A 2012. március 22-i testületi ülés meghirdetett napirendjei

városháza 1.jpg

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 22-én (csütörtökön) 1400 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

Napirend előtt:       

Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról

Zárt ülésre javasolt napirendi pontok:

 • Fellebbezések

Nyílt ülésre javasolt napirendi pontok:

 • Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díj mértékéről szóló 5/2011. (II. 22.) Ök. sz. rendelet módosítására
 • Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
 • Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 42/2009. (XII. 17.) Ök. sz. rendelet módosítására
 • Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 28/2008. (VII. 21.) Ök. számú rendelet módosítására
 • Javaslat a Budavári, az Újbudai és Hegyvidéki Önkormányzattal ellátási szerződés megkötésére
 • Javaslat Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi Szolgálata Alapító Okiratának módosítására
 • Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 • Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk

A hetedik te magad légy!

Szent Mártonnal ellentétben a Mikulás még sem ajándékot hoz a fiataloknak idén Pesterzsébeten. Ismét benyújtotta a hivatal a szociális-ágazat átszervezéséről a javaslatot.
 
Szent Márton napján a felszólalásom után a polgármester visszavonta az eredeti javaslatot, hogy szakmailag kiérleltebb, pénzügyileg alátámasztott javaslatot nyújtson be a testületnek. A most benyújtott javaslat már tartalmazza azoknak a számításoknak, költségelemzéseknek egy részét amelyeket novemberben hiányoltam. Ez kétségkívül előnyére válik az előterjesztésnek, az előző testületi ülésen két lehetséges utat vázoltam fel:
 • alkot a kerület egy világos egészségügyi és szociális koncepciót az elkövetkező négy évre és a koncepció mentén rangsorolja a fejlesztéseket (adott esetben az ellenkező irányú lépéseket).
 • fiskális szemlélet alapján csak a költséghatékonyságot tekinti elsőrendű szempontnak.
A városvezetés döntött, a második utat választja, ezek után ha fiskális szemmel nézzük a változtatásokat a polgármester betartotta az ígéretét.
 
Fentiek tükrében mivel az egészségügyi és szociális szempontok háttérbe szorultak az anyagot ezek után a kerület Szociális és Egészségügyi Bizottsága komolyabb egyeztetés nélkül tárgyalásra alkalmasnak tartotta, a szakmai vitát nem is folytatta le a javaslatokról.
 
Egyetlen igazán nagy meglepetést okozó pontja van az előterjesztésnek:
 
a hatodik, ugyanis a novemberi bejegyzésemben leírtakkal ellentétben ismét szerepel a Pince Ifjúsági Iroda megszüntetése a határozati javaslatok között.
 
Szerepeljenek itt tehát mementóként az alpolgármester és polgármester ígéretei újból a hatodik napirendi ponttal kapcsolatban:
 
Földesi Gyula: … Az elmúlt napokban tájékozódtak ebben a kérdésben és úgy látják, hogy nem lenne bölcs döntés összevonni a Máltai játszóteret és az ifjúsági irodát. Fentiek miatt javasolja, hogy maradjon a jövőben is a Ferenc utcában az ifjúsági iroda már csak azért is, mert ezek a fiatalok megszokták ezt a helyiséget. Ide járnak problémás gyermekek is, akik valamilyen függőségben szenvednek és helytelen lenne, ha kisgyermekes családokkal találkoznának ilyen állapotukban. Kialakult már ott egy jó rendszer, így javasolja, hogy az ifjúsági iroda maradjon a Ferenc utcában. Köszöni az elmúlt hetekben adott észrevételeket és konstruktivitást.
Szabados Ákos: A határozati javaslatsorból kerüljön ki az Ifjúsági Irodára vonatkozó javaslat, hiszen ebben a képviselők véleménye egységesnek tűnik. A képviselő-testületi ülésen elhangzott kéréseknek megfelelően a számokkal alátámasztott anyag kerüljön beterjesztésre. Az addig rendelkezésre álló időszak mind az átalakítás költöztetés költségeit, az értékbecslést és az ingatlan eladásával kapcsolatos műszaki állapotfelmérést is tartalmazhatja majd.
A napirendet az előterjesztő nevében visszavonja.
 
A hetedik te magad légy!
 
 
 
Breaking news: Pesterzsébet Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága december 1-én 15 órai kezdettel ülésezett.
Az ülésen napirenden szerepelt a szociális ágazat átalakításának napirendje is. A bizottság pedig a Szociális Bizottsággal ellentétben tárgyalta is az előterjesztést.
Az ülésen többen is szóvá tették, hogy a módosított előterjesztés ugyan néhány kimutatással bővült, de a novemberi testületi ülésen felmerülő kérdésekre még mindig nem nyújt elégséges választ. A Nagy Győri István utcai Központ megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi és költségvetési kérdéseimre pedig hivatal képviselői a bizottsági ülésen sem tudtak kielégítő választ adni. Fentiekre való tekintettel a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztésnek a Nagy Győri István utcai Központ megszüntetését tartalmazó 1. és 2. pontját tárgyalásra alkalmatlannak tartja és annak előkészítésére egy kerek esztendőt ad a hivatalnak (magyarul nem támogatja 2012-ben a bezárását). Másrészről nem támogatja a Pince Ifjúsági Iroda bezárását sem, a további pontjait az előterjesztésnek tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az előterjesztés:

 

Van-e élet Pesterzsébeten a rántott húson túl?

 

Van-e élet Pesterzsébeten a rántott húson túl?

 

A kérdés sajnos nem pontos. Az alábbiakban közölt levelezés alapján viszont megállapítható Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalában december 21-én ebéd után valóban megállt az élet, talán a józanész is elfogyott.

Egy érdekes levélváltás ihlette ezt az írásomat. Az alább ismertetett eset remélhetőleg kárt nem okoz a kerületnek azonban rengeteg tanulsággal szolgál. A történet röviden: az Országgyűlés 2010 novemberében egy saláta törvénybe elrejtve módosította a helyi adókról szóló törvényt. A módosítás szerint az eddig a főváros által beszedett idegenforgalmi adót ezentúl a kerületek szedhetik be ha erről rendelet alkotnak, ha mégis szeretnék hogy a főváros szedje be ezentúl is akkor kerület képviselőtestületének erről döntenie kell. Pesterzsébeten azonban a polgármester egy személyben azt a döntést hozta, hogy testületi felhatalmazás nélkül az adó beszedését és elosztását rábízza a fővárosra.

A városrészt irányító Szabados Ákos polgármester úr jogszerűtlen, autoriter döntése helyett a lent hivatkozott jogszabályban meghatározott (és a kerületi szmsz-ben szintén szabályozott) testületi határozat az eddigi ismert adatok alapján nagy valószínűséggel szintén elhalasztotta volna a kerületben az idegenforgalmi adó bevezetését. Bár ez ügyben semmilyen háttérszámítás nem készült, az hogy a döntés esetleg milyen hatással lehet a költségvetésre fel sem merült, hiszen a lent közzétett levelezés szerint csak egy hét volt Karácsonyig, és az ajándékvásárlás fontosabb volt a kerület ügyeinél. A karácsonyi kocsonya és nagybevásárlás egyrészt fontosabb tehát a kerület pénzügyi stabilitásánál, másrészt fontosabb a jogszabályok következetes betartásánál is. Évek óta folyik a huzavona a kerületek és a főváros között a forrásmegosztás miatt, a gazdagabb kerületek szeretnének a helyileg odatartozó befizetésekből minél nagyobb részt megtartani, a szegényebbek a túlélésért küzdenek, a főváros pedig forrást szeretne a koncepciója megvalósításához. Az eddig alkalmazott 47/53%-os főváros kerületek leosztás, és a kerületek közötti újraelosztás során érdekek ütköztek. A hosszú és komoly konfliktusokkal és vitákkal fűszerezett egyeztetések helyett a fülke forradalom győztesei itt is az egyszerűbb megoldást választották, egy elbújtatott módosító indítvány egy salátatörvényben és a gazdag belvárosi kerületek a győztes mindent visz politikája alapján magukhoz vették a teljes összeget A külső peremkerületek pedig csendben iskolákat és óvodákat zárnak be, logopédusokat és szociális munkásokat bocsátanak el, csökkentik a hivatalokban dolgozók létszámát, lerombolják az évek alatt felépített intézményrendszerüket.

Az idei költségvetés koncepciójában szereplő 48 millió Ft Pesterzsébet döntésétől függetlenül várhatóan sajnos jóval kevesebb lesz, a képviselőtestület tájékozottságáról ad tanúbizonyságot (az enyémről is), hogy a dec. 09-i koncepcióról szóló szavazásnál fel sem merült, hogy a 48 milliós terv már nem reális. Ami viszont még kiábrándítóbb, hogy sem az apparátus, sem a kerület országgyűlési képviselői nem tájékoztatták a testületet erről a fontos tényről, pedig utóbbiak néhány héttel előtte szavaztak róla. A kerület kormánypárti képviselőinek támogatásával tehát nagyjából ugyanannyi pénzt elvontak a kerülettől, mint amennyit december 7-én a Parlamentben lobbijuknak köszönhetően megszereztek a a költségvetési módosítások szavazása során. Földesi Gyula és dr. Vas Imre képviselők joggal voltak büszkék a kerület útfelújításra fordítható plusz 48 millió forintjára december 9-én a testületi ülésen, a kerület vezetőjeként Szabados Ákos polgármester meg is köszönte. A dolog pikantériája hogy akkor már túl voltak azon a parlamenti szavazáson ahol nagyjából ugyanennyivel megkárosították a kerületet, vagyis a babérok learatása után illene bocsánatot is kérni a kerület lakóitól e másik döntésük miatt.

Hiszem, hogy lehet másképp is intézni közügyeinket, és hiszem, hogy a szolidaritás és összefogás hosszú távon kifizetődőbb, mint rövidtávon koncentrikusan kívülről befelé haladva kifosztani és tönkretenni a fővárost.

Az alábbiakban pedig olvasható a fenti írást megihlető, talán joggal felbosszantó levelezés: 

 

Napirend előtti 2010. december 9.

Kicsit megkésve de törve nem:

 

 

 

Íme a december 9-i testületi ülésen elmondott napirend előtti felszólalásom szövege:

 

Ma van a Korrupcióellenes Világnap. Az ENSZ-közgyűlés 2003. október 31-én elfogadott korrupcióellenes megállapodása rendelkezett a korrupcióellenes világnap megtartásáról, hogy ráirányítsa a figyelmet a jelenség romboló hatására, és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé a visszaszorítása érdekében

Az egyezmény létrejöttében fontos szerepet játszott a Transparency International független nemzetközi szervezet, amely jelentős szerepet vállal a világnapi emlékezés eseményeinek szervezésében is. Ennek a szervezetnek a most megjelent Korrupció Érzékelési indexe szerint Magyarországon a korrupció megítélése rosszabb a régiós átlagnál, hazánk az elmúlt évben négy helyet esett vissza a rangsorban. Most először megelőzött bennünket Litvánia és Lengyelország is.