Vizistadion sem épül a Duna-parton

Nem épül fedett vizistadion a Duna-parton, nemet mondott ugyanis Pesterzsébet képviselő-testülete a Mediterrán lakópark mellé tervezett bódévárosra és óriáslelátóra. A kormány lelátófetisizmusa egy olyan perverzió, amely láthatóan a foci után más sportágakat is megfertőz. Pedig minden tiszteletem mellett jelezném, a szotyi köpködésén túl is érdemes funkcióval megtölteni sportlétesítményeinket.

screenshot_2017-11-04_15_43_05_2.pngA Pesterzsébeti Uszoda rendszeres használójaként, akinek mindkét fia itt tanult meg úszni nagy reményekkel támogattam az ESMTK és a vízilabda szövetség elképzeléseit, hogy egy kültéri medencét építsenek, bővítve a helyi egyesületek és az itt élők sportolását biztosító vízfelületet tavasztól őszig. Szerettünk volna egy olyan kültéri medencét, amihez pénzügyi tervet készítenek a működtetésre vonatkozóan, biztosítja a most hiányos mosdó és öltöző szükségleteket, amely megoldást nyújt a parkolási gondokra, de megőrzi a zöldfelületeket is.

A lelátófetisizmus azonban fertőz, az elkészült tervek egy hatalmas vizistadionná torzították az eredeti koncepciót. Megalelátó épült volna egy medencével méregdrágán az első ütemben, sohanapján kiskedden a sokadik ütemben készült volna hozzá öltöző, mosdó, parkoló és be is fedték volna, addig pedig konténerek és közlekedési káosz. A lelátó méreteit jellemzi, hogy a tervek szerint egy későbbi fázisban az öltözők, mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek mind beférnének alá. A beruházás esetleges teljes befejezése esetén pedig (amire semmilyen fedezet nem állt amúgy rendelkezésre) valójában két különálló, egymásmellé épült fedett uszodaként funkcionált volna a létesítmény.

screenshot_2017-11-04_22_37_44.png

A szeptemberi képviselőtestületi ülésen jeleztem képviselőtársaim és a polgármester úr felé, hogy riasztó hírek érkeznek és megítélésem szerint a Zodony utcai sporttelep uszodafejlesztése rossz irányba halad. A Képviselő-testület a 141/2016. (VI.09.) Ök. sz. határozatával tulajdonosi hozzájárulását adott ugyanis kültéri medence létesítéséhez, azzal, hogy az ESMTK pályázatot nyújt be TAO támogatásra, majd a pályázat elbírálása után visszakerül a kérdés a testület elé, egyrészt mert az önrész biztosítása érinti a költségvetést, másrészt, mert az előzetes tervek „nem tükrözték pontosan” a testület elképzeléseit és ígéret szerint nem a tervekben szereplő vízistadion, hanem egy az erzsébetiek igényeit kielégítő kültéri medence épül majd meg.

Arra kértem a testületet, hogy az októberi ülésen tárgyaljuk újból ezt az ügyet, addig pedig vonjuk vissza (függesszük fel az eredeti határozatot) és később, a szükséges információk birtokában hozzuk meg az új döntést. Döntsünk a felfüggesztésről, amely innentől kezdve nem ad lehetőséget arra, hogy ezt a beruházást az ESMTK elnöke saját hatáskörében elkezdje az építésre vonatkozóan. Jelenleg ugyanis úgy tűnik sem a képviselők, sem az ESMTK nincsenek tisztában azzal, hogy mihez adták az engedélyüket.

Szabados Ákos polgármester akkor válaszában egy kicsit ugyan értetlenkedett és nem tudta, hogy  mire alapozom a félelmeimet, szerinte a döntés majd visszakerül és minden jó úton halad. Egy jó politikus ismérve, ha belátja, hogy tévedett. Ezúton is köszönöm, hogy a Polgármester úr revideálta álláspontját és az októberi ülésen napirendre vettük a kérdést.

Ami azonban októberben történt arra még én sem számítottam. Az ESMTK elnökének szereplései az előterjesztést tárgyaló bizottsági üléseken csak azért nem került be az őszi „Szeszélyes évszakok” kabaréjelenetei közé, mert megszűnt a televíziós műsor.

Hiányos anyagok, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, bódéváros mosdó és öltöző konténerekből, irreális vízfelületígéretek, „elfelejtett” parkolófejlesztések, eltűnő majd újra előkerülő tízmilliók fémjelezte bizottsági ülések. Minden tiszteletem és elismerésem a hivatal munkatársai és Somodi Klára képviselőtársamé, a Sport Bizottság elnökéé, akik próbáltak eligazodni a katyvaszban, az egymásnak ellentmondó nyilatkozatokban, hiányosan benyújtott engedélyezési anyagokban, számok nélküli pénzügyi elszámolásokban, csak szóban létező pénzügyi terveken. Nem rajtuk múlt, hogy nem lehetett. Érdekes esettanulmány készülhetne abból, miként estek ki bizottsági ülésről, bizottsági ülésre a csontvázak a szekrényből. Bár többen a hatalmas lelátóba sem voltunk szerelmesek, de a képviselők többsége az öltöző- és mosdókonténereknél engedte el véglegesen a projektet és jutott arra, hogy ebben a formában nem támogatható a beruházás.

