Az LMP ellenzéki pártként is helytállt a kerületi közgyűlésben

hordoszonok.JPGEgy éve vállaltuk a kihívást, hogy a valódi választás lehetőségét nyújtsuk. A választások során Önök pedig bebizonyították a szavazataikkal, hogy nem dönthetnek a fejünk felett, a részvételünk nélkül!

Mi vállaltuk, hogy tiszta kézzel, fejjel és nem utolsósorban tiszta szívvel állunk ki a kerületben élők ügyeiért. Ideje hogy elszámoljunk az elmúlt egy évvel, mi az amit megvalósítottunk ígéreteinkből és mi az ami még előttünk áll.

A Lehet Más a Politika képviselője jegyzi az ellenzék által benyújtót módosító indítványokat egy kivételével.  Önálló képviselői indítványt ellenzéki képviselőként csak mi nyújtottunk be. Másfél millió forintot sikerült átcsoportosítani a költségvetésben környezetvédelmi célokra, az LMP-nek köszönhető például hogy az idén sem állt le a komposztálási program és az óvodások Autómentes Nap rendezvényét is megtarthattuk. Átszabtuk és fenntarthatóvá tettük a kerület négyéves gazdasági programját, most már csak be kellene tartani. Hyde parkká varázsoltuk a testületi ülések előtt a Kosutit, mert a többségi frakció ugyan megszüntette a napirend előtti felszólalások lehetőségét, de mi erre a „Napirend előtt a részvételi demokráciáért” program elindításával válaszoltunk. A havonta, a testületi ülések kezdete előtt megszervezésre kerülő program keretében kerületi képviselők, civilszervezetek tagjai és aktivistái és a kerületben élő polgárok mondják el problémáikat, véleményüket és ötleteiket, hogy legalább havonta félórára mi erzsébetiek is azt érezhessük figyelünk egymás véleményére és közösen intézzük ügyeinket.

Átláthatóbbá tesszük a közügyek intézését, a kerület pénzügyeit:

A Lehet Más a Politika már tavaly ősszel törvénymódosító javaslatot nyújtott be az Országgyűlésben, melyben kezdeményezte, vegyék ki az önkormányzati törvényből azt a részt, amely megengedi, hogy az önkormányzatok üzleti érdekre hivatkozva zárt üléseket rendelhessenek el.

Az LMP meggyőződése, hogy a korrupció elleni leghatékonyabb eszköz a teljes átláthatóság biztosítása a közhatalom működését illetően. Kiváltképp, ha közvagyonról, közpénzek felhasználásáról van szó.

Ha az önkormányzatok tisztán, átláthatóan működnek, és nincs mit titkolniuk, akkor zárt ülésekre sincs szükség, ezért számos esetben felszólaltam ha zárt napirendi pontként akart olyan ügyet tárgyalni a testület amely a közvagyonról a közpénzek felhasználásáról szólt. Némely esetben pl. a TESCO-Global Zrt. rendezési tervének változtatásáról szóló napirend esetén sikerült is meggyőzni a többséget.

A Baross utca- Topánka utca sarkán, a kerületünk egyik buszmegállójában lévő pavilonsor sorsáról a képviselőtestület a lakosság megkérdezése nélkül döntött. Lakossági fórumot tartottunk, hogy megismerjük az itt élők véleményét és tolmácsolhassuk azt. Egy programot indítottunk el, aminek a legfőbb üzenete abban fogalmazható meg, hogy honosítsuk meg a közösségi tervezést, amikor a helyi önkormányzati döntések előtt végre a lakosság véleményét is kikérik, és figyelembe veszik, még a helyi képviselő testületi döntés előtt, s nem utólag.

Mindent megteszünk, hogy ezen túl a pártoknak bérbe adott irodahelyiségek után az önkormányzat piaci árat kérjen, hisz ez a bevétel a kerület lakosait illeti.

A 2011. április 21-i testületi ülésen kérdést tettem fel ez ügyben Szabados Ákos polgármester úrnak, melyre 15 napon belül írásban kértem pontos választ.

A kérdésem két részből állt.

1)      A FIDESZ –Magyar Polgári Szövetség 2010. évi módosított beszámolója szerint 2010-ben a párt összesen 684.000 Ft támogatásban részesült Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalától. Milyen pénzbeli vagy egyéb támogatást nyújtott Pesterzsébet Önkormányzata a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetségnek?

2)      Mely pártoknak és egyéb politikai szervezeteknek ad bérbe Pesterzsébet Polg. Hivatala ingatlant kedvezményes áron, és azt milyen jogszabályra (kerületi rendeletre) hivatkozva teszi.

Az írásbeli válaszok alapján javasoltam, hogy a 2006. óta húzódó ügyben hozzon döntést a testület, és szüntessük meg a pártok kedvezményes irodahasználatát a kerületben. A képviselőtestület javaslatomra októberben napirendre tűzte volna a kérdést, a megszabott határidőre a polgármester azonban nem nyújtotta be a javaslatot (nem az első súlyos mulasztása), de az újabb személyes ígéret szerint novemberben pontot teszünk a mondat végére

Túllépünk a múlton, átalakítjuk a jövőt.

A Mártírok útja 205. szám alatt működő, Stromfeld Aurél Általános Iskola nevét a testület döntése alapján Gyulai Istvánra változott.  A döntést megelőző egyeztetéseken azonban kiderült, hogy sem a szülői munkaközösség sem a tantestület nem akarja megváltoztatni az iskola nevét. A testületi ülésen komoly vita alakult ki. Az LMP a részvétel és a helyi közösségek pártja,  ezért bár a sport tagozatos iskola névadójának valóban a legalkalmasabb személyt sikerült megtalálni Gyulai István személyében a döntés még sem mondható példamutatónak. Módosító indítványomnak köszönhetően azonban Stromfeld Aurél szakmai rátermettsége és a haza iránti odaadása előtt tisztelegve egy szobrot vagy emlékhelyet állít az Önkormányzat.

S amiért még küzdünk (folyamatban lévő ügyek):

  • Forgalomszabályozás a Gubacsi-lakótelepen (a Téglagyár tér egyirányúsítása).
  • Bűnmegelőzési cselekvési program elkészítése a kerületi civilszervezetek, polgárőrök a rendőrkapitányság és a lakosság bevonásával erre a ciklusra. Ennek a határidejét a képviselőtestület a módosító indítványunk alapján szeptember 15-ben állapította meg, de ezt sajnos a Polgármester úr a testület döntése ellenére szabotálta. Az októberi testületi ülésen mindezek után a polgárőrséggel is felmondta a szerződést az önkormányzat, a javaslatot a FIDESZ frakción és a polgármesteren felül meglepetésre az MSZP frakcióvezetője is megszavazta, úgy látszik a bűnmegelőzés kérdésében a két párt újra egymásra talált. Az állandó pártcsatározások után ennek akár örülni is lehet, de az LMP képviselőjeként ebben a kérdésben nem osztom a kerület Pató Páljainak véleményét:

„Roskadófélben van a ház,
Hámlik le a vakolat,
S a szél egy darab födéllel
Már tudj’ isten hol szalad;
Javítsuk ki, mert maholnap
Pallásról néz be az ég…
Közbevágott Pató Pál úr:
“Hej, ráérünk arra még!”

Év végén újra kezdjük tehát a szervezést, ugyanis nem engedjük, hogy a kerületben élők által a legsúlyosabbnak tartott problémát a városvezetés a szőnyeg alá söpörje.

  • Egy digitális zöldtérkép összeállítása a kerületnek.
  • A szelektív hulladék-szigetek körbekerítése.

S elhullnak nagyjaink (amit nem támogatott a többségi frakció):

  • A kerület fideszes többsége elvetette az “Akadálymentes Pesterzsébetért” térkép program elindítását.
  • Nem sikerült megakadályozni, hogy az óvodaösszevonások személyi kérdésekre adott arrogáns választ nyújtsanak csupán némi szegregációs probléma szőnyeg alá söprésével egyetemben. Az LMP mindenütt a megalapozatlan (hangsúlyozom: a megalapozatlan) átszervezések elleni tiltakozók oldalán áll. Az átszervezések csupán rövidtávú érdekeket szolgáltak és nem adnak választ még csak az idei túljelentkezésekre sem nemhogy arra, hogy a tankötelezettség 2012 szeptemberétől 3 éves kortól kezdődik. Az előterjesztés a régiók kialakításánál mind a férőhelyek mind a tagintézmények számát tekintve aránytalan. Sem a szociológiai viszonyokat nem vették figyelembe sem azt, hogy mely intézményeknél lehet a pedagógiai programokat összefésülni.
  • Módosító indítványomat, amely a „Zöld Ovi” mint a főváros egyik kiemelt jelentőségű környezettudatos nevelést folytató intézmény önállóságát biztosította volna a többség elvetette. Az alpolgármester úrnál azonban érveim nyitott fülekre találtak és a két tagóvodát nem szedték szé,t a nevelési programban foglaltakért ezentúl is lehetőségük lesz a kooperációra és az Alapítvány biztosította forrásokkal is közösen gazdálkodhatnak.
  • Nem sikerült megértetnem a többségi frakcióval, hogy a vagyongazdálkodás általuk forszírozott átalakítására sem elegendő idő sem forrás nem áll rendelkezésre. Nem állítom, hogy egyetlen oka lenne a feszes és instabil kerületi költségvetési helyzetnek, de súlyos problémákat okoz.

A FIDESZ-MSZP kényszerházasság idén az intézményrendszer leépítésével, és a FIDESZ klientúra lassú felépítésével telt el. A városvezetés energiáit a személyi kérdésekre adott válaszok keresésére fecsérelte: lecserélte az osztályvezetőket, az óvoda és iskolaigazgatókat, illetve egyéb intézmények vezetőit. A kerületnek nincs gazdasági vezetője, a vagyongazdálkodását szétverte, működő intézményeiből az összevonások és költségcsökkentő intézkedések miatt a szakképzett munkaerő elvándorolt a gazdagabb és jobban működő önkormányzatok felé.

Nehéz ma a konfliktuskezelő és konstruktív ellenzéki képviselők sorsa a kerületben, de megkaptuk a lehetőséget, hogy kiálljunk az LMP erzsébeti programjáért és képviseljük azt a sok szavazót, aki bizalmat adott jelöltjeinknek és hisznek abban, hogy Lehet Más Pesterzsébet.

Mach Péter

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük