A Mediterrán-stadion (1. rész)

Felcsútnak méltó versenytársa akadt, futball nagyhatalommá válik a Mediterrán-lakópark. Szabadtéri koncertek, majálisok, focimeccsek várnak a csendes, Duna-parti zöldövezetbe költöző kisgyermekes szülőkre.Tavaly novemberben írtam utoljára a fejleményekről, akkor a megkérdezett 973 lakó háromnegyede ellenezte a beruházást. Ez a döntést meghozó MSZP-FIDESZ parlagfű koalíció tagjait láthatólag nem befolyásolta, s az építészek, tájépítészek véleménye sem.

barcelonai olimpiai stadion.jpgPesterzsébet képviselőtestülete tegnap elfogadta, hogy a Budapest, XX. Zodony utca 2. szám alatti 170187/30, 170187/83, valamint 170187/82 hrsz-ú ingatlanokon egy NBII-es követelményeknek megfelelő labdarúgópálya épüljön. A tervek szerint a beruházás nagyobb részben állami támogatással valósul meg. Az épülő sportközpont 1 db NBII-es követelményeknek megfelelő 2500 néző befogadására alkalmas centerpályának, és a hozzá tartozó székház, valamint öltözőrendszernek, 2 db szabvány méretű füves labdarúgó edzőpályának, 1 db szabvány méretű labdarúgó műfüves pályának, 1 db 24X48 m-es több funkciós sportcsarnoknak, továbbá 2 db 20X40 m-es műfüves edzőpályának adna otthont, valamint a meglévő öltöző átalakítására is sor kerülne.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája TVI/17.572-2/2012-NFM iktatószámú, 2012. december 17-én kelt levelében tájékoztatást adott ki az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti hivatásos labdarúgó kluboknak nyújtott állami támogatás szabályairól.

A Bizottságnak a magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program kapcsán hozott jóváhagyó határozatában engedélyezte, hogy a látvány-csapatsportágakban – így a labdarúgásban is – működő hivatásos sportegyesületek, sporttal foglalkozó egyéb jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére a tárgyi eszközökkel kapcsolatos beruházásokra és ezek felújítására 70%-os intenzitással támogatást lehessen nyújtani.

Tekintettel arra, hogy a támogatásban kizárólag csapatsportágakban működő hivatásos sportegyesületek, sporttal foglalkozó egyéb jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vehetnek részt, önkormányzatok pedig nem, így Pesterzsébet Önkormányzata közvetlenül nem pályázhat a sportközpont megépítésére.

Az Önkormányzat az ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Kft-be (a továbbiakban: Kft.) történő belépéssel és az abban szerzett üzletrésszel oldja meg a pályázaton történő részvételt.

A Budapest Főváros XX., Ady Endre utca 148-150. szám alatti ingatlanokat (a régi ESMTK stadion) apportálja be az Önkormányzat a Kft-be, az apport szolgáltatásával Pesterzsébet Önkormányzata a Kft-ben 98,687.%-os üzletrészt szerezne a másik két tulajdon Harót János és az ESMTK mellett. Az ügyet pénzügyi szempontból az teszi némileg pikánssá, hogy a most 300,8 milliósra értékelt ingatlankomplexum leendő értékesítése miatt annak átsorolása várható és így akár duplájára emelkedhet a forgalmi értéke. Az értékesítésből befolyt haszon azonban a Kft. tulajdonosai között fog megoszlani. Folyosói pletykák évek óta az ingatlan értékesítéséről szólnak (állítólag sokan szeretnék megszerezni a területet), most megkezdődhet a ciklus legnagyobb ingatlan biznisze.

A testületi ülésen folyó vita során bebizonyosodott, hogy mindkét nagy párt érdekelt az ingatlanügyeletben, támogatták is a szavazás során a projektet. A javaslathoz az ülésen számos fontos dokumentumot elfelejtettek csatolni. A vita során többször is megismételt kérésemre, nyilvánosságra hozták és kiosztották az értékbecslés és a Reorg-Consult Kft. által készített hatástanulmányt, a napirendet 30 percre fel is kellett függeszteni hogy az ellenzéki képviselők is megismerhessék az anyagokat. (Az anyagokat a második részben fogom ismertetni)

Tavaly novemberben írtam utoljára a fejleményekről, akkor a megkérdezett 973 lakó háromnegyed ellenezte a beruházást. Ez a döntést meghozó MSZP-FIDESZ parlagfű koalíció tagjait láthatólag nem befolyásolta, az építészek, tájépítészek véleménye sem.

A jövő héten beszámolok az elkészült látványtervekről is, arról hogy ez miként érinti a lakótelepen és lakóparkban élőket, milyen hatása lehet a Duna-part fejlesztéseire, fejlődésére.

egyes.JPGhármas_1.jpg

Vajon épülhet-e a Nemzeti Együttműködés Rendszerében a lakók ellenkezése, és ellenállása, az elfogadott Duna-parti fejlesztési terveknek ellentmondó stadion egy zöldövezeti lakótelep és a főváros egyik utolsó természetes partszakaszának közvetlen környezetében?

S vajon milyen eredményeket képesek elérni a lakókörnyezetükért aggódó civilek az egyeztetések során?

Folyt. köv.

Határozat pontos szövege:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

támogatja a megosztott 170183/83 hrsz-ú, a 170187/30, a 170187/82 hrsz-ú ingatlanokkal egyesített (földhivatali bejegyzést követően 170187/91, 170187/92 hrszú ingatlanokra megosztva) 170187/92 hrsz-ú, természetben 1203 Budapest, Zodony u. 2. szám alatti ingatlanon sportközpont építését.

II./1. tagként belép az ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba (Cg. 01-09-698258, székhely: 1204 Budapest, Ady Endre u. 150, képviseli: Harót János ügyvezető) úgy, hogy a Kft. törzstőke emelése kapcsán a nem pénzbeli hozzájárulásként meghatározott törzsbetétet lejegyzi, amennyiben a Kft. soron következő taggyűlésén a tőkeemelést a tagok nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával elhatározzák, és a taggyűlés kijelöli Pesterzsébet Önkormányzatát a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására.

II/2. a Budapest Főváros XX., Ady Endre utca 150. szám alatti, 177222 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 1/1-ed hányadát, valamint a 177223 hrsz-ú ingatlan 10919/12669 tulajdoni hányadát beapportálja az ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba azzal, hogy az apport ellenértékeként a Kft-ben Pesterzsébet Önkormányzata 300.800.000,-Ft. értékű üzletrészt szerez.

II/3. az apport szolgáltatásáról szóló megállapodásban bontó feltételként rögzíti, hogy amennyiben a 170183/83 hrsz-ú (földhivatali bejegyzést követően 170187/91, 170187/92 hrszú ingatlanokra megosztva) a 170187/92 hrsz-ú, természetben 1203 Budapest, Zodony u. 2. szám alatti ingatlanon található sportközponton 1 db labdarúgó füves centerpályára, illetve 1 db műfüves edzőpályára 2018. május 31-ig az ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogerős használatba vételi engedélyt nem szerez, a Kft. köteles a határidő lejártát követő 30 napon belül a taggyűlést összehívni és a törzstőke tőkekivonással történő leszállításáról dönteni azzal, hogy Pesterzsébet Önkormányzata a Kft-ben továbbra is tag marad a minimális, azaz 100.000,-Ft névértékű üzletrésszel és az önkormányzaton kívüli tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az önkormányzat által szolgáltatott apport értékét értékarányosan kapja vissza, vagyis a tőkeleszállítás során a tagok számára történő kifizetés ebben az esetben eltérhet a törzsbetétek arányától.

III/1. felhatalmazza a polgármestert a II/1. pont esetében, hogy az ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása során a taggyűlésen hozott határozatával vagy a társasági szerződés aláírásával döntsön a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottsági tagok személyéről is.

III/2. felhatalmazza a polgármestert az apport szolgáltatásáról szóló megállapodás megkötésére azzal, hogy az apportot, az apportot szolgáltató Pesterzsébet Önkormányzata a társasági szerződés módosításával egyidejűleg bocsátja a Kft. rendelkezésére.

III/3. felhatalmazza a polgármestert a II/1., a II/2. pontokban leírtak teljesülése esetén az ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítására.

III/4. a használatba vételi engedély megadásától, illetve a tulajdoni jog bejegyzésétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 23. §-a (5) bekezdésének 17. pontja értelmében ingyenes földhasználati jogot biztosít a megosztott 170183/83 hrsz-ú, a 170187/30, a 170187/82 hrsz-ú ingatlanokkal egyesített (földhivatali bejegyzést követően 170187/91, 170187/92 hrszú ingatlanokra megosztva) a 170187/92 hrsz-ú ingatlanra és felhatalmazza a polgármestert a földhasználati jogot biztosító szerződés megkötésére.

III/5. a 170187/30 hrsz-ú, telekalakítást követően 170187/92 hrsz-ú természetben 1203 Budapest, Zodony u. 2. szám alatti ingatlanon található 184 m2-es felépítményre haszonélvezeti jogot alapító szerződés megkötésére.

III/6. fent leírtakhoz kapcsolódó szindikátusi illetve a szerződéses kötelezettséget biztosító esetleges más szerződések aláírására.

3 hozzászólás “A Mediterrán-stadion (1. rész)” bejegyzéshez

 1. Én meg arra nem emlékszem, hogy annak idején bárki megkérdezte Pesterzsébet lakosságát, hogy akarja, hogy a Duna mellett a kivételezetteknek lakópark épüljön közösségi, sport vagy rekreációs funkció helyett.
  A Duna-part közelében éktelenkedő félbemaradt lakóépület is tájidegen.

 2. Kedves András,
  te most bekapcsoltad a Habony Művek bullshit generátorát?

  Akkor már inkább ezt ajánlom:
  http://www.vancso.hu/bullshit/

  Amúgy mindketten tudjuk nem a Duna-part Pesterzsébet elit része, szívesen megmutatom a kerület palotanegyedét ha még nem jártál volna arra.

 3. Kedves Péter!
  Bolseviki demagógia lenne azt hinni, hogy a blogon lévő az Index címlapjára kikerült poszthoz kapcsolódó szavazás bármilyen szinten képviseli a kerületi lakosok véleményét.
  Jól emlékszem, hogy a lakóparkot olyan cég építtette amit már felszámoltak?
  Való igaz, hogy a Karánsebes vagy a Rákóczi utca nagyobb palotákkal rendelkezik mint a Mediterrán. Ha azt vesszük alapul, hogy Budapest egyik legalacsonyabb négyzetméter árú utcája a János utca akkor azért érezzük, hogy a lakótelepek között ez az “elit”…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük