Elég volt a szemétből Pesterzsébeten!

Nagyobb és tetővel ellátott köztéri szemetesek, kedvezményes lombzsák program, közösségi komposztálás – cselekedjünk közösen egy tisztább, élhetőbb Pesterzsébetért!

Az elmúlt hónapokban egyre több helyen nőtt meg ismét az illegális hulladék mennyisége a kerületben. A parkokban, közösségi csomópontokon, buszmegállókban telepakolt, ürítetlen kukák, szeméthalmok, üres üvegek és cigarettacsikkek fogadják az arra járót.

Számos lakossági panaszt kaptam én is, képviselőtársaim is, ezeket továbbítva talán az egyes, adott panaszokat gyorsabban sikerült kezelni, de ezzel a kerületi szemétkérdés nem oldódott meg.

A főváros a köztéri szemetesek harmadát-felét a kormány megszorítócsomagja miatt lebontotta, s így a megmaradt kukák sokkal hamarabb telnek meg. Két ürítés között ellepi a környezetét a szemét.

Ráadásul idén az ősz elejei lomtalanításkor az FKF nem állított fel veszélyeshulladékgyűjtő pontokat, s ennek köszönhetően a lakók tömör egyszerűséggel kirakták a többi lom közé, így a kerület nyakába szakadt ennek begyűjtése, majd elszállíttatása a lerakókba.

Aki illegális lerakót talál, hentergő szemeteszsákokat parkjainkban, zöldfelületeinken az jelentse interneten az Önkormányzat hibabejelentőjén, vagy okostelefonnal a Pesterzsébet appon.

Aki szemetelőt, teherautóból, gépkocsiból hulladékot lerakót lát az pedig jelezze a Rendvédelmi Osztálynak az alábbi telefonszámokon a nap 24 órájában:
06-1-289-25-08;   06-20-255-58-42
E-mail: kozterulet-felugyelet@pesterzsebet.hu

A küzdelmet azonban közösen kell megvívnunk, ezért az Önkormányzat a növekvő illegális hulladék elleni küzdelemben a múlt héten az alábbi három döntést hozta:

 • Javaslatomra nagyobbra cseréljük és fedéllel látjuk el a parkjainkban, zöldfelületeinken található köztéri szemeteseket és néhány forgalmasabb helyszínre újakat is kihelyezünk.
 • Fekete Katalin képviselőtársam javaslatára a Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztatóval együttműködve kedvezményes lombzsák vásárlási lehetőséget fogunk biztosítani az állandó lakcímmel rendelkező kerületi lakosoknak.
 • Javaslatomra a Polgármesteri Hivatal egyeztetéseket kezdeményez a köztéri hulladékgyűjtők visszahelyezéséről, a szelektív szigetek környezetének tisztaságának biztosításáról és az idei lomtalanítási fiaskó tanulságairól az FKF Zrt-vel.

A Pesterzsébet Környezetvédelméért Közalapítvány pedig közösségi komposztálók kialakításának és működtetésének támogatását emelte be az idei munkatervébe.

A további információkkal, fejleményekkel még jelentkezem.

Hulladékudvar épülhet Pesterzsébet és Soroksár határán

Mi betartjuk, amit ígértünk: javaslatomra a 2018 évi költségvetés forrást biztosít egy Pesterzsébet-Soroksár határára tervezett hulladékudvar helyszínének területrendezésére, a tervezési folyamatokra és a szükséges hatásvizsgálatok előkészítésére. A gyarapodó kerületi szeméthalmok csökkentésére ugyanis szemléletváltozás és a hulladék újrahasznosítása nyújt hatékony megoldást, ez biztosíthatja hosszútávon, hogy zöldfelületeink ne váljanak illegális lerakókká.

A múlt héten készítettem ezt a videót a Béga utcában: 

Tavaly, a nyár végi éves lomtalanításkor készítettünk egy kérdőívet Gémesi Emese és Völgyesi Krisztián képviselőtársaimmal, hogy megismerjük az Önök véleményét, javaslatait, s hogy azok figyelembe vételével alakíthassuk át Pesterzsébet hulladékgazdálkodását, az illegális szemét elleni harcot, parkjaink, zöld felületeink védelmét. A kétszáz főt meghaladó résztvevő véleményét továbbítottuk a hivatal felé és azt ígértük, folytatjuk a munkát.

A legfontosabb tapasztalata a felmérésnek az volt, hogy egy hulladékudvar (a területén lehetőleg egy személetformáló és újrahasználati központot is kialakítva, ahová a lakosság azokat a régi tárgyakat, használati eszközöket vihetné, amelyek számukra már nem kellenek, ugyanakkor mások azt még használni tudják) létesítése elengedhetetlen ahhoz, hogy csökkenthető legyen az illegális szemét a Pesterzsébeten és élhető maradhasson a kerület lomtalanításkor is.

Ezért is nyújtottam be módosító indítványt a 2018 évi költségvetéshez, hogy még ebben a ciklusban felépüljön az újrahasználati központ.

fkf_02.jpg

Részletek a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyvéből:

Mach Péter: Hulladékudvar kialakítására van fedezet a költségvetésben? A tavalyi környezetvédelmi beszámolók, már arról szóltak, hogy Pesterzsébet és Soroksár határán jó lenne, ha megépülne egy ilyen udvar. Két lehetséges helyszín is szerepel bennük, ennek az előkészítő terveivel kapcsolatban tudni szeretné, hogy van-e rá forrás, mert ha nincs, akkor javasolja, hogy a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az általános tartalék sor terhére csoportosítson át pénzt.

Lehoczki Péterné osztályvezető: Nincs a költségvetésben.

Kernné Dr. Kulcsár Dóra osztályvezető: Így valóban nincs a költségvetésben tételesen erre forrás, viszont náluk a tervezésre van egy tervezési keret, amiből természetesen a tervek finanszírozását el tudják végezni. A hulladékudvar kialakításának a költségét csak a tervek ismeretében tudják egyáltalán megsaccolni is, ezért erre vonatkozóan nem tudnak a költségvetésbe tervezni. Ha olyan szintre kerül ebben az évben a tervezés, hogy meglesz az a cég, meg tudják terveztetni, kialakulnak költségek, akkor a költségvetés módosítása során tudnak erre előirányzatot biztosítani.

Mach Péter: A kérdése pont a terveztetési folyamat, mert mindenki abban reménykedik, hogy nem a kerület fogja ezt egyedül megépíteni, (hanem Soroksárral és a fővárossal közösen-szerk.). A folyamat elindulását és a tervek elkészülését szeretné. Tesz egy módosító indítványt, hogy a tervek elkészülésére csoportosítsanak át az általános tartalék terhére 1 millió forintot. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a napirendi pontot lezárja.

35/2018 (II. 13.) KVB. határozat

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja egymillió forint átcsoportosítását az általános tartalék sor terhére a hulladékudvar terveztetési költségeire. 

Határidő: azonnal

Felelős:   Mach Péter a bizottság elnöke

Köszönöm a bizottság tagjainak, frakciótársaimnak a támogatást, s kiemelten köszönöm Csaszny Márton képviselőtársamnak az eddig végzett munkát, aki most betegség miatt ugyan nem vett részt a testületi ülésen, de évek óta képviseli ő is a hulladékudvar és a nulla hulladék ügyét a kerületben.

Persze ez a szemét elleni harcnak csak az egyik, bár nagyon fontos eleme:

A kérdőív szerint a pesterzsébetiek átalakítanák az évenkénti lomtalanítás rendszerét, de nem szüntetnék meg. Több kamerát, közterületfelügyelőt (erre Völgyesi Krisztián képviselőtársam javaslatára már a szeptemberi ülésen reagált a képviselő-testület és a bővítésről döntött) és szemetes edényt szeretnének az utcákon. Hatékonyabb szankciókat akarnak a szemetelőkkel szemben, komolyabb ellenőrzéseket, hogy ki fizet a helyi vállalkozások, kifőzdék, boltok, éttermek és itt lakók közül szemétszállítási díjat. Megtartanák a szelektív szigeteket, de körbekeríttetnék, kamerával védenék és gyakrabban takaríttatnák a környezetüket.

A felmérés alapján a Megújuló Pesterzsébet frakció tagjai folytatják az illegális szemét elleni harcot, javaslatokat készítettek parkjaink, zöld felületeink védelméért.

„Kis lépés egy embernek, de óriási ugrás az emberiségnek”

Javaslatainknak köszönhetően Idén már 12 mobil térfigyelőből álló kamerarendszer segíti Pesterzsébet közterület-felügyelői szolgálatait. A kamerarendszer segítségével januárban 26 szabálysértési feljelentést tett a hivatal Pesterzsébet közterületeire szemetet elhelyező személyekkel szemben, szabálysértési eljárás és pénzbírság kiszabását kezdeményezve.

Bár komoly hátrányból indulunk, – különösen a zöldfelületeink és a szelektív szigetek védelmének tekintetében – az irány jó, meg kell akadályoznunk, hogy a környező kerületekhez hasonlóan Pesterzsébet is szemétteleppé változzon!

Ráadásul frakciónk módosító indítványának köszönhetően jövő májusban áttekintjük a változtatások hatásait és annak figyelembe vételével dönthetünk a további fejlesztésekről.

Ők beszélnek, mi dolgozunk

Mi betartjuk, amit ígértünk: már idén nő a közterület-felügyelők létszáma, 16 új kamerával bővül a térfigyelő kamerarendszer és a Környezetvédelmi Bizottság megkezdte a kerület összes szelektív szigetének bejárását.

Augusztusban készítettünk egy felmérést a Megújuló Pesterzsébet frakció tagjaival, hogy megismerjük az Önök véleményét, javaslatait, s hogy azok figyelembe vételével alakíthassuk át Pesterzsébet hulladékgazdálkodását, az illegális szemét elleni harcot, parkjaink, zöld felületeink védelmét.

A Megújuló Pesterzsébet képviselői duma helyett, inkább dolgoznak

Aktualitását az adta, hogy akkor kezdődött az éves lomtalanítás a kerületben, alighogy csökkenni kezdtek a tavaszi lakásfelújítások miatti illegális hulladékhegyek, ismét komoly problémát jelentett az idő előtt kipakolt, felhalmozott lom lakókörnyezetünkben. Akkor Gémesi Emesével és Völgyesi Krisztiánnal a Pesterzsébeti Polgárőrség és a Rendvédelmi Osztály segítségének köszönhetően egy éjszakát a lomisok világában tölthettünk. A járőrözés legfontosabb tapasztalata az volt, hogy a lakók odafigyelésének köszönhetően, ahol szervezetten, pontosan határidőre és az utcában egyetlen helyre pakoltak ki, ott élhető maradt a városrész. Ahol persze nem, ott viszont egész utcákat temetett el a lom. Ahol a lakókat nem zavarta, hogy a házuk elé pakolják a szemetet, ott az életterük részévé vált és volt, ahol a parkoló autót is ellepte a szemét.

Érdekes tapasztalat volt az is, hogy a jó és eredményes járőrnek csak sokadik és nem is a leghasznosabb eszköze a büntetés, az időben érkezés, a kellő hangsúly, a problémák kezelése több eredménnyel jár, amihez azonban a járőrszolgálat létszámának növelése elengedhetetlen.

A kérdőív kiértékelése szeptemberben értékes tapasztalatokat hozott:

A pesterzsébetiek átalakítanák az évenkénti lomtalanítás rendszerét, de nem szüntetnék meg. Több kamerát, közterület-felügyelőt és szemetes edényt szeretnének az utcákon. Hatékonyabb szankciókat akarnak a szemetelőkkel szemben, komolyabb ellenőrzéseket, hogy ki fizet a helyi vállalkozások, kifőzdék, boltok, éttermek és itt lakók közül szemétszállítási díjat. Megtartanák a szelektív szigeteket, de körbekeríttetnék, kamerával védenék és gyakrabban takaríttatnák a környezetüket – így foglalható össze a kerületben élők véleménye.  

A hatékonyabb ellenőrzések, büntetések, adott helyi viszonyokon alapuló javaslatok mellett a leggyakrabban említett javaslat egy komplex újrahasznosító központ, hulladékudvar létesítése volt a kerületben. 

Akkor azt ígértük, hogy a beérkezett vélemények alapján megkezdjük az illegális szemét elleni harcot, megújítjuk Pesterzsébet hulladékgazdálkodását, biztosítjuk parkjaink, zöld felületeink védelmét.

maxresdefault_2_1.jpgVölgyesi Krisztián képviselőtársam javaslatára már szeptemberben úgy döntött a képviselő-testület, hogy megvizsgáltatja a Rendvédelmi Osztály létszámbővítésének és a térfigyelő kamerarendszer bővítésének lehetőségeit, hogy arról novemberben határozhasson.

204/2017. (IX. 14.) Ök. sz. határozat

a Képviselő-testület

I./ felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Hivatallal a Rendvédelmi Osztály létszámbővítésének lehetőségeit, és ezzel kapcsolatosan készítsen javaslatot a képviselő-testület 2017. novemberi ülésére.

II./ felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Hivatallal a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kapcsolatos lehetőségeket (különös tekintettel a játszóterek környezetére), és ezzel kapcsolatosan készítsen javaslatot a képviselő-testület 2017. novemberi ülésére

III./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A novemberi testületi ülésen pedig a javaslatnak köszönhetően:

 • 2 fővel megemelték a közterület-felügyelők létszámát,
 • A BRFK XX.-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságon üzemeltetett térfigyelő kamerarendszert 8 kamerával bővítik, valamint elvégzik további 29 kamera korszerűsítését.
 • A Rendvédelmi Osztály technikai fejlesztésének keretén belül, a meglévő 4 mobil térfigyelő kamerát további 8 db napelemes mobil térfigyelő kamerával bővítik.

Ráadásul frakciónk módosító indítványának köszönhetően jövő májusban áttekintjük a változtatások hatásait és annak figyelembe vételével dönthetünk a további fejlesztésekről.

A mostani döntésnél a játszótereink védelméről is gondoskodtunk, a kamerák egy részét játszótereink környezetében helyezzük ki és folyamatosan vizsgáljuk majd a mobilkamerák hatékonyságát. Mindamellett fontosnak tartom, hogy kerüljük a kamerafetisizmust, csupán egyik eszköze a bűnmegelőzésnek, ráadásul nem is a leghatékonyabb. Ilyen eszköznek minősül a jó közvilágítás is, amely a kamerarendszereknél is nagyobb biztonságot nyújt, ráadásul segíti azok működését is. A testületi ülésen több képviselő által is említett Tátra téri problémára pedig a KEF a jelenleginél aktívabb működése nyújthat valós megoldást. Véleményem szerint ez elsősorban nem bűnügyi kérdés, hanem pontosan az, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak teljesítenie az elvárásokat, és megelőző feladatokat kell ellátnia annak érdekében, hogy kezeljék a Pesterzsébeten is a drogproblémát. A képviselő-testület csütörtökön ismételten támogatásáról biztosította a fórum munkáját, nagyon várom, hogy érdemi előrelépésről, munkáról és sikerekről számoljanak be.

Novemberben pedig a szelektív szigetek problémáinak kezelését is megkezdték a képviselők. Kérdőívünk kitöltői szerint Pesterzsébeten a többség szelektíven gyűjti a szemetet, környezetének állapotával azonban senki sem elégedett.  A többség ugyan megtartaná őket, de körbekeríttetné, bekamerázná, gyakrabban takaríttatná a környezetét, néhányan a Nyugat-Európában divatos műszaki cikkes, elemes konténerrel is kiegészítenék.

Szeptemberben a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökeként megígértem, a beérkezett véleményeket javaslatokat fokozatosan beépítjük az elkövetkező hónapokban a munkánkba, így végigjárjuk az összes problémás szigetet, s mindegyik esetben külön keresünk megoldást a problémára (áthelyezés, körbekerítés vagy egyéb védelem, zöldfelület rendezése vagy végső esetben a megszüntetés).

Az ígéret szép szó: október közepén bizottságunk 6 szelektív szigetet járt be és mérte fel az állapotokat, kérte be az FKF Zrt. véleményét, illetve kérte meg a körzetek képviselőit, hogy mérjék fel a lakossági igényeket. A Mediterrán lakóparkban és a Gubacsi lakótelep Zodony utcához közeli részén végzett felmérés eredményei itt olvashatóak.

Novemberi ülésünkön pedig döntöttünk is a felmért szelektív szigetek esetén arról, miként teljesíthetők a lakossági kérések. Négy helyen az áthelyezést, esetleg ideiglenes megszüntetést fogadta el a bizottság, két helyen pedig a megtartását a terület védettségének növelésével.

 • Az Orsolya utca – Károly utca sarkán található szelektív hulladékgyűjtő szigetet ideiglenesen megszünteti, továbbá felkéri a Hivatalt, hogy a Bizottság 2018. januári ülésére az FKF Zrt-vel egyeztetett új, Vécsey lakótelepi helyszínre tegyen javaslatot.
 • A Helsinki út – Alsóteleki utca sarkán található szelektív hulladékgyűjtő szigetet áthelyezi a lakóházaktól kissé távolabb, de az eddiginél a lakótelep közepéről könnyebben megközelíthető helyre.
 • A Vizisport utca 28. előtt található szelektív hulladékgyűjtő szigetet ideiglenesen megszünteti, majd a két épülő társasház átadása után 2018-ban az ott lakókkal és az FKF Zrt-vel egyeztetve új helyszínt keres a házak környezetében a Vízisport utcában.
 • A János utca – Baross utca sarkán található szelektív hulladékgyűjtő sziget üveggyűjtő konténereit megtartja, a papír- és műanyaggyűjtő edényeket pedig a Baross utcai kis SPAR üzlet melletti szigethez helyezteti át.
 • A Zodony utca – Közműhelytelep utca sarkán található szelektív hulladékgyűjtő szigetet megtartja a konténerek körbekerítésével úgy, hogy ne zavarja a sarkon a kilátást és javasolja a sziget közelébe mobil kamera kihelyezését.
 • A Köteles utca 65. előtt található üveggyűjtő konténereket megtartja.

A bejárásokat pedig a beérkező lakossági panaszok alapján folytatja a bizottság, eddig két új helyszínről kaptunk bejelentést:

 • Nyáry Pál – Balassa sarok
 • Alsóhatár út – Török Flóris sarok

Ha Ön szerint a bizottság a lakókörnyezetében található sziget problémáit is körbe kell járja, jelezze panaszát ide kattintva, az Önkormányzat hivatalos hibabejelentőjén!

Folytatjuk!!!

A héten jelentkezünk újabb kezdeményezéseinkkel hulladékügyben:

Gémesi Emese
Mach Péter
Somodi Klarissza
Völgyesi Krisztián

Építsünk hulladékudvart, újrahasználati központot Pesterzsébet és Soroksár határán!

A pesterzsébetiek átalakítanák az évenkénti lomtalanítás rendszerét, de nem szüntetnék meg. Több kamerát, közterületfelügyelőt (erre Völgyesi Krisztián képviselőtársam javaslatára már a szeptemberi ülésen reagált a képviselő-testület és a bővítésről döntött) és szemetes edényt szeretnének az utcákon. Hatékonyabb szankciókat akarnak a szemetelőkkel szemben, komolyabb ellenőrzéseket, hogy ki fizet a helyi vállalkozások, kifőzdék, boltok, éttermek és itt lakók közül szemétszállítási díjat. Megtartanák a szelektív szigeteket, de körbekeríttetnék, kamerával védenék és gyakrabban takaríttatnák a környezetüket. S zöld politikusként ami a legjobban esik: 🙂 növelni kívánják a környezetvédelemre fordítható forrásokat. – így foglalható össze a kerületben élők véleménye egy nemrég feldolgozott kérdőíves felmérés alapján.

 

S ami számomra a legfontosabb tapasztalat volt, hogy egy hulladékudvar (a területén egy személetformáló és újrahasználati központot is kialakítva, ahová a lakosság azokat a régi tárgyakat, használati eszközöket vihetné, amelyek számukra már nem kellenek, ugyanakkor mások azt még használni tudják) létesítése elengedhetetlen ahhoz, hogy csökkenthető legyen az illegális szemét a Pesterzsébeten és élhető maradhasson a kerület lomtalanításkor is. Régi mániája Csaszny Márton képviselőtársamnak, hogy Soroksárral közösen sikerüljön találnunk egy helyszínt hozzá, a most beérkező vélemények is megerősítettek abban, hogy igaza van, egy szükséges és fontos beruházása lenne a két kerületnek. Ezért is lenne fontos, hogy felhívjuk az illetékes városvezetők és az FKF ZRt. figyelmét arra, hogy még ebben a ciklusban tervezzük és valósítsuk meg ezt a fejlesztést Dél-pesten.

A nyár végi éves lomtalanításkor készítettünk ugyanis egy kérdőívet Gémesi Emese és Völgyesi Krisztián képviselőtársaimmal, hogy megismerjük az Önök véleményét, javaslatait, s hogy azok figyelembe vételével alakíthassuk át Pesterzsébet hulladékgazdálkodását, az illegális szemét elleni harcot, parkjaink, zöld felületeink védelmét.

A kérdőív itt megtekinthető.

lom_7.jpg206-an töltötték ki a kérdőívet, ennyien válaszoltak kérdéseinkre, osztották meg véleményük az évenkénti lomtalanításról, a szelektív hulladékgyűjtés rendszeréről. A kérdőív fontos visszajelzés volt arról is, hogy milyennek látják a pesterzsébetiek a lakókörnyezetükben a játszóterek, kutyafuttatók állapotát. S arra is választ kaptunk szükség van-e a kerületben is komplex újrahasznosító központra, hulladékudvarra.

Külön köszönöm azok kimerítő válaszait és javaslatokkal, akik ötletekkel szolgáltak arra miként csökkenthető az illegális hulladékmennyisége, hogyan védhetőek meg zöld felületeink.

18194138_623495134512712_6813688785623693543_n.jpgHa a helyi közösségek nem ismerik részleteiben a fejlesztések, változtatások indítékait és céljait, akkor kevésbé érzik magukénak és nem válik természetessé, hogy a létrejövő köz és magánvagyont óvniuk és gondozniuk szükséges. Ezért is tartom fontosnak, hogy a beérkezett válaszok feldolgozását megosszam Önökkel is, ne csak a képviselő-testület tagjaival. Az első olyan részletes közösségi kérdőívezése volt a kerületnek, ahol a kérdések jelentős része a kitöltők közvetlen lakókörnyezetét érintette, kíváncsiak voltunk a szomszédos kutyafuttató, játszótér park, szelektív sziget állapotára is, az ezekre adott szöveges válaszok kiértékelése a körzet képviselőit  és a hivatal munkatársait segítik a munkában, az általános kérdésekre adott válaszok feldolgozását pedig most megosztom mindenkivel.

A kitöltők 96%-a itt is él, néhányan itt dolgozóként. átutazóként is kitöltötték. Az elektronikus kitöltési lehetőségnek hála a teljes kerületről is sikerült képet kapnunk, hiszen a kerület minden részéről részt vettek a felmérésben és kitöltötték a kérdőíveket.screenshot_2017-09-25_20_29_39.png

A kérdőív kitöltői szerint Pesterzsébet szemetes és ezen nehéz lenne vitatkozni.

kerdo_1.png

Legfontosabb problémája a kerületnek a közbiztonság, rögtön másodikként azonban a szemetet, a 3-4 helyen az oktatást és az egészségügyet említik a kitöltők. Sorban követi ezeket a munkanélküliség, a közlekedés és a szegregáció.

A lomtalanítás mai rendszerével senki nem elégedett, de a többség érdekes módon megtartaná az alábbi feltételekkel:

 • ha több rendőr és rendész lenne a helyszíneken,
 • a lakók a megadott időpontban raknák ki a lomot,
 • az FKF még jobban megszervezné.

screenshot_2017-09-25_20_30_21.pngA kerületben élők többsége szerint a lakóhelyéhez közel is van illegális szemét lerakó. A legkoszosabbnak a szelektív szigetek környezetét tartják, ezt követi a Kiserdő, majd a családi házas részek, a buszmegállók és a Duna-part.

screenshot_2017-09-25_20_30_39.png

screenshot_2017-09-25_20_30_51.png

A kérdőív azt is megmutatta, hogy miért kisebbek egyelőre a civil takarítási akciók, játszótér, kutyafuttató és fa örökbefogadások a kerületben, mint a szomszédos Wekerlén: a lakosság fele ugyanis úgy gondolja nem feladata mások után takarítani, ennyire ugyanis nem érzi magáénak a környező zöldterületeinket.  A megkérdezettek negyede részt venne ilyen közösségi akciókban, negyed pedig inkább a tettenérést preferálná és a polgárőrök munkájában venne részt

screenshot_2017-09-25_20_31_37.png

Kutyafuttatóink, játszótereink gondozottságáról megoszlanak a vélemények, amit igazán az befolyásol, hogy a választ adó hol lakik. A nemrég felújított, vagy a szülői közösségek által óvott, őrzött játszóterek közelében lakók elégedettek, a lepusztult, a sorozatos rongálások és italozások miatt szemetes és használhatatlan játszóterek mellett lakók nem. Ezért is tartom fontosnak, hogy a lezárult „Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód! „pályázaton három nyertes csapat is akadt.

 

A szelektív szigetek kérdése osztotta meg talán a legjobban a választ adókat, a választ adók 95%-a szelektíven gyűjti a szemetet (talán ez az egyetlen adata a statisztikának ami kevéssé hihető).screenshot_2017-09-25_20_32_44.png

Ráadásul, ha nem is rendszeresen, de a többség a szelektív szigeteket is használja (56%), ezért nem is szeretnék megszüntetni, bár nagyon szemetesnek tartják a környezetüket, tarthatatlannak a mai állapotokat.

screenshot_2017-09-25_20_33_10.png

screenshot_2017-09-25_20_33_34.pngscreenshot_2017-09-25_20_33_52.pngCsak a megkérdezettek 16%-a szüntetné meg a szigeteket, 17%-a pedig csak az üvegkonténereket tartaná meg. A többség azonban megtartaná őket, de körbekeríttetné, bekamerázná, gyakrabban takaríttatná a környezetét, néhányan a Nyugat-Európában divatos műszaki cikkes, elemes konténerrel is kiegészítenék. S már itt is többen említették a hulladékudvar szükségességét. A Környezetvédelmi Városfejlesztési Bizottság elnökeként megígérhetem, a most beérkezett véleményeket javaslatokat fokozatosan beépítjük az elkövetkező hónapokban a munkánkba, így végigjárjuk az összes problémás szigetet, s mindegyik esetben külön keresünk megoldást a problémára (áthelyezés, körbekerítés vagy egyéb védelem, zöldfelület rendezése vagy végső esetben a megszüntetés).

Kerek százan osztották meg a kérdőív végén velünk ötleteiket, véleményüket Pesterzsébet zöldfelület-kezelésével, a szemétszállítással kapcsolatban. A hatékonyabb ellenőrzések, büntetések, adott helyi viszonyokon alapuló javaslatok mellett a leggyakrabban említett javaslat egy komplex újrahasznosító központ, hulladékudvar létesítése volt a kerületben.

A kérdőívek kiértékelését az arra adott válaszokat, megküldjük a Pesterzsébet Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának tagjainak, a Jegyző asszonynak, a Polgármester Úrnak és a kerület környezetvédelmi referensének is.

Még egyszer köszönjük a segítséget és a részvételt!

Az ígéretek elszálltak, a lomizás és a szemét maradt.

A fideszes fővárosi vezetés nem tartotta be ígéreteit és idén sem változik a lomtalanítás rendszere. Két éve csapják be a választópolgárokat, de a budapestiek semmi változást nem tapasztalnak, hetekre válnak csatatérré utcáink, parkjaink. A lom tele van hasznos anyaggal. Meg lehet találni a módját, hogy a rászoruló emberek ebből úgy tegyenek bevételre szert, hogy a kerület is élhető marad. Nyújtsunk alternatívát a hagyományos lomizás helyett!

Már nagyon unom az üres ígéreteket, élhetőbb várost szeretnék nyár végén, ősz elején is! 

Az FKf Zrt. idén is központi szervezésben kerületenként szervezi a lomtalanítást, ami augusztus végén Pesterzsébeten is megkezdődött. A kormány már két éve megígérte a lomtalanítás átalakítását, az FKF Zrt. pedig tavaly jelentette be, hogy az a harc lesz a végső, és idén telefonos bejelentés után zárt teherautó megy majd a lomért.

lomi 1.jpg

A szó elszállt, az ígéretek el is tűntek a társaság honlapjáról. Így idén sem szűnt meg a kipakolással járó lomizás, a túlzott szemetelés. A lomtalanítás sok bosszúságot okoz, ugyanakkor sok család megélhetését is biztosítja. Jellemző a Fidesz-uralomra, hogy jobb ötlete nem lévén rendészeti eszközökkel akarta megoldani egy környezetvédelmi és egyben szociális problémát. A rossz gazdaságpolitika miatt sajnos egyre többen szorulnak rá a guberálásra és lomizásra. Sok országban terjed az intelligens lomtalanítás módszere. Újrahasználati központokban felújítják a tárgyakat, majd szociális áron értékesítik azokat. A válogatásba, felújításba be lehet vonni a hátrányos helyzetű embereket, így legalább annyi embernek nyújthat megélhetést a lomhulladék, mint amennyi most él belőle.

 

Célzott gyűjtőakciókkal, a hulladékudvarok bővítésével, konténerekkel vagy gyűjtőketrecekkel el lehetne ezt érni. A lom tele van hasznos anyaggal. Meg kell találni a módját, hogy a rászoruló emberek ebből bevételre tegyenek szert, alternatívát nyújthassunk hagyományos lomizás helyett.

 

Kuka manó történetei II.

A főváros módszeresen leépíti a hulladékkezelést és szállítást, a kerületi önkormányzatok pedig tehetetlenek. Újra jönnek a lomisok, a szelektív szigetek megszűnőben, a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése pedig akadozik. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. pedig elefántként közlekedik egy porcelánboltban, arrogáns, bumfordi és mindent elront ami eddig működött.

kuka 3.jpgA jogszabály időbeli hatályának két ikergyermeke van: a visszamenőleges jogalkotás tilalma és a kellő felkészülési idő követelménye. Ezt a kettőt szokták unortodox módon értelmezni a demokratikus normákban kihívásokkal küzdő országokban, például nálunk.

Az FKF azonban új fogalmat honosít meg Budapesten: a visszamenőleges hatályú értesítést.

Július 21. és 23. között megszüntette a kerület 7 pontján a szelektív szigeteket és további 6 pontján csupán az üveggyűjtő konténereket hagyja meg.

Megszűntek a szigetek:

Székelyhíd utca 4-gyel szemben
Szilágyság utca – Sajó utca sarok
Tátra tér – Kende utca 100
Téglagyártó út 8-cal szemben
Nagysándor József utca 40/c
Pöltenberg utca 10-12
Vágóhíd utca 59.

Csak az üveggyűjtők maradtak:

Nagykőrösi út – Nagysándor utca 227.
Tátra tér – Sas utca
Török Flóris 33.
Baross utca 25.
Baross utca 47.
Nagysándor József utca 18.

kuka 1.jpgA kerületi lakók keresik a szigeteket, értetlenkednek, majd kezdenek dühössé is válni a felhalmozódó illegális hulladék miatt. Többen próbáljuk jelezni a problémát a hivatalnak. Se kép, se hang.

Pénteken (július 25-én) a szabadságán elérem a hivatal osztályvezetőjét, akit nem tájékoztattak problémáról, de megígéri hétfőn egyeztet a hivatal az FKF-fel.

Hétfőn az egyeztetés hatására, utólag írásban értesíti az FKF a kerületi önkormányzatot, hogy a múlt héten hány helyen fogja megszüntetni a szelektív szigeteket. De a hülyeségnek nincs határa: a visszamenőleges értesítés intézményének nagyobb dicsőségére az FKF pimaszul kéri a hivatalt, hogy a lakosságot időben tájékoztassa majd a változásokról.

Ez utóbbi azonban, nem csak az FKF vezetésnek alkalmatlanságát, a szervezetlenséget és a koncepciótlanságot mutatja, hanem a fővárosi cég mérhetetlen cinizmusát és pimaszságát.

Nem elég, hogy hónapokkal a házi gyűjtést biztosító kukák kiszállítása és a bevezetés tapasztalatainak leszűrése előtt egy évvel megszüntetik a szigeteket, erről sem a lakosságot, sem a kerületi önkormányzatot nem értesítik, de elvárják a maximális közreműködést.

A hivatal pedig szintén felkészületlen, bár tudta, hogy idén megszüntetésre kerülnek a szigetek, azok rendberakására, a terület rendezésére egyáltalán nem biztosítottak keretet a költségvetésben. Így a parkosítás, vagy egyéb közösségi tér kialakítása csak szeptember közepén kezdődhetne meg.

Hab a tortán, hogy az FKF csupán harminc napig oldja meg a területek takarítását, így augusztus 21. és szeptember közepe között per pillanat a jóég tudja mi fog történni a felhalmozódó illegális hulladékkal. Ráadásul a kerületben augusztus 25-én kezdődik az össznépi lomizás, várhatóan a régi szigetek helyét is erre fogják használni a lakók, márpedig ha szeptember közepéig nem rendezi a területeket az önkormányzat, utána ezerszer nehezebb lesz az illegális szemétlerakók megszüntetése.

Fentiek miatt levelet írtam Szabados Ákosnak, hogy ne várjon a szeptember 18-i testületi ülésig, hanem biztosítson keretet a felszámolásra került szigetek rendbehozatalára, a szükséges átalakításokra és a helyszínek gondozására.

Csak Pesterzsébet!

kep.jpg