Petíció Pesterzsébet tömegsportjáért

sport 1.jpgA kerület sportéletének fura ura fityiszt mutatott a tömegsportnak, fityiszt Pesterzsébet polgárainak.

Az ESMTK lassan a kerület összes sportingatlanjára rátette a kezét, ők kezelik az uszodát, a jégcsarnokot és a csónakházakat. S természetesen a mai divatnak megfelelően stadiont építenek sportcsarnokkal a Duna-partra is.

A professzionális labdarúgás igényei felülírják a Duna-part rendezési tervét, a kerület tanuszodáját hétköznap délelőttönként 8 és 10 óra között a kerület polgárai már nem használhatják, hiszen kell a hely az ESMTK-nak. S folytathatnám a lakossági panaszokat amelyeket az egyesület működésével kapcsolatban kapok nap mint nap.

Eddig azonban elsősorban pénzügyi okai voltak a nem túl polgárbarát intézkedéseknek: ingatlanpanama, keresztfinanszírozás, piacszerzés, profit maximalizálás. Most azonban még ezzel sem magyarázható az egyesület legutolsó döntése.

sport 2.jpgEnyém a vár, tiétek a lekvár üzente ugyanis a Duna-parton élő szülőknek is. Az évek óta lezárt, használaton kívüli füves pályát sem hajlandó megnyitni a sportolni vágyók előtt.

Az ESMTK képviselője szerint fizessen mindenki tagdíjat és menjen sportolni a kerület szövevényes pénzügyeiről híressé vált egyesületébe. Szerintem pedig a professzionális sport mellett igenis fontos a tömegsport támogatása is, lehetőséget kell nyújtani a kerületben élőknek, gyermekeknek, diákoknak és felnőtteknek egyaránt az egészséges életmódra, az ingyenes sportolásra.

Aki stadiont akar építeni egy zöldövezeti lakótelep és a Duna-part közvetlen közelébe, anélkül hogy megoldaná a parkolási gondokat és gondoskodna zajvédelemről: az bizony nyissa meg kapuit a kerület polgárai előtt!

Aki a kerület sportingatlanjainak zömét kezeli, az bizony éljen és ne visszaéljen a lehetőségeivel!

Kérem támogassák kezdeményezésemet:

Az üggyel kapcsolatos levelezés:

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2013. július 11-én megtartott képviselő-testületi ülésen kérte, hogy a Zodony utcai füves pályán biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a lakóparki gyerekek használhassák ezt a területet bizonyos időszakokban. Kérésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A Budapest XX. Zodony utca 2. szám alatt található sporttelep vonatkozásában Önkormányzatunk 2007. január 26-án határozatlan időre szóló haszonkölcsön szerződést kötött az Erzsébeti Munkás Testedző Körrel (ESMTK).

Az ESMTK képviselője – Harót János elnök úr – úgy tájékoztatott, hogy jelenleg sajnos nincs lehetőség, hogy a lakosság is használhassa a sporttelepen található füves labdarúgópályát, mert azt a csapatok edzésekre, mérkőzésekre veszik igénybe, nem biztosítható a lakosság általi használat folyamatos felügyelete és nagyon sok pénzt emészt fel a pálya rendszeres karbantartása is. A pesterzsébeti gyerekek – és köztük a Mediterrán Lakóparkban élők is – az ESMTK által szervezett edzéseken a sportegyesület füves pályáját is használhatják.

A területre tervezett sportcentrum megépítése után újból meg fogjuk vizsgálni kérését, addig kérem szíves megértését és türelmét.

Budapest, 2013. július 26.

Tisztelettel:

Szabados Ákos polgármester

Tisztelt Polgármester Úr, kedves Ákos!

Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a terület kezelésével megbízott Harót János elnök úr nem ismeri a rábízott ingatlant. Sajnálom, bár nem csodálkozom.

A lakóparki szülők által a nyári, kora őszi délutánokon sportolásra, kocogásra használatba kért területen ugyanis több éve nem folyik semmilyen edzés, pláne nem rendeznek rajta mérkőzéseket. Utoljára tömegsportra a lakóparki szülők és gyermekeik használták évekkel ezelőtt, akkor ugyanis futópályaként birtokba vették. Amikor a terület kezelését átvette az ESMTK a bejáratot lezárták és azóta évente kétszer lekaszálják rajta a gazt, illetve néha homok és egyéb építkezési anyagok tárolására használják a szélét.

Harót János úrral történő egyeztetés során jeleztem, hogy egy lakóparki polgári társulás szívesen részt vesz a terület felügyeletében amennyiben szükséges: illetéktelenek ne járhassanak be a területre, illetve csak sportolási (futás, labdarúgás) célra használják azt. A szóbeli válasz akkor is elutasítás volt.

Az ESMTK elnökének véleményét akceptálom, még ha nem is értek vele egyet: ő a tömegsport helyett a professzionális sportot, az olcsó, közösségi sportágak helyett a drága stadionépítést támogatja.

Pesterzsébet Önkormányzatának viszont más az érdeke.

Kérem tehát, hogy a pesterzsébeti gyerekek érdekében próbáljon meg közvetíteni az ESMTK elnöke és a kerület polgárai között, hiszen közös a célunk: Pesterzsébet lakói egészségesen és harmóniában élhessenek!

Köszönettel:

Mach Péter

Pesterzsébet önkormányzati képviselője

Lehet más a közösségi tervezés!

 

Várhatóan Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete utoljára fogadott el közel 10 md forint előirányzattal költségvetést, a kormány a közigazgatási reform elindítását tovább nem halogathatja. Egy jól előkészített centralizáció kiemelten az egészségügy és az oktatás területén szervezettebb működést, költséghatékonyságot, és ami a legfontosabb a társadalmi egyenlőtlenségek nivellálását eredményezheti. Egy rossz viszont az önkormányzatiság végét, az utolsó utáni pillanatban vagyunk tehát, hogy bebizonyítsuk a szubszidiaritás elve nem csupán az Eu tagságunkból eredő nehezen kiejthető kötelezettség, hanem valódi működőképes modell.
Ennek egyik fontos eleme a közösségi tervezés. Ha a helyi közösségek nem ismerik részleteiben a fejlesztések indítékait és céljait, akkor kevésbé érzik magukénak és nem válik természetessé, hogy a létrejövő köz és magánvagyont óvniuk és gondozniuk szükséges. A hagyományos paradigma szerint a tervezés jól képzett, diplomás szakemberek feladata. Ez azonban nem minden esetben igaz, a szakértői és közösségi tervezés összehasonlításában nem elsősorban a létrejövő tervdokumentáció profizmusa a perdöntő (hiszen ebből a szempontból a főépítész úr egyedül eredményesebbnek bizonyulna), hanem a fejlesztés valamennyi szereplőjének, egyetértése, elköteleződése az adott kezdeményezés iránt.
Adott egy szituáció:
A Baross utca – Topánka utca sarkán található pavilonsor bontásáról döntött a gazdasági bizottság. Előzmény egy szál sem, szabályozási, rendezési terv nem készült, hatástanulmány a változásokról szintén nincs. A pavilonsor működésével kapcsolatban a vagyongazdálkodási osztály munkatársának tájékoztatása szerint lakossági panasz ez ügyben nem érkezett.
Adódott egy konfliktus a boltokat és szolgáltató egységeket üzemeltetők és a hivatal között, az itt élők pedig néznek és csodálkoznak. Vajon mit és miért tesz az Önkormányzat?
A legjobb szándékot feltételezve a döntés előkészítői és elfogadói részéről a legfontosabb probléma az, hogy ezt így nem lehet.
Egy a közösségi közlekedés csomópontjában elhelyezkedő közösségi tér átalakítását ne így tervezzük. Ezért egy lakossági fórum összehívását kezdeményezem ebben az ügyben ahol az itt élők, a hivatal szakértői és az érdekelt felek egy facilitátor segítségével együtt rakják le ennek a fejlesztésnek az alapjait. Kérem tehát a Csili vezetőjét, hogy biztosítson teret a kezdeményezésnek és a Pesterzsébet Újság főszerkesztőjét, hogy segítsen ennek a nyilvánosságra kerülésében, és nem utolsó sorban a Polgármester urat hogy támogassa a kezdeményezést.

Mach Péter

Pesterzsébet környezetvédelmi tanácsnoka

Az alábbi felvilágosítást kaptam az üggyel kapcsolatban:

 

Mach Péter
 környezetvédelmi tanácsnok úr
 részére
 
 
                                 Tisztelt Környezetvédelmi Tanácsnok Úr!
 
 
 
 Jegyző Asszony távollétében a Budapest XX. Baross utca – Topánka utca sarkán lévő pavilonok bontási ügyével kapcsolatban feltett kérdéseire – az érintett munkatársakkal történt konzultáció alapján – az alábbi tájékoztatást adom:
 
 A Budapest XX. Kerület Baross u. – Topánka u. kereszteződésében levő pavilonsor területére rendezési, illetve szabályozási terv nem készült.
 Szabályozással kapcsolatban a KVSZ az irányadó, hatástanulmány csak a leendő körforgalom kiépítésére vonatkozóan készült, lakossági fórum az ügyben nem volt. A Közlekedés Kft. 2003-ban készített egy forgalomtechnikai tanulmánytervet Pesterzsébet területére vonatkozóan, ebben szerepel egy Topánka u. – Baross u. kereszteződésre ajánlott körgeometriájú csomópont kialakítása, mint a kereszteződés biztonságát növelő lehetőség. Ezt az anyagot a képviselő-testület több alkalommal is tárgyalta, azonban olyan testületi határozat nem született, amely ennek megvalósítását előírta volna.
 
 A pavilonok működésével kapcsolatban a vagyongazdálkodási osztály munkatársának tájékoztatása szerint lakossági panasz nem érkezett. 2010.
 május 16-án lakossági bejelentés érkezett a polgármester úrhoz, melyben kifogásolták, hogy a Gúnár söröző vendégei az üzlet előtt hangoskodnak zárás után. A szabálysértési eljárás során megállapítást nyert, hogy az üzlet nem tartotta be a 22 órai zárórát. Nehezményezték továbbá, hogy a zöldség – gyümölcs üzletnél a rekeszeket hajnalban erős zajjal rakodják, illetve a kipakolás egyre jobban akadályozza a járdán való közlekedést, valamint kérdésként merült fel, hogy a forgalmas út mellett kirakott gyümölcsök, zöldségek nem ártalmasak-e az egészségre. A Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága ellenőrzést végzett az árusítóhelyen.
 Megállapították, hogy az egység általános higiéniai állapota nem kifogásolható. Az ÁNTSZ korábbi vizsgálatai sem állapítottak meg problémát. Az ügyfélszolgálati és okmányiroda munkatársai ellenőrizték az elfoglalt közterület méretét, az megfelelt az engedélyezett mértéknek. 2010. június 21-én Jegyző Asszony ügyfélfogadásán egy kerületi lakos a fentiekhez hasonló bejelentést tett. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a zöldség – gyümölcs árubemutató nem akadályozza a járdán való közlekedést.
 
 
      Tisztelettel:
 
      Sztakó Istvánné
      aljegyző
 
 
 
 ——– Original Message ——–
 Subject: Re: információ kérése
 Date: Tue, 25 Jan 2011 07:08:48 +0100
 From: <kovacs.andras@pesterzsebet.hu>
 To: Mach Péter <peter@mach.hu>, Dr. Kiss Irén <kiss.iren@pesterzsebet.hu>, Gasztonyi Ildikó <gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu>
 
 
 Tisztelt Mach Péter Képviselő Úr!
 Kérést továbbítottam Jegyző Asszony részére.
 Kovács András
 
 On Mon, 24 Jan 2011 19:05:40 +0100, Mach Péter <peter@mach.hu> wrote:
> Tisztelt Kovács András!
> Az SZMSZ szerint a jegyzőasszonyhoz kell fordulnom ilyen esetekben, de
> hátha megint jó helyen kopogtatok.
> Szeretnék felvilágosítást kérni a Baross utca- Topánka utca
> kereszteződésében található pavilonsor bontásával kapcsolatban.
> Szeretném vagy digitális formában, vagy másolatban megkapni a terület
> módosított rendezési tervét, a változásokkal kapcsolatos döntések
> határozatait, az elkészült hatástanulmányokat, annak előkészítéséről
> és meghozataláról szóló jegyzőkönyveket, a lakossági egyeztetések
> anyagait,és az ezzel kapcsolatos lakossági panaszok elbírálásának
> anyagait.
> Köszönettel:
> Mach Péter
> Pesterzsébet környezetvédelmi tanácsnoka
 
 ————————————
 Vigyázzunk a környezetünkre!
 Kérem, hogy a fenti e-mailt csak abban az esetben nyomtassa ki, ha az feltétlenül szükséges!
 
 ————————————
 Vigyázzunk a környezetünkre!
 Kérem, hogy a fenti e-mailt csak abban az esetben nyomtassa ki, ha az feltétlenül szükséges!