A 2013. július 11-i testületi ülés napirendje

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 11-én (csütörtök) 14:00 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Zárt ülésre javasolt napirendi pontok:

1. Fellebbezések (Később érhető el!)

a) Javaslat (népjóléti típusú) fellebbezések elbírálására

b) Javaslat (helyi támogatás, „fiatal házasok kölcsöne” típusú) fellebbezések

2. Javaslat az Epamedia Hungary közterület-használati ügyében benyújtott felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára (Később érhető el!)

Előadó: Fekete László, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Nyílt ülés napirendi pontjai:

3. Javaslat a Lázár Vilmos Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezésére (Később érhető el!)

Előadó: Dr. Nagyné Koczog Tünde tankerületi igazgató

Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

4. Javaslat a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata térítési díj és tandíj összege megállapításáról szóló 30/2007. (X. 9.) Ök. számú rendeletének hatályon kívül helyezésére

Előadó: Körmendyné Kökény Eszter, az oktatási, kulturális és sport osztály vezetője

Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

5. Javaslat az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 28/2004. (V. 6.) Ök. sz. rendelet módosítására

Előadó: Körmendyné Kökény Eszter, az oktatási, kulturális és sport osztály vezetője

Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

6. Javaslat az oktatási/nevelési ágazatban dolgozók létszámának módosításaira

Előadó: Körmendyné Kökény Eszter, az oktatási, kulturális és sport osztály vezetője

Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

7. Javaslat gondnoki lakások funkcióváltásához tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: Körmendyné Kökény Eszter, az oktatási, kulturális és sport osztály vezetője

Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

Gazdasági és Városfejlesztési

8. Javaslat kulturális támogatásra

Előadó: Körmendyné Kökény Eszter, az oktatási, kulturális és sport osztály vezetője

Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

9. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Önkormányzata a Tér_Köz fővárosi városrehabilitációs pályázaton való indulására, az előkészítési munkák elvégzésével összefüggően a költségvetés módosítására

Előadó: Trummer Tamás főépítész

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Véleményezi: Mach Péter Környezetvédelmi Tanácsnok

10. Javaslat a Helsinki út melletti 170187/87, 170187/88, 170187/35 hrsz-ú terület egy részének, ill. a Kapitánypuszta 182659, 182658, 182657, 182656 hrsz-ú terület egy részének terület-felhasználási módosítására

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Véleményezi: Mach Péter Környezetvédelmi Tanácsnok

11. Harsányi László képviselő önálló indítványa: „Javaslat közterületeken az illegális szemétlerakás visszaszorítása érdekében szelektív hulladékgyűjtők környezetében álkamerák felszerelésére”

Előadó: Harsányi László képviselő

Tárgyalja: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Véleményezi: Mach Péter Környezetvédelmi Tanácsnok

12. Javaslat audiovizuális médiaszolgáltatás biztosítására (Később érhető el!)

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Informatikai és Média Bizottság

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

13. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Kovács András szervezési osztályvezető

Tárgyalja: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

14. Javaslat a BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatására (Később érhető el!)

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

15. Javaslat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára

Előadó: Porkoláb Ildikó egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi osztályvezető

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság

16. Javaslat a 8. számú felnőtt fogorvosi körzet (Székelyhíd u. 8.) ellátására vonatkozó előszerződés megkötésére (Később érhető el!)

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság

17. Javaslat a 9. számú felnőtt fogorvosi körzet (Székelyhíd u. 8.) vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetésére és az új feladat-ellátási szerződés megkötésére (Később érhető el!)

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság

18. Javaslat a Budapest XX. Vizisport u. 170021 és 170022 hrsz-ú ingatlanrészek további működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (Később érhető el!)

Előadó: Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző, vagyongazdálkodási osztályvezető

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

19. Javaslat állami tulajdonú, használaton kívüli ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Később érhető el!)

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

20. Beszámoló a kerület környezetvédelmi helyzetéről (2013. I. félév)

Előadó: Lászik Attila városfejlesztési osztályvezető

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Véleményezi: Mach Péter Környezetvédelmi Tanácsnok

21. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására (Később érhető el!)

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

Véleményezi: valamennyi tanácsnok

22. Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk

Az előterjesztések innen letölthetőek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük