A 2013. december 5-i testületi ülés napirendje

button_velemeny.pngBudapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 05-én (csütörtök) 1400 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

 Napirendi pontok

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról

                                               Előadó: Szabados Ákos polgármester

2. Fellebbezések (Később érhető el!) – ZÁRT ÜLÉS!

a) Javaslat (népjóléti típusú) fellebbezések elbírálására

 

b) Javaslat (helyi támogatás, „fiatal házasok kölcsöne” típusú) fellebbezések

    elbírálására – ZÁRT ÜLÉS!

 

3. Beszámoló a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, a DUNA-ÁG INVEST Kft., valamint a Raiffeisen Bank Zrt. között 2010. szeptember 23-án létrejött

4. Javaslat étkezési nyersanyagnorma megállapítására (Később érhető el!)

5.   Javaslat az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására

6.   Javaslat az önkormányzati közterület-felügyeleti feladatok ellátásához szükséges döntések meghozatalára

6.1.   Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között a közterület-felügyeleti feladatok átadás – átvételéről, ellátásáról jóváhagyott megállapodás kiegészítése miatt új megállapodás elfogadására

6.2.   Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6.3.  Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (Később érhető el!)

6.4.   Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

7.   Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi Munkatervére

8.   Javaslat a Pesterzsébeti Temetőben szóró-parcella létesítésének kezdeményezésére

9.   Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek pályázat útján történő értékesítésére (Később érhető el!)

10.  Javaslat a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. helyzetének rendezésére (Később érhető el!)

11.  Beszámoló az MNV Zrt-vel kötött Megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről

12.  Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Igló u. 6. II/8. sz. alatti 172499/0/A/13 hrsz-ú és a 172499/0/A/12 hrsz-ú irodák valamint a Budapest XX. Kossuth Lajos u. 77. sz. alatti 172396/A/9 hrsz-ú raktárhelyiség használatba adására

13.  Javaslat a Szociális Foglalkoztató Alapító Okiratának módosítására

14.  Javaslat foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására

15.  Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 32/2007. (X. 09.) Ök. sz. rendelet módosítására

16.  Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 42/2011. (XI.24) Ök. számú rendelet módosítására

17.  Javaslat ellátási szerződés megkötésére az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal családok átmeneti otthonában való ellátás biztosítására

18.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2012. (III. 23.) Ök. sz. rendelet módosítására (Később érhető el!)

19.  Javaslat a „téli közfoglalkoztatás program” módosítására

20.  Javaslat helyi közút- és közműépítésekkel kapcsolatos lakossági hozzájárulásokról szóló 24/2004. (V. 06.) Ök. számú rendelet hatályon kívül helyezésére (Később érhető el!)

21.  Javaslat a fás szárú növények védelméről szóló rendelet megalkotására (Később érhető el!)

22.  Javaslat korábbi évek pénzügyi tárgyú rendeleteinek hatályon kívül helyezésére

23.  Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására (Később érhető el!)

24.  Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk

A napirendi pontok anyagai pedig itt lesznek elérhetőek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük