Képviselői beszámoló – 2019

78367286_2846580095375332_96104991374180352_o.jpgEltelt egy újabb év, ilyenkor decemberben illik beszámolni a munkánkról, számvetést készíteni, bemutatni jövő évi terveinket.  Kilenc éve vállaltam, hogy tiszta kézzel, fejjel és nem utolsósorban tiszta szívvel állok ki a kerületben élők ügyeiért.

2013 tavaszán javasoltam, hogy Pesterzsébet képviselői évente számoljanak be tevékenységükről, körzetükben végzett munkájukról, megvalósuló kezdeményezéseikről, programjaikról s ehhez biztosítson felületet Pesterzsébet Önkormányzata központi honlapján. A jogi és az oktatási bizottság 2015 őszi döntéseinek, munkájának köszönhetően ez végre megvalósult. Így letölthetőek a pesterzsebet.hu oldalról a beszámolóim.

Mach Péterxpr-mach_0-02.png
önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
a Gazdasági Bizottság, az Egészségügyi illetve a Jogi és Közbiztonsági bizottság tagja
2. egyéni választókerület (Mediterrán lakópark- Pesterzsébeti lakótelep- Gubacsi lakótelep) képviselője
e-mail: mach.peter@parbeszedmagyarorszagert.hu
Blog: http://machpeter.blog.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/machpeter.oldala/
Vagyonnyilatkozataim és képviselői beszámolóim innen letölthetőek.  

Munkámról folyamatosan, havi rendszerességgel blogomon számolok be, ezért az éves beszámolóm is ezekre az írásokra épít, számos eleméhez csatoltam olyan linket, amelyre kattintva az adott javaslatról, ügyről hosszabb írást is olvashat. 

A beszámolót idén két részre tagoltam:

I. Néhány területet külön kiemeltem:

 1. Átlátható, tisztességes gazdálkodás
 2. Állatvédelem
 3. Természetvédelem
 4. Klímavédelem
 5. Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód!
 6. Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért!
 7. Szemétszedési, faültető akciók
 8. Közlekedés

II. Körzetem fejlesztései, ügyei.

Átlátható, tisztességes gazdálkodás

shutterstock-corruption-01.jpgBalog Róberttel és Szőnyi Attila képviselőtársammal még a nyáron csatlakoztunk az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország civil szervezetek által javasolt „Ez a Minimum!” átláthatósági programhoz. 

A választások után pedig most az első, már normál testületi ülésre be is terjesztettük az ezzel kapcsolatos előterjesztésünk. A közösen benyújtott határozati javaslatunk célja az volt, hogy folytassuk Pesterzsébeten a 2015 januárjában megkezdett munkát, növeljük az átláthatóságot és részvételibbé tehessük a döntéshozatalt:

 • a lakosok és az érdeklődő szervezetek könnyen tudjanak tájékozódni az Önkormányzat és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásáról,
 • a költségvetés bárki számára érthető és összehasonlítható formában legyen elérhető,
 • a ciklus közepére pedig bevezethetővé válhasson egy olyan döntéshozatali mechanizmus, amiben az állampolgárok közösen dönthetnek közpénzek egy részének felhasználásáról, vagyis a részvételi költségvetésintézménye.

1044129_10201430557344704_1914910390_n.jpgAz átláthatóság szabályozásán túl annak gyakorlati megvalósítására is hangsúlyt kell fektetni. Nem elég elérhetőnek, hanem megtalálhatónak is kell lennie a gazdálkodási adatoknak, kereshetőnek és könnyen elemezhetőnek. Ráadásul Pesterzsébet költségvetését ne csak megtalálni lehessen a kerület honlapján, hanem könnyen értelmezni is. A polgárok többsége ugyanis nincs tisztában azzal, hogy mire mennyit költ az önkormányzat, és ezek a kiadások hogyan alakultak az előző években, s hogyan alakulnak más, szomszédos kerületek kiadásaihoz viszonyítva.

https://machpeter.blog.hu/2019/11/14/pesterzsebet_is_csatlakozott_az_ez_a_minimum_programhoz

Januárban mi is csatlakoztunk a szegedi kezdeményezéshez és a soron következő testületi ülésen kezdeményeztük, hogy Pesterzsébet Önkormányzata ne alkalmazza a rabszolgatörvényben szereplő, a munkavállalókra nézve hátrányos módosításokat.

