A 2013. március 13-i testületi ülés napirendje

testületi.jpg

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 1400 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

 

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról

Zárt ülésre javasolt napirendi pontok:

Fellebbezések (Később érhető el!)

városháza 1.jpg

Nyílt ülés napirendi pontjai

2. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására (Később érhető el!)

3. Javaslat új koncepcionális KVSZ kidolgozására (Később érhető el!)

4. Javaslat a 19/2007. (V. 14:) Ök. sz. a kitüntetési címek adományozásáról szóló rendelet módosítására (Később érhető el!)

5. Javaslat a TV 20 Kft. végelszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Később érhető el!)

6. Beszámoló a „Pesterzsébet” társadalom-politikai és szolgáltató lap elmúlt kétévi munkájáról (Később érhető el!)7. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek pályázat útján történő értékesítésére (Később érhető el!)

8. Javaslat a Magyar Evezős Szövetséggel kötött ingatlan bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (Később érhető el!)9. Javaslat az Alium Star Kft. vételi szándékának elbírálására (Később érhető el!)10. Javaslat Dr. Card egészségügyi kártya vásárlására (Később érhető el!)11. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Később érhető el!)

12. Javaslat Pesterzsébet Sportkoncepciójának felülvizsgálatára (Később érhető el!)

13. Javaslat az óvoda-, és iskolaszékek összetételének módosítására (Később érhető el!)

14. Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv módosítására (Később érhető el!)

15. Javaslat kopjafák állítására (Később érhető el!)

16. Javaslat Szkopje Gazi Baba kerületével testvérvárosi kapcsolat kiépítésére (Később érhető el!)

17. Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk (Később érhető el!)

Mivel egyetlen napirend előterjesztése sem elérhető így egyelőre linket sem tudok hozzá megadni. Bár Papcsákisztánban (Zugló XXI. századi elnevezése) gyakran előfordul az ilyesmi, Pesterzsébeten eddig nem ez volt a szokás. Remélem nem Zuglóba járnak a képviseleti demokráciát tanulni a városvezetőink, mert akkor rossz világ jön a kerületre.

Pesterzsébet 2013. évi költségvetése zöld szemüvegen át

részvételi költségvetés 2012.jpgPesterzsébet környezetvédelmi tanácsnokaként egyik fontos feladatom a kerület költségvetési javaslatainak véleményezése. Hiszem, hogy lassan, az évek múlásával tanácsnok társaim is követik példámat, addig is eredményként értékelem, hogy a környezet- és természetvédelem területét kiemelten tárgyaljuk a vita során és új szempontok színesíthetik a döntés-előkészítés folyamatát.

zöld szemüveg.jpgEgyrészt tanácsnoktársaimnak jövőre lesz még egy utolsó esélyük a költségvetés véleményezésére, remélem akkor élnek majd vele. Másrészt a környezetvédelem és a fenntarthatóság képviseletének fontos sikerének értékelem, hogy az elmúlt évek javaslatai, ötletei közül számosat tartalmaz az idei javaslat.

Idén is jutott forrás a Madarak, fák napra és az Autómentes napra. Folytatódik a szelektív szigetek körbekerítése, a víztakarékossági, vízfogyasztási szabályozók beépítése, kerékpártorlók kialakítása, biztosítottak a zajmérések.

Sem az idei, sem a tavalyi költségvetés készítésekor nem sikerült azonban az előterjesztőnek a témában jártas kerületi környezetvédelmi szakértőket, civilszervezeteket bevonni a tervezés folyamatába.

Ennek két súlyos következménye lett:

 • a fejlesztési, beruházási terveink nem a kor kihívásaihoz igazodnak,
 • hiányzik a költségvetési javaslatban foglaltak szakmailag megalapozott ellenőrzése.

A testület elé terjesztett költségvetésben idén sem szerepelnek külön a környezetvédelemre fordítható összegek, ez pedig osztályvezetői szinten átcsoportosíthatóvá teszi más feladatokra az erre előirányzott összegeket illetve nehézkessé teszi annak ellenőrzését is.

A Facebookon tettem fel az alábbi kérdést:

Vegyen részt Ön is a kerület költségvetésének tervezésében! Ön milyen beruházásokra költene 2013-ban? Válasszon vagy adjon meg új szempontokat!

A válaszok alapján leszögezhető hogy a legnépszerűbbek az energetika hatékonyaságot javító beruházások támogatása volt, de komoly támogatást kapott a térfigyelőrendszer bővítése, a kerékpárutak és tárolók építése, a szelektív-szigetek , a közösségi kertek és egy kerületi futópálya építése is.

S mit tartalmaz a költségvetés?

Általánosan elmondható, hogy az idei költségvetés kevésbé szoros, mint azt az elmúlt két évben megszokhattuk. A 2013-as év költségvetésének tervezése már a 2014-es választási kampányhoz igazodik, bár a gazdasági válság problémáira nem sikerült megoldást találni, az elmúlt évek megszorításai kimaradtak az idei előterjesztésből, az adósságkonszolidáció, az államosítás utáni forrás és feladatelosztások a tavalyihoz képest több mint 500 millió forintos többletet jelent. Ez a környezetvédelmi kiadásokon is érezhető, fontos kérdés azonban, hogy az elmúlt két év állagromlása milyen nehezen vagy csak nagy ráfordításokkal helyrehozható következményekkel járt. Tavaly ilyenkor azt állítottam, hogy idén az elmúlt két év elmaradt karbantartásai és fejlesztései miatt drasztikus beavatkozásokra lesz szükség. Remélem én tévedtem és nem lesz szüksége e miatt évközben a költségvetést majd módosítani.

Néhány tételről külön is:

 • Idén sem folytatódik a komposztáló program, a programba beleölt közpénzt hagyjuk elveszni. Pedig a hulladék megelőzés és újrahasznosítás egyik legjobb módja a komposztálás.
 • Idén sem szállunk be komolyabb energetika-hatékonysági fejlesztésbe. Pedig a tavasszal várhatóak a pályázatok és egyes kisebb beruházások már rövidtávon is jelentős megtakarítást jelenthetnek. Az intézményekben bevezettük, hogy a papír mindkét felét használjuk, minimalizáltuk a higiéniai termékek fogyasztását, javítjuk a vízfelhasználást, miközben szökik az áram és a hő.
 • Idén sincs keret a kerületet virágba borító és zöld felületeit karbantartó kerületi lokálpatrióták jelképes megbecsülésére.
 • Idén sem indul be a “zöld kataszter” projekt, pedig elősegíthetné például a talajterhelési díj hatékony felhasználását (ugyanis annak bevétele bármekkora legyen is az, ott csücsül majd idén is a számlán, már most is húszmillió forinton csücsülünk). Nagyon hiányzik egy zöld térkép is a kerületnek, ha már a honlap erre lehetőséget is nyújthatna.
 • A tavalyi testületi döntésnek ellentmondóan nem kezdődött el semmilyen szervezési és egyéb tevékenység közösségi kertek ügyében, az idei költségvetés emiatt nem is biztosít hozzá forrást.
 • Kimaradt a javaslatból, bár a koncepció vitája során felmerült az uszoda és a jégcsarnok hűtő-fűtő rendszerének komplex kiépítése. Helyette csupán a futball stadion-csarnok költségei és a hozzákapcsolódó hitel felvétele szerepel az előterjesztésben.

 

 

A 2013. február 14-i testületi ülés napirendje

default-header.jpg

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtökön) 1400 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Zárt ülésre javasolt napirendi pontok

Fellebbezések (Később érhető el!)

Javaslat (népjóléti típusú) fellebbezések elbírálására

Javaslat (helyi támogatás, „fiatal házasok kölcsöne” típusú) fellebbezések elbírálására

Nyílt ülés napirendi pontjai

2. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 13.) sz. rendeletének módosítására (Később érhető el!)

3. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására (Később érhető el!)

4. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének jóváhagyására (Később érhető el!)

5. Javaslat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Pesterzsébet Önkormányzata közötti használati szerződés jóváhagyására (Később érhető el!)

6. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 38/2008. (XI. 28.) Ök. sz. rendelet módosítására (Később érhető el!)

7. Javaslat a Csili Művelődési Központ pályázatokon való részvételének támogatására (Később érhető el!)

8. Javaslat a GAMESZ alapító okiratának módosítására (Később érhető el!)

9. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására (Később érhető el!)

10. Javaslat a „Deák Drinkbár” megnevezésű vendéglátó egység tulajdonjogának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Később érhető el!)

11. Javaslat a nem lakás célú helyiségek, valamint a telkek övezeti besorolásának és bérleti díjainak inflációval emelt mértékének megállapítására (Később érhető el!)

12. Javaslat a 248/2012. (XII. 06.) Ök. sz. határozat visszavonására

13. Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk

A január 31-i képviselő-testületi ülés napirendje

M e g h í v ó

testület.jpgBudapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én(csütörtökön) 14:00 órakor(Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

 

NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Zárt ülésre javasolt napirendi pontok

1. Fellebbezések (Később érhető el!)

Javaslat (népjóléti típusú) fellebbezések elbírálására

Javaslat (helyi támogatás, „fiatal házasok kölcsöne” típusú) fellebbezések elbírálására

Nyílt ülés napirendi pontjai

“A január 31-i képviselő-testületi ülés napirendje” bővebben

Meghívó a képviselő-testület 2013. január 16-i rendkívüli ülésére

M e g h í v ó

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 16-án (szerda) 900 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben rendkívüli ülést tart.

allamcsod.jpg1. Javaslat a 2013. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezésére

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

Véleményezi: valamennyi tanácsnok

2. Javaslat haszonélvezeti jogot alapító szerződés jóváhagyására

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

3. Javaslat állami tulajdonú használaton kívüli ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Ez Magyarország! Mindig csak átöltözünk! Hát meddig lehet ezt bírni önérzettel!

Na elég a színházból gyerekek! Hát minél jobban mentitek, annál jobban bemártjátok magatokat!

tizedes.jpgA pesterzsébeti GŐZGÉP frakció előterjesztése alapján december 6-án két pesterzsébeti utca átnevezéséről dönt a kerületi képviselő-testület.

Az Ábrahám Géza utca és a Pirók Gyula utca átnevezésének kezdeményezéséhez semmilyen indoklást, vagy előzetes lakossági felmérést nem csatoltak. Némi történelmileg pontatlan magyarázatot fűztek Álmos vezérről akiről az utcát elnevezni kívánják.

Az előterjesztés apropója, hogy a Fővárosi közgyűlés elékerült egy előterjesztés hogy ezentúl fővárosi hatáskörbe kerüljön valamennyi közterület megváltoztatása.

A nagy sietségnek köszönhetően elmaradt az ott élők értesítése és a velük történő egyeztetés is.

Nem baj megtettük mi, személyesen felkerestük a kérdőíveinkkel és szórólapjainkkal az Ábrahám Géza utca lakóit. S megkérdeztük őket:

Tudja-e, hogy az Ön utcáját át kívánják nevezni? (A FIDESZ frakció kezdeményezésére Ábrahám Géza utcáról Álmos vezér utcára.)

Tudja-e, hogy emiatt önnek határidőre ki kellene cserélnie a lakcímkártyáját, és egyéb teendők, költségek is felmerülnek?

Tudja-e, hogy ennek mekkora költségvonzata van az Ön és Pesterzsébet Önkormányzata számára?

Nos, természetesen nem tudták.

A választásokon bizalmat kapó többségi frakció megijedt, elolvasták a 2013-as költségvetési koncepciót, s rájöttek ők bizony itt fejleszteni nem fognak, ha csak a TAHO nem épít egy stadiont a Duna-partra. Maradt az egyetlen esély az örökkévalóságra ha utcát neveznek át, no de ezentúl fővárosi hatáskör lesz a kerület kommunista és szexmentesítése is január elsejétől.

Herr Obersturmführer, jelentem az oroszok már a spájzban vannak! – Idiot! Was? Das Russens? ALAARRM!

 • Nohát akkor nevezzünk át utcákat azonnal. sex.jpg
 • S melyikeket?
 • Kommunista van-e?
 • Van, de háborús hős.
 • Nem baj, majd elhallgatjuk.
 • S mire is?
 • Kapják vissza az eredeti nevüket.
 • OK, és tudja valaki ki volt Álmos vezér?
 • Hát, talán valami honfoglaló.
 • Jó akkor kerüljön bele az is anyagba.
 • S mi lesz az ott lakókkal?
 • Hát mi lenne, ők is a Nemzeti Együttműködés Rendszerének részei. Majd együttműködnek.

Aki nem ért egyet azzal, hogy a kerületben élők és az utca lakóinak véleményét figyelmen kívül hagyva döntsön ebben a kérdésben a képviselő testület, az most véleményt formálhat.

Szavazhat a facebookon és az alábbi micropoll-on is.

 
Hol tűnik el a pénzed?

Hol tűnik el a köz pénze?

Milyen feltételek mellett és pályázati rendszerben használják fel adóforintjainkat?

rabló 1.jpgSzámos önkormányzat él vissza az informatikai lehetőségeivel és a jogszabályokban rögzített kötelező adatokat oly módon teszi közzé, hogy azok elérése a honlapon nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Pesterzsébet Polgármesteri Hivatala teljesítve jogszabályi kötelezettségeit folyamatosan közzéteszi az 5 millió Forint feletti beszerzések, szolgáltatások szerződéseit. A honlapon a szerződések listája könnyen elérhető és letölthető.

A szerződések azonban csak nehezen megtalálhatóak, így bár az eljárás jogszerű, de a gazdálkodás átláthatóságát nem biztosítja. Ezért nyereményjátékot hirdettem két hete az átlátható gazdálkodásáért. A játékban részt vevők feladata az volt, hogy a honlapon megtalálják a szerződéseket. Sajnos csek egyetlen megoldás érkezett, ő megtalálta az archív fájlok között: http://archive.pesterzsebet.hu/index.php?action=category&id=2901. Idén nyújtottam már be egy előterjesztést a felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlat kialakítására, sajnos azonban a GŐZGÉP frakció azt leszavazta.

December 9-e a Korrupcióellenes Világnap. Az ENSZ-közgyűlés 2003. október 31-én elfogadott korrupcióellenes megállapodása rendelkezett a korrupcióellenes világnap megtartásáról, hogy ráirányítsa a figyelmet a jelenség romboló hatására, és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé a visszaszorítása érdekében

Az egyezmény létrejöttében fontos szerepet játszott a Transparency International független nemzetközi szervezet, amely jelentős szerepet vállal a világnapi emlékezés eseményeinek szervezésében is. Ennek a szervezetnek a most megjelent Korrupció Érzékelési indexe szerint Magyarországon a korrupció megítélése rosszabb a régiós átlagnál, hazánk az elmúlt években zuhanó repülésben esik vissza a rangsorban.

Itt tűnik el a pénzed felirat.jpgA Lehet Más a Politika képviselőjeként azonban meggyőződésem, hogy a korrupció elleni leghatásosabb fegyver az átláthatóság. Az LMP elkötelezett abban, hogy az állami és önkormányzati szervek esetében is legyen kötelező a közérdekű adatok nyilvánossága. Így a pályázatok, a közpénzekre kötött szerződések esetében az állami és önkormányzati szervek kérés nélkül, záros időn belül legyenek kötelesek közzétenni kiírt pályázatokat és a megkötött szerződéseket.

Ezért kikértem az önkormányzati tulajdonú cégek és a Pesterzsébet Önkormányzatának az elmúlt két évben kötött 5.000 e Ft érték feletti összes szerződéseinek szövegét és az egymillió Ft felettiek listáját (hamarosan a blogon elérhető lesz) és az alábbi rendelettervezetet nyújtottam be, melyet december hatodikán tárgyal Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete.

A benyújtott javaslatom az egyedi szerződésekre vonatkozóan közzétételi kötelezettséget állapít meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerinti összeszámítási szabályok szerint a 2013. január 1-e után, az önkormányzat és az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által kötött nettó egymillió Ft feletti szerződéseire.2012-07-11 11.45.16.jpg

Az előterjesztés innen letölthető.

 

A 2012. december 6-i testületi ülés napirendje

testületi.jpgBudapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 6-án (csütörtökön) 14:00 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

A ciklusfelezőre készített beszámolóim és a testületi ülésen elmondott beszédem úgy tűnik hatásos volt. A decemberi testületi ülésre ugyanis három önálló képviselői indítványt is hozott a Mikulás, rajtam kívül az MSZP frakció és a FIDESZ frakció is testületi munkával szeretné zárni az évet.

A napirendek:

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról (Szabados Ákos polgármester)

Zárt ülésre javasolt napirendi pontok

1. Fellebbezések (Később érhető el!)

Nyílt ülés napirendi pontjai

2. Javaslat a kötvényszámlán elkülönített bevétel felhasználására

3. Javaslat a kötvényszámláról és az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételszámláról történő átvezetésre

4. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására

5. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 9/2007. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi Munkatervére

7. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek értékesítése ügyében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára (Később érhető el!)

8. Javaslat a Magyar Evezős Szövetséggel kötött ingatlanbérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (Később érhető el!)

9. Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. tulajdonában lévő, Bp., XX. kerület 170187/81 hrsz. (Zodony u. 1.) alatti jégcsarnok további működtetéséről (Később érhető el!)

10. Javaslat étkezési nyersanyagnorma megállapítására (Később érhető el!)

11. Javaslat foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására (Később érhető el!)

12. Javaslat alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók szerződésének módosítására (Később érhető el!)

13. Javaslat a Bp. XX., Ábrahám Géza utca és a Pirók Gyula utca elnevezése megváltoztatásának kezdeményezésére

14. Javaslat a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetőjének megbízásra

15. Javaslat alapító okiratának módosítására

(Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda, Gézengúz Óvoda, Gyermekmosoly Óvoda, Kerekerdő Óvoda, Lurkóház Óvoda, Nyitnikék Óvoda, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, Gyulai István Általános Iskola, Hajós Alfréd Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Lázár Vilmos Általános Iskola és Központi Műhely, Tátra Téri Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet, Zrínyi Miklós Általános Iskola, Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó, Csili Művelődési Központ, Pesterzsébeti Múzeum, GESZ.)

16. Beszámoló az MNV Zrt-vel kötött Megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről

17. Beszámoló a kerület környezetvédelmi helyzetéről (2012. második félév)

18. Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok tevékenységéről

19. Mach Péter önkormányzati képviselő Képviselői Indítványa: „Közzétételre kerülő szerződések alacsonyabb értékhatárának megállapítása”

20. Javaslat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. január 01-től való további működtetésére

21. Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk

22. Javaslat a Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Kft. tevékenységi körének bővítésére, alapító okiratának módosítására

Az előterjesztések innen letölthetőek.

A 2012. november 29-i rendkívüli testületi ülés napirendje

testületi.jpg

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én (csütörtökön) 15:00 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

 

A napirend:

 • 1. Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
 • 2. Javaslat a helyi építményadóról és a helyi telekadóról szóló új önkormányzati rendeletek megalkotására
 • 3. Javaslat a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 30/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
 • 4. Javaslat kérelem benyújtására téli közfoglalkoztatás támogatására
 • 5. Javaslat a gyermekek/tanulók úszás és korcsolyaoktatásának 2013. évi finanszírozására.
 • 6. Javaslat a közoktatási intézmények működtetésének biztosítására, a szociális ágazathoz tartozó intézmények átszervezésére és a GESZ működésének átszervezésére
 • 7. Javaslat a 279/2011. (VII. 14.) Ök. számú határozat visszavonására és a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására
 • 8. Javaslat a 2013. évre vonatkozóan előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásra
 • 9. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről

Szubjektív városházi krónika, avagy ami a Pesterzsébet Újságból kimarad

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 8-án 1 zárt és 10 nyílt napirendi pontot tárgyalt és meghallgatta a polgármesteri beszámolót. A hivatal kérésére levette a testület fideszes többsége a napirendről a közoktatási intézmények működésének biztosításáról szóló napirendet. Megítélésem szerint azonban legkésőbb a kerület 2013. évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor tárgyalnunk kell a kérdésről. Az államosítás kapcsán mind a szülők, mind az oktatási intézmények dolgozói joggal várják el a testülettől, hogy érdemben foglalkozzunk az üggyel és biztosítsuk intézményeink működését, a szolgáltatások színvonalának megtartását. Ezért ebben az ügyben levelet írok Pesterzsébet polgármesterének, hogy vegyük napirendre a kérdést még novemberben egy rendkívüli testületi ülésen.

 A polgármesteri beszámoló után egy rövid zárt ülésen kitüntető címekkel kapcsolatban hozott döntést.

 A nyílt ülés döntései:

Komolyabb vita nélkül egyhangúan fogadta el a 2013. évi belső ellenőrzési munkatervét, illetve az öt éves belső ellenőrzési stratégiai tervet.

Hosszabb vita előzte meg azt a döntést, hogy az idegenforgalmi adó beszedését a Fővárosi Önkormányzatra ruházza át idén is a kerület. Bár idén sikerült a hivatalnak határidőre elkészíteni és beterjeszteni az előterjesztést, de annak szakmai előkészítése sajnos hiányos volt, a fővárosi kerületek közötti egyeztetésből pedig idén is kimaradt Pesterzsébet. Emiatt sajnos a döntés meghozatalakor semmilyen információ nem áll rendelkezésre miért csökkent a tavalyi összeg tizedére Pesterzsébet számára átutalt összeg. Bár az átruházást indokoltnak tartom, az előterjesztés kidolgozatlansága miatt elfogadni azt nem tudtam.

 Egyhangú döntéssel a Vágóhíd utcai lakótelepnél lévő névtelen teret, ahol az erzsébeti Juta-dombi emlékmű áll, „Juta-dombi tüzérek teré”-nek neveztük el. Ezzel kapcsolatos véleményem itt olvasható.

edutus_fold.jpgA testület új rendeletet alkotott a talajterhelési díjról. Jogszabályváltozásnak köszönhetően az eddigi díjak tizenötszörösét kell majd fizetni a kerületben a díjkötelezetteknek. Az összeg mértéke miatt mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy gondosan nézzék át a mentességre jogosultságról szóló rendelkezéseket. Környezetvédelmi tanácsnokként jeleztem, hogy hatalmas felelőssége van a gazdasági bizottságnak abban, hogy az érintettek minél szélesebb körének biztosítsa a csatornázási fejlesztéseket a befolyó összegből, mert a kerületnek elsődleges célja hogy a csatornázatlan ingatlanok száma csökkenjen és ne az adóbevétel nőjön. Jeleztem azt is, hogy az adó mértéke miatt keletkező szociális problémákat kezelnie kell a testületnek, de nem ezen rendeleten belül.

Parázs vita előzte meg azt a döntést is, hogy a kerület 500 millió Forint folyószámlahitel felvételére adott felhatalmazást a polgármesternek. Szóvá tettem, hogy egy hónapja 600 millió Ft jelzáloghitel felvételéről döntött a testület narancsos többsége, arra hivatkozva, hogy a folyószámla kiváltásra kívánja fordítani. Most bevallotta a polgármester, hogy az akkor a pulpituson elmondottak elhangzottak csak részben fedik a valóságot. A kerület vezetése az előző ciklus városgazdálkodási politikáját folytatja és két év után a kerület eladósítására nyújt be havonta előterjesztéseket. Ráadásul a törlesztést már a következő városvezetésre hagyja. A fentiek miatt megismételtem amit októberben is elmondtam: A FIDESZ most ugyanígy jár el: mint elődje, miután népszerűsége mélypontra süllyedt és a kerület fejlesztési tervei is megbuktak megfutamodott. Nem az elmúlt évek hibáinek kijavítását és a bizalom helyreállítását választotta hanem lemondott Pesterzsébetről, lemondott a kerületben őket támogató, rájuk szavazó, neki bizalmat adó polgárokról. Elődjéhez hasonlóan eladósítja a kerületet, a törlesztést és rendrakást pedig meghagyja az utódjának. Feléli, amit lehet, majd lelép, utánuk a vízözön.

Itt tűnik el a pénzed felirat.jpgA képviselőtestület fideszes többsége újabb ingatlanértékesítésekkel kapcsolatos pályázatokról döntött. Most uszkve 470 millió Forint értékben kínálják eladásra a kerület ingatlanvagyonát úgy, hogy egyes ingatlanokat már sokadik körben csökkentett áron kínálnak. Sajnos az ingatlanértékesítési döntéshozatali folyamat esetleges döntéseken múlik és nem előzetesen jóváhagyott stratégia szerint zajlik. Nyilván ésszerűtlen döntés, hogy a beszűkült piacra egyszerre zúdítják az ingatlanokat eladásra. Az, hogy mindezeket a városvezetés a fenti ellenérvek ellenére mégis megteszi, az a kétségbeesés jele. Az LMP véleménye szerint az önkormányzati vagyon védelmében tehát azonnal fel kell függeszteni az ingatlanértékesítést, illetve ha szükséges, válságtervet kell összeállítani.

Napirendre került a kerületi óvodák és iskolák közétkeztetésének kérdése, miután szeptemberben ismét rengeteg szülő panaszkodott a menza minőségére, jeleztem a problémát a polgármesternek. A hivatal szervezésében mind néhány óvoda és iskola szülői munkaközösségét, mind a nevelői testületek tagjait meghívta konyhalátogatásra a szolgáltató. Az erős marketingmunkán felül (minden szülőnek eljuttatták egy színes brossurát is a társaság tevékenységéről is) az ülésre beterjesztették a szerződés módosítását is. Bár a polgármester személyesen vállalt felelősséget hogy a szerződésmódosítások nem okoznak kárt az önkormányzatnak, arra korrekt választ nem kaptam, hogy mely változtatások előnyösek az önkormányzatnak, mely a szolgáltató cégnek. Megítélésem szerint a módosítások egy része a szolgáltatónak kedvez és nehezíti a teljesítés ellenőrzését. A legnagyobb vitát a mintavételezési eljárás módosítása gerjesztette, problémafelvetésem súlyos gazdasági érdekeket sérthetett, ennek bizonyítéka az is, hogy ellenérvként csupán az SZDSZ 2.0 sértést tudta Földesi Gyula országgyűlési képviselő magából kisajtolni.

Mivel sem a szeptemberi kérdéseimre kapott válasz, sem a testületi ülésen lezajlott vita nem teljesen nyugtatott meg, élek a felajánlással és saját szememmel győződöm meg a szolgáltató munkájának minőségével.

Akinek szintén kérdései maradtak az ügyben, azok kérem keressenek meg mailben vagy telefonon, hogy továbbíthassam azt, illetve várom azok jelentkezését is akik eljönnének velem a konyhalátogatásra.

Az idei reprezentációs költségekről szóló vita során vetettem fel, hogy az elmúlt huszonkét évben nem alkotott Pesterzsébet Önkormányzata koncepciót a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatairól. Kiemelt fontosságú kérdésnek tartom ugyanis, hogy amikor újabb és újabb megszorításokról dönt a testület, akkor ne érhesse vád a város vezetőit, hogy tengerparti utazásokat szerveztet magának. A hivatal teljesítette kérésemet és most beterjesztette a beszámolót Pesterzsébet nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatairól. A beszámoló évtizedes elmaradást pótolt és igényessége, a belefektetett munka mennyisége példamutató. Az előterjesztés tartalmaz javaslatokat is a meglévő testvérvárosi együttműködésre, illetve a lehetséges új kapcsolatok felvételére, kiépítésére vonatkozó szempontokra, de koncepció elkészítésre nem vállalkozott annak készítője.

A koncepció iránymutatást nyújthatna, hogy mely témák és programok élvezzenek elsőbbséget, s mely kezdeményezések élvezzék az önkormányzat támogatását. Választ kapnánk belőle arra, hogy az elkövetkező években nemzetközi diákcsere programokat vagy közös sportrendezvényeket szervez a kerület. Kiemelten kezelhetjük az oktatási és szakképzési programokat, és komplex módon kezelhetjük a határon túli magyar testvértelepülésekkel kapcsolatainkat.

Az elkészült anyag jó kiindulópont ehhez a prioritások meghatározása azonban a testület felelőssége, ezért remélem, folytatjuk a megkezdett munkát.

Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtottam be, hogy a reprezentáció és testvérvárosi kapcsolatok költségvetési soron megmaradt összegeket csoportosítsuk át a kerület téli felkészülésére (hajléktalanok, rászorultak támogatása). Ma Magyarország egyik legnagyobb problémája a társadalom általános elszegényedése, egy 2010. decemberi felmérés szerint mintegy 2,8 millió ember tekinthető szegénynek, vagy nélkülözőnek. A képviselőtestület többségét azonban nem hatotta meg Szent Márton napjának üzenete és a GŐZGÉP frakció leszavazta azt. Szabados Ákos polgármester azonban jelezte, hogy az általam felvetett problémákat ismerik és a hivatal mindent megtesz az ügyben és a szükséges egyeztetések zajlanak. Polgármester támogatta azt a kezdeményezésemet is hogy ezentúl hagyományt teremtve minden évben november elején Szent Márton napján a képviselőtestület vegye napirendre a kerület rászorultjainak télre történő felkészítéséről szóló tájékoztatót.

kozosseg-kert.jpgA mai testületi ülésen újra napirenden volt önálló képviselői indítványom a közösségi kertekről. A múlt hónapban leszavazta a testület többsége hogy tárgyaljunk róla, de mára megváltozott a GŐZGÉP frakció véleménye, Földesi Gyula fideszes képviselő és Szabados Ákos polgármester támogatásának köszönhetően többségbe kerültek a testületben azok, akik fontosnak érzik a közösségfejlesztés ezen módját is.

Az eredeti előterjesztésemet ugyan módosították, így nem kérte fel a testület a polgármestert arra, hogy a 2013-as költségvetésben biztosítsa annak forrását, hanem a költségvetés elfogadás után döntünk a megvalósítás költségeiről és a pesterzsébeti környezetvédelmi tanácsnokot is kizárták a megvalósítás szervezéséből, de ami a legfontosabb: még az idén megkezdi a hivatal a szervező munkát.

Lehetséges helyszíneket, együttműködő civil szervezeteket, közösségeket és a megvalósításban segítő szakmai szervezeteket kereshet, s részvételi alapon megkezdheti a projekt tervezését.

A mai döntésnek köszönhetően Pesterzsébet önkormányzatának lehetősége nyílik olyan közösségformáló és fenntartható fejlődést biztosító projekt elindítására, amivel jó példát mutat a kerületi cégek, intézmények és végső soron a kerületi lakosok számára.

Az ülést most is interpellációk, és bejelentések zárták. Egyrészt panaszt nyújtottam be, mert benyújtott írásbeli kérdéseim és adatkikéréseim során sorozatosan kicsúszik a hivatal a tizenöt napos határidőből, másrészt továbbítottam egy lakossági panaszt a Balassa utcában található szelektív sziget mellett felhalmozódó illegális hulladékról.