Pesterzsébet jogvédelmet biztosít megfenyegetett pedagógusainak és visszaszerzi a bezárt Zrínyi épületét a tankerülettől

  • Pesterzsébet megvédi az iskoláit, visszaszerzi a szegregált és bezárt Zrínyi Miklós Általános Iskola épületét, hogy oktatási célra hasznosítsuk!
  • Pesterzsébet kiáll a tankerület által megzsarolt, fenyegetett pesterzsébeti pedagógusokért és ingyenes jogitanácsadást, jogvédelmet biztosít számukra!

Tegnap 185 oktatási intézmény, iskola, középiskola óvoda dolgozói, diákjai és szülői közösségei 15 km hosszú élőlánccal tiltakoztak Budapesten. Ahogyan ők fogalmaztak: TANÁR NÉLKÜL NINCS JÖVŐ!

Október közepén 14 budapesti polgármester közös nyilatkozatban állt ki amiatt, mert végleg megbukott a közoktatás kormányzati központosítása.

Két középiskolás gyermek édesapjaként állítom: bár a helyi önkormányzatokat az állam megfosztotta a közoktatás terén a cselekvés lehetőségétől, a pesterzsébetiek, köztük a diákok, a pedagógusok és a szülők érdekeinek védelmében kötelességünk megszólalni ebben az ügyben.

A Közösen Pesterzsébetért ellenzéki képviselői csoport javaslatára Pesterzsébet Önkormányzata az alábbi döntéseket hozta:

  • Szabados Ákos is csatlakozik a „polgármesterek nyilatkozatához”.
  • Tárgyalásokat kezdeményezünk a Külső-Pesti Tankerületi Központtal, hogy az oktatást már nem végző Zrínyi Általános Iskola ingatlanjának használati joga kerüljön vissza Pesterzsébet Önkormányzatához, hogy újra oktatási célokra hasznosíthassuk.
  • 1.000.000 Ft tartalékot képezünk a polgári engedetlenségben résztvevő vagy sztrájkoló pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítására.

A hatályos törvények szerint a közoktatás működtetése, finanszírozása nem az Európai Unió vagy bármely más szereplő feladata, hanem a központi kormányzat kizárólagos felelőssége.

Ennek a felelősségének a központi kormányzat az önkormányzatok vagyonát jelentő közoktatási infrastruktúra államosítása óta nem tesz eleget.

A kormányzat a vagyonátadási szerződéseket megszegve hagyja leromlani az iskoláinkat, azok működtetését csak úgy képes ellátni, hogy folyamatosan kikényszeríti a szülők és az önkormányzatok anyagi hozzájárulását. Különösen igaz ez Pesterzsébeten, ahol egy volt intézményünk szegregálása és bezárása után, a pesterzsébeti önkormányzat ingatlanjának visszaszerzését és oktatási célra történő hasznosítását is akadályozza a rendszer.

Ha a központi kormányzat egy évtized után sem tud olyan rendszert kialakítani, amely képes működtetni a közoktatást, akkor kudarcát elismerve kezdjen tárgyalásokat az önkormányzatokkal az iskolák és az azok finanszírozásához szükséges források átadásáról.

A nyilatkozat az interneten itt olvasható:

http://onkormanyzat.mti.hu/hir/49569/14_polgarmester_titakozik_a_kozoktatas_helyzete_miatt

Pesterzsébet szolidáris a tanárokkal

Pesterzsébet Önkormányzata szolidáris a tanárokkal, kiáll a gyermekeinkért és támogatja a szombati Kossuth téri pedagógus tüntetés céljait!

Kerületi szülőként, két iskoláskorú gyermek apjaként büszke vagyok mai döntésünkre: a képviselő-testület ugyanis Völgyesi Krisztián 4K!-s képviselőtársam javaslatára határozatot fogadott el arról, hogy kinyilvánítja a tiltakozó pedagógusokkal való szolidaritását és támogatásáról biztosítja őket, hogy Magyarország közoktatása valóban gyermekeink jövőjét szolgálja. 

kids2.jpgA KLIK megbukott, veszélyben az iskolai úszásoktatás az országban, egyre több pedagógus hagyja el a pályát, használhatatlanok a kísérleti tankönyvek, nem képesek biztosítani a mindennapos testnevelés feltételeit, a gyermekek fűtetlen lépcsőházakban lépcsőznek, a folyosókon futnak, vagy 10-20 m2-es termekben tornáznak.

A tiltakozásra válaszul pedig – ahogy Völgyesi Krisztián fogalmazott – a kormány homályos ígéreteket tesz a rendszer teljes újragondolása helyett, ráadásul a megfélemlítés és a lejáratás eszközéhez nyúlt. 

Pesterzsébet is erőn felül teljesít és pótolja a kormányzat és KLIK elvonásait ahol csak tudja: korcsolyaoktatás, a pedagógusok megbecsülését biztosító díjak, a diáksportrendezvények költségeit…

A képviselőtársaim, szülőként vagy épp nagyszülőként úgy látták ez egy olyan pillanat, amikor ki kell állniuk a pedagógusok mellett, hiszen a közoktatás minősége meghatározza országunk és gyermekeink jövőjét.

Pesterzsébet Önkormányzat képviselő-testületének 2016. február 11-i határozata:

Pesterzsébet képviselő-testülete kinyilvánítja a tiltakozó pedagógusokkal való szolidaritását és támogatásáról biztosítja őket azon cél érdekében, hogy Magyarország közoktatása valóban gyermekeink jövőjét szolgálja.

A Fidesz-kormány úgy tesz, mintha újdonság lenne, hogy romokban van az oktatás, miközben a pedagógusok és a szakszervezetek öt éve erre panaszkodnak. Nem csupán Czunyiné volt a probléma, az egész fideszes oktatási rendszer rossz. A Fidesz célja a totális ellenőrzés, de közben még a krétát sem tudja biztosítani. Egyre többet kell a diákoknak magolniuk, és egyre nőnek a tanárokra nehezedő adminisztratív terhek – ahelyett, hogy a pedagógusokat tanítani, a gyerekeinket tanulni és gondolkodni hagynák. Magolás helyett készségfejlesztésre, fölösleges adminisztrálás, ideológiai kontroll és használhatatlan kísérleti tankönyvek helyett tanszabadságra volna szükség.

Szabó Tímea szerint “a köznevelési kerekasztal célja, hogy befogják a szakmai szervezetek száját. Különben is vicc, hogy mit keres ott a Magyar Művészeti Akadémia és miért a nagycsaládos, Fidesz-közeli szervezetek képviselik a szülőket.”

A PM szerint helyre kell állítani a 18 éves korig tartó tankötelezettséget, a KLIK-et haladéktalanul fel kell számolni, valamint az oktatásban minél nagyobb szerepet kell adni a helyi közösségeknek! Ahogy Erőss Gábor képviselőtársam fogalmazott a múlt héten: Magyarország vagy tudástársadalom lesz, vagy nem lesz.

Én szülőként kint leszek szombaton, 11 órakor a Kossuth téren! Gyere ki te is!

110913044057-toddler-tiara-protest-story-top.jpg

Átmegy-e a pótvizsgán a városvezetés?

potvizsga_felkeszules_1.jpg

Újra napirenden a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ügye Pesterzsébeten.

Néhány hónapja szakmai alázatból és konfliktus-kezelésből elégtelenre vizsgázott Pesterzsébet városvezetése.

„Unortodox” módon zajlott az igazgatóváltás az erzsébeti zeneiskolában: volt régi pályázat, új pályázat, aláírásgyűjtés, képviselő-testületi taktikázás és sok halogatás, nincs viszont a mai napig igazgató.

A képviselők többsége szerint az iskola pedagógusai, a szülők, az itt élők nem voltak képesek dönteni arról, hogy ki legyen az iskolaigazgató, ezért a testület nem volt hajlandó kinevezni azt a személyt, aki mind szakmailag alkalmas rá, mind pedig az iskola pedagógusai és a szülők elégedettek vele, és alkalmasnak tartották erre a posztra.

Most pótvizsgára bocsáttatott, csütörtökön dönt ugyanis a testület az ismételten kiírt pályázat alapján az új igazgató személyéről. Az intézmény volt vezetője már nem pályázott.

2012. október 4-ig egyetlen pályázat érkezett be. A pályázat megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint a pályázati kiírás követelményeinek. A nevelőtestület egy elnökből és két tagból álló előkészítő bizottságot hozott létre.

Az előkészítő bizottság a hatályos jogszabályok szerint járt el, írásban bekérte a véleményeket és azokat csatolták a jegyzőkönyvhöz, megszervezték és levezették a nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezletet. Az egyes fórumok jogosultjai a pályázatokról az alábbi véleményt alkották.

A Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2012. november 14-én megtartott nevelőtestületi értekezleten 45 főből 39-en voltak jelen. A szavazásra jogosultak száma 39 fő. A titkos szavazás eredménye: a 39 érvényes szavazatból 21 fő támogatta a pályázó vezetői programját (54%), 18 fő nem támogatja a vezetői programot, 46%.

Az alkalmazotti értekezleten 61 főből 46-an vettek részt. A szavazásra jogosultak száma 46 fő. A titkos vélemény-nyilvánítás során a 45 érvényes szavazatból a pályázót 17 fő, (38%) tartotta alkalmasnak az intézményvezetői feladatok ellátására, 28 fő nem tartotta alkalmasnak.

A pályázó nyilatkozott arról, hogy nyílt ülést kér.

Fentiek miatt a szülők, érdeklődő pesterzsébeti polgárok, a tantestület tagjai is részt vehetnek az ülésen és megismerhetik a döntést megelőző vita során felmerülő érveket és ellenérveket.

A pályázat anyaga tehát a honlapon, az értekezlet jegyzőkönyve az Oktatási, Kulturális és Sport Osztályon megtekinthető.

Bölcs döntést!