Részvételi költségvetés 2, avagy a négy szűk esztendő ígérete a kampány után két hónappal

2010. december 9-én fogadja el a képviselőtestület Pesterzsébet Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.

Az előterjesztések elérhetőek:

a nyilvánosság ereje

Kérek mindenkit, aki a koncepcióhoz, vagy az előterjesztésben szereplő 2010. évi beszámolóhoz szeretne javaslatokat fűzni, az tegye meg. Ígérem, minden ötletet felhasználunk, válaszolunk a kérdésekre, illetve azokat a javaslatokat, amivel egyet értünk képviseljük is 9-én. Kommentként alul, mailben pedig ezen a címen:

pesterzsebet@lehetmas.hu

Fogadóóra a Zöld Oviban

Mach Péter a Lehet Más a Politika önkormányzati képviselője, környezetvédelmi tanácsnok ma (2010. november 29-én) 1600 és 1700 között fogadóórát tartott a Zöld Oviban (1203 Bp, Csepeli Átjáró 10/a).

A fogadóórát megtisztelték érdeklődő polgárok, aminek szívből örülök, főleg mivel az óvodában végtelenül kedvesek és vendégszeretőek voltak (amiért nem lehetek elég hálás) de halkan megsúgták: hogy nem nagyon szoktak jönni :).

Általánosan leszűrhető, hogy ha egy képviselő a Mediterrán-lakópark jelöltjeként kampányol akkor a kérdések, felmerülő problémák jelentős része ekörül csoportosítható:)

A lakóparkkal kapcsolatos problémákról és az azokhoz kapcsolható megoldási javaslatokról, ígérem készítek egy átfogóbb elemzést.

A másik fontos témakört pedig a fogadóóra helyszíne befolyásolta, több kérdés az óvoda fejlesztésével, illetve a környező parkolóval, utcák állapotával volt kapcsolatos.

 

 

Testületi ülés + közmeghallgatás

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtökön) 900 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

Napirendből pedig lesz bőven, utána 1700 órától pedig közmeghallgatás lesz a Csiliben. A napirendhez kapcsolódó anyagok letölthetőek innen:

A NYILVÁNOSSÁG EREJE

Napirendi pontok:

Az LMP nem enged a zsarolásnak: garantáljuk a nyugdíjakat a magánnyugdíjpénztárakban maradóknak

 

 
 
 
 
Az LMP a nyugdíjpénztári befizetések és vagyonok ügyében a kormány kényszerítésével szemben a valódi választást támogatja. Elfogadjuk, hogy aki akar, átléphessen az állami rendszerbe, aki ugyanakkor nem ezt választaná, fizethesse járuléka negyedét továbbra is a magánnyugdíjpénztárakba.
 
 
 
 
 
Fidesz maffia-jellegű pénzbehajtása elfogadhatatlan, ezért az LMP megígéri, hogy ha kormányra kerül az elkövetkező választások bármelyikén, akkor a magánnyugdíjpénztárakban maradóknak jóváírja az állami rendszerbe 2011-től történt befizetéseket, a munkaadói 24 százalékot.
 
Az LMP a nyugdíjpénztári befizetések és vagyonok ügyében a kormány kényszerítésével szemben a valódi választást támogatja. Elfogadjuk, hogy aki akar, átléphessen az állami rendszerbe, aki ugyanakkor nem ezt választaná, fizethesse járuléka negyedét továbbra is a magánnyugdíjpénztárakba. Fidesz maffia-jellegű pénzbehajtása elfogadhatatlan, ezért az LMP megígéri, hogy ha kormányra kerül az elkövetkező választások bármelyikén, akkor a magánnyugdíjpénztárakban maradóknak jóváírja az állami rendszerbe 2011-től történt befizetéseket, a munkaadói 24 százalékot.
Az LMP mindig kiállt egy felelősebb és átláthatóbb állami nyugdíjrendszerért, ami nagyobb garanciát jelent a tisztes öregkorra. Többször is javasoltuk az egyéni számlás rendszer kidolgozását és bevezetését. Egy hónapja benyújtottunk egy olyan törvénymódosítási javaslatot is, ami a magánnyugdíjpénztári tagok befizetéseit jóváírta volna. A költségvetési törvényjavaslathoz emellett benyújtottunk egy módosító indítványt, mely garantáltan elkülöníteni a leendő egyéni számlákra félreteendő vagyont a folyó kiadásoktól.
 
A Fidesz mindkét javaslatunkat leszavazta, ezért teljességgel hiteltelen mostani ígérete, mely az átlépőknek egyéni számlákat ígér. Az átlépők vagyonából a költségvetési törvénytervezet szerint már jövőre el kíván költeni majd’ 530 milliárd forintot, így nehezen hihető az az ígéretük, hogy a már elköltött vagyont egyszer majd jóvá is írja a megkárosítottak még létre sem hozott egyéni számláin.
 
 
Budapest, 2010. november 25.
 
                                     Scheiring Gábor
                             országgyűlési képviselő,
                az LMP gazdaságpolitikai kabinetjének vezetője

 

Requiem a pártatlan és független választási irodáért

 Ez év november 10-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Pesterzsébet független választási irodája.

 

 „Adj nekik Uram örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik”

 

A mese imígyen szól róla, talán igaz se volt:

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, de az Üveghegyen innen volt egy folyóparti kerület, dolgos szegény emberek lakták, fejlődött is szépen. Elhatározták hát, hogy képviselőt választanak decemberben a Duna jegén. Jelentkezett a két nagy esélyes a narancs hercegnő és a vörös herceg, de indult a címért friss erőként a zöld herceg és a bármikor meglepetést okozó martens bakancsos hercegnő. A tét kicsi volt, de a verseny nagy, a lovagi viadalok kora elmúlt és a ketrecharcosok szabályai szerint folyt a küzdelem.

 Forgolódott is álmatlanul a narancsgróf ágyában, vajon miképp nyerhetik meg a viadalt. A K lista bizony értéktelenné vált, hiszen a martens bakancsosoknak is van. Felkelt hát és forgatta balra forgatta jobbra a NENYI-t de választ nem talált. Már majdnem visszafeküdt, amikor rájött a megoldásra: plajbászt és papirost keresett és listát írt, rövidet. Ha nem csak mi ellenőrizzük, ki megy el szavazni, majd mi számoljuk meg azokat. A hivatal által független szavazatszámlálókat váltsuk le és jelöljünk helyettük mi, majd a Nemzeti Együttműködés nyilatkozatára hajtotta fejét és aludt reggelig.

Reggel kacagányt húzott és sarkantyút díszeset, majd elvágtatott listájával a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, boka csattan a papíros asztalra kerül.

Pukedli az asztal mögül.

Így esett aztán, hogy ez év novemberében nemtelen harcban megölték a helyi független választási irodát.

Függöny, katarzis.

 

Nyílt kampányelszámolás

Kedves pesterzsébetiek!

Mi nyílt kártyákkal játszunk.

Az LMP vállalta, hogy a jelenleg érvényes törvények betartásán túl a 2010-es kampányban alkalmazni fogja a nyílt kampányszámlát és a kapcsolódó intézkedéseket is.

Ígértünk valamit és most teljesítjük az ígéretünket, íme tehát a pesterzsébeti önkormányzati választás kampányelszámolása:

Nyilvántartanak, nyilván tartanak tőlünk

A Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: PHVB) a

 

538/2010. (XI. 10. ) számú PHVB határozatával
 
a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 12. számú Egyéni Választókerületében a 2010. december 12. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők választásán Nagy Tibor nyilvántartásba vételének ügyében   2 igen, 0 nem szavazattal a következő döntést hozta:
 
A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 12. számú Egyéni Választókerületében a 2010. december 12. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők választásán Nagy Tibor lakost, a Lehet Más a Politika (LMP) helyi önkormányzati képviselő-jelöltjét Budapest Főváros XX. kerület közigazgatási területén Pesterzsébet 12. számú egyéni választókerületében
 
nyilvántartásba veszi.
 
 
A határozat ellen jogszabálysértésre való hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben, a meghozataltól számított 2 napon belül a Fővárosi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a PHVB-nál (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.) úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Továbbiakban: Ve) 79.§ (2) bekezdése szerinti jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a Választási Bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
 
INDOKOLÁS
 
Mach Péter – az LMP meghatalmazottja2010. november08. napján benyújtotta a Pesterzsébeti Helyi Választási Irodának a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 12. számú Egyéni Választókerületében az időközi helyi önkormányzati képviselők választásán Nagy Tibor jelöltként való indulásához szükséges nyomtatványokat, valamint a nevére, mint a Lehet Más a Politika jelöltjére szóló ajánlószelvényeket.
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján: „Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.”
Ez alapján a 12. sz. EVK-ban a képviselőjelöltséghez szükséges minimum ajánlások száma: 46 db érvényes jelölés.
 
A Választási Iroda az ajánlószelvényeket ellenőrizte, és az ellenőrzés eredményeként 63 db érvényes ajánlást talált.
 
A PHVB megállapította, hogy Nagy Tibor ajánlása érvényes.
 
A fentiek alapján a PHVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A határozat a fentiekben idézett jogszabályhelyen, valamint a Ve. 29/B §-án, 52.§-án, 55.§ (2) bekezdése, a 105/A § (2) bekezdés a) pontján, valamint 115.§-án alapul. A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 4. § (3) bekezdése, valamint a 79. §-a biztosítja, melynek feltételeit a 80. §-a ismerteti.
 
 
Budapest, 2010. november 10.
 
 
 
 
Forgács Anna
PHVB elnöke

A Juta-dombi Hősök emlékére

Emlékezzünk kegyelettel az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és polgári áldozataira!
 
A Lehet Más a Politika Pesterzsébeti csoportjának képviseletében a kegyelet virágait Mach Péter Pesterzsébet környezetvédelmi tanácsnoka és Nagy Tibor képviselőjelölt helyezi el a Pesterzsébeti Temetőben 2010. november 10-én 14 órakor.
 
A Juta-dombi csata emlékére
 
A Juta-domb Budapest határában volt, a mai pesterzsébeti Helsinki út közelében. Arra haladt át a fővárosba délről érkező országút. 1956. november 3-án délben a Parlamentben megkezdődnek a magyar–szovjet tárgyalások a csapatkivonások részleteiről. A szovjet tárgyalók ígéretet tettek a megszállás leállítására. Budapest körül újabb magyar alakulatok foglalták el állásaikat a Juta-dombnál, a Nagykőrösi útnál, a Határ útnál, Soroksár határában, a Jászberényi útnál, a Kőbányai útnál, a Zalka Máté téren, az Éles saroknál, a Csajkovszkij parkban, és felkészülnek a védelemre. A Juta-domb térségében 1956. november 4-én-én Maléter Pál utasítására az Esztergomi Tüzérezred katonái lezárták a Soroksári utat, hogy az esetleges katonai mozgások ne zavarják a Tökölön folytatott tárgyalásokat. Maléter Pált és a magyar katonai küldöttséget azonban a szovjetek letartóztatták és a szovjet katonai konvoj az ávósok kíséretében elindult velük Soroksár irányába. Miután azonban az ávósok észrevették az esztergomi tüzéreket, tüzet nyitottak rájuk. A magyar honvédek viszonozták a tüzet. Dél körül többen elmentek, lövegeik Soroksáron a Templom térre és Kőbányára kerültek. Az itt maradók november 5-ig kitartottak. A történtek miatt Maléter Pált és társait délután helikopterrel vitték Tökölről Mátyásföldre. A forradalom után, az egyébként stratégiailag fontos helyen található Juta-dombot eltüntették, hogy még az emlékét is kitöröljék az itt élők lelkéből, és nehogy még egyszer a hősies magyar ellenállásra emlékeztessen.
Azóta kiderült, hogy az egyik páncélozott járműben szállították el a szovjet Különleges Hadtest tököli parancsnokságáról az ott letartóztatott magyar kormányküldöttséget: Maléter Pál vezérőrnagy honvédelmi minisztert és társait. Éppen ezt a teherautót is találat érte, a magyarok sértetlenek maradtak, de az őket kísérő szovjet ezredes életét vesztette. Mecséri János ezredes november 1-jén egységeivel lezáratta a Budapestre vezető utakat. Még ugyanezen a napon kinevezték a Kormányőrség parancsnokává. November 3-án ő vezette azt a biztosító részleget, amely Tökölről a Parlamentbe és visszakísérte a szovjet delegációt. Útközben ellenőrizte a Juta-dombnál lévő tüzelőállást. Aznap este, mint a magyar küldöttség kíséretének parancsnokát fegyverezték le és ejtették foglyul a tököli szovjet parancsnokságon.
"Minket november 2-án reggel vittek a Juta-dombra. A jéggyár és a jutagyár közt volt egy homokbánya, itt foglaltunk tüzelőállást. Négy könnyű lövegünk volt és két közepes, a két közepes szembe nézett a Határ úttal, a mi tüzelési sávunkkal pedig oldalról támogattuk őket. Volt ott egy csomó polgári személy géppuskával és golyószórókkal. Amikor 4-én reggel jöttek az oroszok, a civilek kezdték a tüzelést, mi már csak akkor lőttünk, amikor az oroszok ránk is tüzeltek. Jöttek harckocsival, katyusával, ZIL-ekkel. A lövegnél voltam, amikor megjelent a szovjet oszlop. Amikor elkezdtek felénk is tüzelni, a parancsnok elrendelte, hogy – Tűz! -Továbbítottam a lövegemnek a tűzparancsot. A mieink egy harckocsit és egy katyusát kilőttek, az oszlop nem tudott ezért továbbmenni. Megfordultak és elmentek. Körülbelül öt perc volt az egész. (…)" Dobrosi Lajos
"Egy alkalommal szemtanúja voltam az összecsapásnak. Ahogy Soroksár felől jött pár harckocsi, a dombon levő csoport továbbengedte mindaddig, míg az Atra gyárhoz nem közeledtek. Ekkor tüzet nyitottak rájuk. A harckocsik hátrálni próbáltak, de újabb tűzsorozat zúdult rájuk. Két harckocsi megsérült s lángra lobbant. Kettő-három Pobjeda személyautón újabb fiatal forradalmárok érkeztek. A kocsik fedezékeiből lőtték a harckocsikból rájuk tüzelő szovjet katonákat. Mire minden elcsendesedett, gyereknagyságúra összeégett katonák és számtalan halott feküdt az úton." Pándi György
A harcok következtében hét szovjet megszálló katona elesett. A magyar katonákon kívül a Juta-dombon harcoltak a XX. kerületi nemzetőrök is, akik Kálmán Béla főhadnagy vezetésével november 10-ig tovább harcoltak. A Jutadomb azon kevés 1956-os esemény közé tartozott, ahol a magyarok – az 51. légvédelmi tüzérezred katonái Mecséri János ezredes vezetésével, valamint soroksári nemzetőrök – sikerrel szálltak szembe a megszálló szovjet csapatokkal 1956 novemberében. Az itt elesett szovjet katonákért a "Mecséri János ezredes és társai" perben – szovjet kérésre – rendkívül súlyos ítélet született. I. fokon 11 halálos ítéletet, egy életfogytiglant, 30 esetben 10-15 évig, 10 esetben 1-5 évig terjedő börtönbüntetést mondtak ki a Juta-dombon harcoló hivatásos katonákra.

Forrás: Wikipédia a szabad enciklopédia.