Részletek Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyvéből:

Völgyesi Krisztián: Az a problémája az egésszel, hogy üzemeltetési költség becslés nélkül, bevétel becslés nélkül nem lehet felelősségteljesen dönteni. Elvileg jövő évben az uszoda mellett megnyílik a stand a jódos-gyógyfürdő helyén, mert ígéretet kaptak rá, hogy jövőre elkészül, ami befolyásolná az uszoda bevételét.

Mach Péter: Nagyon tudna támogatni egy olyan beruházást, ami egy kültéri medencét hoz létre. Aki délelőtt jár úszni pontosan tudja, hogy üres az uszoda, 15-20 óra között viszont túltelített Akik nem az ESMTK úszóiskolájához tartoznak, nehezen jutnak úszósávhoz, amit érdemes lenne bővíteni. Azonban azt is érdemes tudni, hogy már most kevés az öltöző, akinek edzésre vagy úszóiskolába jár a gyereke, annak már most sincs megfelelő átöltözési lehetőség. Bár tudja, hogy elnök úr mindent megtett, hogy minden egyes négyzetcentimért kihasználjon, de ön is tudja, hogy ez így is kevés. Támogatna egy olyat, ami biztosítja az öltözőhelyiségek számának növekedését a toilettekkel együtt, de ez a terv egyáltalán nem erről szól. Az új medencének hatalmas lelátója lenne, befedés nélkül, így a zaj is jóval nagyobb. Zavarja, hogy a most is kevés öltöző és wc bővítése helyett konténer wc-vel és öltözővel oldanák meg a problémát. Épp ezért nem támogatja a javaslatot.

Harót János: Akik nyugodt körülmények között szeretnének úszni, relaxálni, azok számára ez megfelelő lehet. A pénzügyi részét illetően, amikor megkapta az uszodát sem tudta megtervezni a költségeit, nem tudta, hogy mennyi volt a bevétel. Ez az üzemeltető problémája. A konténer kiszolgálóhelyiségek nem állandó megoldások lennének, hanem addig, amíg kialakul a megfelelő forgalom.

A képviselőtestület a fentiek miatt felfüggesztette a tulajdonosi hozzájárulását és megkérte az ESMTK-t térjen vissza a megállapodás szerint kültéri medence koncepciójához: ne vizistadiont, hanem úszómedencét építsen Pesterzsébeten!

251/2017. (X. 12.) Ök. sz. határozat

a Képviselő-testület

úgy dönt, hogy

I.           felfüggeszti a 042/2017. (II.09.) Ök. számú határozattal módosított 141/2016. (VI.09.) Ök. számú határozatában az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Bp. XX. Zodony u. 1. szám alatti (170187/91 hrsz) ingatlanon létesítendő uszoda kültéri medence – a Magyar Vízilabda Szövetség által biztosított TAO támogatás igénybevételével, az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület (Bp. XX. Ady E. u. 150., a továbbiakban: ESMTK) beruházásában történő – megvalósítása érdekében adott tulajdonosi hozzájárulását és úgy dönt, hogy a beruházás csak abban az esetben kezdődhet meg, ha

–       a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) 2017. október 9. napján kelt ki/JH01-01121/2016/MVLSZ/1 ügyiratszámú levelében foglaltak szerint a kültéri medence létesítésének dokumentumai – ideértve az engedélyes terveket, valamint a költségvetést – átdolgozásra kerülnek és a beruházás 1. üteméből a további ütemek (ideiglenes fedés) megvalósításához szükséges műszaki megoldások elhagyásra kerülnek az MVLSZ által az eljárásba bevont igazságügyi szakértő által is jóváhagyottan, és

–       a létesítmény megvalósításához szükséges TAO forrás, valamint a szükséges önerő teljes összege igazoltan, szerződésekkel alátámasztottan a beruházó ESMTK rendelkezésre áll, valamint

–       a létesítmény jövőbeni üzemeltetésére és az üzemeltetés finanszírozására vonatkozóan az ESMTK elnöke által előterjesztett, számításokkal alátámasztott koncepciót a Képviselő-testület jóváhagyta.

II.    a tulajdonosi hozzájárulás megerősítése érdekében felkéri az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület elnökét, hogy a beruházás megkezdését megelőzően, az I. pontban írtak maradéktalan teljesülése után soron következő testületi ülésen számoljon be a Képviselő-testületnek a finanszírozáshoz szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásáról, a beruházás tervezett ütemezéséről, határidejéről, az elkészült létesítmény üzemeltetéséhez szükséges kalkulált költségekről, és a mindezeket alátámasztó dokumentumokat terjessze a Képviselő-testület elé.

III. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szabados Ákos polgármester

Határidő: adott

Parkolási mizéria a Duna-parton

Az elmúlt hetek ismét a parkolásról szóltak a Duna-parton (na jó, az FCSM Zrt. rendszeres nyári fejreállásán, az RSD halpusztulásán és a szomszédos csepeli zajszennyezésen túl).

A körzet képviselőjeként három terület problémáira fókuszáltam és remélem sikerült hosszú távú megoldást találni rá:

 1. a Zodony utcai sportkomplexum és teniszcentrum parkolási gondjai
 2. a Duna-parton a Vizisport utcában a forgalmat zavaró parkolás,
 3. illetve a Zamárdi utca parkolási gondjainak ügyében.

1) a Zodony utcai sportkomplexum és teniszcentrum parkolási gondjai

13600170_1110032412396174_5671612301747154807_n.jpg

A Ladies Open teniszgála miatti parkolási gondokat sikerült gyorsan megoldani: kérésemre lezárták a parkot és a járdát az autók elől és a vendégeket a sporttelep parkolói felé irányították, a többire további parkolók létesítése nyújt majd megoldást.

Még áprilisban döntött a testület arról, hogy támogatja egy sportcsarnok építését a területen. Megnéztem a terveket: egyetlen helyen terveztek újabb parkolókat (120 darabot), oda ahová a töredéke fér. Ráadásul egy magánútra tervezték a kijárati részét, amelyet nem engednek megnyitni a lakók, ha kell láncolnak. A parkolás pedig eddig is kriminális volt a területen, egyrészt mert alultervezték az uszoda parkolóinak számát, másrészt mert a sportcentrumot működtető ESMTK képtelen kezelni a problémát, nem táblázza ki merre találhatóak a komplexum parkolói, néha bezárja a parkolók jelentős részét, hagyva, hogy a környező lakóházak magánparkolóit foglalják el a sportolni vágyók.

Akkor vetítettem le a képviselők és a hivatal munkatársai részére készített videómat ami a terület parkolási gondjait mutatta meg. Az áprilisi öttusa gála szervezetlensége miatt az autók fűre, a környező utcákba, magánterületre parkoltak. Buszok állták el a lakópark útjait, a szabálytalanul parkoló autók tönkretették a frissen parkosított területet, akadályozták a forgalmat.

A vetítés hasznos bizonyult: a képviselő-testület úgy döntött, támogatja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Zodony utcai ingatlanon tervezett sport- vagy egyéb célú beruházás tervezése során fokozottan vegyék figyelembe a parkolási lehetőségeket és szükségleteket, a parkolóhely többlet ingatlanon belüli elhelyezését. Mivel júniusban egy új kültéri medence építéséről döntött a testület ez azt is jelenti, hogy a beruházás a döntésünknek köszönhetően új parkolók építését is jelenti egyben, mely remélhetőleg megoldja az uszoda parkolási gondjait.

Most júliusban pedig a Ladies Open teniszgála miatt keletkező illegális parkolás és parkpusztítás ügyét sikerült kezelni: kérésemre kinyitották az összes parkolót és lezárták a füves területeket az autók elől. Hogy hasonló problémák ne merüljenek fel a Rendvédelmi Osztály munkatársai fokozottan fogják ellenőrizni a kiemelt sportrendezvények esetén az illegális parkolást. A hamarosan kezdődő Grand Prix torna kezdetekor kiderül sikerül-e rendet tartani a szervezőknek.

Részlet a 2016. április  14-i testületi ülés jegyzőkönyvéből:

Mach Péter: Kért egy vetítést is…. Örülne annak, ha épülne itt egy csarnok, de kéri, hogy gondolják végig képviselőtársai is azt, hogy annak fenntartása hányszor tízmillió forintba fog kerülni? Peremkerületi csarnokról van szó, nyilván a dél-pesti sportolók fogják ezt használni. Ennek a támogatása hosszú távon a Pesterzsébeti Önkormányzatra hárul. 150 parkolóhelyet terveztek a területen lévő ( a videón szereplő) kis sávban, ami teljes képtelenség. Megjegyzi, hogy a magánútra tervezett kijárati részét nem engedik megnyitni a lakók, ha kell láncolnak. A hétvégi parkolási helyzetet mutatja be a kivetítőn. A Zodony utcai vasútállomás előtti területen illegális parkolók vannak. Megjegyzi, hogy a frissen parkosított területen is voltak tilosban parkolók. A buszok az elzárt magánterületen álltak a hétvégi rendezvény miatt. Kéri, a polgármestert hogy amikor erről döntenek, akkor döntsenek arról is, hogy az önkormányzat kezelje a parkolási helyzetet. A terveket olyan módon változtassák meg, hogy a parkolást is biztosítsák majd.

Szabados Ákos: Kéri, hogy a legnagyobb szigorúsággal és körültekintéssel járjanak el ez ügyben, mert nem kevés összegeket költ az önkormányzat a közterületek karbantartására. Nem autóellenes de nem elfogadható, amikor a gépjárművek egy újonnan telepített zöldfelületen parkolnak. Képviselő úr kérését a napirendi pont végén külön szavaztatja majd abban a formában, hogy vizsgálják felül a meglévő terveket az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal, figyelembe véve az újabb és újabb kapacitások keletkezését ezen a területen.

……..

Innen üzen Haróth János úrnak az ESMTK elnökének, hogy teljesen mindegy, hogy melyik létesítményben van rendezvény, mindegyik – jelenleg is meglévő parkolót – szabaddá kell tenni a behajtók számára, hogy a gépkocsikat elsősorban ott tudják tárolni. Felkéri jegyző asszonyt, hogy hasson oda, hogy a Rendvédelmi Osztály dolgozói az ilyen eseményekről tudjanak, és kiemelten kezeljék az ottani közlekedést.

Szabados Ákos: Egy határozatot még szükséges meghozniuk. Függetlenül attól, hogy milyen változások és beruházások valósulnak, vagy valósulhatnak meg majd ezen a területen, döntsenek arról, hogy a legutóbbi tapasztalatokra való tekintettel a közlekedési rendet és a parkolást felülvizsgálják majd a létesítmények körül. Szavazásra teszi fel határozati javaslatának elfogadását. Megállapítja, hogy a jelenlévő 17 képviselő 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadja azt.

072/2016. (IV. 14.) Ök. sz. határozat

a Képviselő-testület

támogatja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Zodony utcai ingatlanon tervezett sport- vagy egyéb célú beruházás tervezése során fokozottan vegyék figyelembe a parkolási lehetőségeket és szükségleteket, a parkolóhely többlet ingatlanon belüli elhelyezését.

2) a Duna-parton a Vizisport utcában a forgalmat zavaró parkolás, 

Kérésemre, a hivatal írásban is megerősíti kérését a csónakházakat és vizes játszóteret üzemeltető ESMTK felé, hogy a szerződésben rögzített feladatait lássa el és nyissa meg a parkolót, hogy ne a forgalmat zavaró módon az útra parkoljanak a vendégek.

3) A Téglagyártó u.– Zamárdi u.-Téglaégető u. – Közműhelytelep u. által határolt terület rendezésére vonatkozó lakossági igényeket a kérésemre megvizsgálta Városfejlesztési Osztály.

Bár a hivatal a törvényes határidőben érdemi választ nem adott és nem is adta ki a helyszíni bejárás jegyzőkönyveit, anyagait, felméréseket, így egyelőre nem tudható, hogy hány parkoló hiányzik a területen és ez milyen fejlesztéseket igényel, a döntést azonban ennek ellenére meghozta: a 2017-es költségvetés tervezésekor biztosítja a fedezetet a szükséges beruházásokhoz és fejlesztésekhez. Remélhetőleg a tervek a lakók igényeit és véleményét becsatornázva készülnek majd.

Az Önkormányzat 2016-os évi költségvetése sajnos nem biztosít fedezetet a parkrendezés idei megvalósítására, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat gazdálkodása az előre tervezett és a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetéstől függ.

A 2017. évi költségvetésünk tervezésekor a park rendezésére és parkolók kialakítására vonatkozó kérésüket figyelembe fogjuk venni.

 

A zebragyilkos buszsofőr legendája

Tavasszal a BKV ellenőrök erőszakos fellépései borzolták a fővárosiak kedélyét. A BKV júniusban a közfelháborodást kiváltó esetek miatt módosította szabályzatait. Az új rendelkezések a közterület-felügyelők hatáskörét tisztázták, a jegyellenőrök részére pedig viselkedési és öltözködési tilalmakat vezetett be. A szabályzatból azonban kimaradt a zebravadászat tilalma, így eshetett meg, hogy a BKK – buszvezetői kérésére – felmaratta az egyetlen gyalogátkelőt, amely akadálymentes megközelítést biztosított Pesterzsébet vasútállomásához és biztonságos gyalogos forgalmat biztosított a Duna-parti lakótelepek és sportintézmények és a centrum között.

Ilyen volt, ilyen lett:
2014-03-30 14.24.38.jpgblogra_1.pngMég 2010-ben a választások után kezdtünk bele a munkába barátainkkal, hogy elérjük: a Duna-partról baleset- és akadálymentesen megközelíthető legyen a centrum és a pályaudvar. Tíz éves restanciát akartunk gyorsan behozni.

Több éves küzdelem volt:

 • 2011 márciusában kezdeményeztem testületi ülésen, hogy a 119-es járatot cseréljék le alacsony padlósra, hogy a Gubacsi-lakótelepen élő idős nyugdíjasok és a Mediterrán lakóparkban lakó kisgyermekes szülők könnyebben eljuthassanak a városközpontba bevásárolni, a polgármesteri hivatalba ügyeiket intézni vagy akár az Ady Endre utcai Szakorvosi Rendelőbe.
 • 2012-ben, egy évvel később megvalósult.
 • 2013-ban megkezdték az akadálymentesített járdák kiépítését is a vasútállomás felé, gyalogátkelőhelyet azonban nem létesített a beruházó. A jóváhagyott kiviteli tervekben ugyanis nem szerepelt kijelölt gyalogos átkelőhely (felfestett zebra, helyi közvilágítással, jelző táblákkal), mert szerintük
  • A közúti forgalom sűrűsége nem indokolja, s amúgy is jól belátható.
  • A járda korláttal védett, amely meggátolja a gyalogost a közúton való körültekintés nélküli áthaladásban.
  • A járdán végighaladva van ideje a gyalogosnak megfontoltan körültekinteni.
  • Drága.

Október végén a blogon és a lakóparkban kérdeztem meg az itt élőket, szerintük fontos-e a zebra felfestése. A válaszadók 85%-a kérte a zebra felfestését. Ősszel tehát ez ügyben kétszer is megkerestem írásban a hivatalt, illetve a testületi ülésen szóban is jeleztem Szabados Ákos polgármesternek a lakók kérését. A Duna-parton élők sem hagyták annyiban a dolgot, s mozgalmat szerveztünk, a növekvő lakossági elégedetlenség pedig megtette hatását:

 • 2014 tavaszán a gyalogátkelőhelyet is felfestették.

Kicsit sárga, kicsit a kanyarban van, de a miénk –írtam akkor. Már az elkészültekor jeleztem, hogy a nekünk segítő szakértők szerint nem felel meg a szabványoknak, de ott élőként örültünk, hogy végre van zebránk. Az autósok is megszokták, az itt élők is biztonságban érezték magukat.

zebracsodor.jpgMajd jött a zebravadász buszsofőr és jelezte a BKK központjának, hogy lassítja a forgalmat. A BKK pedig kötelezte az önkormányzatot a zebra felmarására. Az itt élők véleményét pedig megint nem kérdezte meg senki, a Duna-parti gyermekek biztonságát felülírta a busz menetrend. Nem az átkelőhely áthelyezését kezdeményezték, nem a problémát szerették volna megszüntetni, csak a zebrát.

Az önkormányzat pedig a nyáron teljesítette az előírást és megszüntette a gyalogátkelőhelyet. Július elején ismételten kértem, hogy a Zodony utcában a BKK buszvezetőinek kérésére megszüntetett gyalogátkelő pótlásáról intézkedjen az Önkormányzat. Tegye meg a szükséges lépéseket, hogy minél hamarabb, legkésőbb iskolakezdéskor ismét biztonságosan közlekedhessenek a gyerekek.

Megérkezett a hivatalos válasz, melyben a Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály arról értesít, hogy legkorábban jövőre készülhet el a zebra. Felmarni elég volt pár óra, az új elkészítésére azonban több mint fél évet kell várniuk a Duna-parton élőknek.

Tárgy: Zodony utcai gyalogátkelőhely

 

„Tisztelt Képviselő Úr!

 

A tárgyban megjelölt üggyel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

A gyalogátkelőhely kiviteliterv-köteles, amelyet már megrendeltünk, a kiviteli terv elkészítésének határideje 2015. november 15.

A kiviteli terv és engedélyek birtokában leszünk abban a helyzetben, hogy a megvalósítást megkezdjük, azonban ez várhatóan csak 2016. évben történik majd meg, mivel a beruházás igen költségigényes és ebben az évben erre a kiadásra nem terveztünk előirányzatot.”

Ötödik éve nem sikerül megoldani tehát a problémát, s ráadásul most kettőt léptünk hátra, pedig feladat lenne még elég. A városközpont gyalogos megközelítése a Duna-partról ugyanis ma a vasútállomáson keresztül történhet, a felette található aluljárón át. Az aluljáró (melynek kezelője a BKK) világítása, lépcsőinek rámpanélkülisége, büdös és balesetveszélyes padlózata és omladozó vakolata a kerület egyik legrendezetlenebb közterületé teszi a helyet. 

Még nem a stadion épül a Duna-parton

Többen kérdezték: mi épül a Zodony utcai sporttelepen?

A legfontosabb: Ez még nem a stadion!

stadion 2.pngKezdem tehát a jó hírrel: még nem áll a rendelkezésre forrás a tervezett stadion megépítésére, így egyelőre nem épül meg a Duna-parton. Egyelőre tehát nem kell a vegyesboltba szaladnunk láncért.

A rendelkezésre álló forrás egy nagy és egy kis műfüves pálya kialakításra elég, illetve a meglévő füves pályák felújítására. A most készülő nagy füves pálya mellett labdafogó hálót és egy plusz kerítést is építenek. Ma levelet írtam Szabados Ákos polgármesternek a szükséges zajvédelmi intézkedések megtételéért, illetve kértem, hogy a javaslatom alapján a sporttelepen kivágott fák miatt ültetendő fák közül néhányat a Közműhelytelep utca 22-26. közötti szakaszon is ültessenek.

Még februárban fogtak össze a Duna-partért tevékenykedő képviselők, támogatták a javaslataimat és nem engedték, hogy a tervezett Mediterrán-stadion miatt újratelepítés nélkül kiirtsák az összes fát a Zodony utcai sporttelep és a mellette lévő lakópark környékén.

A rossz hír, hogy a beruházó az eredeti tervek szerint kezdi meg a terület fejlesztését, így nem tért el az eredeti elképezésétől s ragaszkodik a stadionépítéshez. Futópálya nem kerül kialakításra és tömegsportra ezentúl sem lesz megnyitva a terület. Az ESMTK elnöke elsősorban a proficsapat edzéseire és az egyesület utánpótláscsapatainak meccseinek lebonyolítására fogja használni a pályákat.

stadion.jpg

Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk

Kicsit sárga, kicsit a kanyarban van, de a miénk. Felfestették a zebrát a Zodony utcában.

A több éves küzdelem sikert hozott. Már a ciklus elején kértem a hivatalt, keressünk megoldást arra, hogy a Zodony utcai sportpályákat, a jégcsarnokot és az uszodát gyalogosan is biztonságosan lehessen megközelíteni. Ráadásul ez nyújt megoldást Pesterzsébet vasútállomásának is akadálymentes megközelítésére, a Mediterrán-lakóparkban és a Gubacsi lakótelepen lakó kisgyermekes szülők és iskolás, óvodás gyermekeik is erre járnak át.

Kellemes meglepetésként ért, hogy tavaly sikerült a költségvetésben forrást találni rá, nevesítve szerepelt is az előirányzatok között. 2013. októberében meg is kezdték a kialakítást, kijavították a járdát egy szakaszon, kijavították a vízelvezetőt, illetve korláttal zárták el a terület nagy részét az úttesttől. Színes festett korlátot és szebb járdát kapott a vasútállomás melletti kocsma is, ez nyilván a kerületi FIDESZ frakció kocsmakultuszának köszönhető (tudják ők azok, akik állandóan kocsmavásárlásra kívánják költeni a kerületi adófizetők pénzét). Majd mielőtt a zebra is elkészült volna befejezték a munkát.

Kérdésemre, hogy a költségvetésben szereplő gyalogátkelőhely mikor készül el, meglepő választ kaptam:

A jóváhagyott kiviteli tervekben már nem szerepel kijelölt gyalogos átkelőhely (felfestett zebra, helyi közvilágítással, jelző táblákkal), mert:
1. A közúti forgalom sűrűsége nem indokolja, s amúgy is jól belátható.
2. A járda korláttal védett, amely meggátolja a gyalogost a közúton való körültekintés nélküli áthaladásban.
3. A járdán végighaladva van ideje a gyalogosnak megfontoltan körültekinteni.
4. Drága.

Október végén a blogon és a lakóparkban kérdeztem meg az itt élőket, szerintük fontos-e a zebra felfestése. A válaszadók 85%-a kérte a zebra felfestését.

Tavaly ősszel ez ügyben kétszer is megkerestem írásban a hivatalt, illetve a testületi ülésen szóban is jeleztem Szabados Ákos polgármesternek a lakók kérését. Mára felfestették a zebrát is. Hogy miért változott meg a hivatal álláspontja nem tudom, talán nem is érdekes igazán. Örüljünk annak, hogy elkészült.

Két éve a kezdeményezésemre elértük, hogy akadálymentesített, alacsonypadlós buszok közlekedjenek a Duna-parton, most végre elkészült a zebra is. A következő ciklus egyik fontos feladata lesz az aluljáró rekonstrukciója és akadálymentesítése, hogy a Duna-part, a vasútállomás, a lakópark és a sportkomplexum végre akadálymentesen, illetve babakocsival is könnyen megközelíthető legyen a városközpontból.

Változást a Duna-parton!
Változást Pesterzsébeten!

Requiem egy nyárfasorért

Szerdán döntött a képviselő-testület a Zodony utcai nyárfasor életveszélyes fáinak kivágásáról és pótlásáról. A tervezett Káder János Mediterrán- stadion helyén, tiszteletre méltó gyorsasággal a hétvégén sikerült is kivágni az összes fát. A teljesítményt árnyalja, hogy máshol ez nem történt meg. Mivel a testület határozata a fák közül csak azok kivágását engedélyezte, amelyeket a szakértői vélemény életveszélyesnek minősített ez furcsa állapotokat jelenthet: az ESMTK sporttelepén minden fa életveszélyes volt, míg a kerítésen kívül mindegyik egészséges.

Bár  a héten összefogtak a Duna-partért tevékenykedő képviselők, támogatták a javaslataimat és nem engedték, hogy a tervezett Mediterrán-stadion miatt újratelepítés nélkül kiirtsák az összes fát a Zodony utcai sporttelep és a mellette lévő lakópark környékén, a kivágott fák látványa még így is lehangoló

A testületi döntéséről és annak előzményei itt olvashatóak: Kettőt ültess egy helyett!

A képek pedig magukért beszélnek:

 

 

Kettőt ültess egy helyett!

Összefogtak a Duna-partért tevékenykedő képviselők, támogatták a javaslataimat és nem engedték, hogy a tervezett Mediterrán-stadion miatt újratelepítés nélkül kiirtsák az összes fát a Zodony utcai sporttelep  és a mellette lévő lakópark környékén

fakivágás 4.jpgA tegnapi testületi ülés első napirendjeként a polgármesteri beszámoló részeként Szabados Ákos polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy összesen 58 fa kanadai nyárfát vágat ki a Zodony utcai sportpályát üzemeltető ESMTK. Ebből 44 db már egy 2012. márciusi felméréskor is élet- és egészségveszélyes volt, a maradék 14-et pedig nem gondozták jógazda módjára, és a faállományon azóta sem hajtottak végre semmilyen ápolási munkálatot, s míg tavalyelőtt még csak a száraz ágakat kellett volna eltávolítani, idén már azokat is vágni szerették volna.

A már 2012-ben kivágásra javasolt fák kivágása az előterjesztés szerint tovább nem halogatható, ugyanis a manapság oly gyakori szélsőséges időjárási körülmények között bármikor balesetet okozhatnak, rádőlhetnek egy sportolóra, szurkolóra (bár a Mediterrán- stadion még csak terveken létezik). Azoknak a fáknak az esetében, ahol a száraz ágak eltávolítását javasolta a Foglalkoztató, mára pedig már nem elegendő ezeknek a munkálatoknak az elvégzése. A korábban eltávolításra javasolt, ám mégis a fákon maradt növényi részek tovább, visszafordíthatatlanul lerontották a fák általános egészségi állapotát, így ezek kivágása is indokolttá vált a polgármester szerint.

A tájékoztatóban azt is leszögezte, hogy a KVSZ az életveszélyes fák pótlására nem kötelez. Ennek ellenére jelezte, hogyha a feltételek engedni fogják (magyarul, ha egyszer valaha bekerül majd a költségvetésbe), a kivágott fák pótlásáról gondoskodik (valahol).

03917.jpgA beszámoló vitája során elmondtam, hogy szakértői vélemény nélkül nem tudom elfogadni a nem életveszélyes fák esetében azok kivágását, nem tudom elfogadni, hogy nem határozzuk meg milyen határidővel, pontosan hol kerülnek pótlásra a fák és kivágott helyett hány darab kerül elültetésre. Nem tudom elfogadni, hogy miután a véderdősávok egy jelentős területét sorolta át ez a testület beépítési célból a Duna-parton, most még a lakópark és a sportcentrum összes fáját is kivágja pótlás nélkül (vagy legalábbis azt elkenve). Ráadásul teszi, ezt úgy a hivatal, hogy a polgármesteri beszámoló részeként, nem is külön határozatként, hanem csak a tájékoztató tudomásulvételével fogadjuk azt el.

Elmondtam, hogy bár tudomásul veszem, hogy macsó képviselőtársaim úgy megijedtek ősszel a mosható pelenka bevezetésének lehetőségétől, hogy sóval hintették be a környezetvédelem helyét a kerületben, a környezetünk nem eladó, a lakóparkban és a Gubacsi lakótelepen élők ezt nem fogják hagyni. Jeleztem, nem fogom megszavazni a polgármesteri beszámolót és arra kérem, a Duna-partért eddig is tevékenykedni hajlandó képviselőket, hogy ebben a formában ők se tegyék.

fakivágás 3.jpgNemes László képviselőtársam szintén jelezte aggályait a fakivágással kapcsolatban, Földesi Gyula pedig jelezte, ebben formában ő sem tudja elfogadni a beszámolót.

S vannak még csodák: néha onnan jön a segítség, ahonnan a legkevésbé számít rá az ember: a FIDESZ-frakció 2 perc frakciószünetet kért. Majd határozati javaslatot szerkesztettek, amely szerint az általam javasolt feltételek mentén történik a sportcentrum elöregedett, életveszélyessé vált fák kivágása és azok pótlása:

A szakértői vélemény alapján életveszélyes fákat kivágni és pótolni május 31-ig köteles a hivatal, a többi fát csak szakértői jelentés alapján lehet kivágni abban az esetben, ha valóban életveszélyes, ezeket pedig év végéig kell rendeznie és kivágás esetén pótolnia a hivatalnak.
A határozat azt is rögzíti, hogy a fákat a sportcentrumnál kell pótolni és minden kivágott fa helyett kettőt kell ültetni.

A képviselő-testület többsége elfogadta a határozatot, így nem maradtunk fák nélkül a Duna-parton.

Bár kellett hely a stadionnak, egyelőre nem hagytuk a Duna-partunkat!

Köszönöm azon képviselőtársaimnak a segítséget, akik kiálltak az itt élők érdekeiért!

sportpálya.png

Szükség van-e zebrára a Zodony utcában?

Mégsem épül gyalogátkelőhely a Zodony utcában?zebra 2.jpg

Önök szerint indokolt lenne befejezni a beruházást vagy valóban nincs szükség zebrára? (Kérem a cikk végén szavazzanak!)

Évek óta kérem a hivatalt,, keressünk megoldást arra, hogy a Zodony utcai sportpályákat, a jégcsarnokot és az uszodát gyalogosan is biztonságosan lehessen megközelíteni. Ráadásul ez nyújtana megoldást Pesterzsébet vasútállomásának is akadálymentes megközelítésére, a Mediterrán-lakóparkban lakó kisgyermekes szülők és iskolás, óvodás gyermekeik is erre járnak át.

Kellemes meglepetésként ért, hogy idén sikerült a költségvetésben forrást találni rá, nevesítve szerepelt is az előirányzatok között. Október elején végre meg is kezdték a kialakítást, kijavították a járdát egy szakaszon, kijavították a vízelvezetőt (bár véleményem szerint a nagyobb esők után kialakuló hatalmas, a közlekedést is nehezítő mély „tavakra” nem nyújt megoldást, mivel azok egy sarokkal arrébb alakulnak ki), illetve korláttal zárták el a terület nagy részét az úttesttől. Színes festett korlátot és szebb járdát kapott a vasútállomás melletti kocsma is, ez nyilván a kerületi FIDESZ frakció kocsmakultuszának köszönhető (tudják ők azok, akik állandóan kocsmavásárlásra kívánják költeni a kerületi adófizetők pénzét). Majd mielőtt a zebra is elkészült volna befejezték a munkát.

zebrás 1.jpgzebra 3.jpg

Kérdésemre, hogy a költségvetésben szereplő gyalogátkelőhely mikor készül el, meglepő választ kaptam:

A jóváhagyott kiviteli tervekben már nem szerepel kijelölt gyalogos átkelőhely (felfestett zebra, helyi közvilágítással, jelző táblákkal), mert:

 1. A közúti forgalom sűrűsége nem indokolja, s amúgy is jól belátható.
 2. A járda korláttal védett, amely meggátolja a gyalogost a közúton való körültekintés nélküli áthaladásban.
 3. A járdán végighaladva van ideje a gyalogosnak megfontoltan körültekinteni.
 4. Drága.

001.jpg

S Önök szerint?


Egy elképzelés szintjén álló stadionról

2013-ben Pesterzsébet várhatóan legnagyobb fejlesztése és ingatlanbiznisze a Zodony utcai stadion építése és a régi ESMTK stadion ingatlanjának értékesítése lesz.

A képviselő-testület már a 2012. évi költségvetésben elkülönítette a tervezés költségeit, az elkövetkező évekre pedig elkészítette a törlesztési tervét is a szükséges kb. 350 millió Forint hitelnek.

A városvezetés összehangoltan más kerületekkel a közösségi terek csökkentése árán (a kerületi ingatlanvagyon értékesítésének bevételéből) fejleszt néhány kiemelt sportlétesítményt. Ez történik a XVI. kerületben és más peremkerületekben is.

Evvel én kerületi képviselőként nem értek egyet, szerintem megfontolt gazdálkodás szükséges a meglévő vagyonnal és hosszú távú koncepciók készítése a szükséges fejlesztésekről lehetőleg a lakosságot is bevonva. Ezért kérdeztem rá immár másodszor képviselő-testületi ülésen a Zodony utcai sportteleppel kapcsolatos fejlesztési tervekre. Sajnos azonnal a kérdéseimre választ nem tudtak adni, de később írásban megtették, vagy legalábbis úgy tettek, mintha megtették volna.

Fontos, a kerület sportéletét hosszú időre befolyásoló döntés ez (pláne ha hozzávesszük az uszoda üzemeltetésével kapcsolatos változásokat). Csak már megint a pesterzsébeti polgárok maradnak ki a döntés-előkészítésből, a tervezésből.

A stadion az "elképzelés szintjén áll" -ahogy aljegyző asszony írja -, itt hát a lehetőség hogy bevonják a lakosságot a közösségi tervezésbe, ehelyett azonban már megint úgy döntöttek: csak a jó meleg csend, az kell nekik.

Bezárnak sportlétesítményeket, ifjúsági irodákat, csökkentik a teret hátha a közösségek is megszűnnek ezáltal. Lajstromozza a Hivatal a civilszervezeteket és pályázatok helyett egyesével támogatja a számára kedveset.

Nem indít komposztáló programot a kerület -inkább kapja más a támogatást – és közösségi kertet sem üzemeltet hiába jár csodájára a szomszéd kispesti kertnek.

Átvette az önkormányzat a Máltai játszótér üzemeltetését, péntek délután amikor elugrottunk a gyerekekkel oda, lelakatolt kapu és a lenti tábla fogadott minket. A játszótér este hatkor bezár amikor nyolc után sötétedik.

Nem tud mit kezdeni a városvezetés a civil kezdeményezésekkel, nem hisz az öngondoskodásban, a közösség erejében. Nem érti Őket, vajon miért tesz valaki ingyen és hátsó szándék nélkül egy közösségért, s főleg mi történik ha rájönnek így is lehet egy kerület ügyeit intézni.

Azt még érteni vélem hogy reszketni méltóztatnak, de pont a kismamáktól?