Célunk, hogy Pesterzsébet Önkormányzata mutasson példát a helyi vállalkozóknak, gazdasági szereplőknek. Mi ugyanis nem tekintjük eldobható emberi erőforrásnak a munkavállalókat, ezért az önkormányzat tulajdonában lévő és működő cégeknél a Munka Törvénykönyvének „rabszolgatörvény” néven ismertté vált módosítása által lehetővé tett változtatásokat – különösen a túlmunka-időkeret „önként vállalt túlmunkának” nevezett megemelését 400 órára és a túlóra tárgyéven túli kifizetését – nem kívánjuk alkalmazni.

Január 17-én döntött úgy a pesterzsébeti képviselőtestület, hogy nem tekinti eldobható emberi erőforrásnak a munkavállalókat, ezért nem ért egyet a 2018. évi CXVI. törvényben megfogalmazott Munka Törvénykönyve módosításokkal, melyek a munkavállalókat hátrányosan érintik.

Emiatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3). bekezdése alapján utasította az általa alapított gazdasági társaság (Integrit- XX. Kft. 1205 Budapest, Jókai Mór utca 89.) vezető tisztségviselőjét, hogy a munkaszervezés során a munkavállalóira vonatkozóan legfeljebb évi 250 óra (kollektív szerződés esetén legfeljebb évi 300 óra) rendkívüli munkaidőt, valamint legfeljebb 12 havi munkaidőkeretet alkalmazzon.

thinkstockphotos-157359854-e1492595382369.jpgA képviselőtestület azonban csak az önkormányzati cégek esetében élhetett ezen jogával. A Polgármesteri hivatal és az Önkormányzat intézményei esetében nem.

https://machpeter.blog.hu/2019/01/06/pesterzsebet_is_fellep_a_berrabszolgasag_ellen

https://machpeter.blog.hu/2019/01/18/pesterzsebet_bojkottalja_a_rabszolgatorvenyt

https://machpeter.blog.hu/2019/01/28/nem_leszunk_rabszolgak_a_hivatalban_sem

Év végén pedig képviselőtársaimmal közösen elértük, hogy Pesterzsébet Önkormányzata felfüggessze a kilakoltatásokat.

 Állatvédelem:

strangers_21957_1.jpgÚj év első napjait egy felmérés felvégzésével töltöttem, megvizsgálva, hogy a kerületben élők mit gondolnak a szilveszteri rakétázásról, tűzijátékról, s az amúgy tiltott petárdázásokról.

Meggyőződésem, hogy nem lehet egy jogszabállyal kiváltani a felelős állattartás szerepét sem, azt, hogy figyelünk háziállatainkra, nem hagyjuk egyedül őket, biztos menedéket, otthont biztosítunk és segítjük leküzdeni félelmüket. A ridegen tartott, kertből soha ki nem engedett, a közvetlen környezetét nem is ismerő, gyakran megláncolt kutyák tartása ugyanis embertelen és cseppet sem cool, s bizony nem csak újévkor okoz problémát.

A felmérés feldolgozása után kezdeményeztem, hogy a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság napirendre vegye a tűzijáték kerületi környezeti hatásait, annak helyi szabályozási lehetőségeit. 

Ennek eredményeként, kiderült, hogy a ma hatályos jogszabályi keretek között Pesterzsébeten csupán két helyszínen: a Kiserdő és a Duna-part közelében lehet betiltani a rakétázást, a további helyszíneken a mostani szabályozás szigorítása lehetséges csupán, a teljes tiltás nem.

Sajnos a hivatal és a testületi többség nem kívánt élni a szigorítás lehetőségével, így a döntés csupán arra szorítkozott, hogy kérjen be a hivatal további hivatalos állásfoglalásokat és a szabályozás átgondolása 2020-ra maradt.

https://machpeter.blog.hu/2019/01/03/tenyleg_tiltsuk_be_a_tuzijatekot_is

Összefogtak a Duna-part kutyásai és sikerrel jártunk:Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete támogatta a kezdeményezésünket és a Gubacsi lakótelep szélén található „Vasútállomás” kutyafuttató bővítésére és vízcsap kiépítésére mai ülésén 3.500 e Ft-ot csoportosított át a most elfogadott 2019. évi költségvetésben.  Ez az összeg elegendő volt a kutyafuttató bővítésére (egy a kistermetű kutyáknak alkalmas hely kialakítása külön bejárattal) és vízcsap létesítésére (annak tervezésével és vízakna megépítésével).

A Pesterzsébeti Állatvédelmi Koncepció elfogadásával tavaly Pesterzsébet Önkormányzata vállalta, hogy elkötelezi magát a XXI. századi felelős állattartás népszerűsítése, annak feltételeinek megteremtése iránt. A kutyák póráz nélküli sétáltatására kizárólag az e célra kijelölt kutyafuttatón van lehetőségük az ebtartóknak. Az állatvédelmi koncepció kiemelten kezeli a kutyafuttatók esetében a kistestű és nagytestű kutyák futtatására kialakított területek elkülönítését és itatók telepítését minden kutyafuttató területére.

A beruházás némi csúszással 2019 novemberében készült el.

https://machpeter.blog.hu/2019/02/14/osszefogtak_a_duna-part_kutyasai

Természetvédelem:

Az egyik legfontosabb célként fogalmaztam meg magamnak, hogy megállítsam a kerületben az esztelen facsonkításokat. S ne csak megállítsuk a fakivágásokat, de újakat is ültessünk!

Tavalyelőtt megígértem, hogy mindent megteszek, hogy megállítsuk a facsonkításokat és fakivágásokat a kerületben!  Tavaly októberben kihirdetésre került és november elsejétől hatályba is lépett A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló“ 26/2018. /X. 11./ rendelet.

Azóta fás szárú növényt kivágni – néhány kivételtől eltekintve – csak végleges fakivágási engedély alapján szabad. S ami talán újszerű a hasonló rendeletekhez képest: nagyon fontos eleme, hogy a fa kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fa lombozatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása esetén.

Több fakivágásos üggyel is foglalkoztam idén:

A Baross-Topánka parkosítással:

67359261_2567157409984270_1074712675587457024_n.jpgA kezdeti riadalom és brutális gyökércsonkítás után itt komoly sikert értünk el, szakértői jelentés készült és a jelentésben foglaltak betartásával történt a fapótlás és területrendezés.

https://machpeter.blog.hu/2019/07/24/requiem_a_topanka_utcai_fakert

A 120 éves fehér nyárfával a Mátyás Király téren:

72472138_10214972183913937_8967225860973133824_o.jpgTöbbször is foglalkoztunk a Makovecz templom építése miatt fakivágásokkal. Bizottságunk favédelmi terv készítését írta elő. A beruházás megkezdésekor pedig ki is kértem azt és megnézettem szakértőkkel is. Sajnos a dokumentációból is kitűnt, hogy Fekete Katalin képviselőtársamnak és Árva Péter szakértőnek volt igaza a hivatallal szemben: egyetlen megoldás a templom arrébb helyezése lett volna legalább 4 méterrel.

Bár a fa életképes, a beruházó által készített, a fakivágási engedély kérelméhez csatolt dokumentáció szerint kivágása indokolt, a kerületben élők szerint viszont megmentése fontos ügy. Közbenjárásunkra a favédelmi tervben szereplők elvégzésére kötelezte az egyházközséget az önkormányzat és a kivágott fák helyett pedig jelentős pótlási kötelezettségben állapodtak meg.

https://machpeter.blog.hu/2019/10/20/egy_szazhusz_eves_feher_nyar_talalkozasa_a_magyar_organikus_epiteszettel

A fővárosban elsőként Pesterzsébet végre a sarkára állt: javaslatomra Pesterzsébet önkormányzatának környezetvédelmi és városfejlesztési bizottsága tegnap úgy döntött, hogy kivizsgáltatja az ügyet és kezdeményezi a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Budapest Főváros Önkormányzatánál a Dél-pesti Szennyvíztisztító miatti környezetszennyező állapot azonnali megszüntetését. 

Határozat

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy

– Felkéri a képviselőtestületet, hogy a Dél-pesti szennyvíztisztító záportározójának bővítése kapcsán történt tározólezárások miatti súlyos természetkárosítás miatt kezdeményezze a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Budapest Főváros Önkormányzatánál a mostani környezetszennyező állapot azonnali megszüntetését.

– Felkéri a Polgármestert, hogy nyújtson be panaszt és kérje a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától az eset kivizsgálását.

https://machpeter.blog.hu/2019/06/05/pesterzsebet_kivizsgaltatna_a_rackevei-soroksari_duna-ag_szennyezeset

Klímavédelem

33264_8_green_economy_slider_forschungsagenda.jpg2019-től kamatmentes hitelre lehet ingatlanfelújítások előtt pályázni az önkormányzatnál. 

Pesterzsébet Önkormányzata ugyanis úgy döntött, hogy 2019-től új támogatásokat biztosít a kerületben:

 • közműfejlesztésre(víz-, illetve csatorna bevezetésére, valamint belső hálózatának kiépítésére)
 • illetve  lakás- és családi ház korszerűsítésére, nyílászáró cserére, illetve homlokzat felújítására, szigetelésre(az épület homlokzatának felújítása – a vakolat javítása, festése – ideértve esetlegesen az ezekhez kapcsolódóan elvégzett, az épület hőszigetelésével kapcsolatos munkálatokra és az ingatlan komfortfokozatának növelése céljából; fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs; fűtéskorszerűsítés, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése).

 Mindkét esetben egyösszegű kamatmentes kölcsönre lehet pályázni.

https://machpeter.blog.hu/2019/02/19/uj_lakaskorszerusitesi_tamogatasok_lesznek_elerhetok_pesterzsebeten

Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód 2019

67750297_2942233542472430_3419577124837654528_n.jpgAz előző ciklusban javaslatomra bevezettük a „Fogadd örökbe!” és az “Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” pályázatokat. Meggyőződésem ugyanis, ha fontos a környezetünk és teszünk is érte, akkor arra az egész kerület büszke lehet. Közös érdekünk a járdáink, parkjaink, kertjeink és udvaraink tisztántartása.  

Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága idén is közösségépítő versenyt hirdetett kutyásoknak, szülőknek, nagyszülőknek. A szülői, vagy kutyatulajdonos közösségek „örökbe fogadhatnak” egy-egy kerületi játszóteret, kutyafuttatót. Fontos változás a tavalyihoz képest a határidő, s hogy közkívánatra most már elektronikusan benyújtható a pályázat. Gémesi Emese képviselőtársammal közösen elkészített javaslatunk alapján immár harmadszor írta ki a bizottság a pályázatot.

https://machpeter.blog.hu/2019/03/02/fogadd_orokbe_a_jatszotered_kutyafuttatod_113

https://machpeter.blog.hu/2019/09/01/kozosen_pesterzsebetert_a_jatszotereinkert_a_kutyafuttatoinkert

Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért – 2019

Idén immár negyedszer hirdette meg Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága – ezzel is színesítve a kerület Madarak és Fák Napi rendezvényeit – környezetszépítő versenyét.

Ha fontos a környezetünk és teszünk is érte, akkor arra az egész kerület büszke lehet. Közös érdekünk a járdáink, parkjaink, kertjeink és udvaraink tisztántartása.  Az egész kerületnek fontos a növényzet védelme, komposztálók használata, a szelektív hulladékgyűjtés, a konyhai kiskertek, veteményesek létesítése. Pesterzsébet attól lesz szebb és élhetőbb ha kertjei, parkjai, sziklakertjei sokszínűek, és gondozottak. Akkor kelünk reggel dalos madarak hangjára ha nem hanyagoljuk el gondozásukat, ha madáretetőket, odúkat telepítünk.

A versenyre kertes házak lakói, valamint társasházak jelentkezhettek.

Kertes házak kategóriában a családi házas övezetben lakó, zárt kerttel is rendelkezők vehettek részt, akik vállalják az utcai zöld sáv megfelelő gondozását, illetve a járda tisztán tartását.

Társasházak kategóriában egy vagy több szintes társasházak indulhattak, nevükben a közös képviselő jelentkezhetett, egy pontosan körülhatárolt közterületi parkrésszel, amit a társasház lakói gondoznak.61046972_2804336312928821_6450021480989196288_n.jpg

 Szemétszedési, faültető akciók

Idén is kétszer szerveztünk szemétszedési akciót a Duna-partra:

52905291_2132174170208998_5421630371286482944_n.jpgTavasszal a Teszedd! kampányához csatlakozva az elmúlt évek egyik legnagyobb pesterzsébeti civil szemétszedési akcióját hoztuk össze az Átalakuló Duna-part szervezésében, közel másfélszáz résztvevő, két helyszínre összegyűjtött kb. 300 zsák szemét, és egy picit tisztább partszakasz.

https://machpeter.blog.hu/2019/03/28/a_duna-part_osszefogott_462

Ősszel is félszázan két konténernyi szemetet gyűjtöttünk össze, a pesterzsébeti szakaszról eltüntettük az összes szemétlerakót.

Egy kicsit jobb lesz futni, kerékpározni vagy kutyát sétáltatni.

Köszönjük a Morgan Stanley és a Hell Energy Kft önkénteseinek is, hogy fontosnak tartották szebbé, tisztábbá varázsolni a Duna-partunkat!

Ráadásul nekik köszönhetően idén már szelektíven gyűjtöttük össze a partól a szemetet.

https://20.kerulet.ittlakunk.hu/civil/190915/nagy-duna-parti-takaritas

Amikor jó pesterzsébetinek lenni!

Köszönjük mindenkinek aki eljött, ültetett, ásott, csákányozott, gereblyézett, locsolókannát hozott, locsolt, kötözött… !

Külön köszönet a Kisduna Cafe cukrászdának a friss, forró pogácsáért, s Sanyinak, a csodapostásunknak az energiatöltő csokikért !

Mi is csatlakoztunk a 10 millió fa mozgalomhoz.

 

Közlekedés:

 • Vonattal a belvárosba!

139132_2.jpgEgy több, mint 3 éves küzdelemben értünk el egy hatalmas részsikert!

2019 április 7-től az S25 Budapest — Kunszentmiklós-Tass között közlekedő zónázó járat végre betölti elővárosi vasúti funkcióját és a területen élő diákok, munkába járók kényelmesen és gyorsan eljuthatnak a belvárosba. A mostani változásnak köszönhetően valódi alternatívájává válik a kötöttpályás közösségi közlekedés a környezetszennyező autónak.

https://machpeter.blog.hu/2019/03/24/gyoztunk_vonattal_a_belvarosba

Köszönöm minden támogatónknak, aláírónknak! Külön köszönöm Bence Tordai párbeszédes és Bencsik János jobbikos országgyűlési képviselőknek a segítséget és a közbenjárást a kormány felé!

2020 március 20-ig biztos, hogy Pesterzsébet, Soroksár, Dunaharaszti, Dunavarsány, Taksony, Kiskunlacháza és Délegyháza lakói továbbra is vonattal jutnak be a belvárosba. Márciusban pedig újra kezdjük!

https://www.peticiok.com/vonattal_a_belvarosba

https://www.facebook.com/machpeter.oldala/photos/a.1071884706178222/2857075570992451/?type=3&theater

 • HÉV

psx_20180604_120745_medium.jpgNyáron foglalkoztam a Ráckevei HÉV-vel is, ugyanis ma nem alternatívája a gépkocsinak. 50 fokban több mint egy óra alatt megtenni 30 km-t és eljutni a Közvágóhídig, a város szélére, nem megoldás semmire. Munkába járásra alkalmatlan, iskolába járásra szintén. A kormány nyilvánossá vált fejlesztési tervei engem igazolnak: a HÉV felújítása kiemelt besorolást kapott.

https://machpeter.blog.hu/2019/08/13/eszak-_del_haboruja_ahol_mindig_eszak_nyer

 • Alsó Vizisport utca támfalépítés

a10.pngIdén megkezdődött a teljes Gubacsi lakótelep közlekedésfejlesztés koncepciójának készítése, melynek első üteme (a lakossági, intézményi vélemények begyűjtése, forgalomszámlálások, parkolóhelyek felmérése) lassan véget is ér.

A lenti útszakasszal kapcsolatos problémákat azonban sürgősen kezelni kellett. Javaslatomra az Önkormányzat döntése a támfal építésekor az alábbi problémák kezelését szolgálta:

 • a kétirányú, zavartalan forgalom biztosítása;
 • új parkolóhelyek létesítése;
 • a vízelvezetés megoldása;
 • új lejárók építése, a régi lépcsősorok megerősítése, felújítása.

 https://machpeter.blog.hu/2019/11/26/javulhat_a_kozlekedes_a_duna-parton

 A körzetem ügyei:

2019-ben az egyik legnagyobb projektem a Gubacsi lakótelep és a Mediterrán lakópark közlekedési fejlesztési terve volt, a krézsű megépítése, a strand miatt parkolási gondok rendezése, a Baross-Topánka parkolójának kiépítése, de számos kisebb közlekedési problémával is foglalkoztam:

 • közlekedési lámpák beállításával,
 • parkolók felfestésével, létesítésével,
 • kátyúzással,
 • buszjáratok összehangolásával…

https://machpeter.blog.hu/2019/05/06/egy_hetre_lezarjak_a_csepeli_atjaro_melletti_szervizutat

2019-ben rendszeresen gyújtották fel a szelektív szigeteket, némelyiket sokadszor. Az egyre inkább szervezett akciónak tűnő bűncselekmények esetében tehetetlen volt a rendőrség. Tavasszal és nyáron már naponta többször jelent meg tűzoltó autó és oltja a volt véderdő helyén megmaradt csalitost, a vasúti töltést, a Duna-parti nádast, a Dél-pesti szennyvíztisztító környékét. Idén év végén úgy tűnik végre sikerült megoldani a problémát és azonosítható az elkövető.

.https://machpeter.blog.hu/2019/03/05/kulvarosi_gyujtogatok_167

A Duna-parti sétányról:

:

Aláírásgyűjtésbe fogtunk, hogy a lehető leggyorsabban kiépítsék a Gubacsi lakótelep és a Duna-part útjainak vízelvezetését.

https://machpeter.blog.hu/2019/06/02/a_pesterzsebeti_kacsausztato

Budapest XX. ker. Zodony utca kezelője a Budapest Közút Zrt., az útpálya felújítása, illetve a cspadékvíz-elvezetés megoldása az ő feladatkörükbe tartozik. Kérésünket továbbította a Budapest Közút Zrt felé. A közútkezelő – szóbeli tájékoztatása szerint – panaszunknak helyt adva, a vízelvezetési problémák mielőbbi megoldása érdekében „vízelvezető, szikkasztóárok-rendszer kiépítésére adott ki megrendelést”. A szikkasztóárok a Közműhelytelep utca – Zodony utca sarkától a Zodony utcai szakaszon kerül kialakításra, ígéretük szerint hamarosan megkezdődhet a beruházás.

A Vizisport utca vízelvezetésével kapcsolatban, fontos kiemelni, hogy a kérésünkre a 2019. évi költségvetésben is kiemelt soron szereplő támfal építés (vízelvezetés, parkolók létesítése) beruházás eredményeként a parkolók kialakítása mellett a purátorok is megtisztulnak.  

https://machpeter.blog.hu/2019/06/26/lecsapoljak_a_zodony_utcai_kacsausztatot

A képviselő-testület júniusi döntése alapján Pesterzsébet is pályázik az Országos Görpark Programra, méghozzá, ha nyer a pályázatunk, akkor a Duna-parton a Gubacsi híd lábához közel épülne meg. Köszönöm Somodi Klarisszának, a sportbizottság elnökének, hogy felkarolta a helyszínötletemet és végigmenedzselte a folyamatot, s meggyőzte a testület többségét is!

Ha sikeres lesz a pályázat akkor megújulhat a gyalogjárda, rendezettebb lesz a környező zöldfelület és végre kamerarendszer őrízheti megállítva az illegális szemétlerakást is.

Most fejlődhet végre ez a szakasz addig is, amíg a lopakodó Olimpia projekt keretében esetleg megépül a régóta várt evezőspálya.

Szurkoljunk együtt, hogy eredményes legyen a pályázatunk és megindulhasson ennek a partszakasznak is a rendbetétele!

https://machpeter.blog.hu/2019/06/10/pesterzsebeti_zsiros-deszkasok_szevasztok

71707836_2705327386167271_4617959556897570816_o.jpgHat éve vágtunk bele, hogy elérjük: akadálymentesítsék a pesterzsébeti vasúti átjárót. Szerveztünk ide takarítást, egyeztetni próbáltunk arról, hogy kifesthessük, de hol Pesterzsébet Önkormányzata fúrta meg a kezdeményezésünk, hol a bürokrácia útvesztőiben akadt el a kezdeményezésünk. Most egy anyuka kezdeményezésére újra belevágtak az itt lakók. Aláírást gyűjtöttek, én pedig kihoztam Budapest főpolgármesterét, hogy a kerékpárját felcipelve ismerhesse meg a problémát.

https://machpeter.blog.hu/2019/07/08/akadalymentes_es_biztonsagos_vasuti_atjarot

Növekvő áruforgalom (kétszeres forgalomnövekedés), a határértéket már most is meghaladó közúti + vasúti zajszennyezés, nulla monitoring, nulla zajvédelem, s persze semmi villamosítás: ezt kapná a pesterzsébeti Gubacsi lakótelep az új vasúti híd dokumentációjának és hatástanulmányának készítői szerint.

A kormányzati nagyberuházások egyik jellemzője, hogy próbálják titkolni az összképet, mindent megtesznek, hogy a lakosság ne ismerhesse meg az adott fejlesztések összhatását. Most is ez történik, a terveket darabolva mutatják meg, a hozzátartozó szükséges egyéb fejlesztéseket pedig külön projektként kezelik, mintha egyik a másikra nem lenne hatással.

Ilyen beruházás a Csepelt és Pesterzsébetet összekötő, a Metrans kínai áruk dömpingjére tervezett csepeli terminálját kiszolgáló, új Gubacsi vasúti-híd.

Fentiek miatt a Környezetvédelmi Bizottság ülésének napirendjére vettem a Budapest-Belgrád vasútvonal és az új Gubacsi vasúti híd ügyét, kikértem a Polgármesteri Hivatalhoz beérkező összes nyilvános tervet, hatástanulmányt, ugyanis kilenc éve azt vallom: SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK!

https://machpeter.blog.hu/2019/09/12/a_gubacsi-hid_lesz_a_kinai_vasut_egyik_mostohagyermeke

64371860_2299305903495823_8396082278182158336_o_1.jpgAz illegális hulladéklerakók megszüntetésének egyik fontos eszköze a fák, cserjék, virágok ültetése. 2014 nyarán Pesterzsébeten számos helyen eltűntek a szelektív szigetek konténerei. A szemét és az üvegtörmelék azonban ott maradt.

Néhányan meguntuk a lakópark bejáratánál a szeméthegyet, s minden évben rendezzük a területet.

https://atalakulodunapart.blog.hu/2019/06/19/gerillakerteszet_forever

Idén is megszerveztük a Mediterrán-iskolakezdés garázsvásárt:

December végén vágtam bele a Duna-parton nyílt munkásszálló kivizsgálásába:

 • a most épült mobilház meddig marad a területen
 • Soroksárnak mik az adott területtel kapcsolatos fejlesztési tervez.

Ha eddig eljutott, akkor meghatottan köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Egy hozzászólás “Képviselői beszámoló – 2019” bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük