Szülőkkel egyeztetve fejlesztjük a Baba-parkot!

Folytatjuk a Baba-park fejlesztését

A Baba-parkot használó kisgyermekes szülők kérésére 2,5 millió forintot különített a javaslatunkra Pesterzsébet Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében sporteszközök telepítésére:

  • néhány új fittnesz gép,
  • illetve 2 kis focikapu kihelyezésére.

Köszönöm Nemesné Németh Judit képviselőtársam segítségét, akivel a szülői kérések alapján közösen kerestünk olyan helyszíneket, hogy mind a focikapuknak, mind a fittneszközöknek is jusson úgy hely, hogy a játszótéren játszók is biztonságban maradjanak!

Idén folytatjuk a kerületben a „Napelemes lámpatesteket minden világításnélküli futtatóba és játszótérre!” projektet is, nagyon remélem a felmérések után a világítás problémájára is megoldást találhatunk.

Bővebben a projektről a képre kattintva olvashat:

Végre megkezdődhet a Mediterrán lakópark útjainak jogi rendezése

15 éves adósságát rendezheti Pesterzsébet Önkormányzata: hosszú érdemi viták után a testület többsége lehetőséget biztosított a Mediterrán lakópark útjainak jogi rendezéséhez.

15 éve kenik egymásra a felelősséget a felszámolás alatt álló beruházó cég tulajdonosai (METALLOGLOBUS Fémipari és Kereskedelmi Rt., a “SZAKÁCS” Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, és a “TARNA INVEST” Építőipari Szervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság), a felszámoló, a közműszolgáltatók és az önkormányzat.

Most hosszú, parázs, néha érdemi hozzászólásokkal, érvekkel, néha a felelősséget hárítani próbáló mondatokkal tarkított vita után a képviselőtestület jelenlévő szűk többsége a cselekvést választotta.

Köszönöm a “ZÖLDEK”-nek: a Momentum, az LMP, a Jobbik, a DK képviselőinek és a kerület polgármesterének a támogatását!

S nagyon remélem, hogy azon képviselőtársaim, akik még mindig a felelősség áthárítását, a folyamatok lassítását tartották fontosnak, az elkövetkező hónapokban belátják, hogy tévedtek, és szintén tevékenyen részt vesznek a rendezésben! Közös felelősségünk ugyanis, hogy végre aktívan részt vegyünk a folyamatok elindításában, az egyeztetések mediálásában, s a közművek, utak rendezésében.

A határozat szerint két lépcsőben kezdődhet meg az utak átvétele: első körben a sportpályák melletti aszfaltozott, rendezettebb külső úté, itt a közvilágítás/térvilágítás működtetésének átvételét kell előzetesen rendezni, a szükséges műszaki igazolásokat megszerezni.

Ezzel párhuzamosan pedig a többi út alatti gázvezetékek, szennyvíz és csapadékvíz csatornák helyzetét és állapotát kell felmérni, a szükséges hivatalos iratokat beszerezni a közműszolgáltatóktól az átvételhez. Ebben a munkában azonban minden félnek tevékenyen részt kell venni: társasházaknak (ők eddig is ezt tették), a felszámolás alatt lévő cég tulajdonosainak, a közműszolgáltatóknak és az önkormányzatnak.

A csütörtökön elfogadott képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.      az ECO-LINE Kft. „fa” képviseletében eljáró AGREEMENT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (képviseli: dr. Takács István felszámolóbiztos) 2020. szeptember 8. napján kelt felajánlásában foglaltak alapján a Mediterrán lakópark jövőbeni biztonságos működése érdekében elkötelezett az utak jogi helyzetének rendezésében, és abban, hogy a Mediterrán lakópark útjai is az Önkormányzat tulajdonába, kezelésébe kerülhessenek, hogy a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Gubacs városrészére vonatkozó részletes közlekedésiszabályozási vizsgálatban foglaltak szerint a kerület szerves részévé válhasson, a Gubacsi lakótelep és a Mediterrán lakópark közlekedési problémái megoldódhassanak.

II.    A 170187/27 hrsz-ú ingatlan esetében azt térítésmentesen, per-teher- és igénymentesen tulajdonába kívánja venni, azzal a feltétellel, hogy ehhez az út közvilágításának biztosításához szükséges közműszolgáltató által kiadott igazolás, vagy a mostani térvilágítás műszaki adatait tartalmazó, azt üzemeltető igazolása szükséges a további működtetés feltételeiről.

III.  az ECO-LINE Kft. „fa” kizárólagos tulajdonát képező a 170187/15, 170187/19, 170187/21, 170187/34, 170187/52 és 170187/57 hrsz alatt nyilvántartott „kivett saját használatú út” megjelölésű ingatlanok esetében egyeztetést kezdeményez a társasházak közös képviselőivel, a felszámolóval, a felszámolás alatt álló cég tulajdonosaival, a közműszolgáltatókkal, hogy az ECO-LINE Kft. „fa”  ingatlanok térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó felajánlásának feltételeit a felek közösen biztosíthassák: feltérképezzék az utak alatt húzódó közműhálózatokat, azok minőségét és fenntartási kötelezettségét, átadási lehetőségét.

IV. felkéri a polgármestert, hogy a 170187/27 hrsz-ú ingatlan piaci-forgalmi értékének meghatározása érdekében készíttessen piaci-forgalmi értékbecslést,

V. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ECO-LINE Kft. „fa” felszámolóját és tulajdonosait soron kívül tájékoztassa.

Akadálymentes közlekedés a Mediterrán-lakóparkban és a Gubacsi lakótelepen

Kipróbáltuk az akadálymentesített alacsonypadlós 119-es buszt a családdal, valóban könnyebb a felszállás babakocsival és járókerettel egyaránt.

Tavaly márciusban kezdeményeztem testületi ülésen, hogy a 119-es járatot cseréljék le alacsony padlósra, hogy a Gubacsi-lakótelepen élő idős nyugdíjasok és a Mediterrán lakóparkban lakó kisgyermekes szülők könnyebben eljuthassanak a városközpontba bevásárolni, a polgármesteri hivatalba ügyeiket intézni vagy akár az Ady Endre utcai Szakorvosi Rendelőbe.

http://lmperzsebet.blog.hu/2011/05/05/akadalymentes_kozlekedest_a_mediterran_lakoparkba

A kezdeményezést támogató és előkészítő szakértő barátaim semmi jóval nem kecsegtettek, véleményük szerint egy sikeres buszbeszerzés után a legutolsó szempont lesz a BKK-nál az akadálymentes közlekedés biztosítása az arra valóban rászoruló rétegek számára. Sokkal fontosabb szempont a járatok sűrűsége. A kerületi városvezetés sem támogatta az elmúlt időszakban egyetlen ezirányú kezdeményezésemet, sem a vasútállomás és a Zódony utcai sporttelep akadálymentesítését, sem egy ingyenesen összeállítható akadálymentes térkép elkészítését.

Vannak még csodák: ezúton is köszönöm a lakóparkban élő kisgyermekes családok és a Gubacsi lakótelep nyugdíjas lakói nevében is Szabados Ákos polgármesternek és Lászik Attila osztályvezető úrnak, hogy kivételesen nem azt nézték hogy ellenzéki oldalról jött a kezdeményezés hanem mögé álltak (remélem a Zodony utcai járda ügyében is megtartják e jó szokásukat).

Két éve a választási programunkban ez szerepelt:

A közhivatalokban, köztereken, akadálymentesen lehessen közlekedni, legyen megközelíthető a városközpont felöl is kerekesszékkel a vasútállomás, kényelmesen használhassuk babakocsikkal is az aluljárókat, buszokat és villamosokat.

Mi betartjuk, amit ígérünk.

Mi lesz a Mediterrán lakópark útjaival?

 

A siker útja mindig építés alatt áll.
 
Vajon a Mediterrán-lakóparkban mikor történik a kátyúzásokon kívül bármi is útjainkkal?
 
A helyzet sajnos az elmúlt másfél évben sem változott, a Mediterrán lakópark útjai még mindig – az immár felszámolás alatt álló – ECO-LINE Ingatlan Beruházó és Forgalmazó Kft. tulajdonában vannak. Az utak karbantartása megoldatlan, néhány helyen a lakók, máshol az Önkormányzat kátyúzott az elmúlt években is. A rosszul tervezett uszodába érkező vendégek elfoglalják a parkolóhelyeket a Közműhelytelep utcában a lakók elől, a körforgalom a lakópark szégyenfoltja és csak a jó ég tudja mekkora forgalom fog rázuhanni a környező utcákra a stadion átadása után.
 
Miután az Önkormányzat anno tett egy felelőtlen ígéretet, hogy 1 Ft-os áron hajlandó megvásárolni a tulajdonostól az utakat a biztonságos üzemeltetéshez most utána kérdeztem hol áll az ügy. A kérdésem apropóját az adta, hogy a beruházó felszámolás alá került és például a teremgarázsokat árverezi is a felszámoló, remény hal meg utoljára hátha átadja végre az útjainkat másnak ha már kezelni képtelen.
 
A válasz sajnos sok érdemi információt nem tartalmaz, de Szabados Ákos polgármester legalább nem vonta vissza ígéretét és egy sikeres tárgyalás sorozat lezárásaként akár gondos kezekbe is kerülhetnek útjaink.