Szubjektív városházi krónika, avagy ami a Pesterzsébet Újságból kimarad

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 8-án 1 zárt és 10 nyílt napirendi pontot tárgyalt és meghallgatta a polgármesteri beszámolót. A hivatal kérésére levette a testület fideszes többsége a napirendről a közoktatási intézmények működésének biztosításáról szóló napirendet. Megítélésem szerint azonban legkésőbb a kerület 2013. évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor tárgyalnunk kell a kérdésről. Az államosítás kapcsán mind a szülők, mind az oktatási intézmények dolgozói joggal várják el a testülettől, hogy érdemben foglalkozzunk az üggyel és biztosítsuk intézményeink működését, a szolgáltatások színvonalának megtartását. Ezért ebben az ügyben levelet írok Pesterzsébet polgármesterének, hogy vegyük napirendre a kérdést még novemberben egy rendkívüli testületi ülésen.

 A polgármesteri beszámoló után egy rövid zárt ülésen kitüntető címekkel kapcsolatban hozott döntést.

 A nyílt ülés döntései:

Komolyabb vita nélkül egyhangúan fogadta el a 2013. évi belső ellenőrzési munkatervét, illetve az öt éves belső ellenőrzési stratégiai tervet.

Hosszabb vita előzte meg azt a döntést, hogy az idegenforgalmi adó beszedését a Fővárosi Önkormányzatra ruházza át idén is a kerület. Bár idén sikerült a hivatalnak határidőre elkészíteni és beterjeszteni az előterjesztést, de annak szakmai előkészítése sajnos hiányos volt, a fővárosi kerületek közötti egyeztetésből pedig idén is kimaradt Pesterzsébet. Emiatt sajnos a döntés meghozatalakor semmilyen információ nem áll rendelkezésre miért csökkent a tavalyi összeg tizedére Pesterzsébet számára átutalt összeg. Bár az átruházást indokoltnak tartom, az előterjesztés kidolgozatlansága miatt elfogadni azt nem tudtam.

 Egyhangú döntéssel a Vágóhíd utcai lakótelepnél lévő névtelen teret, ahol az erzsébeti Juta-dombi emlékmű áll, „Juta-dombi tüzérek teré”-nek neveztük el. Ezzel kapcsolatos véleményem itt olvasható.

edutus_fold.jpgA testület új rendeletet alkotott a talajterhelési díjról. Jogszabályváltozásnak köszönhetően az eddigi díjak tizenötszörösét kell majd fizetni a kerületben a díjkötelezetteknek. Az összeg mértéke miatt mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy gondosan nézzék át a mentességre jogosultságról szóló rendelkezéseket. Környezetvédelmi tanácsnokként jeleztem, hogy hatalmas felelőssége van a gazdasági bizottságnak abban, hogy az érintettek minél szélesebb körének biztosítsa a csatornázási fejlesztéseket a befolyó összegből, mert a kerületnek elsődleges célja hogy a csatornázatlan ingatlanok száma csökkenjen és ne az adóbevétel nőjön. Jeleztem azt is, hogy az adó mértéke miatt keletkező szociális problémákat kezelnie kell a testületnek, de nem ezen rendeleten belül.

Parázs vita előzte meg azt a döntést is, hogy a kerület 500 millió Forint folyószámlahitel felvételére adott felhatalmazást a polgármesternek. Szóvá tettem, hogy egy hónapja 600 millió Ft jelzáloghitel felvételéről döntött a testület narancsos többsége, arra hivatkozva, hogy a folyószámla kiváltásra kívánja fordítani. Most bevallotta a polgármester, hogy az akkor a pulpituson elmondottak elhangzottak csak részben fedik a valóságot. A kerület vezetése az előző ciklus városgazdálkodási politikáját folytatja és két év után a kerület eladósítására nyújt be havonta előterjesztéseket. Ráadásul a törlesztést már a következő városvezetésre hagyja. A fentiek miatt megismételtem amit októberben is elmondtam: A FIDESZ most ugyanígy jár el: mint elődje, miután népszerűsége mélypontra süllyedt és a kerület fejlesztési tervei is megbuktak megfutamodott. Nem az elmúlt évek hibáinek kijavítását és a bizalom helyreállítását választotta hanem lemondott Pesterzsébetről, lemondott a kerületben őket támogató, rájuk szavazó, neki bizalmat adó polgárokról. Elődjéhez hasonlóan eladósítja a kerületet, a törlesztést és rendrakást pedig meghagyja az utódjának. Feléli, amit lehet, majd lelép, utánuk a vízözön.

Itt tűnik el a pénzed felirat.jpgA képviselőtestület fideszes többsége újabb ingatlanértékesítésekkel kapcsolatos pályázatokról döntött. Most uszkve 470 millió Forint értékben kínálják eladásra a kerület ingatlanvagyonát úgy, hogy egyes ingatlanokat már sokadik körben csökkentett áron kínálnak. Sajnos az ingatlanértékesítési döntéshozatali folyamat esetleges döntéseken múlik és nem előzetesen jóváhagyott stratégia szerint zajlik. Nyilván ésszerűtlen döntés, hogy a beszűkült piacra egyszerre zúdítják az ingatlanokat eladásra. Az, hogy mindezeket a városvezetés a fenti ellenérvek ellenére mégis megteszi, az a kétségbeesés jele. Az LMP véleménye szerint az önkormányzati vagyon védelmében tehát azonnal fel kell függeszteni az ingatlanértékesítést, illetve ha szükséges, válságtervet kell összeállítani.

Napirendre került a kerületi óvodák és iskolák közétkeztetésének kérdése, miután szeptemberben ismét rengeteg szülő panaszkodott a menza minőségére, jeleztem a problémát a polgármesternek. A hivatal szervezésében mind néhány óvoda és iskola szülői munkaközösségét, mind a nevelői testületek tagjait meghívta konyhalátogatásra a szolgáltató. Az erős marketingmunkán felül (minden szülőnek eljuttatták egy színes brossurát is a társaság tevékenységéről is) az ülésre beterjesztették a szerződés módosítását is. Bár a polgármester személyesen vállalt felelősséget hogy a szerződésmódosítások nem okoznak kárt az önkormányzatnak, arra korrekt választ nem kaptam, hogy mely változtatások előnyösek az önkormányzatnak, mely a szolgáltató cégnek. Megítélésem szerint a módosítások egy része a szolgáltatónak kedvez és nehezíti a teljesítés ellenőrzését. A legnagyobb vitát a mintavételezési eljárás módosítása gerjesztette, problémafelvetésem súlyos gazdasági érdekeket sérthetett, ennek bizonyítéka az is, hogy ellenérvként csupán az SZDSZ 2.0 sértést tudta Földesi Gyula országgyűlési képviselő magából kisajtolni.

Mivel sem a szeptemberi kérdéseimre kapott válasz, sem a testületi ülésen lezajlott vita nem teljesen nyugtatott meg, élek a felajánlással és saját szememmel győződöm meg a szolgáltató munkájának minőségével.

Akinek szintén kérdései maradtak az ügyben, azok kérem keressenek meg mailben vagy telefonon, hogy továbbíthassam azt, illetve várom azok jelentkezését is akik eljönnének velem a konyhalátogatásra.

Az idei reprezentációs költségekről szóló vita során vetettem fel, hogy az elmúlt huszonkét évben nem alkotott Pesterzsébet Önkormányzata koncepciót a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatairól. Kiemelt fontosságú kérdésnek tartom ugyanis, hogy amikor újabb és újabb megszorításokról dönt a testület, akkor ne érhesse vád a város vezetőit, hogy tengerparti utazásokat szerveztet magának. A hivatal teljesítette kérésemet és most beterjesztette a beszámolót Pesterzsébet nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatairól. A beszámoló évtizedes elmaradást pótolt és igényessége, a belefektetett munka mennyisége példamutató. Az előterjesztés tartalmaz javaslatokat is a meglévő testvérvárosi együttműködésre, illetve a lehetséges új kapcsolatok felvételére, kiépítésére vonatkozó szempontokra, de koncepció elkészítésre nem vállalkozott annak készítője.

A koncepció iránymutatást nyújthatna, hogy mely témák és programok élvezzenek elsőbbséget, s mely kezdeményezések élvezzék az önkormányzat támogatását. Választ kapnánk belőle arra, hogy az elkövetkező években nemzetközi diákcsere programokat vagy közös sportrendezvényeket szervez a kerület. Kiemelten kezelhetjük az oktatási és szakképzési programokat, és komplex módon kezelhetjük a határon túli magyar testvértelepülésekkel kapcsolatainkat.

Az elkészült anyag jó kiindulópont ehhez a prioritások meghatározása azonban a testület felelőssége, ezért remélem, folytatjuk a megkezdett munkát.

Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtottam be, hogy a reprezentáció és testvérvárosi kapcsolatok költségvetési soron megmaradt összegeket csoportosítsuk át a kerület téli felkészülésére (hajléktalanok, rászorultak támogatása). Ma Magyarország egyik legnagyobb problémája a társadalom általános elszegényedése, egy 2010. decemberi felmérés szerint mintegy 2,8 millió ember tekinthető szegénynek, vagy nélkülözőnek. A képviselőtestület többségét azonban nem hatotta meg Szent Márton napjának üzenete és a GŐZGÉP frakció leszavazta azt. Szabados Ákos polgármester azonban jelezte, hogy az általam felvetett problémákat ismerik és a hivatal mindent megtesz az ügyben és a szükséges egyeztetések zajlanak. Polgármester támogatta azt a kezdeményezésemet is hogy ezentúl hagyományt teremtve minden évben november elején Szent Márton napján a képviselőtestület vegye napirendre a kerület rászorultjainak télre történő felkészítéséről szóló tájékoztatót.

kozosseg-kert.jpgA mai testületi ülésen újra napirenden volt önálló képviselői indítványom a közösségi kertekről. A múlt hónapban leszavazta a testület többsége hogy tárgyaljunk róla, de mára megváltozott a GŐZGÉP frakció véleménye, Földesi Gyula fideszes képviselő és Szabados Ákos polgármester támogatásának köszönhetően többségbe kerültek a testületben azok, akik fontosnak érzik a közösségfejlesztés ezen módját is.

Az eredeti előterjesztésemet ugyan módosították, így nem kérte fel a testület a polgármestert arra, hogy a 2013-as költségvetésben biztosítsa annak forrását, hanem a költségvetés elfogadás után döntünk a megvalósítás költségeiről és a pesterzsébeti környezetvédelmi tanácsnokot is kizárták a megvalósítás szervezéséből, de ami a legfontosabb: még az idén megkezdi a hivatal a szervező munkát.

Lehetséges helyszíneket, együttműködő civil szervezeteket, közösségeket és a megvalósításban segítő szakmai szervezeteket kereshet, s részvételi alapon megkezdheti a projekt tervezését.

A mai döntésnek köszönhetően Pesterzsébet önkormányzatának lehetősége nyílik olyan közösségformáló és fenntartható fejlődést biztosító projekt elindítására, amivel jó példát mutat a kerületi cégek, intézmények és végső soron a kerületi lakosok számára.

Az ülést most is interpellációk, és bejelentések zárták. Egyrészt panaszt nyújtottam be, mert benyújtott írásbeli kérdéseim és adatkikéréseim során sorozatosan kicsúszik a hivatal a tizenöt napos határidőből, másrészt továbbítottam egy lakossági panaszt a Balassa utcában található szelektív sziget mellett felhalmozódó illegális hulladékról.

Egy hozzászólás “Szubjektív városházi krónika, avagy ami a Pesterzsébet Újságból kimarad” bejegyzéshez

  1. ” Az Orbán-rezsim leváltása a Schiffer-szárny számára másodlagos szempont sőt akadnak közöttük akik a közös kormányzásta is eltudnának képzelni a Fidesszel.
    Csakhogy immár nem ez a kérdés hanem a párt léte 2014 után”
    (Együtt érzések. Az eheti HVG 10 oldalán)

    Ha az igazi SZDSZ 2.0 lenne akkor a haszon reményében a Fidesz felé is lépne amit néha megtett az “ős” is (lásd Demszky mindenkitől egyenlő távolságot tartó rövid elnöksége és egy fél nap 2002-ben a második forduló után amikor a fiúk a Szadeszre vártak)

    Hajrá Péter!:-)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük