Mindenki számít! – avagy mit nyújt Pesterzsébet az Orbán-megszorítócsomag áldozatainak megsegítésére?

Egyre többen kérdezik tőlünk, hogy az új „minden napra megszorítást!” kormányprogramra milyen válasza van Pesterzsébet Önkormányzatának.

Három olyan fontos eleme van az eddig bejelentett és beígért Orbán-csomagnak, amelyre a kerületnek is érdemben válaszolni kell:

 1. az önkormányzatokat sújtó rezsi és egyéb megszorítások;
 2. a brutális adóemelések, a kilakoltatási moratórium megszűnése, az elengedett infláció, egekbe szökő hitelkamatok miatti megélhetési válság;
 3. a rosszul kialakított, rosszul és drágán működtetett, de eddig biztonságot nyújtó rezsicsökkentés mese elengedése.

Az ezzel kapcsolatos munkát megkezdte a Közösen Pesterzsébetért képviselői csoport, tudjuk, ha a kormány nem tesz semmit a bajba jutott emberekért, értünk Pesterzsébetiekért, akkor nekünk kell cselekedni!

Mostani folyamatosan frissülő cikkem a 2. pontban érintetteknek próbál segítséget nyújtani, de részletesen beszámolok majd az 1) és 3) pontról is.

Somodi Klarissza képviselőtársam még 2020 decemberében összegyűjtötte a kerületben igényelhető szociális támogatásokat, azok igénylési lehetőségeit. Hálás köszönet érte, hogy elvégezte ezt a munkát! A cikket a beérkezett új információkkal, adatlapokkal, új lehetőségekkel folyamatosan frissíteni fogom, de addig is: 

Születési támogatás

Minden pesterzsébeti lakóhellyel rendelkező, jövedelemtől függetlenül igényelheti a születési támogatást Pesterzsébet Önkormányzatánál.

Fontos tudnivalók:

 • pesterzsébeti lakóhely
 • jövedelemtől független
 • a támogatás összege 30.000 Ft, gyermekenként
 • a gyermek születését követően 180 nap áll rendelkezésre a kérelem benyújtására

A kérelem az alábbi linken található:

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/2018/kerelem_szuletesi_tamogatas.docx

A kérelmet Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

Nyitva tartás:

Hétfő                   14:30 – 18:00

Szerda                  08:00 – 16:30

Péntek                 08:00 – 11:30

Temetési támogatás

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás feltételei.

Fontos tudnivalók:

 • családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 114.000 Ft-ot
 • egyedülélő vagy egyedülálló személy, valamint gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetén, a havi jövedelem illetve a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 142.500 Ft-ot
 • az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege:

           hamvasztásos temetés esetében 40.000 Ft  

           koporsós temetés esetében 60.000 Ft.

 • kérelem
 • halott vizsgálati bizonyítvány
 • temetés megrendeléséhez szükséges további iratok

A rendkívüli támogatást Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell igényelni.

Nyitva tartás:

Hétfő                          14:30 – 18:00

Szerda                         08:00 – 16:30

Péntek                        08:00 – 11:30

Oltási támogatás gyermekeknek

Az oltási támogatás az agyhártyagyulladás, a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás és a rota vírus okozta megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltás költségeihez biztosított utólagos hozzájárulás.

Fontos tudnivalók:

 • életkor 0-18 éves korú gyermek
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 99.750 Ft-ot
 • szülő vagy más törvényes képviselő egyedül neveli és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 114.000 Ft-ot
 • pesterzsébeti lakhely
 • támogatás iránti kérelem az oltás beadását követő 6 hónapon belül nyújtható be
 • oltási támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő nyújthatja be
 • kérelemhez mellékelni kell az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylatot (a gyermek vagy a szülő nevére kiállított számlát) és a gyermekorvos igazolását vagy az oltási könyvet az oltásról

Kérelem az alábbi linken található:

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/2018/kerelem_oltasi_tamogatas.doc

A kérelmet Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

Nyitva tartás:

Hétfő                   14:30 – 18:00

Szerda                  08:00 – 16:30

Péntek                 08:00 – 11:30

Tüdőgyulladás elleni védőoltás

A tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás a pneumococcus baktérium okozta megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltás költségeihez biztosított utólagos hozzájárulás.

Fontos tudnivalók:

– a 65. életévét betöltött krónikus betegségben szenvedő személy 100% támogatás esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 99.750 Ft-ot

 • a 65. életévét betöltött személy 50% támogatás esetében feltéve, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 99.750 Ft-ot
 • pesterzsébeti lakóhely
 • krónikus betegségben szenvedő kérelmező esetén a háziorvos igazolását a krónikus betegség fennállásról
 • a kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat, az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylatot (a kérelmező nevére kiállított számlát), valamint a háziorvos igazolását az oltásról
 • tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás iránti kérelem az oltás beadását követő 6 hónapon belül nyújtható be

Kérelmet az alábbi linken található:

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/2018/kerelem_tudogyulladas_elleni_vedooltas.doc

A kérelmet Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

Nyitva tartás:

Hétfő                   14:30 – 18:00

Szerda                  08:00 – 16:30

Péntek                 08:00 – 11:30

Sport támogatás

Sporttámogatásra jogosult az alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek.

Fontos tudnivalók:

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 99.750 Ft-ot
 • szülő vagy más törvényes képviselő egyedül neveli és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 114.000 Ft-ot
 • pesterzsébeti lakhely
 • támogatás egy évre havi 5000 Ft gyermekenként, a tagdíj támogatást közvetlen az egyesület kapja
 • a kérelemhez mellékelni kell a kitöltött kérelem nyomtatványt, a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat, a gyermek iskolalátogatási igazolását és a választott egyesület igazolását
 • egyesület által kiállított igazolás tartalmazza az egyesület azonosítóit, nyilatkozatát, hogy a gyermeket az egyesület fogadja és a gyermek 4 hetet meghaladó igazolatlan hiányzását jelzi a támogatást megállapító szerv felé

Kérelem az alábbi linken található:

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/2018/kerelem_sporttamogatas.doc

A kérelmet Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

Nyitva tartás:

Hétfő                   14:30 – 18:00

Szerda                  08:00 – 16:30

Péntek                 08:00 – 11:30

Tanulmányi támogatás

Szociális tanulmányi támogatásra jogosult – a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keret erejéig – az alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója. A szociális tanulmányi támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező nyújthatja be a jogosultság alapjául szolgáló tanulmányi évet követő november 30-ig. A támogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi évre vonatkozó bizonyítványban rögzített tanulmányi átlageredmény alapján lehet megállapítani.

Fontos tudnivalók:

 • 5-8. évfolyamán 4,5-ös tanulmányi átlagot elérő tanuló
 • 9-12. évfolyamán 4,2-es tanulmányi átlagot elérő, a 20. életévét be nem töltött tanuló
 • családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 99.750 Ft-ot
 • szülő vagy más törvényes képviselő által egyedül nevelt, 3 vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek esetén, családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 114.000 Ft-ot
 • a szociális tanulmányi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint a tanulmányi évre vonatkozó bizonyítvány hiteles másolatát
 • a szociális tanulmányi támogatás iránti kérelmet tanulmányi évente meg kell újítani

Kérelem az alábbi linken található:

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/2018/kerelem_szocialis_tanulmanyi_tamogatas.doc

A kérelmet Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

Nyitva tartás:

Hétfő                   14:30 – 18:00

Szerda                  08:00 – 16:30

Péntek                 08:00 – 11:30

Szállítási szolgáltatás

Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő, más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult. Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás kérhető, a tömegközlekedést igénybe venni nem tudó oktatási, nevelési intézménybe járó beteg gyermeket nevelő családok, illetve felnőtt lakosok megsegítésére, szállításuk biztosítására.

Fontos tudnivalók:

 • egységesen az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg 128.250 Ft-ot
 • támogatás évente maximum 200.000 Ft
 • a kérelem indokát a betegséget igazoló dokumentumokkal, valamint Pesterzsébet Önkormányzata Humán Szolgáltatások Intézménye vagy más szolgáltató által kiállított számlával, igazolással igazolhatja
 • pesterzsébeti lakóhely

Kérelem az alábbi linken található:

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/2018/szallitasi-szolgaltatas-nyujtott-tamogatas-kerelem.docx

A kérelmet Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

Nyitva tartás:

Hétfő                   14:30 – 18:00

Szerda                  08:00 – 16:30

Péntek                 08:00 – 11:30

Gyógyszertámogatás

Települési gyógyszertámogatásra jogosult az aki, az egészségi állapota miatt a háziorvos által igazoltan krónikus betegségben szenved.

Fontos tudnivalók:

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 71.250 Ft-ot, egyedülálló személy esetén havi jövedelme nem haladja meg 85.500 Ft-ot, gyógyszereinek havi költsége eléri a 7.125 Ft-ot
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 85.500 Ft-ot, egyedülálló személy esetén havi jövedelme nem haladja meg 99.750 Ft-ot, gyógyszereinek havi költsége eléri a 8.550 Ft-ot
 • nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesül és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 99.750 Ft-ot, egyedülélő vagy egyedülálló személy esetén havi jövedelme nem haladja meg 114.000 Ft-ot, gyógyszereinek havi költsége eléri a 11.400 Ft-ot
 • a gyógyszertámogatás az igazolt havi gyógyszerköltség összege, de legfeljebb 5.000Ft/hó
 • kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a fennálló krónikus betegségről, valamint a fennálló krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó, legalább 6 hónapot meghaladó folyamatosan szedendő havi gyógyszerekről, és a háziorvos igazolása alapján a gyógyszertár által kiállított rendszeresen szedett gyógyszerek havi költségre vonatkozó igazolást

Kérelem az alábbi linken található:

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/2018/kerelem_telepulesi_gyogyszertamogatas.doc

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/1431606605_h%C3%A1ziorvosi_igazol%C3%A1s(_kr%C3%B3nikus_betegs%C3%A9gr%C5%91l+gy%C3%B3gyszerk%C3%B6lts%C3%A9g).doc

A kérelmet Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

Nyitva tartás:

Hétfő                   14:30 – 18:00

Szerda                  08:00 – 16:30

Péntek                 08:00 – 11:30

Rendkívüli települési támogatás

Az önkormányzat a települési támogatás keretében, rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. 

Fontos tudnivalók:

 • a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 71.250 Ft-ot
 • egyedülélő vagy egyedülálló személy, valamint gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetén, a havi jövedelem illetve a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 85.500 Ft-ot
 • az éves keret: 60.000 Ft/év és 40.000 Ft/év attól függően milyen egyéb támogatási formát igényelt
 • különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet fennállása esetén, akkor is megállapítható, ha a kérelmező a fenti jövedelmi feltételeknek nem felel meg, de családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 85.500 Ft-ot
 • egyedülélő vagy egyedülálló személy esetében havi jövedelme nem haladja meg 99.750 Ft-ot
 • évente egyszer 30.000 Ft
 • kivételes méltányosság jövedelemtő függetlenül évente maximum 60.000 Ft
 • kérelem
 • a kérelmező és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolások

Rendkívüli települési támogatás az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is igényelhető feltéve:

 • családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 114.000 Ft-ot
 • egyedülélő vagy egyedülálló személy, valamint gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetén, a havi jövedelem illetve a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 142.500 Ft-ot
 • az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát
 • az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás elhalálozás napjától számított 6 hónapon belül nyújtható be

Kérelem az alábbi linken található:

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/2018/kerelem_rendkivuli_telepulesi_tamogatas.doc

A kérelmet Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

Nyitva tartás:

Hétfő                   14:30 – 18:00

Szerda                  08:00 – 16:30

Péntek                 08:00 – 11:30

Lakásfenntartási támogatás

Az önkormányzat a települési támogatás keretében, települési lakásfenntartási támogatást nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, háztartásoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható hozzájárulás.

Fontos tudnivalók:

 • támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg 85.500 Ft-ot
 • háztartás tagjai egyikének sincs vagyona
 • az egy négyzetméterre jutó elismert költség 450-Ft.
 • az elismert lakásnagyság:    –      ha a háztartásban 1 személy lakik, 35 nm
 • ha a háztartásban 2 személy lakik, 45 nm
 • ha a háztartásban 3 személy lakik, 55 nm
 • ha a háztartásban 4 személy lakik, 65 nm
 • ha négy személynél több lakik a háztartásban az előző pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
 • 1 évre havi minimum 3.000 Ft maximum 6.000 Ft
 • a kérelem folyamatosan benyújtható, a támogatás egy évre állapítható meg
 • kérelem, jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat
 • közös háztartásban élők jövedelmének igazolása

Kérelem az alábbi linken található:

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/1500884869_k%C3%A9relem_telep%C3%BCl%C3%A9si_lak%C3%A1sfenntart%C3%A1si_t%C3%A1mogat%C3%A1s.doc

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/2018/vagyonnyilatkozat.docx

A kérelmet Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

Nyitva tartás:

Hétfő                          14:30 – 18:00

Szerda                         08:00 – 16:30

Péntek                        08:00 – 11:30

Díjhátralék csökkentési támogatás

Az önkormányzat a települési támogatás keretében, települési díjhátralék csökkentési támogatást nyújt a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyeknek. Települési díjhátralék csökkentési támogatásra jogosultak azok a személyek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek.

Fontos tudnivalók:

 • akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 85.500 Ft-ot
 • házastársak vagy élettársak esetén (ha kizárólag ketten élnek a háztartásban és mindkét fél betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt) 99.750 Ft-ot
 • egyedülélő személy esetén 114.000 Ft-ot
 • akinek a rendeletben meghatározott tartalmú díjhátraléka meghaladja az 50.000 Ft-ot és tartozása legalább 6 havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták
 • a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona
 • aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, és a kezelt díjhátralék legalább 25%-át önrészként befizette
 • a települési díjhátralék csökkentési támogatás körébe bevont díjhátralék (kezelt díjhátralék) együttes összeg legfeljebb 240.000 forint lehet. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a bevont díjhátralék 75 %-át, de legfeljebb 180.000 Ft lehet
 • kérelem, jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat
 • közös háztartásban élők jövedelmének igazolása

A települési díjhátralék csökkentési támogatás iránti kérelem esetében díjhátraléknak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó:

 • vezetékes gázdíj tartozás,
 • áramdíjtartozás,
 • távhő-szolgáltatási díjtartozás,
 • víz- és csatornahasználati díjtartozás,
 • szemétszállítási díjtartozás,
 • központi fűtési díjtartozás,
 • közös költség hátralék,
 • lakbérhátralék

Kérelem az alábbi linken található:

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/1500884825_k%C3%A9relem_telep%C3%BCl%C3%A9si_d%C3%ADjh%C3%A1tral%C3%A9k_cs%C3%B6kkent%C3%A9si_t%C3%A1mogat%C3%A1s.doc

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/2018/vagyonnyilatkozat.docx

A kérelmet Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán kell leadni.

Nyitva tartás:

Hétfő                   14:30 – 18:00

Szerda                  08:00 – 16:30

Péntek                 08:00 – 11:30

Egy hozzászólás “Mindenki számít! – avagy mit nyújt Pesterzsébet az Orbán-megszorítócsomag áldozatainak megsegítésére?” bejegyzéshez

 1. 40-50 ÉVE JÁTSZÁTOK UGYANAZT A JÁTSZMÁT. AZ ÉN JÖVEDELMEM ÉPPEN CSAK MEGHALADJA AZT A HATÁRT AMI MIATT JOGOSULT LEHETNÉK BÁRMIRE IS. EZT KAPOM 40-50 ÉVE A KÉPEMBE. ELEGEM VAN A MÉLTÁNYOSSÁGOTOKBÓL.NEM KELL KEGYELEM -KENYÉR,ROTHADT RÉPA ÉS 5 KG HÚS NÉLKÜLI CSONT. ADJÁTOK A KUTYÁITOKNAK.RÓLAM PEDIG TÖBBET NEM CSINÁLTOK FOTÓT ,AMINT ÉPPEN ÁTVESZEM AZ ALAMIZSNÁT!!!!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük