Faültetések – 2023

A Közösen Pesterzsébetért javaslatára másfélszáz fát ültet idén ősszel is az önkormányzat.

A költségvetésben a javaslatunkra az őszi ültetési időszakban 125 db fa ültetését irányozta elő az önkormányzat, ezt most további 20 fával megnöveltük, így a képviselői keretek felhasználása után kb. 150 elültetésére kerül sor.

Javaslatomra 2 éve indítottuk el a „Fogadj örökbe egy fát!”  programot, nagy öröm, hogy azóta számos önkormányzat is átvette ezt a kezdeményezésünket, s nálunk is jól működik.

Idén a „Fogadj örökbe egy fát!” jelentkezési lapja tartalmazott egy rövid tájékoztatót a facsemete gondozásának alapjairól, valamint egy írásos nyilatkozatot, hogy a jelentkező vállalja a facsemete szakszerű gondozását és a gondozás elmulasztásának következményeit is.

A lakó vállalja, hogy az Önkormányzat költségén elültetett fát 3 évig saját költségére tiszta vízzel locsolja: tavasztól őszig heti 1 alkalommal, nagy szárazság és kánikula idején heti 2 alkalommal.  Ősszel az elhullott lombot összegyűjti, saját költségén az FKF zöldhulladék gyűjtés keretein belül elszállíttatja vagy saját kertjében komposztálja. A fa környezetét rendben, gyommentesen tartja.

A „Fogadj örökbe egy fát!”  pályázat során 7 helyszínen 11 fát fogadtak örökbe idén a lakók. Ezúton is nagyon köszönöm a programban részvevőknek, hogy olyannyira fontos lakókörnyezetük, hogy ilyen módin is tesznek érte!

Sajnos közterületi faállománya folyamatosan öregszik, az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy ezen érdemben változtassunk, ebből adódóan ugyanis a balesetveszélyessé váló, elöregedett, beteg vagy viharban, esetleg balesetben súlyosan megsérült fákat ki kell vágnunk és pótolnunk kell. Az idei évtől végre eljutott oda a kerület, hogy a fakivágások egy része úgy lesz évekre előre tervezve, hogy már előtte felkészünk a lombkoravesztés pótlására és a kivágása előtt ültetünk.

Az invazív, vagy a globális felmelegedést és a városi környezetet kevéssé tűrő fák helyett már a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó típusokat ültetünk.

S akkor következzen a hivatal által készített, talán kicsit száraz, de fontos szakmai anyag a cikk végén pedig a helyszínek is szerepelni fognak.

Idén eddig közel 90 fa ültetésére vonatkozóan érkezett be lakossági igény, sajnos a lakosság által megjelölt helyszínek egy része ültetésre alkalmatlan terület. Az ültetésre alkalmas területeket különböző szakmai feltételek határozzák meg, amelyeket az alábbiakban részletezünk.

Fizikai, szakmai feltételek:

Faültetés során számos jogszabálynak és szakági előírásnak kell megfelelni. Ültetés előtt Önkormányzatunk minden esetben megvizsgálja a helyszínt, ahová a fát igényelték.

A magyar szabvány és a fák védelméről szóló jogszabály szerint az alábbi paraméterek betartására kell törekedni:

 • az ideális fahely alapterülete minimum 1,2 x 1,2 m (burkolatlan terület, ezen keresztül lélegzik a fa, szellőzik a talaja)
 • az ültetőgödör ideális mérete 1,5 x 1,5 x 1,5 m (kis és közepes termetű fák esetében szükséges gyökér védelme és termőtalaj biztosítása érdekében)
 • a földlabdás fa ültetése (a fa gyökerét és megszokott tápközegét tartalmazó, biológiailag lebomló zsák, mely megbontás nélkül elültetendő, ez az egyik legbiztonságosabb ültetési mód)
 • a karózás (a fa növekedését, stabilitását és védelmét szolgálja a külső behatásoktól, pl. szélvihar, parkolás stb.)
 • a sorfa legalább 220 cm törzsmagasságú, többször iskolázott, szabályos növekedésű fa (közút mellé kizárólag sorfa telepíthető a közlekedés akadálymentes biztosítása érdekében, 220 cm alatt nem lehet ága)
 • a parkfa a 220 cm-nél alacsonyabb törzsmagasságú fa (220 cm alatt már elágazik a korona, nem ültethető közút mellé)
 • utógondozás (egy csemetefa életben maradásához szükséges legalább 3 évig tartó folyamatos öntözés, szükség esetén alakító metszés)
 • ültetési időszak (amikor a fák életfolyamatai alkalmasak az ültetésre: kora tavaszi időszak márciustól április végéig, illetve őszi időszak szeptembertől október végéig)

Budapest belső területein és kerületünkben is sok helyen, a nagyobb kiterjedésű zöldfelületek, parkok kivételével kevés helyen biztosítható maradéktalanul a fent említett fahely és ültetőgödör ideális mérete. Az út menti zöldfelületeink számos esetben keskenyebbek az előírt szélességnél, továbbá egyéb tényezők is befolyásolhatják az ültetés lehetőségét (pl. közművek). A lakossági igények esetén számos szempontot meg kell vizsgálni, melyek alapján eldönthető, hogy egyáltalán telepíthető-e a területre fa, illetve amennyiben igen, milyen fajta helyezhető el.

 • rendelkezésre álló fahely méretei (van-e elegendő zöldfelület, amely burkolattól és szegélykövektől mentes, jelenlegi növényzet vagy a korábbi növények maradványai jelen vannak-e),
 • közműellátottság, föld alatt (van-e a közműnyilvántartásban jelölt felszín alatti közművezeték az adott területen),
 • közműellátottság, légkábelek lefedettsége (légkábel esetén nem alkalmazható magasra növő, terjedelmes lombot nevelő fafajta),
 • előre nem látható akadályok is előfordulnak (zöldfelület, talaj szennyezettsége, sokszor az ültetés megkezdésekor derül ki (pl. sitt vagy burkolatmaradvány a felszín alatt)).

Önkormányzatunk gyakorlati tapasztalatai alapján előforduló, kizáró esetek:

Nem helyezhető el fa a föld alatti közművezeték védőövezetén belül (közművek hozzájárulása és védőövezet kivitelezése nélkül), valamint 1,0 m-nél szűkebb zöldfelületen (a burkolatszegélyek nem látható alapozása még tovább szűkíti a felszín alatti termőterületet, mely bizonytalan gyökérnövekedést és instabil fát eredményezhet). Továbbá légvezeték alá kizárólag korlátozott növekedésű, szabályos gömb lombkoronát nevelő fa ültethető.

A fent leírtak értelmében Önkormányzatunk előre meghatározott fafajok és fafajták ültetését vállalja. A fafajok és -fajták kiválasztása során figyelembe vesszük az ütetési terület fizikai adottságait, valamint a fafajok és -fajták biológiai szükségleteit, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a fák kipusztulásának esélyét.

Ebből az okból kifolyólag az igényfelmérés során – a pozitív helyszíni elbírálás után – egy előre elkészített listán szereplő fafajok és -fajták kerülnek kiültetésre.

Faültetés:

A facsemeték (220 cm törzsmagasságú, 12-14 cm törzskerületű, többször iskolázott, földlabdás sorfa csemete) ültetése talajcserével (termőföld pótlással), 3 oldalról körmart karóval történő megtámasztással, gégecsöves öntözéssel történik.

A „Fogadj örökbe egy fát” projekt örökbefogadási helyszínei és az oda ültetendő fák:

 címdb 
1Hunyadi János tér 21.2gömbfa
2Erdő u. 42.3gömbfa
3Rózsás u. 23.2gömbfa
4Erdő u. 41.1gömbfa
5Mártírok útja 280/A/1.1kistermetű fa
6Orsova u. 5.1gömbfa
7Károly u. 63.1kistermetű fa

A fasorreferens által javasolt fapótlások és az évközben beérkező lakossági igények alapján kiválasztott helyszínek:

cím
Ábrahám G. u. 22.
Ábrahám G. u. 18.
Téglagyártó u. 5. előtt és mögött
Téglagyártó u. 2.
Ábrahám G. u. 15.
Átlós u. 87.
Nyáry P. u. 84/B
Topánka u. 8. Baross u. 44 felé eső terület a buszmegálló mögött
Hársfa sétány 15. iskola felőli oldal
Török F. u. 161.
Damjanich u. 75.
Aradi u. 10.
Lajha L. u. háromszög
Alpár u. 49.
Hitel M. u. 29.
Mária u. 9.
Alsóteleki u. 32. mellé
Tompa u. 48.
Dessewffy u. 2. Bártfa u. oldal
Nádor u. 12/A.
Alsóteleki u. eleje a hév megálló felé
Rákóczi u. 102.
József A. u. 9.
Munkácsy M. u. 39-41.
Ábrahám G. u. 85/A.
Jósika u. 9.
Előd u. 135.
Helsinki út 5. János u. menti járda íven
Helsinki út 5. ás Baross u. 36. közötti területre a János utcától indulva
Kakakstó u. 29/B (Temesvár u. felőli oldalon)
Szilágyság u. 23.
Mikes Kelemen u. 20.
Érmindszent u. 5-tel szemben
Szabadság u. 3
Versec u. 14.
Hajós Alfrés Ált. Iskola elé
Tátra u. 6.
Alsóteleki u. 32.  
Mária u. 9-cel szemben
József A. u. 24-26.
Kulcsár u. 8.
Tűzoltóság Vörösmarty u. felőli bejárathoz
Versec u. 12.
Vágóhíd u. 49-57.
Tóthfalusi K. M. stny. 10. szemben 
Jókai M. u. 29.
Nyáry P. u. 24.
Háromszék u. 22.
Török F. u. 10.
Vörösmarty tér
Zodony u. teniszpálya mentén
Topánka utca 2-4
Baross utca 38.

Fogadj örökbe egy fát! – 2022

Javaslatomra Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, idén is meghirdeti a kerület lakossága részére a „Fogadj örökbe egy fát” közösségépítő és környezetszépítő pályázatot.

 • Szeretnéd, ha zöldebb lenne a környezeted, hiányolod az árnyékot a házad előtt, a kedvenc padod mellett?
 • Jelentkezz a javaslatoddal, fogadj örökbe egy fát, vállald, hogy részt veszel a locsolásban, gondozásban: az Önkormányzat felméri a helyszínt, segít és elülteti.

A Föld élete drámai módon változik, nekünk embereknek is változnunk kell.Fokozódik a klíma és biodiverzitáskrízis és azonnal “lépni, tenni, ültetni kell”. 

A képviselőtestület, a ciklus elején úgy döntött, hogy a klímavészhelyzetre tekintettel kiemelten kezeli zöldfelületeinek gondozását fejlesztését. Ezért a 2019-2024-es ciklusban összességében 2.000 új fásszárú növényt ültet a kerület. Javaslatomra ősszel elkészül a kerület fapótlási terve és azt ezentúl minden év őszén nyilvánosságra is hozza Polgármesteri Hivatal a honlapján.

S tavaly elindult a “Fogadj örökbe egy fát Pesterzsébeten!” project is.

Több éve meghirdetjük a „Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód, parkod” pályázatot. Az eddigi évek tapasztalatai azt igazolják, hogy azokon a közösségi tereken, ahol erősebb közösségek alakultak ki a játszóterek, parkok és kutyafuttatók állapota javult, kevesebb a szemét, a rongálás. 

Az elmúlt években a fapótlások, faültetések egyre gyakrabban a lakossággal együttműködve, igényeiket felmérve, kéréseiket teljesítve történnek. Idén már több tucat hasonló kérés érkezett be a hivatalhoz, melynek jelentős részét szakmailag ellenőrzött módon fokozatosan teljesít is a kerület. Számos esetben a lakók, lakóközösségek vállalják az adott fák locsolását, gondozását is. Az együttműködés formalizálása és egy „megállapodás” kötése az önkormányzattal segítheti ezen folyamatot, növelheti a bekapcsolódó lakók körét és segíthetné az önkormányzatnak is gondozási feladatok tervezésénél, beosztásánál

Bővebben a pályázatról:

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, meghirdeti a kerület lakossága részére a „Fogadj örökbe egy fát” közösségépítő és környezetszépítő felmérést.

A felmérés célja: 

Pesterzsébet közterületeinek rendezettebbé és gondozottabbá tétele, a lakosság bevonása a közterületek megszépítésébe. A közterületen található faállomány folyamatosan öregszik, új fák ültetésére feltétlenül szükség van biológiai és esztétikai okokból egyaránt.  

A lakosság számára egyre fontosabb lakókörnyezetének élhetőbbé tétele, melyhez a környezetében található növényzet nagyban hozzájárul. A Pályázat lehetőséget nyújt a lakók számára, hogy az Önkormányzat támogatásával ingatlana előtti közterületét megszépítse, az által, hogy az igényeinek és az ingatlan előtti közterület lehetőségeinek megfelelő díszfát ültessen. 

A Pályázat keretén belül az Önkormányzat vállalja, hogy a nyertes pályázó által megjelölt helyen  igényelt fát/fákat elülteti, amennyiben a megjelölt területet adottságai ezt lehetővé teszik. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. Késedelmesen érkező pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Pályázat benyújtásának formája:  

A hiánytalanul kitöltött, dátummal és aláírással hitelesített pályázati adatlapot elektronikus úton (szkennelve) a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címre küldheti be. Levele tárgyában hivatkozzon a pályázat címére.

A pályázat benyújtható továbbá postai úton az alábbi címen: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. (Soltész Viktória fasorfenntartási referens, félemelet 42. iroda)

Pályázati feltételek: 

A Pályázaton indulhat minden, pályázati adatlapot kitöltő és aláíró, 18. életévét betöltött, pesterzsébeti lakcímmel rendelkező magánszemély: a pályázat tárgyát képező közterülettel határos ingatlan tulajdonosa, vagy az adott ingatlan tartós használatára jogosult személy (haszonélvező). 

Osztatlan közös tulajdon esetében (ha az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerint több tulajdonosa is van) valamennyi tulajdonostárs együttesen terjeszthet elő kérelmet az ültetési helyszín megjelölésével. A tulajdonostársak beleegyező nyilatkozatát a pályázathoz mellékelni szükséges. 

Társasházi közös tulajdon esetén a társasház közös képviselője nyújthat be pályázatot, ebben az esetben a társasház támogató közgyűlési határozatát mellékelni szükséges. 

A pályázat kizárólag a saját tulajdonú/ használatú ingatlan előtti közterületre vonatkozóan  nyújtható be, szomszédos ingatlanra nem. 

További információk: A pályázattal kapcsolatos további részletes információkat az Önkormányzat honlapján érhetik el, kérdéseket feltenni a  varosfejlesztes@pesterzsebet.hu hu e-mail címen, valamint Soltész Viktória fasorfenntartási  referensnek telefonon a +36-1-289-2531 telefonszámon lehet.

Fogadj örökbe egy fát! – PÁLYÁZAT

Javaslatomra Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési  Bizottsága, meghirdeti a kerület lakossága részére a „Fogadj örökbe egy fát”  közösségépítő és környezetszépítő pályázatot.

A Föld élete drámai módon változik, nekünk embereknek is változnunk kell. Fokozódik a klíma és biodiverzitáskrízis és azonnal “lépni, tenni, ültetni kell”. 

A képviselőtestület, a ciklus elején úgy döntött, hogy a klímavészhelyzetre tekintettel kiemelten kezeli zöldfelületeinek gondozását fejlesztését. Ezért a 2019-2024-es ciklusban összességében 2.000 új fásszárú növényt ültet a kerület. 

Tavaly az ígértem, hogy jövőre elindulhat a “Fogadj örökbe egy fát Pesterzsébeten!” project is.

Több éve megrendezzük a „Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód, parkod” pályázatot. Az eddigi évek tapasztalatai azt igazolják, hogy azokon a közösségi tereken, ahol erősebb közösségek alakultak ki a játszóterek, parkok és kutyafuttatók állapota javult, kevesebb a szemét, a rongálás. 

Az elmúlt években a fapótlások, faültetések egyre gyakrabban a lakossággal együttműködve, igényeiket felmérve, kéréseiket teljesítve történnek. Idén már több tucat hasonló kérés érkezett be a hivatalhoz, melynek jelentős részét szakmailag ellenőrzött módon fokozatosan teljesít is a kerület. Számos esetben a lakók, lakóközösségek vállalják az adott fák locsolását, gondozását is. Az együttműködés formalizálása és egy „megállapodás” kötése az önkormányzattal segítheti ezen folyamatot, növelheti a bekapcsolódó lakók körét és segíthetné az önkormányzatnak is gondozási feladatok tervezésénél, beosztásánál

Bővebben a pályázatról:

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési  Bizottsága, meghirdeti a kerület lakossága részére a „Fogadj örökbe egy fát”  közösségépítő és környezetszépítő pályázatot.

A Pályázat célja: 

Pesterzsébet közterületeinek rendezettebbé és gondozottabbá tétele, a lakosság bevonása a közterületek  megszépítésébe. A közterületen található faállomány folyamatosan öregszik, új fák ültetésére feltétlenül  szükség van biológiai és esztétikai okokból egyaránt.  

A lakosság számára egyre fontosabb lakókörnyezetének élhetőbbé tétele, melyhez a környezetében  található növényzet nagyban hozzájárul. A Pályázat lehetőséget nyújt a lakók számára, hogy az  Önkormányzat támogatásával ingatlana előtti közterületét megszépítse, az által, hogy az igényeinek és  az ingatlan előtti közterület lehetőségeinek megfelelő díszfát ültessen. 

A Pályázat keretén belül az Önkormányzat vállalja, hogy a nyertes pályázó által megjelölt helyen  igényelt fát/fákat elülteti, amennyiben a megjelölt területet adottságai ezt lehetővé teszik. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31. Késedelmesen érkező pályázat  benyújtására nincs lehetőség.

Pályázat benyújtásának formája:  

A hiánytalanul kitöltött, dátummal és aláírással hitelesített pályázati adatlapot elektronikus úton  (szkennelve) a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címre küldheti be. Levele tárgyában hivatkozzon  a pályázat címére.

A pályázat benyújtható továbbá postai úton az alábbi címen: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet  Önkormányzata, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. (Soltész Viktória fasorfenntartási referens,  félemelet 42. iroda)

Pályázati feltételek: 

A Pályázaton indulhat minden, pályázati adatlapot kitöltő és aláíró, 18. életévét betöltött, pesterzsébeti lakcímmel rendelkező magánszemély: a pályázat tárgyát képező közterülettel határos  ingatlan tulajdonosa, vagy az adott ingatlan tartós használatára jogosult személy (haszonélvező). 

Osztatlan közös tulajdon esetében (ha az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerint több  tulajdonosa is van) valamennyi tulajdonostárs együttesen terjeszthet elő kérelmet az ültetési  helyszín megjelölésével. A tulajdonostársak beleegyező nyilatkozatát a pályázathoz mellékelni  szükséges. 

Társasházi közös tulajdon esetén a társasház közös képviselője nyújthat be pályázatot, ebben az  esetben a társasház támogató közgyűlési határozatát mellékelni szükséges. 

A pályázat kizárólag a saját tulajdonú/ használatú ingatlan előtti közterületre vonatkozóan  nyújtható be, szomszédos ingatlanra nem. 

További információk: A pályázattal kapcsolatos további részletes információkat az Önkormányzat honlapján érhetik el, kérdéseket fektenni a  varosfejlesztes@pesterzsebet.hu hu e-mail címen, valamint Soltész Viktória fasorfenntartási  referensnek telefonon a +36-1-289-2531 telefonszámon lehet.

Ültessünk fákat MOST!

? Szeretnél egy fát a házad elé, a melletted lévő parkba, kutyafuttatóba?
? Locsolnád is?
? Gondoznád, figyelnél rá és óvnád?
? Ha megbetegedne, ha kórokozók támadnák meg jeleznéd a hivatalnak?

Akkor telefonálj, vagy írj emailt MOST a hivatal osztályának!

Telefonon: +36 (1) 289-2531 keresd a zöldterületi referenst,
vagy mailben:  polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu-ra írj!

A Föld élete drámai módon változik, nekünk embereknek is változnunk kell. Fokozódik a klíma és biodiverzitáskrízis és azonnal “lépni, tenni, ültetni kell”. Javaslatomra 1,5 M Ft-tal növeltük a fapótlásokra, faültetésekre fordítható összeget, ezzel a bizottságunk teljes megmaradt keretét erre fordítjuk.

Januárban döntött úgy a képviselőtestület, hogy a klímavészhelyzetre tekintettel kiemelten kezeli zöldfelületeinek gondozását fejlesztését. Ezért a 2019-2024-es ciklusban összességében 2.000 új fásszárú növényt ültet a kerület. Pesterzsébet 2020. évi költségvetésében pedig 500 fásszárú növény elültetésének és a meglévő fásszárú növényállomány gondozásának és öntözésének költségvetési fedezetét biztosította. Ezt egészítette ki most a bizottságunk.

Jövőre pedig remélem elindulhat a “Fogadj örökbe egy fát Pesterzsébeten!” project is.

Több éve megrendezzük a „Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód, parkod” pályázatot. Az eddigi évek tapasztalatai azt igazolják, hogy azokon a közösségi tereken, ahol erősebb közösségek alakultak ki a játszóterek, parkok és kutyafuttatók állapota javult, kevesebb a szemét, a rongálás. 

Az elmúlt években a fapótlások, faültetések egyre gyakrabban a lakossággal együttműködve, igényeiket felmérve, kéréseiket teljesítve történnek. Idén már több tucat hasonló kérés érkezett be a hivatalhoz, melynek jelentős részét szakmailag ellenőrzött módon fokozatosan teljesít is a kerület. Számos esetben a lakók, lakóközösségek vállalják az adott fák locsolását, gondozását is. Az együttműködés formalizálása és egy „megállapodás” kötése az önkormányzattal segítheti ezen folyamatot, növelheti a bekapcsolódó lakók körét és segíthetné az önkormányzatnak is gondozási feladatok tervezésénél, beosztásánál

S bár idén erre a Polgármesteri Hivatal még nem készült fel, jövőre a járványhelyzet elmultával már semmi nem akadályozhatja, hogy a költségvetés elfogadása után elindítsa a „Fogadj örökbe egy fát!” lakossági programot, s azon fák esetében, amelyeket a programban pesterzsébeti lakók örökbe fogadnak, a készülő fakataszterben is jelenjen meg az örökbefogadók neve.

Az október 20-i KVB. határozat:

 1. Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy „Környezetvédelmi céltartalék” soron jelenleg rendelkezésre álló 1.661.644,- forint előirányzatból
 2. felhasznál bruttó 85.991,- forint összeget az „Élhetőbb, tisztább zöldebb Pesterzsébetért” pályázat díjazása, járulék megfizetése céljára;
 3. közterületi fapótlásra bruttó 1.575.653,- forint összeget csoportosít át a dologi előirányzathoz.
 4. a fedezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 9/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletének 2.5 sz. mellékletében, a működési célú tartalékok között a „Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék” céltartalék soron rendelkezésre áll;
 5. Felkéri a Bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Menekülünk, vagy megküzdünk? Pesterzsébet válasza a klímavészhelyzetre

klímavészhelyzet, 2000 új fásszárú növény, fakataszter…

climate-change.jpg

Múlt héten csütörtökön egyhangúan fogadta el tizenketten (Mach Péter, Kellner Katalin, Fekete KatalinSomodi KláraSzőnyi AttilaCsaszny Márton, Ettvel Zoltán, Komoróczy László, Kovács Eszter, Nagy László Simonné, Nemes LászlóNemesné Németh Judit) benyújtott közös képviselői indítványunkat a képviselőtestület: Pesterzsébet is klímavészhelyzetet hirdetett. A javaslatcsomagunk elfogadásakor első lépésként a zöldfelületek fejlesztésének kiemelt kezeléséről, fa- fásszárú növények ültetéséről, gondozásáról és egy, a térinformatikai rendszer részét képező, a lakosság, tájépítészek, kertészek számára is online elérhetővé tett fakataszter létrejöttének előkészületéről is döntöttünk.

Vészhelyzet van. Klíma- és ökológiai vészhelyzet. Ahogy a Greenpeace fogalmaz: a tét az emberi civilizáció, és benne Magyarország fennmaradása.

Csak ki kell nyitni a szemünket. Minden nap látjuk és tapasztaljuk a kiszámíthatatlan és szélsőséges időjárást, a rekord-döntögető hőhullámokat, a hatalmas károkat okozó viharokat. Látjuk, ahogyan emelkednek emiatt az élelmiszer árak, látjuk az egészségügyi következményeket, például, hogy Budapesten, Pesterzsébeten rövidebb ideig élnek az emberek a súlyos légszennyezettség miatt. A 24. óra utolsó percében van az emberiség, nem túlzás, nem riogatás: egy klímakatasztrófa küszöbén állunk, ahol a nem-cselekvés megpecsételi mindannyiunk sorsát.

Vészhelyzetben ugyanis két dolgot tehetünk: menekülünk, vagy megküzdünk.1255811.jpg

A fénykép a Greenpeace akcióján készült, forrás: nepszava.hu

Mindezt felismerve javasoltuk 12-en azt a Képviselő-testületnek, hogy Budapest és több fővárosi kerület példáját követve állapítsa meg, hogy klímavészhelyzet áll fenn, illetve kötelezze el magát a döntéshozatali eljárásban az éghajlatváltozás elleni fellépés szempontjainak elsőbbsége mellett.

Javasoltuk azt is, hogy a Képviselő-testület végeztesse el Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, annak intézményei és a legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok átvilágítását abból a szempontból, hogy azok működése pontosan miként hat az éghajlatváltozásra. Ennek ismeretében tud döntést hozni a Képviselő-testület arról, hogy milyen határidővel tűzhető ki a karbonsemlegesség, illetve a zöldenergiára való átállás elérésére.

Javasoltuk, hogy a klímavészhelyzetre tekintettel Pesterzsébet Önkormányzata kiemelten kezelje zöldfelületeit. Mérje fel, hogy egy a kerület térinformatikai rendszerének részét képező fakataszter elkészítése, frissítése, karbantartása, a lakosság, tájépítészek, kertészek számára is online elérhetővé tétele mekkora erőforrást igényel, és a hivatal működése során mely ügyekben, mely osztályok működését segíti elő, s azt a soron következő testületi ülésre terjessze be. S ha ez elkészült, akkor döntsünk róla, keressünk pályázati forrást és ebben a ciklusban készüljön el egy folyamatosan frissülő, a térinformatikai rendszer részét képező fakataszter.

Ebben a ciklusban is folytatjuk az „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért!” programot és a Madarak és Fák napi pályázatok kiírását, illetve a 2019-2024-es ciklusban összességében minimum 2.000 új fásszárú növény kerül elültetésre a kerületben. Már Pesterzsébet 2020. évi költségvetésében is gondoskodunk 500 fásszárú növény elültetésének és a meglévő fásszárú növényállomány gondozásának és öntözésének költségvetési fedezetéről.

61046972_2804336312928821_6450021480989196288_n.jpgAz éghajlatváltozás a mindennapokban leginkább a szélsőséges időjárási események gyakoribbá válásában, illetve intenzitásuk fokozódásában érzékelhető a polgárok számára. Szükségesnek tartjuk ezért az ilyen időjárási helyzetekre irányadó protokollok felülvizsgálatát is elvégezni.

A klímaváltozás elleni fellépés, illetve a hatásainak enyhítése, mint feladat ugyanakkor értelemszerűen messze túlnyúlik az önkormányzat és intézményeinek működési körén, ezért annak sikere csak széles körű társadalmi cselekvéssel biztosítható. Azt is javasoltuk ezért, hogy az előzőekben elmondottakon túl készüljön el a kerület klímaadaptációs és mitigációs intézkedési terve, amely keretet ad annak, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata átfogóan, a polgárokkal, az állami szervekkel, valamint a civil szervezetekkel és a gazdasági szereplőkkel együtt léphessen fel a klíma vészhelyzettel szemben.

Ha sikerül betartanunk a saját határozatainkat az komoly változásokat hozhat a képviselőtestületi és a hivatali munkában is:

A határozatcsomag pontos szövege:

I. Határozati javaslat

1.

Felismerve, hogy az éghajlatváltozás alapvető fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére és a jövő generációk életfeltételeire, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy klíma vészhelyzet áll fenn.

határidő: folyamatos

felelős: polgármester 

2.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata kinyilvánítja, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés előmozdítását az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből fakadóan, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja alapján kötelességének tekinti.

határidő: folyamatos

felelős: polgármester 

3.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata elhatározza, hogy a széndioxid-kibocsátásra közvetlenül, vagy közvetve kiható minden döntési javaslatról az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás és az egyéb környezeti hatások vizsgálatának ismeretében, az éghajlatváltozás elleni fellépés szempontjainak elsőbbségét biztosítva dönt.

határidő: folyamatos

felelős: polgármester 

4.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata elhatározza, hogy a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezménnyel összhangban Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és a tulajdonában álló gazdasági társaságok működésében biztosítja az éghajlatváltozásra vonatkozó környezeti információk teljes nyilvánosságát és a nyilvánosság részvételét a döntési folyamatokban.

határidő: folyamatos

felelős: polgármester 

5.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy végeztesse el Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, annak intézményei és a legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságai működésének átfogó felmérését az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások, azok mértéke és mibenléte szempontjából.

határidő: 2020. december 31.

felelős: polgármester 

6.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az éghajlatváltozás hatásaira is figyelemmel vizsgáltassa felül a rendkívüli időjárási helyzetek (így különösen a felhőszakadás, hőség, légszennyezettség, szélvihar és árvíz) esetére irányadó intézkedési terveket, és azokról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

határidő: 2020. december 31.

felelős: polgármester 

7.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy terjesszen a Képviselő-testület elé olyan intézkedési tervet, amely biztosítja, hogy az Önkormányzat, annak intézményei és a- tulajdonában álló gazdasági társaságok működése ésszerű időn belül karbonsemlegessé, majd ezt követően teljes egészében zöldenergián alapulóvá váljék.

határidő: 2020. december 31.

felelős: polgármester

8.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy terjessze a Képviselő-testület elé Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata klímaadaptációs és mitigációs intézkedési tervét, illetve Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét (SECAP-ot), majd utóbbi dokumentumot az elfogadását követően nyújtsa be a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének.

határidő: 2020. december 31.

felelős: polgármester

 

II. Határozati javaslat

 1.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert arra, hogy mérje fel, hogy egy a kerület térinformatikai rendszerének részét képező fakataszter elkészítése, frissítése, karbantartása, a lakosság, tájépítészek, kertészek számára is online elérhetővé tétele mekkora erőforrást igényel, és a hivatal működése során mely ügyekben, mely osztályok működését segíti elő, s azt a soron következő testületi ülésre terjessze be.

határidő: 2020. február

felelős: polgármester

 2.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a klímavészhelyzetre tekintettel kiemelten kezeli zöldfelületeinek gondozását fejlesztését. Ezért kinyilvánítja, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés előmozdításáért elkötelezett abban, hogy folytassa az „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért!” programot és a Madarak és Fák napi pályázatok kiírását, illetve, hogy a 2019-2024-es ciklusban összességében 2.000 új fásszárú növény kerüljön elültetésre a kerületben. A képviselőtestület felkéri a polgármestert arra, hogy Pesterzsébet 2020. évi költségvetésében gondoskodjék 500 fásszárú növény elültetésének és a meglévő fásszárú növényállomány gondozásának és öntözésének költségvetési fedezetéről.

 

határidő: 2020. február

felelős: polgármester

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2020. január 10.

Mach Péter, Kellner Katalin, Fekete Katalin,

Somodi KláraSzőnyi AttilaCsaszny Márton,

Ettvel Zoltán, Komoróczy László, Kovács Eszter,

Nagy László Simonné, Nemes László, Nemesné Németh Judit