy az egymillió forint fölötti értékhatárú szerződések kerüljenek közzétételre.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő 15 igen 1 nem 0 tartózkodással megszavazta azt.

271/2012. (XII. 06.) Ök. sz. határozat

A képviselő-testület

1./ a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság engedélyének megérkezését követően elviekben egyetért az egymillió forint fölötti értékhatárú szerződések közzétételével.

2./ utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szabados Ákos polgármester

Határidő: adott

Egy hozzászólás “Az átlátható gazdálkodás esete az elgurult gyógyszerrel” bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük