Hol tűnik el a pénzed?

Hol tűnik el a köz pénze?

Milyen feltételek mellett és pályázati rendszerben használják fel adóforintjainkat?

rabló 1.jpgSzámos önkormányzat él vissza az informatikai lehetőségeivel és a jogszabályokban rögzített kötelező adatokat oly módon teszi közzé, hogy azok elérése a honlapon nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Pesterzsébet Polgármesteri Hivatala teljesítve jogszabályi kötelezettségeit folyamatosan közzéteszi az 5 millió Forint feletti beszerzések, szolgáltatások szerződéseit. A honlapon a szerződések listája könnyen elérhető és letölthető.

A szerződések azonban csak nehezen megtalálhatóak, így bár az eljárás jogszerű, de a gazdálkodás átláthatóságát nem biztosítja. Ezért nyereményjátékot hirdettem két hete az átlátható gazdálkodásáért. A játékban részt vevők feladata az volt, hogy a honlapon megtalálják a szerződéseket. Sajnos csek egyetlen megoldás érkezett, ő megtalálta az archív fájlok között: http://archive.pesterzsebet.hu/index.php?action=category&id=2901. Idén nyújtottam már be egy előterjesztést a felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlat kialakítására, sajnos azonban a GŐZGÉP frakció azt leszavazta.

December 9-e a Korrupcióellenes Világnap. Az ENSZ-közgyűlés 2003. október 31-én elfogadott korrupcióellenes megállapodása rendelkezett a korrupcióellenes világnap megtartásáról, hogy ráirányítsa a figyelmet a jelenség romboló hatására, és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé a visszaszorítása érdekében

Az egyezmény létrejöttében fontos szerepet játszott a Transparency International független nemzetközi szervezet, amely jelentős szerepet vállal a világnapi emlékezés eseményeinek szervezésében is. Ennek a szervezetnek a most megjelent Korrupció Érzékelési indexe szerint Magyarországon a korrupció megítélése rosszabb a régiós átlagnál, hazánk az elmúlt években zuhanó repülésben esik vissza a rangsorban.

Itt tűnik el a pénzed felirat.jpgA Lehet Más a Politika képviselőjeként azonban meggyőződésem, hogy a korrupció elleni leghatásosabb fegyver az átláthatóság. Az LMP elkötelezett abban, hogy az állami és önkormányzati szervek esetében is legyen kötelező a közérdekű adatok nyilvánossága. Így a pályázatok, a közpénzekre kötött szerződések esetében az állami és önkormányzati szervek kérés nélkül, záros időn belül legyenek kötelesek közzétenni kiírt pályázatokat és a megkötött szerződéseket.

Ezért kikértem az önkormányzati tulajdonú cégek és a Pesterzsébet Önkormányzatának az elmúlt két évben kötött 5.000 e Ft érték feletti összes szerződéseinek szövegét és az egymillió Ft felettiek listáját (hamarosan a blogon elérhető lesz) és az alábbi rendelettervezetet nyújtottam be, melyet december hatodikán tárgyal Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete.

A benyújtott javaslatom az egyedi szerződésekre vonatkozóan közzétételi kötelezettséget állapít meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerinti összeszámítási szabályok szerint a 2013. január 1-e után, az önkormányzat és az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által kötött nettó egymillió Ft feletti szerződéseire.2012-07-11 11.45.16.jpg

Az előterjesztés innen letölthető.

 

Nem öntöttek tiszta vizet a pohárba, avagy mi lehet az uszoda-ügy hátterében

Tegnap tartotta ülését Pesterzsébet Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága mely két olyan napirendet is tárgyalt melynek érintettje voltam.

 
Tárgyalta önálló képviselői indítványomat a Lehet Más a beszerzés, avagy javaslat felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlat kialakításáról a kerületi önkormányzatnál, illetve intézményeinél, és cégeinél.
 
Illetve a februári testületi ülésen elfogadott módosító indítványom alapján a bizottság tagjai meghallgatták a vagyongazdálkodási osztály vezetőjének tájékoztatóját a Pesterzsébet Uszoda szolgáltatási koncessziós szerződés keretén belül üzemeltetésre vonatkozó eseti beszerzési eljárás lefolytatásáról.
 
Befogadott módosító indítványomnak köszönhetően ugyanis a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási és Kulturális Bizottság elé kellett terjeszteni a pályázatban meghatározott közszolgáltatási feladatokkal, feltételekkel kapcsolatos előterjesztést, hogy megvédhessük a kerületi lakosok és gyermekeink érdekeit. A bizottság tagjai nyilván sikeresen meg is védték mindenki érdekét, azt azonban hogy miért költünk majd el éves szinten akár százmillió forintot az adófizetők pénzéből és mit jelent ez a kerületi óvodások, kisiskolások vagy nyugdíjasok számára sajnos csak néhányan ismerhetjük meg, ugyanis a Bizottság zárt ülésen tárgyalta az előterjesztést.
 
Az MSZP-FIDESZ parlagfű-koalíció tagjai (a legfontosabb, a kerületi fejlesztésekről és vagyongazdálkodásról döntő bizottságba ugyanis csak ők kerülhettek be) közül senkinek nem jutott eszébe ugyanis, hogy jelezze ilyen ügyekben nem szabad titkolózni. Egy olyan tájékoztatót ugyanis, amely a kerületi polgárok érdekeinek védelmére jött létre és a közszolgáltatások színvonalának megtartásával kapcsolatos, – illetve azzal hogy maradt-e értelme a kerületnek hosszú évekre eladósodni vagy most herdáljuk el az eddig megszerzett közjavaink – illik megosztani a kerület polgáraival is.
 
Mert az bizony közügy és nem üzleti titok:
 
–          hogy biztosítja-e az Önkormányzat a továbbiakban is kerületi iskolások úszásoktatását egy részben pályázati pénzekből épült tanuszodában vagy sem,
–          hogy biztosít-e szabad vízfelületet a kerületi óvodásoknak, hogy ismerkedhessenek a vízzel,
–          hogy biztosítja-e hogy a kerületi polgárok megfizethető áron bejussanak az uszodába,
–          hogy nyitva lesz a kerületi lakosok számára, hogy munkába indulás előtt vagy után is szabadon látogathassák,
–          hogy biztosítjuk-e a lehetőséget a további munkára a sportiskolásoknak és kerületi egyesületeknek.
 
A kerületi vezetés szerint azonban ezek olyan információk, melyeket ha megismernek az itt élők az gazdasági hátrányt okoz, ezért ezekre a kérdésekre csupán néhányan ismerjük a pontos választ.
 
Múltkori bejegyzésemben már írtam róla, hogy az uszoda üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli). Mindez lényegében az eddig alkalmazott konstrukció továbbfolytatását jelentené, azzal a különbséggel, hogy az új Kbt. szabályai szerint szolgáltatási koncesszió esetén nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása a szerződés megkötéséhez és a Beszerzési Szabályzatunkat sem kell alkalmazni ebben az esetben.
 
Vagyis készült egy eseti ajánlatkérés a beszerzés lefolytatására melynek feltételei a választók előtt ismeretlenek.  Ilyen a narancsuralmi beszerzési gyakorlat.
 
Én ezt ajánlottam helyette:
 
Lehet Más a beszerzés, avagy javaslat felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlat kialakítására a kerületi önkormányzatnál, illetve intézményeinél, és cégeinél.
 
Közismert állítás, hogy a jelenlegi termelési és fogyasztási módok nem fenntarthatók és ezért különös hangsúlyt kap a fenntartható, környezettudatos fogyasztás, a természeti erőforrások takarékos használata.
 
Pesterzsébet önkormányzatának olyan beszerzési gyakorlatot kell kialakítania, amivel jó példát mutat a többi cég, intézmény és végső soron a kerületi lakosok számára. Törekedni kell a környezetbarát (újrahasználható vagy újrahasznosítható, anyag- és energiaszegény), egészséges termékek fogyasztásának előnyben részesítésére és a fogyasztás szociális szempontjainak (pl. helyi kereskedelem támogatása, méltányos kereskedelemből származó termékek beszerzése) érvényesítésére.
 
Először célszerű felmérni a kerület jelenlegi beszerzési gyakorlatát, piackutatást kell végezni a fenntarthatóbb beszerzési lehetőségekről és ezek árairól, majd ezt követően ezeket a szempontokat alkalmazni kell a közbeszerzések során. A részletes vizsgálat rávilágít majd arra, hogy a jól alkalmazott környezetvédelmi és szociális szempontok érvényesítése nem jelent egyben drágulást!
A vizsgálat nyilván részben erősíti az eddig is követett gyakorlatot – az önkormányzati rendezvényeken, az ebédlőben, büfében előnyben részesíteni a helyi vagy méltányos kereskedelemből származó termékeket, szolgáltatókat – ,másrészt kiegészíti és új megoldási javaslatokat eredményezhet.
 
További lehetőség például a takarítási gyakorlat áttekintése (tisztítószerek, energiafelhasználás) és javítása, de ide tartozhat a kerületi önkormányzat mobilitási gyakorlatának áttekintése és tudatossá tétele.
 
A bizottság tagjai pedig döntöttek és 5:2 arányban elutasították az előterjesztésemet.
 
Elutasították, hogy a jelenlegi beszerzési gyakorlat áttekintésén alapuló javaslatokat dolgozzunk ki egy felelős, etikus, fenntartható fogyasztást ösztönző beszerzési gyakorlat megvalósítására a kerületi önkormányzat hivatalában és hasonló elvárásokat fogalmazzunk meg a kerületi intézmények és cégek számára.