A 2013. február 14-i testületi ülés napirendje

default-header.jpg

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtökön) 1400 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról

Előadó: Szabados Ákos polgármester

Zárt ülésre javasolt napirendi pontok

Fellebbezések (Később érhető el!)

Javaslat (népjóléti típusú) fellebbezések elbírálására

Javaslat (helyi támogatás, „fiatal házasok kölcsöne” típusú) fellebbezések elbírálására

Nyílt ülés napirendi pontjai

2. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 13.) sz. rendeletének módosítására (Később érhető el!)

3. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására (Később érhető el!)

4. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének jóváhagyására (Később érhető el!)

5. Javaslat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Pesterzsébet Önkormányzata közötti használati szerződés jóváhagyására (Később érhető el!)

6. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 38/2008. (XI. 28.) Ök. sz. rendelet módosítására (Később érhető el!)

7. Javaslat a Csili Művelődési Központ pályázatokon való részvételének támogatására (Később érhető el!)

8. Javaslat a GAMESZ alapító okiratának módosítására (Később érhető el!)

9. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására (Később érhető el!)

10. Javaslat a „Deák Drinkbár” megnevezésű vendéglátó egység tulajdonjogának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Később érhető el!)

11. Javaslat a nem lakás célú helyiségek, valamint a telkek övezeti besorolásának és bérleti díjainak inflációval emelt mértékének megállapítására (Később érhető el!)

12. Javaslat a 248/2012. (XII. 06.) Ök. sz. határozat visszavonására

13. Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk

A 2012. november 29-i rendkívüli testületi ülés napirendje

testületi.jpg

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én (csütörtökön) 15:00 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

 

A napirend:

  • 1. Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
  • 2. Javaslat a helyi építményadóról és a helyi telekadóról szóló új önkormányzati rendeletek megalkotására
  • 3. Javaslat a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 30/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
  • 4. Javaslat kérelem benyújtására téli közfoglalkoztatás támogatására
  • 5. Javaslat a gyermekek/tanulók úszás és korcsolyaoktatásának 2013. évi finanszírozására.
  • 6. Javaslat a közoktatási intézmények működtetésének biztosítására, a szociális ágazathoz tartozó intézmények átszervezésére és a GESZ működésének átszervezésére
  • 7. Javaslat a 279/2011. (VII. 14.) Ök. számú határozat visszavonására és a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására
  • 8. Javaslat a 2013. évre vonatkozóan előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásra
  • 9. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről

A 2012. június 22-i rendkívüli testületi ülés napirendje

M e g h í v ó

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 22-én 9:00 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben rendkívüli ülést tart.

1.      Javaslat Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek 2012. évi bérleti díjtételeit meghatározó 043/2012. (II. 23.) Ök. sz. határozat kiegészítésére

Előadó:                       Guttmann Szilvia vagyongazdálkodási osztályvezető

Tárgyalja:                    Oktatási és Kulturális Bizottság

                                  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Vélemények a szociális-ágazat átalakításáról

Elmúlt Szent Márton napja, a képviselők is visszaveszik köpenyüket. A december 8-i testületi ülésen újra napirendre kerül a kerület szociális intézményrendszerének átalakítása. Kevésbé politikusan fogalmazva leépítések, intézmény-összevonások, nyugdíjas klubok megszüntetése kerül napirendre.

Folyosói pletykák szerint az előterjesztés újra tartalmazni fogja a Pince Ifjúsági Iroda megszüntetését is, de ezek nyilván fals információk hiszen a városvezetés a múlt hónapban ígéretet tett annak megtartására.

A Nagy Győri István utcai központ átköltöztetésével kapcsolatban az alábbi levelet kaptam, nyilván ez csak az esetleges változtatások egyik olvasata, de nem szabad elmenni mellette. Pesterzsébet képviselő-testületének morális kötelessége hogy biztosítsa – amíg lehetősége van rá – az itt élő időskorúak nyugodt és méltóságteljes élethez való jogát.

Várom mások véleményét is hogy bölcs és igazságos döntést hozhasson a testület decemberben.

 

2011. február 24-i képviselő-testületi ülés napirendje

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 24-én (csütörtökön) 1400 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

 A napirendi pontok anyagai innen letölthetőek.

NAPIREND ELŐTT:         Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról
                                               Előadó: Szabados Ákos polgármester
 
 
 
 

Zárt ülésre javasolt napirendi pontok

 
1.            Fellebbezések – Később érhető el! 
 
a)      Javaslat (népjóléti típusú) fellebbezések elbírálására
Előadó:                        Ozsegovics Ágnes egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi osztályvezető,
Tárgyalja:                    Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
 
b)      Javaslat (helyi támogatás, „fiatal házasok kölcsöne” típusú) fellebbezések elbírálására
Előadó:                        Juhász Lajosné az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottsági elnöke
Tárgyalja:                    Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
 
c)      Javaslat (közterület-használati típusú) fellebbezések elbírálására
Előadó:                        Dr. Vas Imre, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Tárgyalja:                    Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
 
 
 

 

Nyílt ülésre javasolt napirendi pontok

A képviselő-testületi ülés napirendje 2010. november 11-én

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 11-én (csütörtökön) 900 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

NAPIREND ELŐTT:         Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról
Előadó: Szabados Ákos polgármester
 
1.      Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk
Előadó:                        Bizottsági elnökök, tanácsnokok, képviselők
Tárgyalja:                    Valamennyi Bizottság
 
  1. Javaslat az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
 

3.      Javaslat a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a helyi építményadóról szóló, 36/2008. (XI. 28.) Ök. sz. rendelete és a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a helyi telekadóról szóló 37/2008. (XI. 28.) Ök. sz. rendelete módosítására

 

Előadó:                          Szabados Ákos polgármester

 

Tárgyalja:                      Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

                               Jogi és Közbiztonsági Bizottság