Pesterzsébet szabályozná a Ráckevei-Soroksári Duna-ág védett állatvilágára tekintettel a tűzijáték használatot

Javaslatomra folytatjuk a küzdelmet a Ráckevei-Soroksári Duna-ág állatvilágának védelméért. Sajnos Ferencváros önkormányzata nem válaszolt a megkeresésünkre, Soroksárt pedig nem foglalkoztatják természeti kincsei (ez mondjuk a Duna-partjuk illegális hulladéklerakóinak mennyisége alapján nem volt meglepő), Csepel önkormányzata viszont jelezte, hogy nem az ő hatáskörük, de támogatják az RSD flórájának, faunájának megóvását.

Így állásfoglalást kérünk a kormányhivataltól és egyeztetést kezdeményezünk Budapest Főváros Önkormányzatával, hogy Tata város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. október 31-én kihirdetett 21/2018. (X.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján vizsgálják meg, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna-ág védett állatvilágára tekintettel milyen módon szükséges a 2., 3., és a 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek használatát szabályozni. 

HA ÉRDEKELNEK PESTERZSÉBET HÍREI, AKKOR KATTINTS, S MINDEN CIKKRŐL TÁJÉKOZTATÁST KAPSZ!

Bővebben:

Javaslatomra még májusban a 129/2023. (V.04.) Ök. sz. határozattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy felkéri Budapest IX. kerület Ferencváros, Budapest XXI. kerület Csepel és Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatát, hogy Tata város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. október 31-én kihirdetett 21/2018. (X.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján vizsgálja meg, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna-ág védett állatvilágára tekintettel milyen módon szükséges a 2., 3., és a 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek használatát szabályozni.

Tájékoztattuk őket, hogy Önkormányzatunk illetékes szakbizottsága a szabályozást az állatvilág védelme érdekében szükségesnek látná, azonban – mivel kerületünk közigazgatási területéhez csak az RSD kis szakasza tartozik – a terület védelme több kerület közös együttműködése folytán, közös elvek mentén lenne célszerű.

Megkeresésünkre Budapest IX. kerület Ferencváros polgármestere nem válaszolt, Budapest XXIII. kerület Soroksár polgármestere arról tájékoztatott minket, hogy a tárgykörben nem tartják indokoltnak és nem tervezik rendelet megalkotását. Budapest XXI. kerület Csepel polgármestere képviseletében Csepel főépítésze válaszában jelezte, hogy a terület védett növény és állatvilágának megóvását megkülönböztetett figyelemre méltónak tartják, azonban állápontjuk szerint a levelükben hivatkozott jogszabályok alapján a Főváros területére Budapest Főváros Közgyűlése kapott felhatalmazást a szabályozás megalkotására, helyi természetvédelmi rendelet alkotására, így kormányhivatali állásfoglalást látnak szükségesnek.

Részlet a bizottság jegyzőkönyvéből:

Mach Péter:              Megnyitja a Tájékoztatás a környező kerületek álláspontjáról a Ráckevei-Soroksári Duna-ág védett állatvilágának megóvása iránti megkereséssel kapcsolatban napirendi pontot:

Megkérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e hozzászólni. – Nem.
Elmondja, hogy Ferencváros önkormányzata nem válaszolt a megkeresésre, Soroksárt sem foglalkoztatja annyira, Csepel önkormányzata pedig jelezte, hogy nem az ő hatáskörük, de támogatják az RSD flórájának, faunájának megóvását.
Határozati javaslatot tesz.
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk?
Kéri a bizottságot, hogy aki a határozati javaslatát támogatja, szavazzon:

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen 0 nem 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja azt. A napirendet lezárja.

159/2023. (IX.26.) KVKB. határozat

Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága Ráckevei-Soroksári Duna-ág védett állatvilágának megóvása érdekében javasolja Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testületének, hogy:

I.        Kérje fel a Polgármestert, hogy – Csepel főépítészének véleménye alapján – kérjen kormányhivatali állásfoglalást, hogy Budapest Főváros Közgyűlése jogosult-e az adott szabályozás elkészítésére vagy kerületi szinten is szabályozható.

II.       Kérje fel a Polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést Budapest Főváros Önkormányzatával, hogy Tata város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. október 31-én kihirdetett 21/2018. (X.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján vizsgálják meg, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna-ág védett állatvilágára tekintettel milyen módon szükséges a 2., 3., és a 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek használatát szabályozni. 

Felelős: Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

Határidő: adott

HA ÉRDEKELNEK PESTERZSÉBET HÍREI, AKKOR KATTINTS, S MINDEN CIKKRŐL TÁJÉKOZTATÁST KAPSZ!